Press

Nyheter

Här publiceras Försäkringskassans pressmeddelanden, aktuella rapporter och andra nyheter.

19 jan. 2017
Ny prognos från Försäkringskassan

Försäkringskassan ska under 2017 lämna fem utgiftsprognoser till regeringen. Denna är den första i ordningen. För de flesta områden är skillnaderna små jämfört med prognosen som lämnades i oktober 2016 och synen på den underliggande utvecklingen har inte förändrats nämnvärt.

Pressmeddelande


5 jan. 2017
22 nya Mötesplatser för nyanlända öppnas

Nu tar Försäkringskassan tillsammans med berörda myndigheter, ytterligare steg i arbetet med att förenkla den nyanländes initiala etableringsprocess.

Pressmeddelande


29 dec. 2016
Regeländringar den 1 januari 2017

I samband med årsskiftet genomförs en del regeländringar inom socialförsäkringen, bland annat avskaffas jämställdhetsbonusen inom föräldraförsäkringen. Den 1 januari höjs prisbasbeloppet, vilket påverkar ett antal ersättningar.

Pressmeddelande


27 dec. 2016
Sjukpenningtalet för november 2016

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Redovisningen utgår från regeringens mål om att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020.

Pressmeddelande


14 dec. 2016
Kön går före lön vad gäller uttag av föräldraledigheten

Männens högre lön är den vanligaste orsaken till ojämställt uttag av föräldraledigheten. Det uppger föräldrarna i en nyligen genomförd Sifo-undersökning på uppdrag av Försäkringskassan.

Pressmeddelande


9 dec. 2016
Låg kunskap om sjukförsäkringen hos svenska folket

Endast en av fyra, 25 procent, uppger att de känner till den allmänna sjukförsäkringen i Sverige bra. Det visar en ny SIFO-undersökning beställd av Försäkringskassan. Ju yngre man är desto sämre är kännedomen om sjukförsäkringen.

Pressmeddelande


25 nov. 2016
Sjukpenningtalet för oktober 2016

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Redovisningen utgår från regeringens mål om att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020.

Pressmeddelande


23 nov. 2016
Högst sjukfrånvaro för kvinnor som jobbar inom vård- och omsorg

Kvinnor som jobbar inom vård- och omsorgsbranschen i särskilt boende för äldre och funktionsnedsatta har högst sjukfrånvaro. Män har högst sjukfrånvaro inom transportbranschen. Det visar ny statistik på sektor- och branschnivå från Försäkringskassan.

Pressmeddelande