Press

Nyheter

Här publiceras Försäkringskassans pressmeddelanden, aktuella rapporter och andra nyheter.

25 nov. 2016
Sjukpenningtalet för oktober 2016

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Redovisningen utgår från regeringens mål om att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020.

Pressmeddelande


23 nov. 2016
Högst sjukfrånvaro för kvinnor som jobbar inom vård- och omsorg

Kvinnor som jobbar inom vård- och omsorgsbranschen i särskilt boende för äldre och funktionsnedsatta har högst sjukfrånvaro. Män har högst sjukfrånvaro inom transportbranschen. Det visar ny statistik på sektor- och branschnivå från Försäkringskassan.

Pressmeddelande


11 nov. 2016
Grattis på fars dag! Missa inte att ta vara på dagarna med ditt barn

Nya siffror från Försäkringskassan visar att många män inte nyttjar de föräldrapenningdagar som de har rätt till. Oftast är det männens dagar som förfaller fram till dess att barnet fyllt åtta år.

Pressmeddelande


28 okt. 2016
Utvecklingen inom assistansersättningen

För mottagare av den statliga assistansersättningen har det genomsnittliga antalet timmar med assistans ökat från 101 till 127 timmar i veckan de senaste tio åren. Försäkringskassan släpper idag en ny rapport som sammanfattar utvecklingen.

Pressmeddelande


26 okt. 2016
Snart vänder sjuktalen nedåt

Försäkringskassans nya prognos visar att en vändning i utvecklingen av sjuktalen kan väntas omkring årsskiftet.

Pressmeddelande


26 okt. 2016
Har vi bättre relation med våra mammor än med våra pappor?

En nyligen genomförd Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av Försäkringskassan, undersöker vuxnas relation till sina föräldrar, samt deras attityder till föräldraledighet. Undersökningen visar tydligt att det är mamma man ringer först om man har något att berätta.

Pressmeddelande


11 okt. 2016
15 000 föräldrar berörs av lagändring för underhållsstöd

Den 1 april i år tillkom nya regler i lagstiftningen gällande underhållsstöd. Om en underhållsskyldig förälder har betalat rätt belopp, i rätt tid i minst sex månader till Försäkringskassan ska underhållsstöd inte längre betalas ut. Istället ska föräldrarna gemensamt komma överens om ett underhållsbidrag och sköta betalningen mellan varandra.

Pressmeddelande


5 okt. 2016
Försäkringskassan ökar kontrollen av det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet lämnas från och med det år man fyller 20 år och innebär att staten subventionerar tandläkarbesök. Stödet hanteras av Försäkringskassan medan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket bestämmer vilka tandvårdsåtgärder som ger rätt till ersättning.

Pressmeddelande