Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utbetalningsdatum och handläggningstider

Det varierar hur lång tid det tar innan du får beslut om olika ersättningar. Utbetalningsdatumen kan också variera beroende på vilken ersättning det är.

Hur lång tid brukar det ta och varför?

Ibland dröjer det innan du får ett beslut om din ansökan om ersättning. Under rubriken Hålltider för varje ersättning kan du se hur lång tid det brukar ta, men det kan ta längre tid om vi behöver göra en mer omfattande utredning av ditt ärende. Det gäller till exempel om något inte stämmer, om det saknas underlag i ditt ärende eller om du inte har uppdaterat dina uppgifter. När du ansöker om en ersättning behöver du därför vara noggrann så att allt blir rätt från början. Kom också ihåg att snabbt uppdatera dina uppgifter om de ändras under tiden som ersättningen betalas ut.

Om något saknas i din ansökan så kontaktar vi dig eller någon annan som kan ge oss kompletterande uppgifter. Det kan till exempel vara din arbetsgivare, en läkare eller ditt barns förskola.

Du vet väl att du kan läsa post från oss direkt i mobilen, datorn eller läsplattan?

Skaffa en digital brevlåda

Du kan se kommande utbetalning på Mina sidor, under fliken Utbetalning. Du loggar in med e‑legitimation eller med mobilt bank‑id.

Om du har väntat i mer än sex månader

Här kan du läsa om vad du kan göra om du inte är nöjd och vill lämna synpunkter inför ett beslut, begära omprövning av ett beslut eller överklaga ett beslut efter omprövning. Du kan också läsa om möjligheten att begära skadestånd.

Om du inte är nöjd

Avdrag för skattepliktiga ersättningar

Försäkringskassan betalar ut både skattefria och skattepliktiga ersättningar. Vi drar av preliminär skatt när vi betalar ut en skattepliktig ersättning.

Om skatt

Hålltider för varje ersättning

Här ser du hur lång tid det oftast tar oss att fatta ett beslut, när ersättningar i regel betalas ut och avvikande utbetalningsdagar för respektive ersättning.

 

När kommer pengarna?

Ditt föräldraskap måste vara fastställt innan du kan få ersättning för 10‑dagar. Om du är gift med den som födde barnet behöver du inte bekräfta föräldraskapet.

Vi fattar normalt beslut inom 30 dagar om vi har den information vi behöver, och vi handlägger ärendena i den ordning de kom in. På Mina sidor och i appen kan du se när vi har fattat ett beslut i ditt ärende och när pengarna kommer.

Handläggnings­tiden kan bli längre om vi behöver utreda ditt ärende lite mer. Om vi behöver mer information från dig så hör vi av oss.

Avvikande utbetalningsdagar
 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Utbetalning som skulle skett den 25 december sker den 22 december 2023.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Det tar normalt 4 månader innan du får ett beslut om aktivitetsersättning. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag, t ex ett läkarutlåtande.

När kommer pengarna?

Aktivitetsersättning kommer den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Om du är född dag 1–15 kommer pengarna den 18:e i månaden.
 • Om du är född dag 16–31 kommer pengarna den 19:e i månaden.

Om du bor utomlands skickas din aktivitetsersättning från Sverige på utbetalningsdagen.

Avvikande utbetalningsdagar
 • Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning cirka en vecka innan pengarna kommer.

 

När kommer pengarna?

Om du har ansökt senast den 7:e i månaden och din ansökan är komplett så får du normalt pengar den 26:e samma månad. Om någon information saknas på din ansökan eller om något är oklart så kontaktar vi dig. Du kan se alla dina utbetalningar om du loggar in på Mina sidor.

Avvikande utbetalningsdagar
 • Om den 26:e är en lördag får du pengarna på fredagen.
 • Om den 26:e är en söndag får du pengarna på måndagen.
 • Om den 26:e är en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

På Mina sidor kan du se din preliminära utbetalning så snart vi har handlagt din ansökan. Den faktiska utbetalningen syns en bankdag innan pengarna kommer.

