Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om Försäkringskassan

Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter med medarbetare över hela landet. Vi utreder och beslutar om rätt till ersättning från socialförsäkringen. Våra utbetalningar står för ungefär en femtedel av statens budget varje år.

lagbok

Vårt uppdrag

Vi administrerar ersättningar i socialförsäkringen. Riksdag och regering styr oss. Verksamheten finansieras genom skatter och avgifter.

Så jobbar vi med vårt uppdrag

Genom en rättssäker och effektiv handläggning ger vi god service och betalar ut ersättningar. Vi samverkar också med andra aktörer.

Jobba hos oss

Här jobbar vi till exempel som handläggare, utredare eller chefer inom olika områden. Vi jobbar också med it, juridik, ekonomi, HR, kommunikation, säkerhet, verksamhetsutveckling och analys.

Våra långsiktiga mål

Våra långsiktiga mål handlar främst om korrekta utbetalningar och teknisk infrastruktur som fungerar även under svåra förutsättningar.

Statistik och analys

Vi tar fram statistik, prognoser och rapporter. Vi analyserar också hur våra ersättningar påverkar individer och samhället.

Allmänna ombudet

Det allmänna ombudet (AO) utses av regeringen och är en självständig funktion. Ombudets uppgift är att överklaga Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens beslut till förvaltningsdomstol. Det allmänna ombudet överklagar inte på uppdrag av enskilda.