Webbinnehållsvisning (JSR 286)

�tg�rder
L�ser in...

Press

Nyheter

Här publiceras Försäkringskassans pressmeddelanden, aktuella rapporter och andra nyheter.

25 aug 2016
Sjukpenningtalet för juli 2016

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Redovisningen utgår från regeringens mål om att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020.

Pressmeddelande


24 aug 2016
Myndigheter förenklar för nyanlända

Ytterligare tre orter ska starta mötesplatser för nyanlända. Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och SKL utökas – allt i syfte att underlätta den nyanländas första steg i etableringen i Sverige. Nu står Helsingborg, Växjö och Gävle på tur. Den 25 augusti slår samarbetet upp sina dörrar i servicekontorets lokaler på Skomakargatan 1 i Gävle.

Pressmeddelande


23 aug 2016
Myndigheter förenklar för nyanlända

Ytterligare tre orter ska starta mötesplatser för nyanlända. Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och SKL utökas – allt i syfte att underlätta den nyanländas första steg i etableringen i Sverige.  Nu står Helsingborg, Växjö och Gävle på tur. Den 24 augusti slår samarbetet upp sina dörrar i servicekontorets lokaler på Norrgatan 22-24 i Växjö.

Pressinbjudan


17 aug 2016
Marie Axelsson ny chef för avdelningen för funktionsnedsättning och varaktigt nedsatt arbetsförmåga

Marie Axelsson har utsetts till ny försäkringsdirektör och chef för avdelningen för funktionsnedsättning och varaktigt nedsatt arbetsförmåga på Försäkringskassan. Marie Axelsson kommer närmast från Skolinspektionen där hon är chef för rätts- och tillståndsavdelningen.

Pressmeddelande


1 aug 2016
Ny prognos från Försäkringskassan

Utgifterna inom Försäkringskassans ansvarsområde förväntas öka från 204 miljarder kronor 2016 till 227 miljarder kronor 2020. Prognoserna i denna rapport är sammantaget lägre än de som lämnades i maj 2016

Pressmeddelande


25 jul 2016
Sjukpenningtalet för juni 2016

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Redovisningen utgår från regeringens mål om att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020.

Pressmeddelande


21 jul 2016
Flest barn föds i juli

Juli är den månad då det föds flest barn i Sverige, så har det varit de senaste åtta åren. Totalt i landet föddes det 10 455 barn under juli månad 2015. Av alla nyfödda under förra året, föddes 44 procent under vår- eller sommarmånaderna april till augusti.* Som nybliven förälder har man många frågor kring föräldraförsäkringen – Försäkringskassan har svaren.

Pressmeddelande


14 jul 2016
Mer jämställt barnbidrag efter lagändring

Den 1 mars 2014 trädde lagändringen om automatiskt delat barnbidrag mellan föräldrarna i kraft. Siffror visar att förändringen ledde till att betydligt fler föräldrar än tidigare delar på barnbidraget. För föräldrar med barn födda månaden innan lagändringen är siffran 3 procent medan motsvarande siffra månaden efter genomförandet är 54 procent.

Pressmeddelande