Webbinnehållsvisning (JSR 286)

�tg�rder
L�ser in...

Press

Nyheter

Här publiceras Försäkringskassans pressmeddelanden, aktuella rapporter och andra nyheter.

11 okt 2016
15 000 föräldrar berörs av lagändring för underhållsstöd

Den 1 april i år tillkom nya regler i lagstiftningen gällande underhållsstöd. Om en underhållsskyldig förälder har betalat rätt belopp, i rätt tid i minst sex månader till Försäkringskassan ska underhållsstöd inte längre betalas ut. Istället ska föräldrarna gemensamt komma överens om ett underhållsbidrag och sköta betalningen mellan varandra.

Pressmeddelande


5 okt 2016
Försäkringskassan ökar kontrollen av det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet lämnas från och med det år man fyller 20 år och innebär att staten subventionerar tandläkarbesök. Stödet hanteras av Försäkringskassan medan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket bestämmer vilka tandvårdsåtgärder som ger rätt till ersättning.

Pressmeddelande


3 okt 2016
Bostadsbidraget – nära 4 av 10 studenter blir återbetalningsskyldiga

Nära fyra av tio studenter som beviljats bostadsbidrag blir återbetalningsskyldiga, det visar siffror som Försäkringskassan tagit fram. Bostadsbidraget beräknas på preliminära uppgifter som följs upp i efterhand. Missar man att meddela förändrad inkomst kan det leda till återbetalningsskyldighet.

Pressmeddelande


27 sep 2016
Nu lanseras efterlevandeguiden.se – vägledning för efterlevande

Döden är en del av livet, inte minst för de närstående till de cirka 90 000 personer som dör i Sverige varje år. När en närstående dör är det dock inte bara sorgen efter den saknade som behöver hanteras – för den efterlevande är det också en hel del praktiskt som ska fixas och kontakter som måste tas. Nu lanseras efterlevandeguiden.se – ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som har förlorat någon nära.

Pressmeddelande


26 sep 2016
Sjukpenningtalet för augusti 2016

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Redovisningen utgår från regeringens mål om att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020.

Pressmeddelande


8 sep 2016
Informationskampanj ska bidra till ökad förståelse för sjukförsäkringen

På fredag lanserar Försäkringskassan informationskampanjen Laget Sverige. Kampanjen syftar till att öka förståelsen hos allmänheten, arbetsgivare, myndigheter och hälso- och sjukvård för sjukförsäkringens roll och vilka effekter den ökande sjukfrånvaron har.

Pressmeddelande


31 aug 2016
Myndigheter förenklar för nyanlända

Ytterligare tre orter ska starta mötesplatser för nyanlända. Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och SKL utökas – allt i syfte att underlätta den nyanländas första steg i etableringen i Sverige. Nu står Helsingborg, Växjö och Gävle på tur. Den 1 september slår samarbetet upp sina dörrar i servicekontorets lokaler på Carl Krooksgatan 24 i Helsingborg.

Pressinbjudan


25 aug 2016
Sjukpenningtalet för juli 2016

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Redovisningen utgår från regeringens mål om att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020.

Pressmeddelande