Du kan även välja att få ett sms om din utbetalning. Sms‑aviseringar från Försäkrings­kassan lägger du till på Mina sidor under post och aviseringar.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Det tar normalt 45 dagar innan du får ett beslut om arbetshjälpmedel. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Handläggningstiden varierar beroende på vilken ersättning du ansökt om. Det kan även ta längre tid än vad som anges nedan om det saknas nödvändiga underlag.

 • Arbetsskadelivränta tar normalt sex månader innan du får ett beslut.
 • Kostnader för tandvård tar normalt tre månader.
 • Kostnader för särskilda hjälpmedel tar normalt fyra månader.
 • Kostnader för sjukvård utomlands tar normalt sex månader.
 • Arbetsskadesjukpenning tar normalt tre månader.

När kommer pengarna?

Arbetsskadelivränta betalas ut:

 • den 18:e i varje månad om du är född dag 1–15.
 • den 19:e i varje månad om du är född dag 16–31.

Övriga ersättningar har ingen fast utbetalningsdag, utan betalas ut i samband med beslut.

Avvikande utbetalningsdagar
 • Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Utbetalning av arbetsskadelivränta kan du se på Mina sidor 14 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Det tar normalt fem månader innan du får ett beslut om assistansersättning. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag.

När kommer pengarna?

Assistansersättningen betalas ut till dig eller din assistansanordnare den 20:e eller den 5:e varje månad.

Avvikande utbetalningsdagar
 • Är utbetalningsdagen den 20:e en lördag, söndag eller helgdag kommer pengarna närmast föregående vardag.
 • Är utbetalningsdagen den 5:e en lördag, söndag eller helgdag kommer pengarna närmast efterföljande vardag.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Barnbidrag och eventuellt flerbarnstillägg betalas ut automatiskt. Du behöver inte ansöka.

När kommer pengarna?

Den första utbetalningen kommer månaden efter att barnet har fötts.

Om du har adopterat kommer den första utbetalningen månaden efter att du fått barnet i din vård.

Pengarna kommer senast den 20:e varje månad.

Avvikande utbetalningsdagar

Om utbetalningsdagen är en lördag eller söndag kommer pengarna på fredagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 8 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Om du har ansökt om bilstöd för att köpa en bil

När din ansökan kommit in bekräftas den av en handläggare. Du får då veta när du kan få ditt beslut, men räkna med att handläggningstiden är cirka fyra månader.

Om du har ansökt om bilstöd för anpassning

Du får ett beslut om bidrag för att anpassa din bil inom cirka tre månader från att du har skickat in ansökan.

Om du har ansökt om bilstöd för att köpa en bil och anpassa den

Du får ett beslut om bidrag för att köpa bil inom cirka åtta månader från att du har skickat in ansökan.

När du har köpt din bil och skickat ett avtal till Försäkringskassan får du ett beslut om bidrag för att anpassa den.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 3 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

När kommer pengarna?

Utbetalning av boendetillägg görs månadsvis och betalas ut retroaktivt. Vilket datum som pengarna kommer beror på när i månaden du är född:

 • Om du är född dag 1‑10: den 25:e varje månad.
 • Om du är född dag 11‑20: den 26:e varje månad.
 • Om du är född dag 21‑31: den 27:e varje månad.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

Utbetalning som skulle skett den 25, 26 och 27 december sker den 22 december 2023.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Om din ansökan innehåller alla uppgifter och bilagor som vi behöver tar det normalt 30 dagar innan du får beslut. Just nu har vi längre handläggningstider, därför kan det dröja längre innan du får beslut. Det kan även ta längre tid om det saknas uppgifter i din ansökan, eller om inte alla bilagor kommer in i tid.

När kommer pengarna?

Pengarna kommer den 27:e varje månad och betalas ut i efterskott.

Avvikande utbetalningsdagar

Är utbetalningsdagen en lördag eller söndag kommer pengarna på fredagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 5 dagar innan pengarna kommer.

 

När kommer pengarna till dig som deltar i etableringsprogrammet?

Pengarna betalas ut den 26:e varje månad i efterskott.

Avvikande utbetalningsdagar
 • Om den 26:e är en lördag får du pengarna på fredagen.
 • Om den 26:e är en söndag får du pengarna på måndagen.
 • Om den 26:e är en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.
När syns utbetalningen på Mina sidor?

