Press

Nyheter

Här publiceras Försäkringskassans pressmeddelanden, aktuella rapporter och andra nyheter.

28 apr. 2017
Ny rapport visar handläggarnas bild av assistansersättningen

I en ny rapport från Försäkringskassan efterfrågar medarbetare inom assistansersättningen mer stöd när de ska utreda och bedöma rätten till ersättningen. De uttrycker även oro för att utbetald assistans inte alltid utförs i praktiken. Resultatet av enkätundersökningen kommer användas i myndighetens fortsatta arbete med att utveckla assistansersättningen.

Pressmeddelande


25 apr. 2017
Sjukpenningtalet i mars 2017

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Redovisningen utgår från regeringens mål om att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020.

Pressmeddelande


25 apr. 2017
Alexandra Wallin ny försäkringsdirektör på Försäkringskassan

Alexandra Wallin blir ny försäkringsdirektör på Försäkringskassan och chef för avdelningen Barn och familj.

Pressmeddelande


24 apr. 2017
Lång väg tillbaka till jobbet

För personer sjukskrivna i psykiatriska diagnoser tar det betydligt längre tid att komma tillbaka i arbete jämfört med genomsnittet för alla diagnoser. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

Pressmeddelande


4 apr. 2017
Unga med aktivitetsersättning kommer ut i arbete med rätt stöd

Antalet unga med aktivitetsersättning fortsätter att öka, idag är det drygt 37 000 personer som beviljats ersättning. Endast fem procent av ungdomarna lämnar försäkringen för någon form av arbete. En effektutvärdering gjord av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen på uppdrag av regeringen visar att insatser för gruppen ger effekt och behövs.

Pressmeddelande


30 mars 2017
Webbsändning från Föräldraförsäkringens dag

Den 21 mars genomförde Försäkringskassan en kunskapsdag om attityder och perspektiv kring föräldraförsäkringen.

Pressnotis


27 mars 2017
Sjukpenningtalet för februari 2017

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Redovisningen utgår från regeringens mål om att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020.

Pressmeddelande


24 mars 2017
Mer än en fördubbling av psykiatriska diagnoser

Mellan 2011 och 2016 har antalet sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser ökat med 111 procent och utgör nu 45 procent av alla pågående sjukskrivningar. Dalarnas län har högst och Norrbottens län har lägst andel psykiatriska diagnoser. Det visar nya siffror från Försäkringskassan.

Pressmeddelande