Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Behandling av personuppgifter

Försäkringskassan har många uppgifter om privatpersoner. Det finns lagar och regler om hur vi får behandla uppgifterna. De är till för att skydda dina personuppgifter så att din personliga integritet inte kränks.

Personuppgifter är alla sorters uppgifter om en person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress, men även en bild, hälsouppgifter eller ett ärendes diarienummer kan vara en personuppgift.

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att läsa, samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i olika sammanhang.

Så jobbar vi med vårt uppdrag

När du har ett ärende hos oss får vi bara behandla dina personuppgifter för vissa ändamål, till exempel för att

  • handlägga ärenden
  • informera om socialförsäkringen
  • planera, styra och utvärdera vår verksamhet
  • ta fram statistik
  • lämna ut uppgifter till andra myndigheter.

Du har rätt att ta del av dina personuppgifter

Du har rätt att ta del av de personuppgifter som rör dig och som finns hos Försäkringskassan. Den informationen får du i form av ett registerutdrag. Fyll i den här blanketten för att beställa ett registerutdrag.

9352 Begäran om information (registerutdrag) enligt EU:s dataskyddsförordning
Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Om du har en säker digital brevlåda kommer vi att skicka ditt registerutdrag till den. Annars kommer det med vanlig post.

Det är gratis att skaffa en säker digital brevlåda, men du måste ha e-legitimation.

Skaffa en digital brevlåda

Du har rätt att få personuppgifter ändrade eller raderade

Du har rätt att

  • få felaktiga uppgifter rättade
  • komplettera ofullständiga personuppgifter under vissa förutsättningar
  • begära en begränsning av vår behandling av dina personuppgifter under vissa förutsättningar.

Du kan också begära att få personuppgifter raderade. Försäkringskassan är dock inte skyldig att radera personuppgifter som vi behandlar för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller för arkivändamål. Detta innebär att möjligheterna till att få personuppgifter raderade är begränsade.

Du kan begära rättelse och radering både muntligt och skriftligt. Ange vilka personuppgifter det gäller och i vilket sammanhang de förekommer. Om du begär rättelse ska du också ange hur uppgifterna ska rättas. Kontaktuppgifter till oss hittar du här:

Kontakta Försäkringskassan

När vi får in din begäran är vi skyldiga att så snart som möjligt meddela dig vad vi kommer att göra med anledning av den.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är den myndighet som ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörligt intrång i enskilda individers personliga integritet. Om du vill klaga på hur Försäkringskassan hanterar dina personuppgifter gör du det hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten.se (imy.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassan är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för att behandla dina personuppgifter på rätt sätt. Försäkringskassans dataskyddsombud övervakar att vi som myndighet följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för dig som har frågor om personuppgifter.

Du når Försäkringskassans dataskyddsombud genom att ringa, skicka ett brev eller mejl.
Telefon: 08-786 90 00 (växel)
Postadress: 103 51 STOCKHOLM
Mejl: dataskyddsombud@forsakringskassan.se

Senast uppdaterad