Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Publikationer

Försäkringskassans publikationer, sorterade efter publikationstyp.

Socialförsäkringen i siffror

Socialförsäkringen i siffror ger en övergripande beskrivning av de ersättningar som administreras av Försäkringskassan.

 

Socialförsäkringsrapporter

Socialförsäkringsrapporter är Försäkringskassans egeninitierade rapporter som behandlar olika områden utifrån våra ersättningar.

 

 

   

   

   

   

  Regeringsuppdrag

  Regeringen kan ge myndigheter uppdrag att utreda olika frågor. Det kan till exempel handla om effekterna av lagar och regler. Resultatet kan användas som underlag för regeringens arbete.

   

   

   

   

   

   

  Korta analyser

  Korta analyser är en rapportserie från Försäkringskassan som presenterar aktuell statistik och analys i ett kort format.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Svar på ISF-rapport

  Myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning stärka rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet.

   

   

   

   

   

  Försäkringskassans remissvar

  Innan regeringen tar ställning till ett förslag från riksdagen skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer och andra intressenter.

   

   

   

   

   

  Försäkringskassans budgetunderlag

  Budgetunderlaget ska kortfattat ge underlag för regeringens uppföljning, prövning eller budgetering av myndighetens verksamhet.

   

  Utgiftsprognos

  Prognoser för förmånerna inom Försäkringskassan ansvarsområde och prognoser för Försäkringskassans förvaltningsanslag.

   

  Försäkringskassans årsredovisning

  Årsredovisningen består av förvaltningsberättelsen, en resultatredovisning och en finansiell redovisning.

   

  Försäkringskassans skrivelser

  Försäkringskassan kan skicka skrivelser till regeringen, till exempel förslag om att ändra något i en bestämmelse eller framställningar om att upphäva en föreskrift eller en bestämmelse.

   

   

   

   

   

   

  Relaterade länkar

  Senast uppdaterad