Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ersättning från Försäkringskassan – steg för steg

Du kan få ersättning från Försäkringskassan i många olika situationer. Här visar vi steg för steg vad som händer när vi har fått din ansökan, men också vad du behöver tänka på före, under och efter att du fått ett beslut och pengar på kontot.

Ersättning från Försäkringskassan – steg för steg

2 minuter

Kort information om hur det går till att få ersättning från Försäkringskassan.

Ta reda på vad du kan få

Du kan få ersättning från Försäkringskassan till exempel om du har barn, är sjuk, har en funktionsnedsättning eller deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen.

Varje ersättning styrs av olika regler och krav. Ett generellt villkor är att du är försäkrad och omfattas av den svenska socialförsäkringen. Det gäller i regel om du bor och arbetar här. Men om du gör en utlandsresa kan du inte alltid behålla din ersättning. Så ta reda på vad som gäller innan du åker.

Alla ersättningar A–Ö

Försäkrad i Sverige

Flytta, jobba, studera eller få vård utomlands

Ansök om ersättning

Det finns e-tjänster för att ansöka. Du når dem när du loggar in på Mina sidor med e-legitimation eller bank‑id. När du ansöker om ersättning för vab kan du också använda Försäkringskassans app.

E-tjänster, blanketter och planeringsverktyg

Försäkringskassans app

Du kan få hjälp att använda e‑tjänsterna på ett servicekontor, eller om du ringer till vårt kundcenter. Du kan även få personligt stöd av en handläggare på flera språk – i telefon, chatt eller ett bokat möte. Om du inte kan använda en e-tjänst går det bra att fylla i en blankett, som går att ladda ner, skriva ut eller hämta på ett servicekontor.

Hitta ditt närmaste servicekontor

Samla in uppgifter till din ansökan

När du ansöker om ersättning får du svara på frågor så att vi kan avgöra vad du har rätt till. Du kan också behöva skicka in underlag, till exempel intyg av olika slag. Förbered dig innan du ansöker, så att du har tillgång till aktuella uppgifter.

Granska och signera ansökan

Granska och intyga att dina uppgifter stämmer innan du signerar din ansökan. Kolla extra noga om det var länge sedan du hade ett ärende hos oss. Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter om något ändras under tiden du får ersättning.

Varje gång du ansöker om ersättning behöver du kontrollera att uppgifterna om till exempel arbetsgivare, lön och arbetstid eller kontaktuppgifter till ditt barns förskola är aktuella. Om din ersättning beräknas på fel uppgifter, så blir även din ersättning fel. Får du för mycket pengar måste du som regel betala tillbaka. Missar du att anmäla höjd lön, så kan du få för lite ersättning. Det går sällan att rätta till i efterhand.

Anmäl konto för utbetalning

Om du inte redan har registrerat ett konto för utbetalning, så är det dags att göra det. Det gör du under Min profil på Mina sidor.

Mina sidor

Vi tar emot din ansökan och utreder ditt ärende

Vi utgår från de uppgifter du har gett oss i din ansökan och den information vi redan har om dig för att bedöma om du har rätt till ersättning och för att räkna ut beloppet. Vi hämtar också information från annat håll, till exempel andra myndigheter, din arbetsgivare eller hälso- och sjukvården.

Vi gör utredningar av olika slag. Vissa görs automatiskt och andra gör handläggaren som sköter ditt ärende. Vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt, så att inte någon obehörig kan ta del av dem.

Behandling av personuppgifter

Hur lång tid det tar att fatta ett beslut beror på vilken ersättning du har ansökt om. I regel blir det klart inom sex veckor, men det kan ta längre tid om vi behöver utreda mer i ditt ärende. Vi hör av oss om vi behöver mer information från dig. När vi är klara med utredningen fattar vi ett beslut.

Utbetalningsdatum och handläggningstider

Lämna synpunkter innan vi fattar beslut

Många gånger kan vi direkt fatta ett beslut om att bevilja din ansökan. Då får du ett beslut i form av ett utbetalningsbesked eller ett brev. Andra gånger får du ta del av vår utredning och vad vi har kommit fram till innan vi fattar beslutet. Då kan du lämna synpunkter eller fler uppgifter inför beslutet. Följ instruktionerna i meddelandet som du får, så att vi kan ta hand om dina synpunkter i tid.

När du har fått beslutet

När du får beskedet om utbetalning eller beslutet bör du kontrollera att det inte är fel, till exempel att du fått utbetalt för fel antal dagar eller har fått halv ersättning i stället för hel. I så fall är det viktigt att du hör av dig, så att vi kan rätta till det.

Om du tycker att vi har fattat ett felaktigt beslut har du rätt att begära omprövning. Då gör vi en ny utredning av ditt ärende. Det är alltid en ny handläggare som utreder och fattar omprövningsbeslutet.

Du kan se kommande utbetalning under Utbetalning på Mina sidor.

 

Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du begära att vi omprövar det, vilket innebär att vi tar del av dina synpunkter och gör en ny prövning. Det står i beslutet hur du ska göra för att begära omprövning och hur lång tid du har på dig.

Om du inte är nöjd

 

Du har alltid rätt att överklaga Försäkringskassans omprövningsbeslut till förvaltningsrätten. Du ska skicka överklagandet till Försäkringskassan. Det står i omprövningsbeslutet hur du ska göra och hur lång tid du har på dig.

Om du inte är nöjd

 

Ibland kan det dröja innan du får ett beslut när du har ansökt om ersättning. Vårt mål är att du ska få ditt beslut inom sex veckor. Men det kan ta längre tid om vi behöver göra en mer omfattande utredning av ditt ärende. Om det har gått mer än sex månader sedan du ansökte om ersättning, så kan du skriva till Försäkringskassan och kräva att vi fattar ett beslut. Sedan har vi fyra veckor på oss att göra det.

Om du inte är nöjd

Vi betalar ut din ersättning

När vi har registrerat en utbetalning kan du se den under Utbetalning på Mina sidor. Du får också en avisering via mejl eller sms om du har lagt in det i Min profil på Mina sidor.

Utbetalningsdatum och handläggningstider

Om din ersättning är skattepliktig drar vi av skatt.

Om skatt

När du får utbetalningsbeskedet bör du kontrollera att det är korrekt, till exempel att du har fått betalt för rätt antal dagar. Om du ser att något blivit fel är det viktigt att du hör av dig, så att vi kan rätta till det.

Om du får för mycket ersättning måste du som regel betala tillbaka.

Om du har fått för mycket pengar

Ändra dina uppgifter

Du kan ändra konto för utbetalning, mejladress och telefonnummer i Försäkringskassans app eller i Min profil på Mina sidor.

Om dina uppgifter har ändrats sedan du fick ett beslut om ersättning behöver du meddela oss. Det står i beslutsbrevet vilka uppgifter som kan påverka rätten till ersättning. Kolla vad som gäller för din ersättning om du är osäker. Det kan till exempel vara ny lön, nytt konto för utbetalning, ändrad familjesituation eller att du ska åka utomlands.

Meddela oss om något ändras

Vi följer upp vissa ärenden

Vi följer upp ärenden där ersättning betalas ut under lång tid, till exempel sjukersättning eller livränta. Uppföljningen innebär att vi bland annat kontrollerar om din inkomst har ökat och hur mycket du jobbar. Om vi har några frågor kontaktar vi dig.

Om vår uppföljning visar att du har fått för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka.

Om du har fått för mycket pengar

Fråga oss, följ oss och håll dig uppdaterad

På vår webbplats, i sociala medier, i brev och meddelanden berättar vi vad du behöver göra i olika situationer. Vi har även e‑tjänster, beräkningsverktyg och checklistor för att guida dig.

Du kan ställa frågor per telefon, på ett servicekontor eller i sociala medier. Hör av dig så hjälper vi dig gärna.

Kontakta Försäkringskassan

Våra 4 bästa tips

  1. Kolla vilken ersättning du kan ha rätt till med hjälp av våra digitala tjänster:
    E-tjänster, blanketter och beräkningsverktyg
  2. Med en digital brevlåda får du meddelanden från oss digitalt:
    Skaffa en digital brevlåda
  3. Ladda ner Försäkringskassans app där du bland annat kan ansöka om vab och se dina utbetalningar:
    Försäkringskassans app
  4. Följ oss i sociala medier.

Här finns alla våra ersättningar

Alla ersättningar A–Ö

På varje sida finns mer fakta om villkor, handläggningstider och hur det går till att ansöka.

Relaterade länkar

Här finns alla våra ersättningar

Alla ersättningar A-Ö

Senast uppdaterad