Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

EU-kort och vård utomlands

 
Resa utomlands 13 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vad som gäller när du ska resa utomlands.

 

Här kan du beställa EU‑kortet gratis och läsa vad som gäller om du tillfälligt vistas utomlands och behöver sjukvård eller tandvård.

Beställ EU-kort för resa inom EU/EES, Schweiz eller Storbritannien

Beställ ett EU‑kort innan du ska resa inom EU/EES, Schweiz eller Storbritannien. Barn ska ha ett eget EU‑kort.

Många beställer EU-kort nu

Många beställer EU-kort från oss nu. Beställ därför ditt EU-kort i god tid före avresan. Leveranstiden är upp till 10 arbetsdagar. Försäkringskassan kan inte påskynda leveransen av EU-kortet. Beställ inte EU-kortet mer än en gång.

Vad händer om jag inte hinner få mitt EU-kort?

Om du inte hinner få ditt kort innan du reser och skulle bli akut sjuk när du är utomlands kan du eller din vårdgivare ringa oss på 0771‑524 524 för att få ett provisoriskt intyg. Du eller din vårdgivare måste uppge ditt svenska personnummer. Försäkringskassan kan inte utfärda ett provisoriskt intyg på förhand.

 

EU–kortet ger dig rätt till sjuk‑ och tandvård när du är i ett EU/EES‑land, Schweiz eller Storbritannien. EU‑kortet gäller bara för sjuk- och tandvård som

 • inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige
 • du får hos vårdgivare som är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i landet.

Med vård som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige menas inte bara akutvård, utan även vård som orsakas av kronisk sjukdom. I sådan vård inkluderas provtagningar och medicinska kontroller.

Med EU–kortet betalar du lika mycket för sjuk‑ och tandvården som de som bor i landet. Därför betalar du själv patientavgiften. I vissa länder måste du först betala hela vårdkostnaden själv och sedan begära ersättning hos landets motsvarighet till Försäkringskassan. I Schweiz och Liechtenstein krävs förutom att du har ett svenskt EU‑kort också att du är antingen är medborgare i ett EU/EES land eller i Schweiz eller är familjemedlem till en person som är medborgare i ett EU/EES land eller i Schweiz.

EU‑kortet ger inte rätt till ersättning för hemresor med till exempel ambulansflyg. Därför är det viktigt att du har en privat reseförsäkring. Inom Norden finns det ett speciellt avtal som i vissa fall täcker extra utgifter för hemresor.

Från vilket land ska jag beställa EU‑kort?

Om du omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i ett annat land inom EU/EES, Schweiz eller Storbritannien ska du beställa kortet från det landet. Vilket lands lagstiftning du omfattas av beror på var du bor och arbetar.

Covidbevis

Inom sju dagar efter att du har blivit vaccinerad kan du hämta ditt digitala covidbevis. Du kan använda det när du reser inom EU. Covidbeviset är också giltigt i Norge, Island och Lichtenstein. Kom ihåg att det är landet du reser till som bestämmer vilka regler som gäller där. Det är ditt ansvar att kontrollera att du uppfyller kraven.

Covidbevis (ehalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ersättning för vård eller tandvård i efterhand

Om du inte har ett EU-kort kan du ansöka om ersättning för vård eller tandvård i efterhand.

När du ansöker ska du bifoga digitala kopior på kvitton och medicinska underlag. Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem. Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt.

 

Ansök på blankett 5425 Ansökan om ersättning i efterhand för nödvändig vård i ett annat EU/EES‑land eller i Schweiz och skicka kvitton och medicinska underlag till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

5425 Ansökan om ersättning i efterhand för nödvändig vård i ett annat EU/EES‑land, i Schweiz eller i Storbritannien Pdf, 791 kB.

Använd blankett 5429 Ansök om ersättning i efterhand för akut nödvändig tandvård i ett annat EU/EES‑land eller i Schweiz.

5429 Ansök om ersättning i efterhand för akut nödvändig tandvård i ett annat EU/EES‑land eller i Schweiz. Pdf, 791 kB.

Längre handläggningstid

Vi har längre handläggningstid än normalt. Vi ber om ursäkt för att du får vänta på beslutet och vi gör allt vi kan för att korta tider

 

Om du bor i ett annat EU/EES‑land, Schweiz eller Storbritannien och är registrerad med ett svenskt intyg S1 kan du få vaccin mot covid‑19 på samma villkor som andra personer som bor i det landet. En förutsättning för att få ett svenskt intyg S1 är att du permanent har flyttat till det andra landet. Du kan inte få intyg S1 enbart för att få rätt till vaccin mot covid‑19 i det landet som du vistas i.

Om du tillbringar mycket tid i ett annat EU/EES-land, Schweiz eller Storbritannien, men bedöms bo kvar i Sverige, ska du använda ditt EU‑kort för att få nödvändig vård i det landet du befinner dig. Det är den behandlande läkaren som avgör vad som ska anses som nödvändig vård. De flesta länder, t.ex. Spanien, ger inte vaccin mot covid‑19 mot uppvisande av EU‑kortet.

Om du har blivit vaccinerad mot covid-19 i annat EU/EES‑land, Schweiz eller Storbritannien och fått betala mer än patientavgiften som gäller i det landet kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan bara få ersättning om du hade haft möjlighet att vaccinera dig i Sverige när du blev vaccinerad utomlands.

Behöver jag ett EU‑kort när jag reser inom Norden?

Nej, om du ska resa inom Norden behöver du inget EU‑kort. För att få nödvändig vård räcker det med att visa upp en ID‑handling och uppge din bostadsadress i Sverige. Om ditt barn behöver nödvändig vård behöver hen en egen ID‑handling. Om ditt barn saknar egen ID‑handling rekommenderar vi att ni tar med barnets EU‑kort.

Nationella kontaktpunkter

Varje land har en eller flera nationella kontaktpunkter som informerar om möjligheter till vård inom EU/EES. Förteckningen över nationella kontaktpunkter hittar du här:

National contact points for cross‑border healthcare (ec.europa.eu) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du ska resa utanför EU/EES, Schweiz eller Storbritannien

Utanför EU/EES, Schweiz eller Storbritannien gäller inte EU‑kortet. Därför är det viktigt att du har en privat försäkring. Ta reda på vad som ingår i din hemförsäkring och om du behöver en extra reseförsäkring.

Men det finns några länder utanför EU/EES, Schweiz eller Storbritannien som Sverige har avtal om sjukvårdsförmåner med.

 

Algeriet

Du som är svensk eller algerisk medborgare, bor i Sverige och är på tillfälligt besök i Algeriet har rätt till akut sjukvård inom det allmänna sjukvårdssystemet. Du måste kunna visa upp ett svenskt pass och ett intyg om rätt till vårdförmåner i Algeriet. Beställ intyget innan du reser genom att ringa oss på 0771‑524 524.

Om du redan har betalat för vården och vill ha ersättning i efterhand ska du kontakta:

Caisse Nationale des Assurances Sociale des Travailleurs Salariés Route des Deux Bassins ‑ Ben Aknoun BP 218 EL BIAR 16030 ALGER ALGERIET

Australien

Du som bor i Sverige och är på tillfälligt besök i Australien har rätt till omedelbar nödvändig vård. Du behöver visa upp antingen ett svenskt pass eller Försäkringskassans intyg 6393, om du inte har svenskt pass. Beställ i så fall intyget innan du reser genom att ringa oss på 0771‑524 524.

Informera vårdgivaren innan du får sjukvård om att du vill ha sjukvård under Medicare, som är den statligt subventionerade vården i Australien. Du betalar hela vårdkostnaden själv och kontaktar sedan Medicare för att få ersättning i efterhand:

Medicare Eligibility Section, MDP 106 Australian Government Department of Health and Ageing, GPO Box 9848 Canberra ACT 2601 AUSTRALIEN

How to claim (servicesaustralia.gov.au) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukvårdsavtalet mellan Sverige och Australien inkluderar inte ambulanstransport, tandvård eller skada vid aktiviteter som till exempel äventyrssporter. Sjukvårdskostnader i Australien är höga och en kompletterande sjuk- och olycksfallsförsäkring rekommenderas.

Québec

Du som arbetar eller studerar kortare tid än ett år i Québec har rätt till vård inom det allmänna sjukvårdssystemet. Du måste ha ett arbets‑ eller studietillstånd i Québec och ett intyg om rätt till vårdförmåner i Québec. Beställ intyget innan du reser genom att ringa oss på 0771‑524 524.

Israel

Du som är på tillfälligt besök i Israel har rätt till förlossningsvård. Du behöver ett intyg om rätt till förlossningsvård i Israel. Beställ intyget innan du reser genom att ringa oss på 0771‑524 524.

Jersey, Guernsey och Isle of Man

Du som bor i Sverige och är på besök på Jersey, Guernsey eller Isle of Man har rätt till akut sjukvård inom det allmänna sjukvårdssystemet. Du måste visa upp ett svenskt pass eller ett intyg om rätt till vårdförmåner. Beställ intyget innan du reser genom att ringa oss på 0771‑524 524.

Turkiet

Det finns en konvention mellan Sverige och Turkiet som kan ge rätt till planerad vård. Konventionen gäller inte nödvändig vård, vilket innebär att du inte kan få ersättning i efterhand för vårdkostnader.

Behöver jag meddela Försäkringskassan om jag ska vara utomlands en längre tid?

Ja, om du får en ersättning från Försäkringskassan kan både en flytt och en längre vistelse utomlands påverka din rätt att fortsätta få ersättningen. Vad som räknas som en längre vistelse varierar beroende på vilken ersättning du får. Det är ditt ansvar att ta reda på vad som gäller för dig. Det är också ditt ansvar att meddela oss om något ändras i din situation som påverkar din rätt till ersättningen. Du hittar mer information på sidorna för respektive ersättning. Du kan också kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för dig.

Alla ersättningar A–Ö

Utomlands med barn

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • EU‑kortet gäller i:

  • Belgien
  • Bulgarien
  • Cypern
  • Danmark
  • Estland
  • Finland
  • Frankrike
  • Grekland
  • Irland
  • Island
  • Italien
  • Kroatien
  • Lettland
  • Liechtenstein
  • Litauen
  • Luxemburg
  • Malta
  • Nederländerna
  • Norge
  • Polen
  • Portugal
  • Rumänien
  • Schweiz
  • Slovakien
  • Slovenien
  • Spanien
  • Storbritannien
  • Nordirland
  • Tyskland
  • Tjeckien
  • Ungern
  • Österrike.

  Du behöver inte kortet inom Norden. EU‑kortet utfärdas i regel med en giltighetstid på tre år.

  Storbritannien och Nordirland har lämnat EU, men EU‑kortet gäller även där.

  Brexit och socialförsäkringen

 • Nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige. Det är alltid läkare eller annan vårdpersonal som bedömer om vården är nödvändig. Bedömningen beror på vilken sjukdom du har och hur länge du ska stanna i landet.

 • Ja du kan använda ditt EU‑kort för dialysbehandling hos en allmänt ansluten vårdgivare. Detta gäller även för andra sjukdomar som innebär att du behöver livsnödvändig medicinsk behandling som kräver specialistvård.

  Tänk på att du i förväg ska söka upp och ta kontakt med en vårdgivare på orten där du kommer att vistas, detta för att du ska vara säker på att få tillgång till den utrustning eller behandling som du behöver. Säkerställ samtidigt också att vårdgivaren kan ta emot EU‑kortet (EHIC).

 • Ja, om det inte påverkar din rehabilitering eller ditt tillfrisknande negativt.

  Om du ska resa inom EU/EES eller till Schweiz så behöver du normalt sett inte göra någonting men om du ska resa till Turkiet eller ett annat land utanför EU ska du ansöka om att behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. Ansök innan du reser genom att logga in på Mina sidor eller använd blanketten.

  Om du inte kan använda Mina sidor kan du ansöka på blanketten.

  7430 Begäran om medgivande att behålla ersättning vid utlandsvistelse Pdf, 117 kB.

 • Inom Norden finns ett speciellt avtal som i vissa fall täcker extra kostnader för hemresor. I övriga länder behöver du en privat försäkring för att få ersättning för hemresan. Ta reda på vad som ingår i din hemförsäkring och om du behöver en extra reseförsäkring.

 • Vårdgivare i Spanien kräver ibland att du visar upp ett intyg om att du är pensionär. Vi utfärdar intyget på spanska så kontakta oss för att ansöka om intyget. Intyget gör att du kan köpa läkemedel till ett reducerat pris i samband med nödvändig vård.

 • Ja, du kan få ersättning för läkemedel om läkemedlet har ordinerats genom förskrivning på recept och är godkänt för försäljning i Sverige.

  Du kan bara få ersättning för läkemedelskostnader som omfattas av de läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Du kan bara få ersättning om du köpt läkemedel för minst 1 150 kronor under ett år (för 2018 var beloppet 1 125 kronor och för 2017 var beloppet 1 100 kronor). Om du vill att kostnaderna ska ingå i högkostnadsskyddet behöver du lämna samtycke på ansökningsblanketten. För att Försäkringskassan ska kunna beräkna din ersättning för läkemedel ska du skicka in ett registerutdrag från Apoteket.

  Mer information om hur du begär ut ett registerutdrag hittar du på:

  eHälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Den här informationen behöver ett recept innehålla:

  • patientens för‑ och efternamn (utskrivet) och födelsedatum
  • datum när receptet är utfärdat
  • läkarens för‑ och efternamn (utskrivet), yrkestitel, kontaktuppgifter, adress till arbetet (inklusive land) och namnteckning (handskriven eller elektronisk)
  • läkemedlets generiska namn (eftersom läkemedlet kan säljas under olika handelsnamn), läkemedelsform (tablett, lösning och så vidare.), mängd, styrka och dosering.
 • Ja, EU‑kortet gäller om du reser till ett annat land inom EU/EES eller Schweiz även om UD avråder från alla icke nödvändiga resor dit.

 • EU‑kortet går automatiskt till din folkbokföringsadress. Tänk därför på att beställa kortet i god tid innan du ska ut och resa.

 • Det kan finnas flera anledningar till att du får detta felmeddelande. En vanlig anledning är att du inte är registrerad som försäkrad i Försäkringskassans system.

  Försäkrad i Sverige

 • Om du har tekniska problem

  Om ditt e‑leg inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidan för teknisk support.

  Vanliga frågor och svar

  Om du måste ansöka på en pappersblankett

  Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan E-tjänster och blanketter på svenska.

  E-tjänster och blanketter på svenska

 • Försäkringskassans beslut går i regel att ompröva eller överklaga. Vad som gäller för dig framgår av beslutsbrevet som du har fått.

  Allmän information om omprövning, överklagan och skadestånd

  Om du inte är nöjd

 • Ja, du kan ansöka om ersättning för avgiften. Du hittar mer information om villkoren för ersättning och hur du ansöker på webbplatsen uk.gov som samlar information från brittiska myndigheter.

  Immigration health surcharge for EU students in the UK (gov.uk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad