Webbinnehållsvisning (JSR 286)

�tg�rder
L�ser in...

Press

Nyheter

Här publiceras Försäkringskassans pressmeddelanden, aktuella rapporter och andra nyheter.

25 jul 2016
Sjukpenningtalet för juni 2016

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Redovisningen utgår från regeringens mål om att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020.

Pressmeddelande


21 jul 2016
Flest barn föds i juli

Juli är den månad då det föds flest barn i Sverige, så har det varit de senaste åtta åren. Totalt i landet föddes det 10 455 barn under juli månad 2015. Av alla nyfödda under förra året, föddes 44 procent under vår- eller sommarmånaderna april till augusti.* Som nybliven förälder har man många frågor kring föräldraförsäkringen – Försäkringskassan har svaren.

Pressmeddelande


14 jul 2016
Mer jämställt barnbidrag efter lagändring

Den 1 mars 2014 trädde lagändringen om automatiskt delat barnbidrag mellan föräldrarna i kraft. Siffror visar att förändringen ledde till att betydligt fler föräldrar än tidigare delar på barnbidraget. För föräldrar med barn födda månaden innan lagändringen är siffran 3 procent medan motsvarande siffra månaden efter genomförandet är 54 procent.

Pressmeddelande


29 jun 2016
Operation Fjord stoppade brott för ca 60 miljoner kronor

Operation Fjord var ett samarbete mellan flera myndigheter och pågick från 2011 till och med 2015 i syfte att upptäcka, utreda, lagföra och förebygga brott inom assistansersättningen. Arbetet ledde till att Försäkringskassan kunde stoppa felaktiga utbetalningar på 58 790 000 kronor, återkräva 2 100 000 kronor och få 46 250 000 kronor i skadestånd, enligt en ny utvärdering.

Pressmeddelande


28 jun 2016
Socialförsäkringen i siffror 2016

225 miljarder kronor eller i snitt drygt 600 miljoner kronor om dagen betalades ut av Försäkringskassan i olika ersättningar och bidrag under 2015. Det motsvarar 5,4 procent av Sveriges bruttonationalprodukt.

Pressmeddelande


27 jun 2016
Nytt sätt att redovisa sjukpenningtalet

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Från och med denna månad kommer redovisningen att utgå från regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar år 2020.

Pressmeddelande


22 jun 2016
Fortsatt ökande sjuktal

Sjuktalen fortsätter att öka men ökningstakten är avtagande. En sannolikt bidragande orsak till den minskade ökningstakten är Försäkringskassans förstärkning av handläggningen. Det är några av resultaten i en ny rapport från Försäkringskassan om utvecklingen i sjukförsäkringen.

Pressmeddelande


13 jun 2016
Försäkringskassans seminarier under Almedalsveckan

Under Almedalsveckan anordnar Försäkringskassan tre högaktuella och intressanta seminarier: Samtliga äger rum tisdagen den 5 juli på Wisby Strand Congress & Event, varmt välkommen att delta!

Pressinbjudan