På Mina sidor, under utbetalningar, kan du se din utbetalning senast tre dagar innan pengarna kommer. Du kan välja att få ett sms om det.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Just nu har vi långa handläggningstider för bostadstillägg. Om din ansökan är komplett kan det ta upp till 20 veckor innan du får ett beslut. Men det kan ta längre tid om vi behöver fler uppgifter från dig, eller om vi behöver utreda ditt ärende mer.

Om du ännu inte har fått ett beslut om aktivitetsersättning eller sjukersättning måste vi vänta på att det beslutet blir klart innan vi kan besluta om bostadstillägg.

När kommer pengarna?

Pengarna kommer de här dagarna:

 • Om du är född dag 1‑15: den 18:e varje månad.
 • Om du är född dag 16‑31: den 19:e varje månad.
Avvikande utbetalningsdagar
 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 14 dagar innan pengarna kommer.

 

När kommer pengarna?

Det finns inga fasta utbetalningsdagar för dagpenningen. Utbetalningarna görs löpande inom två bakdagar, men inte oftare än var fjortonde dag.

Innan du kan få någon utbetalning måste Försäkringskassan har fått information om din tjänstgöring från Försvarsmakten eller Plikt‑ och prövningsverket och ha uppgifter om din aktuella inkomst. Om du har anmält en ny inkomst måste Försäkringskassan fastställa den innan du kan få ersättning utbetalt.

 

När kommer pengarna till dig som deltar i etableringsprogrammet?

Om du har ansökt senast den 7:e i månaden och din ansökan är komplett så får du normalt pengar den 26:e samma månad. Om någon information saknas på din ansökan eller om något är oklart så kontaktar vi dig. Du kan se alla dina utbetalningar om du loggar in på Mina sidor.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Om den 26:e är en lördag får du pengarna på fredagen.
 • Om den 26:e är en söndag får du pengarna på måndagen.
 • Om den 26:e är en helgdag eller midsommar­afton får du pengarna den närmast följande vardagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

På Mina sidor kan du se din preliminära utbetalning så snart vi har handlagt din ansökan. Den faktiska utbetalningen syns en bankdag innan pengarna kommer.

Du kan även välja att få ett sms om din utbetalning. Sms‑aviseringar från Försäkrings­kassan lägger du till på Mina sidor under post och aviseringar.

 

När kommer pengarna till dig som deltar i etableringsprogrammet?

Pengarna betalas ut den 26:e varje månad i efterskott.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Om den 26:e är en lördag får du pengarna på fredagen.
 • Om den 26:e är en söndag får du pengarna på måndagen.
 • Om den 26:e är en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.
När syns utbetalningen på Mina sidor?

På Mina sidor, under utbetalningar, kan du se din utbetalning senast tre dagar innan pengarna kommer.

 

När kommer pengarna?

Om du har fått familjebidrag beviljat får du pengarna senast inom två veckor från den dag du påbörjar din militära utbildning eller senast den 21:a i en månad.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 6 dagar innan pengarna kommer.

 

När kommer pengarna?

Om din ansökan är komplett betalas pengarna ut inom 30 dagar. Pengarna kommer den 25:e varje månad.

Så här betalas pengarna ut

Exempel: Om du har sökt om föräldrapenning för januari så kommer pengarna för den 1‑20 januari att betalas ut 25 januari. Pengarna för 21‑31 januari betalas ut den 25 februari.

Avvikande utbetalningsdagar
 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

Utbetalning som skulle skett den 25 december sker den 22 december 2022.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan.

Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

När kommer pengarna?

När du har fått beslut om graviditetspenning och du har lämnat in din försäkran kommer pengarna att betalas ut den 25:e varje månad.

Så här betalas pengarna ut

Exempel: Om du ska få graviditetspenning för januari och februari så kommer pengarna för den 1‑20 januari att betalas ut 25 januari. Pengarna för 21 januari‑20 februari betalas ut den 25 februari.

Avvikande utbetalningsdagar
 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

Utbetalning som skulle skett den 25 december sker den 22 december 2023.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din försäkran.

Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från och med 1 januari 2019 är det inte möjligt att ansöka om handikappersättning. För dig som skickat in en ansökan i slutet av 2018 eller som vill ansöka om en ny period handikappersättning på max 18 månader gäller följande: Vi skickar ett bekräftelsebrev till dig och i brevet står det vem som är din personliga handläggare och hur lång tid det kommer att ta att handlägga ditt ärende.

När kommer pengarna?

Om du har beviljats handikappersättning för tid innan du ansökte (retroaktivt) får du din första utbetalning inom högst 2 veckor efter beslutet.

Annars betalas ersättningen ut

 • den 18:e om du är född dag 1‑15 i månaden.
 • den 19:e om du är född dag 16‑31 i månaden.
Avvikande utbetalningsdagar
 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 8 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Handläggningstiden kan variera beroende på hur komplicerat ditt ärende är, eller om vi behöver be dig komplettera din ansökan. Vi kan inte säga exakt, men i normalfallet kan du räkna med att få beslut inom cirka tre månader. Du går inte miste om några pengar medan vi handlägger din ansökan. Om du har rätt till ersättning får du pengarna i efterskott, efter att vi har fattat beslutet.

När kommer pengarna?

Merkostnadsersättning betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Om du är född dag 1‑15 får du pengarna den 18:e i varje månad.
 • Om du är född dag 16‑31 får du pengarna den 19:e i varje månad.
Avvikande utbetalningsdagar
 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 14 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Handläggningstiden kan variera beroende på bland annat hur komplicerat ditt ärende är eller om vi behöver be dig komplettera din ansökan. Så vi kan inte säga exakt men i normalfallet kan du räkna med att få beslut inom cirka tre månader. Du går inte miste om några pengar medan vi handlägger din ansökan. Om du har rätt till ersättning får du pengarna i efterskott, efter att vi har fattat beslutet.

När kommer pengarna?

Merkostnadsersättning betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Om du är född dag 1‑15 får du pengarna den 18:e i varje månad.
 • Om du är född dag 16‑31 får du pengarna den 19:e i varje månad.
Avvikande utbetalningsdagar
 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 14 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid. Just nu har vi längre handläggningstider, därför kan det dröja längre innan du får beslut.

När kommer pengarna?

Utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Handläggningstiden kan variera beroende på bland annat hur komplicerat ditt ärende är eller om vi behöver be dig komplettera din ansökan. Så vi kan inte säga exakt men i normalfallet kan du räkna med att få beslut inom cirka tre månader. Du går inte miste om några pengar medan vi handlägger din ansökan, har du rätt till ersättning får du pengarna i efterskott då vi fattat beslutet.

När kommer pengarna?

Omvårdnadsbidraget betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Om du är född dag 1‑15 får du pengarna den 18:e i varje månad.
 • Om du är född dag 16‑31 får du pengarna den 19:e i varje månad.
Avvikande utbetalningsdagar
 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 14 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

När kommer pengarna?

Den första utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

Efter den första utbetalningen betalas rehabiliteringsersättningen ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum beror på när i månaden du är född:

 • Om du är född dag 1‑10: den 25:e varje månad.
 • Om du är född dag 11‑20: den 26:e varje månad.
 • Om du är född dag 21‑31: den 27:e varje månad.
Avvikande utbetalningsdagar
 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

Utbetalning som skulle skett den 25, 26 och 27 december sker den 22 december 2023.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan.

Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Det tar normalt 7 månader innan du får ett beslut om sjukersättning. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag, till exempel ett läkarutlåtande.

När kommer pengarna?

Sjukersättningen betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Om du är född dag 1‑15 kommer pengarna den 18:e i månaden.
 • Om du är född dag 16‑31 kommer pengarna den 19:e i månaden.

Om du bor utomlands skickas din aktivitetsersättning från Sverige på utbetalningsdagen.

Avvikande utbetalningsdagar
 • Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning cirka 1 vecka innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

När kommer pengarna?

Utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

När kommer pengarna?

Den första utbetalningen av sjukpenningen har inte ett fast datum, utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

Efter den första utbetalningen betalas sjukpenningen ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum beror på när i månaden du är född:

 • Om du är född dag 1‑10: den 25:e varje månad
 • Om du är född dag 11‑20: den 26:e varje månad
 • Om du är född dag 21‑31: den 27:e varje månad
Avvikande utbetalningsdagar
 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

Utbetalning som skulle skett den 25, 26 och 27 december sker den 22 december 2023.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan.

Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

När kommer pengarna?

Utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen. Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

När handläggaren har fattat ett beslut kan du se ditt ärende på Mina sidor. Då kan du också se när pengarna kommer. Handläggningstiden tar normalt 30 dagar.

När kommer pengarna?

Utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

Mina sidor

Du kan se kommande utbetalning på Mina sidor, under fliken Utbetalning. Du loggar in med e‑legitimation eller med mobil bank‑id.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

Just nu har vi längre handläggningstider än vanligt. Det betyder att det kan ta mellan 60 och 90 dagar innan du får ditt beslut.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Just nu har vi långa handläggningstider för underhållsstöd. Om din ansökan är komplett kan det ta upp till 18 veckor innan du får ett beslut. Om någon av er bor utomlands tar det högst 25 veckor.

Lång handläggningstid för ansökan om att skjuta upp betalning

Just nu har vi långa handläggningstider för ansökan om att skjuta upp betalning (anstånd). Vi handlägger alla ansökningar i turordning. Vi hör av oss när vi börjar handlägga din ansökan.

När kommer pengarna?

När beslutet är fattat får du den första utbetalningen inom 10 dagar. Efter det betalas underhållsstödet ut den 25:e varje månad. Pengarna betalas ut i förskott för den kommande månaden.

Avvikande utbetalningsdagar

Är utbetalningsdagen en lördag eller söndag kommer pengarna på fredagen.

Utbetalning som skulle skett den 25 december sker den 22 december 2023.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 8 dagar innan pengarna kommer.

 

När kommer pengarna?

Om du har ansökt senast den 7:e i månaden och din ansökan är komplett så får du normalt pengar den 26:e samma månad. Om någon information saknas på din ansökan eller om något är oklart så kontaktar vi dig. Du kan se alla dina utbetalningar om du loggar in på Mina sidor.

Avvikande utbetalningsdagar
 • Om den 26:e är en lördag får du pengarna på fredagen.
 • Om den 26:e är en söndag får du pengarna på måndagen.
 • Om den 26:e är en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.
När syns utbetalningen på Mina sidor?

På Mina sidor kan du se din preliminära utbetalning så snart vi har handlagt din ansökan. Den faktiska utbetalningen syns en bankdag innan pengarna kommer.

Du kan även välja att få ett sms om din utbetalning. Sms-aviseringar från Försäkringskassan lägger du till på Mina sidor under post och aviseringar.

 

När ska jag ansöka om vab?

Du ansöker först när barnet är friskt och för de dagar du vabbat vid ett tillfälle.

Du måste ansöka senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

Hur lång tid tar handläggningen?

Vi fattar normalt beslut inom 30 dagar om vi har den information vi behöver, och vi handlägger ärendena i den ordning de kommer in. På Mina sidor och i appen kan du se när vi har fattat ett beslut i ditt ärende.

Handläggningstiden kan bli längre om vi behöver utreda ditt ärende lite mer. Om vi behöver mer information från dig så hör vi av oss.

När syns utbetalningen?

En bankdag innan pengarna kommer finns information om hur mycket du får. Du ser det i appen eller genom att logga in på Mina sidor.

Försäkringskassan betalar ut ersättning för vab den 25:e varje månad. Antingen samma månad som du ansökte eller månaden efter, beroende på när vi har fattat beslut i ditt ärende.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.
 • Utbetalning som skulle skett den 25 december sker den 22 december 2023.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från och med 1 januari 2019 är det inte möjligt att ansöka om vårdbidrag.

När kommer pengarna?

Vårdbidraget betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Om du är född dag 1‑15 får du pengarna den 18:e i varje månad.
 • Om du är född dag 16‑31 får du pengarna den 19:e i varje månad.
Avvikande utbetalningsdagar
 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 14 dagar innan pengarna kommer.

Senast uppdaterad