Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ersättningar A-Ö

Här hittar du de flesta ersättningar som du kan ha rätt till från Försäkringskassan. För att kunna få en ersättning måste du uppfylla vissa krav. Läs mer om vad som gäller för respektive ersättning.

Ett villkor för de flesta ersättningarna är att du är försäkrad i Sverige.

Försäkrad i Sverige

Nivån på vissa ersättningar bestäms utifrån din arbetsinkomst.

Starta SGI-guiden

0-9

10-dagar (i samband med barns födelse)

10-dagar (i samband med barns adoption)

A

Adoptionsbidrag

Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Aktivitetsstöd

Allmänt tandvårdsbidrag

Arbetshjälpmedel

Arbetsskadeersättning

Assistansersättning för vuxna

Assistansersättning för barn

B

Barnbidrag

Begravningsbidrag

Bilstöd för vuxna

Bilstöd för barn

Bostadsbidrag till barnfamiljer

Bostadsbidrag till rekryter och dig som genomgår militär utbildning eller tjänstgör inom försvaret

Bostadsbidrag till unga utan barn (under 29 år)

Bostadsersättning till dig med etableringsersättning

Bostadstillägg – för dig som har aktivitetsersättning eller sjukersättning

C

D

Dagpenning

Dubbeldagar

Dubbeldagar vid adoption

E

Etableringsersättning

Etableringstillägg

EU-kortet

F

Familjebidrag

Familjepenning

Flerbarnstillägg

Förebyggande sjukpenning – för dig med aktiebolag

Förebyggande sjukpenning – för dig med enskild firma

Förebyggande sjukpenning – för dig som är anställd

Förebyggande sjukpenning – för dig som är arbetssökande

Företagare

Föräldrapenning

Föräldrapenning vid adoption

G

Graviditetspenning

H

Handikappersättning

Högkostnadsskydd för tandvård

I

J

K

Kontaktdagar för barn med funktionsnedsättning

L

Livränta vid arbetsskada

Livränta vid personskada 

M

Merkostnadsersättning för barn

Merkostnadsersättning för vuxna

N

Näringsbidrag

Närståendepenning – för dig med aktiebolag

Närståendepenning – för dig med enskild firma

Närståendepenning – för dig som är anställd

Närståendepenning – för dig som är arbetssökande

O

Omvårdnadsbidrag

P

Personskadeskydd

Planerad tandvård utomlands

Planerad vård utomlands

Q

R

S

Sjukersättning

Sjukpenning – för dig med aktiebolag

Sjukpenning – för dig med enskild firma

Sjukpenning – för dig som är anställd

Sjukpenning – för dig som är arbetssökande

Sjukpenning – för dig som är studerande

Smittbärarpenning – för dig med aktiebolag

Smittbärarpenning – för dig med enskild firma

Smittbärarpenning – för dig som är anställd

Smittbärarpenning – för dig som är arbetssökande

Särskilt högriskskydd

T

Tandvårdsbidrag

Tandvårdsstöd

Tandvård och vård utomlands – akut

Tandvård utomlands - planerad

Tillfällig föräldrapenning (VAB)

U

Underhållsbidrag – om barnet bor hos dig

Underhållsbidrag – om barnet inte bor hos dig

Underhållsbidrag – om barnet bor hos båda föräldrarna

Underhållsstöd – om barnet bor hos dig

Underhållsstöd – om barnet inte bor hos dig

Underhållsstöd vid adoption

Utvecklingsersättning

V

Vab

Vårdbidrag

Vård i Sverige för besökare från ett annat EU/EES-land

Vård när du flyttar till Sverige

Vård och tandvård utomlands – akut

Vård utomlands – planerad

X

Y

Z

Å

Ä

Ö