Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Allmänna ombudet

Allmänna ombudet har möjlighet att överklaga Försäkringskassans beslut till förvaltningsdomstolarna. Allmänna ombudets överklaganden görs för att få fram vägledande domstolsavgöranden i olösta rättsfrågor och bedömningsfrågor.

Det allmänna ombudet överklagar inte på uppdrag av enskilda.

Allmänna ombudet kan klaga såväl till fördel som till nackdel för den enskilde. I de mål där allmänna ombudet överklagat Försäkringskassans beslut är ombudet part, ända upp i högsta instans.

Det allmänna ombudet har en självständig ställning och utses av regeringen. Målet med verksamheten är att tillämpningen av socialförsäkringens regelsystem ska bli mer enhetlig, vilket underlättar både för den enskilde och tillämpande myndigheter.

Nuvarande allmänna ombud är Martina Axmin.

Rapport 2023

Allmänna ombudet för socialförsäkringen har lämnat rapport för 2023 till regeringen. I rapporten kan du bland annat läsa om allmänna ombudets verksamhet för 2023, vilka frågor allmänna ombudet driver och vägledande domar.

Årlig rapport 2023 – Allmänna ombudet för socialförsäkringen (Svar på regeringsuppdrag Dnr 2023-003499) Pdf, 966 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta allmänna ombudet

Telefon: 010-116 94 94

Mejl: allmannaombudet@forsakringskassan.se

Senast uppdaterad