Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Våra långsiktiga mål

Försäkringskassan har sex mål för sin långsiktiga utveckling och dessa fungerar som en inriktning för myndigheten. Målen speglar de som finns i vår treåriga verksamhetsplan men har ett längre tidsperspektiv.

Målen för vår långsiktiga utveckling visar vart vi är på väg som myndighet och ger oss en stabil kurs framåt.

Ett sammanhållet kundmöte

Alla som kommer i kontakt med oss får service, bemötande och information utifrån situation och individuella behov.

Effektiv förvaltning

Vi hanterar våra uppgifter med mycket hög kvalitet och effektivitet och kan snabbt anpassa och utveckla vår verksamhet för att möta nya och förändrade behov och uppdrag.

Samarbete och samverkan för att stödja samhällsutvecklingen

Genom att vi tar ansvar för och är drivande i samarbeten, skapar vi goda förutsättningar för oss själva samtidigt som vi bidrar till samhällsutvecklingen.’

Bidragsbrott

Felaktiga utbetalningar på grund av bidragsbrott och missbruk förekommer endast i mycket liten omfattning och felaktigt utbetalade medel betalas tillbaka.

Beredskap, motståndskraft och digital suveränitet

Vi har mycket god förmåga att uthålligt upprätthålla vår samhällsviktiga verksamhet under svåra påfrestningar, inklusive krig.

Kompetensförsörjning och medarbetares förutsättningar

Vi har chefer och medarbetare med rätt kompetens och förutsättningar så att vi kan utföra vårt uppdrag.

Försäkringskassans mål för långsiktig utveckling Pdf, 69 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad