Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkrad i Sverige

Om du bor eller jobbar i Sverige omfattas du oftast av den svenska socialförsäkringen och kan ha rätt till en eller flera ersättningar från Försäkringskassan. När du ansöker om ersättning utreder vi först om du är försäkrad i Sverige. Sedan utreder vi vad du har rätt till och hur mycket ersättning du kan få.

Om du alltid har bott i Sverige och aldrig har jobbat i ett annat land, så är du försäkrad här. Om du däremot har flyttat till eller från Sverige, eller jobbar utomlands, så kan du vara försäkrad för vissa ersättningar, men inte för alla. Du är inte automatiskt försäkrad i Sverige bara för att du är svensk medborgare. Det som avgör är var du bor eller jobbar.

Om du har jobbat i ett land inom EU/EES, i Schweiz, eller i Storbritannien kan du omfattas av det landets socialförsäkring. Du kan inte omfattas av två länders socialförsäkring samtidigt och därför behöver vi ibland få information från det andra landet om dig för att kunna avgöra om du ska vara försäkrad i Sverige.

När du är utomlands gäller andra regler för ersättning från Försäkringskassan. Du behöver känna till dem för att inte gå miste om ersättning, men också för att inte riskera att behöva betala tillbaka.

Flytta, jobba, studera eller få vård utomlands

 
 • adoptionsbidrag om du adopterar ett barn som inte bor i Sverige eller är svensk medborgare
 • aktivitetsersättning och sjukersättning i form av garantiersättning
 • assistansersättning
 • barnbidrag och förlängt barnbidrag
 • bilstöd
 • bostadsbidrag
 • bostadstillägg
 • ersättning enligt gränssjukvårdsförordningen
 • föräldrapenning på lägstanivå och grundnivå
 • handikappersättning
 • omvårdnadsbidrag
 • merkostnadsersättning
 • rehabilitering, bidrag till arbetshjälpmedel, särskilt bidrag och rehabiliteringspenning i särskilda fall
 • sjukpenning i särskilda fall och boendetillägg
 • statligt tandvårdsstöd
 • underhållsstöd.

 
 • arbetsskadeersättning
 • föräldrapenning på sjukpenningnivå och grundnivå
 • graviditetspenning
 • inkomstrelaterad aktivitetsersättning och sjukersättning
 • närståendepenning
 • rehabilitering, rehabiliteringsersättning och bidrag till arbetshjälpmedel
 • sjukpenning
 • ersättning för vab.

 

Här har vi samlat information till dig som ska flytta till Sverige, jobbar här men bor i ett annat land eller är här för att studera. Här finns också information för dig som är har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd.

Flytta till, arbeta, studera eller nyanländ i Sverige

Om du vill kontakta oss

Det finns många sätt att kontakta oss. Du kan till exempel ställa frågor till oss i sociala medier eller få personligt stöd av en handläggare på flera språk — via telefon, chatt eller i ett bokat möte. Du kan också få hjälp om du besöker ett servicekontor.

Kontakta Försäkringskassan

Du som är arbetsgivare, god man eller förvaltare till någon som har ett ärende hos oss hittar e‑tjänster, blanketter och kontaktvägar här:

Arbetsgivare

Bra att veta för dig som är god man eller förvaltare

Här finns alla våra ersättningar

Alla ersättningar A-Ö

På varje sida finns mer fakta om villkor, handläggningstider och hur det går till att ansöka.


Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Nej, du behöver inte ha ett personnummer. Men om du inte har ett personnummer och ansöker om ersättning från Försäkringskassan, så behöver du ha ett samordningsnummer för att vi ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt.

  Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige.

  Om du varken har personnummer eller samordningsnummer när du skickar in dina handlingar kan det ta längre tid för oss att handlägga ditt ärende.

 • Om du inte har ett personnummer och ska ansöka om en ersättning eller ett intyg från Försäkringskassan så kan vi hjälpa dig att få ett samordningsnummer från Skatteverket.

  För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver din identitet fastställas. Vi behöver därför följande uppgifter om dig:

  • namn
  • födelsetid (datum)
  • födelseort och land
  • medborgarskap
  • kön

  Du behöver också skicka med kopior av handlingar som styrker din identitet. Det kan vara:

  • pass från ditt hemland
  • resedokument
  • främlingspass som du har fått från Migrationsverket
  • identitetskort om du är medborgare i Schweiz eller ett land inom EES.

  När vi har fått uppgifterna från dig skickar vi en begäran till Skatteverket om att ge dig ett samordningsnummer. De kommer därefter att ta kontakt med dig.

 • I Sverige

  Sverige är socialförsäkringsnumret ditt personnummer. Om du inte har ett personnummer är det i stället ditt samordningsnummer.

  Utomlands

  Olika länder har olika system för hur man identifierar sig. Det är ofta ett socialförsäkringsnummer, eller ett nationellt id-nummer. Om du inte vet vad du har för nummer i det land där du tidigare bott eller arbetat, så ska du kontakta Försäkringskassans motsvarighet i det landet.

  När vi utreder om du är försäkrad i Sverige behöver vi ibland kontakta myndigheten i det land där du tidigare bott eller arbetat. Då behöver vi ditt socialförsäkringsnummer för att säkerställa att vi får information om rätt person.

 • Ja, men inte för alla ersättningar.

  EU-förordningarna innebär att du ska omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i det land där du arbetar. Om du arbetar i annat land inom EU, men bor i Sverige så är du bara försäkrad i Sverige för de ersättningar som inte ingår i EU-förordningarna, det vill säga underhållsstöd och vissa delar av bostadsbidraget.

  Om du till exempel blir sjuk och behöver sjukpenning ska du kontakta motsvarigheten till Försäkringskassan i det land där du arbetar.

  Du har däremot rätt till hälso- och sjukvård i Sverige om du är folkbokförd här.

 • Ja, men bara för de ersättningar som ingår i EU-förordningarna, vilket är de flesta ersättningar med undantag för underhållstöd och vissa delar av bostadsbidraget.

  Om du tillfälligt slutar arbeta i Sverige, till exempel om du är tjänstledig från ditt arbete, så omfattas du inte längre av svensk socialförsäkringslagstiftning och är därmed inte heller försäkrad i Sverige för alla ersättningar. Men om du redan från den första dagen utan arbete får en ersättning från Sverige som grundas på arbete så fortsätter du att vara försäkrad.

  Kontakta oss om du vill veta vad som gäller för dig.

 • När någon ansöker om en ersättning eller ett intyg från Försäkringskassan bedömer vi om hen ska vara försäkrad. Den bedömningen registrerar vi för att effektivt kunna administrera socialförsäkringen.

  De uppgifter vi har om dig kan i vissa fall vara inaktuella. Därför är det särskilt viktigt när du redan får ersättning att du alltid meddelar oss om du till exempel flyttar till eller börjar arbeta i ett annat land. Annars riskerar du att bli återbetalningsskyldig.

  Du kan läsa mer om vilka uppgifter vi registrerar om dig på sidan Behandling av personuppgifter.

  Behandling av personuppgifter

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad