Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Föräldrapenning vid adoption

 
Föräldrapenning vid adoption 42 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om föräldrapenning vid adoption.

 

När du avstår från att jobba för att ta hand om ditt barn kan du få föräldrapenning. Du kan också få föräldrapenning om du är arbetslös och avstår från att söka jobb, eller om du studerar och gör studieuppehåll.

Vem kan få föräldrapenning vid adoption?

Du kan få föräldrapenning om

 • du har adopterat ett barn
 • du ska bli adoptivförälder
 • du avstår från att jobba, söka jobb eller studera för att ta hand om ditt barn
 • du är försäkrad i Sverige.

Du är i regel försäkrad i Sverige om du bor och arbetar i landet. Om du bor eller jobbar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat till Sverige.

Försäkrad i Sverige

Föräldrapenning till andra än barnets adoptivföräldrar

Föräldrapenning kan dessutom betalas ut till

 • den som är gift eller sambo med barnets adoptivförälder
 • en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Hur många dagar med föräldrapenning får man?

Föräldrapenning kan betalas ut i 480 dagar (cirka 16 månader) för ett barn. I 390 dagar grundas ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå).

De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå).

 

De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningnivå. Om ni är två föräldrar är det ert gemensamma uttag av dagar på sjukpenningnivå för barnet som räknas. När ni har tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå kan ni börja ta ut dagar på lägstanivå också.

Ni kan ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller tills barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan. Men efter att du har haft barnet i din vård i 4 år kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt. Om det finns fler än 96 dagar kvar för barnet försvinner de dagarna.

 

Om du har ensam vårdnad om barnet har du rätt till alla 480 dagarna. De första 180 dagarna du tar ut måste vara dagar på sjukpenningnivå.

 

Adopterar du två eller fler barn samtidigt får du ytterligare 90 dagar på sjukpenningnivå och 90 dagar på lägstanivå per barn.

Om ni är två föräldrar kan ni också ta ut föräldrapenning för varsitt barn och på så sätt vara hemma samtidigt.

 

Om du adopterar din makas, makes eller sambos barn (en närståendeadoption) får du inga fler dagar, med du får ta del av de dagar som finns kvar.

Hur mycket pengar kan jag få?

I beräkningsverktyget Räkna på föräldrapenning kan du enkelt och snabbt se ungefär hur mycket du kan få i föräldrapenning.

 

Du får knappt 80 procent av din inkomst om du tar ut föräldrapenning 7 dagar i veckan, men maximalt 1 116 kronor per dag.

Om du har arbetat minst 240 dagar i följd innan du får barnet i din vård

Föräldrapenning som baseras på din inkomst kallas för föräldrapenning på sjukpenningnivå. För att få det måste du ha haft en årsinkomst på minst 85 000 kronor i minst 240 dagar i följd innan du får barnet i din vård. Du behöver inte ha arbetat på samma arbetsplats eller ha haft samma inkomst hela tiden, utan det är antalet dagar med inkomst som är det viktiga. Ring kundcenter på 0771‑524 524 om du är osäker på om du uppfyller villkoren.

Om du inte har arbetat minst 240 dagar i följd innan du får barnet i din vård

Om du har arbetat kortare tid än 240 dagar i följd innan du får barnet i din vård får du 250 kronor per dag under de första 180 dagarna du tar ut. Det motsvarar cirka 7 500 kronor i månaden.

Efter att du, den andra föräldern eller ni tillsammans har tagit 180 föräldrapenningdagar får du föräldrapenning som är baserad på din inkomst, men minst 250 kronor per dag.

 

Om du inte har en inkomst eller har tjänat mindre än 117 590 kronor på ett år får du 250 kronor per dag. Det motsvarar cirka 7 500 kronor i månaden.

 

Du som hade ett jobb innan du blev arbetssökande kan få föräldrapenning som grundas på inkomster från det jobb du hade, det vill säga på sjukpenninggrundande nivå. Det gäller under förutsättning att du anmälde dig hos Arbetsförmedlingen första vardagen som du var arbetslös och fortfarande är anmäld.

Om du jobbade 6 månader eller mer innan du blev arbetslös så räcker det om du anmälde dig till Arbetsförmedlingen inom tre månader efter att du blev arbetslös.

Om du inte kan få föräldrapenning på sjukpenninggrundande nivå får du 250 kronor per dag. Det motsvarar cirka 7 500 kronor i månaden.

 

Du som har ett aktiebolag räknas som anställd i ditt eget bolag. Det innebär att din föräldrapenning kommer att grundas på den lön du har tagit ut från bolaget. I tjänsten Räkna på föräldrapenning kan du enkelt se hur mycket pengar du får. Men du kan högst få 1 012 kronor per dag.

Tar du inte ut någon lön alls får du 250 kronor per dag. Det motsvarar cirka 7 500 kronor i månaden.

Du som har enskild firma kan få föräldrapenning som grundas på din beräknade inkomst av näringsverksamhet. Är ditt företag i uppstartsfasen så har du kanske inte hunnit få så mycket i beräknad inkomst. Därför får du under de 24 första månaderna minst lika mycket i sjukpenning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft. I lönedatabasen på www.scb.se kan du hur mycket en anställd inom ditt yrke har i inkomst.

Lönestatistik — Hur mycket tjänar...? (scb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du ingen beräknad inkomst alls och inte är i uppstartsfasen får du 250 kronor per dag. Det motsvarar cirka 7 500 kronor i månaden.

 

Om du inte har en inkomst från arbete får du 250 kronor per dag. Det motsvarar cirka 7 500 kronor i månaden.

Om du arbetade innan du började studera kan du få föräldrapenning som är baserad på din senaste lön. Ring kundcenter på 0771-524 524 för att få veta vad som gäller för dig.

När kan man ta ut föräldrapenning vid adoption

Du som adopterar barn kan börja ta ut föräldrapenning från och med det datum du får barnet i din vård.

Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag att barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan. Men efter att du har haft barnet i din vård i 4 år kan du bara spara 96 dagar med föräldrapenning för barnet. Om du har tvillingar kan ni spara 132 dagar sammanlagt.

Vid adoption av din makas, makes eller sambos barn (en närståendeadoption) utgår regelverket däremot från barnets faktiska födelsedatum, eller det datum då din maka, make eller sambo fick barnet i sin vård om hen adopterat barnet. Det innebär att från och med 4 år efter det datumet kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt.

Kan jag ta ut föräldrapenning bara för dagar jag inte skulle ha jobbat?

Du kan ta ut föräldrapenning på lägstanivå för vilka dagar som helst. För att få föräldrapenning på sjukpenningnivå en arbetsfri dag måste du ta ut föräldrapenning i samma omfattning även för dagar direkt före eller efter dagar du inte skulle ha jobbat.

 

Om du fick barnet i din vård före 1 januari 2014 gäller andra regler. Du som förälder kunde ta ut föräldrapenning i 8 år från den dag du fick barnet i din vård. Du kan inte ta ut föräldrapenning efter att barnet har fyllt 10 år.

Så ansöker du om föräldrapenning

Först ska du anmäla att du kommer att vara ledig och sedan ansöker du om pengarna.

Om du ska adoptera ett barn utomlands

Du som ska adoptera ett barn utomlands ska skicka in en kopia av beslutet om medgivande från socialnämnden till Försäkringskassan, innan du reser för att hämta barnet.

Du eller ni som är adoptivföräldrar, behöver bara skicka in beslutet med ditt eller era namn, personnummer och datumet när socialnämnden fattade beslut om medgivande.

Skicka det till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

Du behöver sedan meddela Försäkringskassan när du får barnet i din vård.

1. Anmäl föräldrapenning

Om du adopterar ett barn utomlands och har skickat in medgivandet från socialnämnden till Försäkringskassan så registrerar vi en anmälan om föräldrapenning när vi tar emot medgivandet.

Om barnet redan har ett personnummer i Sverige ska du anmäla själv, senast samma dag som du vill ha ersättning för:

2. Ansök om föräldrapenning

När anmälan har blivit registrerad kan du använda Försäkringskassans e‑tjänster.

Kom ihåg att ansöka senast 90 dagar efter att du tagit ut den första dagen med föräldrapenning.

Ansök gärna för en så lång period som möjligt.

Hör av dig till kundcenter 0771‑524 524 om du har några frågor.

3. Utbetalning

Utbetalningsdatum och handläggningstider

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan. Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

Om du vill ändra din ansökan

Om du behöver ändra din ansökan ska du göra en ny. Om du gör din nya ansökan med ändringen senaste den 15:e i månaden får du rätt belopp vid nästa utbetalning.

Vad ska man tänka på när det gäller SGI?

Många småbarnsföräldrar väljer att gå ner i arbetstid under och efter föräldraledigheten. Det kan leda till lägre inkomster, vilket kan påverka din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

SGI baseras på din årsinkomst och är det belopp Försäkringskassan använder sig av för att räkna ut hur mycket ersättning du kan få om du blir sjuk, vabbar eller får föräldrapenning. Du kan skydda din SGI på olika sätt beroende på hur gammalt ditt barn är och vad du har för sysselsättning.

Innan du haft barnet i din vård i 1 år

 
Om du är helt eller delvis föräldraledig behöver du inte göra något för att skydda din SGI. Du behåller samma SGI som du hade när du fick barnet i din vård, även om du inte tar ut föräldrapenning.

 

Din SGI kommer att räknas om och baseras på den lön du har när du arbetar helt. Det betyder att om du har samma lön som tidigare har du samma SGI som innan du fick barnet i din vård.

Men om du har en lägre lön än innan du var föräldraledig, om du till exempel arbetar dag istället för natt och inte längre har ob‑tillägg, kommer din SGI att bli lägre. Då kommer du få en lägre ersättning om du blir sjuk eller vabbar.

När du haft barnet i din vård i 1 år

 
Du som är helt föräldraledig från ditt arbete (eller avstår från att söka arbete om du är arbetssökande) får behålla din tidigare SGI om du tar ut minst fem hela föräldrapenningdagar per vecka.

 

Din SGI kommer att räknas om och baseras på den lön du har när du arbetar. Det betyder att om du har samma lön som tidigare har du samma SGI som innan du fick barnet i din vård.

Men om du har en lägre lön än innan du var föräldraledig, om du till exempel arbetar dag istället för natt och inte längre har ob‑tillägg, kommer din SGI att bli lägre. Då kommer du att få en lägre ersättning om du blir sjuk eller vabbar.

Föräldrapenningen påverkas inte om din SGI sänks

Din föräldrapenning påverkas inte av att din SGI sänks. Det betyder att även om du får en sänkt SGI, för att du till exempel går ner i arbetstid, kan du få samma föräldrapenning som tidigare om du tar föräldraledigt igen innan du har haft barnet i din vård i 2 år.

Samma gäller om ni adopterar ytterligare ett barn innan syskonet varit i er vård i 2 år och 6 månader, eller om du eller din partner blir gravid innan ni haft syskonet i er vård i 1 år och 9 månader. Då får ni också föräldrapenning beräknad på samma SGI som innan den sänktes.

Så här skyddar du din SGI om du minskat din arbetstid

Om du inte vill ha sänkt ersättning för vab och sjukpenning på grund av att du har minskat din arbetstid, kan du skydda din tidigare SGI genom att ta ut föräldrapenning för den tid som motsvarar minskningen i arbetstid.

Exempel på hur du skyddar din SGI:

 • Minskar du din arbetstid med hälften från heltid till halvtid, måste du ta ut minst två och en halv dagar (gäller både vardagar och helgdagar) med föräldrapenning per vecka.
 • Minskar du din arbetstid med hälften från 50 procent till 25 procent, måste du ta ut minst två och en halv dagar (gäller både vardagar och helgdagar) med föräldrapenning per vecka.
 • Minskar du din arbetstid med en fjärdedel från heltid till 75 procent, måste du ta ut en och en fjärdedels dagar (gäller både vardagar och helgdagar) med föräldrapenning per vecka.

SGI‑guiden

Svara på ett par korta frågor och få svar på:

 • Hur du får rätt till en SGI.
 • Hur den beräknas på dina inkomster.
 • Hur din SGI påverkar den ersättning du får.
 • Att det är viktigt att skydda din SGI om du slutar arbeta eller arbetar mindre.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Om ni är två föräldrar får ni 195 dagar var på sjukpenningnivå och 45 dagar var på lägstanivå. Om du adopterar din makas, makes eller sambos barn (en närståendeadoption) får du ta del av de eventuella dagar som kvarstår på barnet. Ni kan fördela dagarna mellan er genom att föra över dagar till varandra. Men 90 dagar på sjukpenningnivå är reserverade för var och en av er och kan inte föras över.

  Den som har fört över föräldrapenningdagar kan också ta tillbaka dagar som det ännu inte betalats ut ersättning för. Logga in på Mina sidor för att föra över och ta tillbaka dagar.

 • Ja. Under barnets första år i er vård kan båda föräldrarna ta ut föräldrapenning för samma dag. Det kallas dubbeldagar. Ni kan som mest ta ut 30 dubbeldagar. Ni kan inte ta ut dubbeldagar från de 90 dagarna som är reserverade.

  När ni tar ut en dubbeldag så räknas två dagar av, en för varje förälder. Om ni tar ut alla 30 dubbeldagarna har ni alltså utnyttjat 60 dagar med föräldrapenning och efter det har ni kvar 420.

  Det går att ta ut dubbeldagar på olika nivåer. Det betyder att en förälder kan ta dagar på sjukpenningnivå samtidigt som den andra tar dagar på lägstanivå. Tänk på att ni måste ha tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå för barnet innan ni kan börja ta dagar på lägstanivå.

  Om du adopterar din makas, makes eller sambos barn (en närståendeadoption) utgår regelverket däremot från barnets faktiska födelsedatum, eller det datum då din maka, make eller sambo fick barnet i sin vård om hen adopterat barnet. Det innebär att ni kan ta ut dubbeldagar i ett år från och med det datumet.

 • Ja, föräldrapenningen kan betalas ut som hel (100 procent), tre fjärdedels (75 procent), halv (50 procent), en fjärdedels (25 procent) eller en åttondels ersättning (12,5 procent). Men du kan inte välja att ta ut föräldrapenning i någon annan omfattning än just dessa.

  Det betyder att du till exempel kan jobba 50 procent och ta ut föräldrapenning på 50 procent. Däremot kan du inte jobba 80 procent och ta ut föräldrapenning med 20 procent.

 • Ja, på lägstanivå.

  Du kan ta ut föräldrapenning på lägstanivå även om du inte skulle ha arbetat den dagen, till exempel helger eller om du brukar vara ledig någon annan dag i veckan. Men du kan inte ta ut föräldrapenning samtidigt som du har semester.

  Ja i vissa fall på sjukpenningnivå.

  Om du har en arbetsfri period på minst fem dagar så går det bra att ta föräldrapenning för dessa dagar. Om den arbetsfria perioden är 1–4 dagar kan du bara ta ut föräldrapenning på sjukpenningnivå om du också tar ut föräldrapenning i samma omfattning dagen direkt före eller direkt efter de arbetsfria dagarna

 • Ja, du ansöker som vanligt. I ansökan får du ange orsaken till varför du glömde anmäla.

 • Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån din inkomst. Din SGI ligger till grund för hur mycket pengar du kan få i föräldrapenning när du är föräldraledig.

  Svara på några snabba frågor i SGI-guiden så får du veta:

  • Hur du får rätt till en SGI.
  • Hur den beräknas på dina inkomster.
  • Hur din SGI påverkar den ersättning du får.
  • Vad som gäller om du har eget företag.
  • Att det är viktigt att skydda din SGI om du slutar arbeta eller arbetar mindre.

 • Logga in på Räkna på föräldrapenning för att planera din föräldrapenning och se hur många dagar du har kvar och när du måste ta ut dem för att inte gå miste om dagar på grund av barnets ålder.

  Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag att barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan. Men efter att du har haft barnet i din vård i 4 år kan du bara spara 96 dagar med föräldrapenning för barnet.

  Exempel: Om det finns 110 dagar kvar för barnet, varav 100 är sjukpenningdagar och 10 är lägstanivådagar, så försvinner alla lägstanivådagar – men bara 4 sjukpenningdagar.

  Om ni har gemensam vårdnad

  För föräldrar som har gemensam vårdnad finns det också regler för hur dagarna fördelas mellan föräldrarna. Så här fungerar det om ni har kvar dagar med föräldrapenning när ni har haft ert barn i er vård i 4 år.

  Om ni tillsammans har kvar färre än 96 dagar så händer inget. Ni behåller era respektive dagar.

  Om det finns fler än 96 dagar kvar för barnet och alla dagarna tillhör samma förälder, så behåller hen 96 dagar.

  Om ni tillsammans har kvar fler än 96 dagar så minskas antalet dagar för er bägge så att ni tillsammans får kvar 96 dagar. Minskningen görs så att ni har kvar samma andel av dagarna som ni hade innan minskningen. Om en av er har kvar en tredjedel av sina dagar innan minskningen, så kommer hen att ha kvar en tredjedel även efter minskningen.

  Vid adoption av din makas, makes eller sambos barn (en närståendeadoption) utgår regelverket däremot från barnets faktiska födelsedatum, eller det datum då din maka, make eller sambo fick barnet i sin vård om hen adopterat barnet. Det innebär att från och med 4 år efter det datumet kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt.

 • Om du är ensamstående och blir så sjuk att du inte kan ta hand om ditt barn, kan en vän eller släkting ta hand om barnet. Hen får då pengar från Försäkringskassan för att ersätta inkomsten som hen går miste om. Det kallas för utvidgad tillfällig föräldrapenning.

  • För att få utvidgad tillfällig föräldrapenning ska barnet vara yngre än 3 år.
  • Du ska vara ensam vårdnadshavare eller om ni har gemensam vårdnad ska den andra föräldern inte kunna ta hand om barnet för att hen inte bor i Sverige eller själv är för sjuk för att kunna ta hand barnet.
  • Inte bo ihop med en annan förälder som det går att avstå föräldrapenningdagar till personen som tar hand om barnet ska vara försäkrad i Sverige och avstå från arbete.

  Den som tar hand om barnet får lika som hen skulle ha fått i VAB-ersättning. Hen får lite mindre än 80 procent av sin vanliga inkomst men högst 946 kronor per dag om hen arbetar heltid 5 dagar i veckan.

 • Ja. Om barnet är äldre än 240 dagar (8 månader) kan den andre föräldern ansöka om ersättning för vab. Kan den andre föräldern inte vårda barnet på grund av arbete så kan till exempel en släkting, granne eller vän vabba istället.

  Är barnet yngre än 240 dagar kan den andre föräldern ta ut föräldrapenning istället för dig.

  Kom ihåg att sjukanmäla dig första sjukdagen om du blir sjuk och inte kan ta hand om ditt barn under föräldraledigheten.

 • Om du har ett pågående föräldrapenningärende kan du anmäla att du har fått en ny inkomst på Mina sidor. Om du inte har ett ärende just nu behöver du inte anmäla alls.

 • Vår beräkningsperiod för föräldrapenning löper från den 21:a i en månad till den 20:e i nästa månad. Att dina utbetalningar kan skilja sig mellan månaderna beror på att månaderna har olika antal dagar.

 • Ja. När du börjar arbeta efter en föräldraledig period och sedan bestämmer du dig för att vara föräldraledig och ta ut föräldrapenning, ska du göra en ny anmälan.

 • Ja det kan du. Men reglerna ser lite olika ut beroende på om du vill använda dagar på lägstanivå eller dagar på sjukpenningnivå.

  Du kan alltid ta ut föräldrapenning på lägstanivå

  Om du är med barnet på förskolan, eller finns tillgänglig medan barnet är på inskolning, mer än en åttondel (12,5 %) av dagen kan du ta ut en hel dag med föräldrapenning på lägstanivå.

  I vissa fall kan du ta ut föräldrapenning på sjukpenningnivå

  Huvudregeln är att du bara kan få föräldrapenning för den tiden du har rumslig kontakt med barnet. Alltså att du är i närheten av barnet. Så om du lämnar förskolan under inskolningen kan du inte få föräldrapenning för den tiden.

  Exempel:
  Om du lämnar barnet på förskola för inskolning i 4 timmar och är tillsammans med barnet resten av dagen kan du bara ta ut halv föräldrapenning på sjukpenningnivå. Det gäller även om du måste finnas tillgänglig för förskolan (exemplet utgår ifrån att du arbetar 8 timmar).

  Om du är med barnet mer än 75 % av en dag

  Om du är med barnet mer än 75 % av en arbetsdag kan du ta ut hel föräldrapenning för den dagen, oavsett om du skolar in barnet på förskola eller inte.

  Vi får ofta synpunkter från er om att det blir krångligt i inskolningen eftersom det ibland är så att man måste finnas tillgänglig för förskolan och därför inte kan arbeta samtidigt som man inte får ha rumslig kontakt och därför inte kan få föräldrapenning. Vi håller med om att det kan bli krångligt och har därför fört fram era åsikter till lagstiftaren i vår antikrångelkatalog.

 • Ja, du kan få föräldrapenning om du är den juridiska förälderns maka, make, sambo eller registrerad partner.

  Så här gör du:

  1. Gör en anmälan om föräldrapenning.
  2. Be den andra föräldern att föra över dagar till dig. Det kan hen göra på Mina sidor.
  3. Ansök om föräldrapenning med e-tjänsten:
 • Nej, om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter kan du tyvärr inte planera eller ansöka på Mina sidor eftersom det kräver inloggning med personnummer.

  För att ansöka ringer du till kundcenter på 0771‑524 524 för att få blanketter, mer information och hjälp med ditt ärende.

 • Om du meddelar din arbetsgivare minst två månader innan du ska vara föräldraledig så måste arbetsgivaren godkänna din föräldraledighet. På en del arbetsplatser finns det kollektivavtal som gör att du ska anmäla tidigare eller senare. Fråga din arbetsgivare om du vill veta vad som gäller för dig.

 • Ja, det kan du göra. Men du kan bara få föräldrapenning för högst 90 dagar tillbaka i tiden.

 • Om du har varit ledig en månad eller längre har arbetsgivaren rätt att låta dig vänta i högst en månad innan du får börja jobba igen. Det gäller också om du varit ledig kortare tid en månad, men planerat att vara ledig minst en månad.

  Om du vill stoppa utbetalningarna av föräldrapenning från Försäkringskassan ska du skicka in en ny ansökan där du bara begär ersättning fram till och med det datumet som du vill ha föräldrapenning för. Det är alltid den senast inkomna ansökan som gäller.

  Du kan också ringa kundcenter på 0771‑524 524. Det går bara att stoppa utbetalningarna för dagar som det ännu inte betalats ut någon föräldrapenning för.

 • Svaret är helt enkelt, för att det står så i lagen. Vi vet att det upplevs som krångligt och ibland frustrerande men det är ett lagkrav att du ska anmäla att du vill ha föräldrapenning innan du kan ansöka om att få pengar. Vi kan inte ändra på lagen men vi har skickat ett antikrångelförslag till regeringen om att vi vill ta bort kravet på anmälan.

 • När du arbetar sätter arbetsgivaren in pengar till din avtalspension, men inte när du får föräldrapenning. AFA Försäkring kan ta över arbetsgivarens inbetalning till din avtalspension (gäller för dig som är privat- och kooperativt anställd arbetare).

  AFA Försäkring (afaforsakring.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Ja. Du kan ha rätt till föräldrapenning samtidigt som du studerar om du tar hand om barnet under en del av dagen.

  Exempel – rätt till föräldrapenning
  Du pluggar på distans, tar hand om ditt barn på dagarna och pluggar på helger och kvällar. Du kan få föräldrapenning.

  Exempel – inte rätt till föräldrapenning
  Du pluggar och är i skolan varje dag mellan 8–16. Eftersom du inte är tillsammans med barnet under dagen kan du inte få föräldrapenning.

 • Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här.

  Men det finns några undantag från den regeln. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land.

  Försäkrad i Sverige

 • Ja, din arbetsgivare kan hindra dig från att vara föräldraledig, men inte i de här fallen:

  • Om det är du som ska föda barnet har du rätt att vara helt ledig från ditt arbete i samband med att du föder barnet. Du har rätt till det under en sammanhängande period av minst sju veckor före den beräknade förlossningen och sju veckor efter förlossningen.
  • Fram till att barnet är 18 månader har du rätt att vara helt ledig från ditt arbete.
  • Fram till att barnet fyller åtta år eller slutar första klass har du rätt att vara ledig om du tar ut föräldraledighet. Du har också rätt att förkorta din arbetstid med upp till en fjärdedel.

  Du har rätt att dela upp ledigheten på högst tre perioder varje kalenderår. Om du och din arbetsgivare är överens kan du dela upp ledigheten på flera perioder.

 • Ja, du har rätt att byta ut din föräldrapenning mot ersättning för vab, men bara om barnet är inlagt på sjukhus.

  Båda föräldrarna kan få ersättning för vab samtidigt för barnet som är inlagt på sjukhus.

  Vård av barn (vab)

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad