Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Föräldrapenning

 
Föräldrapenning 46 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om föräldrapenning.

 

När du avstår från att arbeta för att ta hand om ditt barn kan du få föräldrapenning. Du kan få föräldrapenning även om du är arbetslös och avstår från att söka arbete, eller om du studerar och gör studieuppehåll.

Vem kan få föräldrapenning?

Du kan få föräldrapenning om

 • du är förälder till barnet
 • du avstår från att arbeta, söka arbete eller studera för att ta hand om ditt barn
 • barnet bor i Sverige, i ett annat land inom EU/EES, eller i Schweiz
 • du är försäkrad i Sverige.

Du är i regel försäkrad i Sverige om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

Försäkrad i Sverige

Om du har uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv gäller särskilda regler.

När du har fått uppehållstillstånd i Sverige

Föräldrapenning till andra än en förälder

Föräldrapenning kan dessutom betalas ut till

 • den som är gift eller sambo med barnets förälder
 • en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Hur många dagar med föräldrapenning kan man få?

 

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå)

De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningnivå. När ni har tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå kan ni börja ta ut dagar på lägstanivå också. Det är ert gemensamma uttag av dagar på sjukpenningnivå för barnet som räknas.

Om barnet är fött 2014 eller 2015

Ni får 195 dagar var på sjukpenningnivå och 45 dagar var på lägstanivå. Ni kan fördela dagarna mellan er genom att föra över dagar till varandra, men 60 dagar på sjukpenningnivå är reserverade och kan inte föras över till den andra föräldern.

Om barnet är fött 2016 eller senare

Ni får 195 dagar var på sjukpenningnivå och 45 dagar var på lägstanivå. Ni kan fördela dagarna mellan er genom att föra över dagar till varandra, men 90 dagar på sjukpenningnivå är reserverade och kan inte föras över till den andra föräldern.

Antal dagar på sjukpenningnivå som kan föras över

Dagar

Förälder 1

Förälder 2

Dagar på sjukpenningnivå som kan föras över

105

105

Dagar på sjukpenningnivå som inte kan föras över

90

90

Dagar på lägstanivå (180 kronor per dag) som kan föras över

45

45

Totalt

240

240

 

Under barnets första år kan båda föräldrarna ta ut föräldrapenning för samma dag. Men ni måste även ta ut i samma omfattning – en hel, trefjärdedels, halv, fjärdedels eller en åttondels dag. Det kallas dubbeldagar. Ni kan som mest ta ut 30 dubbeldagar. Dubbeldagarna ingår inte i de reserverade dagarna.

När ni tar ut en dubbeldag så räknas två dagar av, en för varje förälder. Om ni tar ut alla 30 dubbeldagarna har ni alltså utnyttjat 60 dagar med föräldrapenning.

Det går att ta ut dubbeldagar på olika nivåer. Det betyder att en förälder kan ta ut dagar på sjukpenningnivå samtidigt som den andra tar ut dagar på lägstanivå, men ni måste fortfarande ta ut dagarna i samma omfattning. Tänk på att ni måste ha tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå för barnet innan ni kan börja ta ut dagar på lägstanivå.

När du och den andra föräldern ansöker om dubbeldagar ska ni välja anledningen ”Ta hand om barnet- dubbeldagar” i er ansökan.

 

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå).

Om du har ensam vårdnad om barnet har du rätt till alla 480 dagarna. De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningnivå.

 
Om du får flera barn får du och den andra föräldern så här många dagar med föräldrapenning:

Antal barn

Dagar på sjukpenningnivå

Dagar på lägstanivå

Totalt

1

390

90

480

2

480

180

660

3

660

180

840

4

840

180

1020

Om ni är två föräldrar kan ni också ta ut föräldrapenning för varsitt barn och på så sätt vara hemma samtidigt. Har du ensam vårdnad har du rätt till alla dagar.

När kan man ta ut sin föräldrapenning?

Hur länge kan jag ta ut föräldrapenning?

Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan. Men från och med barnets 4‑årsdag kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt. Om du har tvillingar kan ni spara 132 dagar sammanlagt.

Om ditt barn föddes före 1 januari 2014 gäller andra regler. Du som förälder kunde ta ut föräldrapenning till och med att barnet fyllde 8 år eller avslutade första året i grundskolan.

Kan jag ta ut föräldrapenning för dagar jag inte skulle ha arbetat?

Ja, om du tar ut föräldrapenning på lägstanivå. Men föräldrapenning på sjukpenningnivå kan du bara ta ut om du även tar ut föräldrapenning för dagar direkt före eller efter exempelvis en helg eller andra dagar du inte skulle ha arbetat.

Hur mycket pengar kan jag få?

 

Du får knappt 80 procent av din inkomst om du tar ut föräldrapenning 7 dagar i veckan, men maximalt 1 218 kronor per dag.

Om du har arbetat minst 240 dagar i följd före den beräknade förlossningen

Föräldrapenning som baseras på din inkomst kallas för föräldrapenning på sjukpenningnivå. För att få föräldrapenning på sjukpenningnivå måste du ha haft en årsinkomst på minst 85 000 kronor i minst 240 dagar i följd före den beräknade förlossningen. Du behöver inte ha arbetat på samma arbetsplats eller ha haft samma inkomst hela tiden, utan det är antalet dagar med inkomst som är det viktiga.

Om du inte har arbetat minst 240 dagar i följd före den beräknade förlossningen

Om du har arbetat kortare tid än 240 dagar i följd innan barnets föds får du 250 kronor per dag på sjukpenningnivå under de första 180 dagarna som tas ut för barnet. Det motsvarar cirka 7 500 kronor i månaden.

Efter att du, den andra föräldern eller ni tillsammans har tagit 180 föräldrapenningdagar får du föräldrapenning som är baserad på din inkomst, men lägst 250 kronor per dag på sjukpenningnivå.

 

Om du inte har en inkomst eller har tjänat mindre än 117 590 kronor på ett år får du 250 kronor per dag på sjukpenningnivå. Det motsvarar cirka 7 500 kronor i månaden.

 

Du som hade ett arbete innan du blev arbetssökande kan få föräldrapenning som grundas på de inkomster du hade då, det vill säga på sjukpenningnivå. Det gäller under förutsättning att du anmälde dig hos Arbetsförmedlingen första vardagen som du var arbetslös och fortfarande är anmäld.

Om du arbetade 6 månader eller mer innan du blev arbetslös så räcker det om du anmälde dig till Arbetsförmedlingen inom tre månader efter att du blev arbetslös.

Om du inte kan få föräldrapenning utifrån din inkomst får du föräldrapenning med 250 kronor per dag för dagarna på sjukpenningnivå.

 

Du som har ett aktiebolag räknas som anställd i ditt eget bolag. Det innebär att din föräldrapenning kommer att grundas på den lön du har tagit ut från bolaget.

I vårt beräkningsverktyg Räkna på föräldrapenning kan du enkelt och snabbt se ungefär hur mycket du kan få i föräldrapenning. Men du kan högst få 1 116 kronor per dag på sjukpenningnivå.

Tar du inte ut någon lön alls eller lägre än 117 590 kronor per år får du 250 kronor per dag på sjukpenningnivå.

Du som har enskild firma kan få föräldrapenning som grundas på din beräknade inkomst av näringsverksamhet.

Du som har ett nyregistrerat företag kanske inte hunnit få så mycket i beräknad inkomst. Därför får du under de första 36 månaderna minst lika mycket i föräldrapenning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft. Detta gäller oavsett bolagsform.

I lönedatabasen hos SCB kan du se hur mycket en anställd inom ditt yrke har i inkomst.

Lönestatistik (scb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du ingen beräknad inkomst alls och inte är i uppstartsfasen får du 250 kronor per dag på sjukpenningnivå.

Föräldraledighet och vab för dig som är företagare

 

Om du inte har en inkomst från arbete får du 250 kronor per dag. Det motsvarar cirka 7 500 kronor i månaden.

Om du arbetade innan du började studera kan du få föräldrapenning som är baserad på din senaste lön. Ring kundcenter på 0771‑524 524 för att få veta vad som gäller för dig.

I vårt beräkningsverktyg Räkna på föräldrapenning kan du enkelt och snabbt se ungefär hur mycket du kan få i föräldrapenning.

Så ansöker du om föräldrapenning

Först ska du anmäla att du kommer att vara ledig och sedan ansöker du om pengarna.

1. Anmäl föräldrapenning

Du kan anmäla när du vill men senast samma dag som du vill ha ersättning för.

 

Skicka in ditt intyg om graviditet. Det fungerar som din anmälan och du kan planera och ansöka om föräldrapenning i nästa steg.

Skicka intyget till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

 

Din sambo kan föra över föräldrapenningdagar till dig. Det gör hen på Mina sidor. Du kan anmäla och ansöka om föräldrapenning på Mina sidor när din sambo har fört över föräldrapenningdagar till dig.

2. Ansök om föräldrapenning

Logga in på Mina sidor och ansök om föräldrapenning. Kom ihåg att ansöka senast 90 dagar efter att du tagit ut den första dagen med föräldrapenning.

Ansök gärna för en så lång period som möjligt så rullar utbetalningarna på smidigt. Om du behöver ändra din ansökan ska du göra en ny ansökan. Om du gör din nya ansökan med ändringen senaste den 15:e i månaden får du rätt belopp vid nästa utbetalning.

Instruktionsfilm – så här ansöker du om föräldrapenning på Mina sidor

2 minuter

Filmen visar hur du ansöker om föräldrapenning på Mina sidor.

3. Utbetalning

Utbetalningsdatum och handläggningstider

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan.

Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

Om du vill ändra din ansökan

Om du behöver ändra din ansökan ska du göra en ny ansökan. Om du gör din nya ansökan med ändringen senaste den 15:e i månaden får du rätt belopp vid nästa utbetalning.

Vad ska man tänka på när det gäller SGI?

Många småbarnsföräldrar väljer att gå ner i arbetstid under och efter föräldraledigheten. Det kan leda till lägre inkomster, vilket kan påverka din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

SGI är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån din inkomst. Försäkringskassan använder sig av beloppet för att räkna ut hur mycket ersättning du kan få om du blir sjuk, vabbar eller får föräldrapenning. Du kan skydda din SGI på olika sätt beroende på hur gammalt ditt barn är och vad du har för sysselsättning.

När ditt barn är under 1 år

 
Om du är helt eller delvis föräldraledig (eller avstår från att söka arbete om du är arbetssökande) behöver du inte göra något för att skydda din SGI. Du behåller samma SGI som du hade vid barnets födelse, även om du inte tar ut föräldrapenning.

 

Din SGI kommer att räknas om och baseras på den lön du har när du arbetar helt. Det betyder att om du har samma lön som tidigare har du samma SGI som innan barnet föddes.

Men om du har en lägre lön än innan du var föräldraledig, om du till exempel arbetar dag istället för natt och inte längre har ob‑tillägg, kommer din SGI att bli lägre. Det innebär att din föräldrapenning kommer att bli lägre och att du får en lägre ersättning om du blir sjuk eller vabbar.

När ditt barn fyller 1 år

 

Du får behålla din tidigare SGI om:

 • Du tar ut minst 5 hela föräldrapenningdagar per vecka (gäller både vardagar och helgdagar).
 • Du är helt föräldraledig från ditt arbete eller om du är arbetssökande och avstår helt från att söka arbete.

 

Din SGI kommer att räknas om och baseras på den lön du har när du arbetar. Det betyder att om du har samma lön som tidigare har du samma SGI som innan barnet föddes.

Men om du har en lägre lön än innan du var föräldraledig, om du till exempel arbetar dag istället för natt och inte längre har ob‑tillägg, kommer din SGI att bli lägre. Då kommer du få en lägre ersättning om du blir sjuk eller vabbar.

Föräldrapenningen påverkas inte om din SGI sänks

Din föräldrapenning påverkas inte av att din SGI sänks. Föräldrapenningen är skyddad under barnets första två år. Det betyder att även om du får en sänkt SGI, för att du till exempel går ner i arbetstid, kan du få samma föräldrapenning som tidigare om du tar föräldraledigt igen innan barnet fyllt två år.

Samma sak gäller om du eller din partner väntar barn på nytt innan syskonet fyllt ett år och nio månader. Då får du också föräldrapenning beräknad på samma SGI som innan den sänktes.

Så här skyddar du din SGI om du minskat din arbetstid

Om du inte vill ha sänkt ersättning för VAB och sjukpenning på grund av att du har minskat din arbetstid, kan du skydda din tidigare SGI genom att ta ut föräldrapenning för den tid som motsvarar minskningen i arbetstid.

Exempel på hur du skyddar din SGI:

 • Minskar du din arbetstid med hälften från heltid till halvtid, måste du ta ut minst två och en halv dagar med föräldrapenning per vecka.
 • Minskar du din arbetstid med hälften från 50 procent till 25 procent, måste du ta ut minst två och en halv dagar med föräldrapenning per vecka.
 • Minskar du din arbetstid med en fjärdedel från heltid till 75 procent, måste du ta ut en och en fjärdedels dagar med föräldrapenning per vecka.

SGI-guiden

Svara på ett par korta frågor och få svar på:

 • Hur du får rätt till en SGI.
 • Hur den beräknas på dina inkomster.
 • Hur din SGI påverkar den ersättning du får.
 • Att det är viktigt att skydda din SGI om du slutar arbeta eller arbetar mindre.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • På lägstanivå:

  Ja, du kan ta ut föräldrapenning på lägstanivå för helger och andra dagar du inte skulle ha arbetat.

  På sjukpenningnivå:

  Ja, men bara om du tar ut föräldrapenning i minst samma omfattning även för dagar direkt före eller direkt efter helgen eller de dagar du inte skulle ha arbetat.

  Om du till exempel arbetar måndag till och med fredag och vill ta ut hel föräldrapenning på sjukpenningnivå på lördagen och söndagen. Då måste du också ta ut hel föräldrapenning på sjukpenningnivå på fredagen eller måndagen.

  Om du studerar eller är arbetssökande räknas alla dagar som arbetsfria under perioden du är arbetssökande eller studerar. Du kan därför ansöka om föräldrapenning under veckans alla dagar.

 • Ja, föräldrapenningen kan betalas ut som hel (100 procent), tre fjärdedels (75 procent), halv (50 procent), en fjärdedels (25 procent) eller en åttondels ersättning (12,5 procent). Men du kan inte välja att ta ut föräldrapenning i någon annan omfattning än just dessa.

  Det betyder att du till exempel kan jobba 50 procent och ta ut föräldrapenning på 50 procent. Däremot kan du inte jobba 80 procent och ta ut föräldrapenning med 20 procent.

 • Ja, du ansöker som vanligt. I ansökan får du ange orsaken till varför du glömde anmäla.

 • Logga in på Mina sidor för att planera din föräldrapenning och se hur många dagar du har kvar och när du måste ta ut dem för att inte gå miste om dagar på grund av barnets ålder.

  Om ditt barn är fött före den 1 januari 2014

  Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag då ditt barn avslutat första året i grundskolan. Om ditt barn fyller 8 år efter skolavslutningen kan du ta ut föräldrapenning till och med den dagen barnet fyller 8 år.

  Om ditt barn är fött den 1 januari 2014 eller senare

  Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan. Men efter att barnet har fyllt 4 år kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt. Om det finns fler än 96 dagar kvar för barnet försvinner de dagarna. Lägstanivådagarna försvinner före sjukpenningdagarna.

  Exempel: Om det finns 110 dagar kvar för barnet, varav 100 är sjukpenningdagar och 10 är lägstanivådagar, så försvinner alla lägstanivådagar – men bara 4 sjukpenningdagar.

  Om ni har gemensam vårdnad

  För föräldrar som har gemensam vårdnad finns det också regler för hur dagarna fördelas mellan föräldrarna. Så här fungerar det om ni har kvar dagar med föräldrapenning när ert barn fyller 4 år:

  Om ni tillsammans har kvar färre än 96 dagar så händer inget. Ni behåller era respektive dagar.

  Om det finns fler än 96 dagar kvar för barnet och alla dagarna tillhör samma förälder, så behåller hon eller han 96 dagar.

  Om ni tillsammans har kvar fler än 96 dagar så minskas antalet dagar för er bägge så att ni tillsammans får kvar 96 dagar. Minskningen görs så att ni har kvar samma andel av dagarna som ni hade innan minskningen. Om en av er har kvar en tredjedel av sina dagar innan minskningen, så kommer han eller hon att ha kvar en tredjedel även efter minskningen.

 • Om du har ensam vårdnad och barnet är yngre än 3 år kan en vän eller en släkting ta hand om barnet i stället för dig. Det kallas för utvidgad tillfällig föräldrapenning. Vännen eller släktingen måste gå miste om inkomst för att kunna få ersättningen.

  Ring kundcenter på 0771‑524 524 så skickar vi hem en blankett till den som ska vårda barnet.

 • Ja. Om barnet är äldre än 8 månader kan den andre föräldern ansöka om ersättning för vab. Kan den andre föräldern inte vårda barnet på grund av arbete så kan till exempel en släkting, granne eller vän vabba istället.

  Är barnet yngre än 8 månader kan den andre föräldern inte vabba men han eller hon kan ta ut föräldrapenning istället för dig.

  Kom ihåg att sjukanmäla dig första sjukdagen om du blir sjuk och inte kan ta hand om ditt barn under föräldraledigheten.

  Föräldraledig och sjuk

 • Om du har ett pågående föräldrapenningärende kan du anmäla att du har fått en ny inkomst på Mina sidor. Om du inte har ett ärende just nu behöver du inte anmäla alls.

 • Vår beräkningsperiod för föräldrapenning löper från den 21:a i en månad till den 20:e i nästa månad. Att dina utbetalningar kan skilja sig mellan månaderna beror på att månaderna har olika antal dagar.

 • Ja. När du börjar arbeta efter en föräldraledig period och sedan bestämmer du dig för att vara föräldraledig och ta ut föräldrapenning, ska du göra en ny anmälan.

 • Ja, du kan ta ut föräldrapenning på både sjukpenning- och lägstanivå.

  Om du avstår från arbete mer än en åttondel av din arbetsdag, så kan du ta ut en hel dag med föräldrapenning på lägstanivå. För att kunna ta ut dagar med föräldrapenning på lägstanivå så måste du och den andra föräldern, tillsammans eller var för sig redan ha tagit ut totalt 180 dagar med föräldrapenning på sjukpenningnivå.

  Du behöver inte vara tillsammans med barnet på förskolan under hela inskolningen, men du måste avstå helt från arbetet.

 • Nej, om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter kan du inte planera eller ansöka på Mina sidor.
  Det beror på att det kräver inloggning med personnummer. Så här gör du för att ansöka om föräldrapenning:

  1. Anmäl föräldrapenning. Du kan anmäla utan att logga in på Mina sidor.
  2. Ansök på den blankett som du får hemskickad inom några dagar.
 • Om du meddelar din arbetsgivare minst två månader innan du ska vara föräldraledig så måste arbetsgivaren godkänna din föräldraledighet. På en del arbetsplatser finns det kollektivavtal som gör att du ska anmäla tidigare eller senare. Fråga din arbetsgivare om du vill veta vad som gäller för dig.

 • Ja, det kan du göra. Men kom ihåg att du bara kan ansöka om föräldrapenning på Mina sidor för högst 90 dagar tillbaka i tiden.

 • Om du har varit ledig en månad eller längre har arbetsgivaren rätt att låta dig vänta i högst en månad innan du får börja jobba igen. Det gäller också om du varit ledig kortare tid en månad, men planerat att vara ledig minst en månad.

  Om du vill stoppa utbetalningarna av föräldrapenning från Försäkringskassan ska du skicka in en ny ansökan där du bara begär ersättning fram till och med det datumet som du vill ha föräldrapenning för. Det är alltid den senast inkomna ansökan som gäller. Du kan också ringa kundcenter på 0771‑524 524. Det går bara att stoppa utbetalningarna för dagar som det ännu inte betalats ut någon föräldrapenning för.

 • Svaret är helt enkelt, för att det står så i lagen. Vi vet att det upplevs som krångligt och ibland frustrerande men det är ett lagkrav att du ska anmäla att du vill ha föräldrapenning innan du kan ansöka om att få pengar. Vi kan inte ändra på lagen men vi har skickat ett antikrångelförslag till regeringen om att vi vill ta bort kravet på anmälan.

 • När du arbetar sätter arbetsgivaren in pengar till din avtalspension, men inte när du får föräldrapenning. AFA Försäkring kan ta över arbetsgivarens inbetalning till din avtalspension (gäller för dig som är privat- och kooperativt anställd arbetare).

  AFA Försäkring (afaforsakring.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Ja, du har rätt att byta ut din föräldrapenning mot ersättning för VAB, men bara om barnet är inlagt på sjukhus.

  Båda föräldrarna kan få ersättning för VAB samtidigt för barnet som är inlagt på sjukhus.

  Vård av barn (vab)

 • Nej. Generellt kan den andre föräldern inte vabba om en förälder är hemma och är föräldraledig för annat barn. Om det finns särskilda skäl som gör att båda måste vara hemma får den andre föräldern ange det på ansökan om ersättning för VAB. Då gör Försäkringskassan en bedömning i det enskilda fallet.

 • Ja. Du kan ha rätt till föräldrapenning samtidigt som du studerar om du tar hand om barnet under en del av dagen.

  Exempel - rätt till föräldrapenning
  Du pluggar på distans, tar hand om ditt barn på dagarna och pluggar på helger och kvällar. Du kan få föräldrapenning.

  Exempel – inte rätt till föräldrapenning
  Du pluggar och är i skolan varje dag mellan 8–16. Eftersom du inte är tillsammans med barnet under dagen kan du inte få föräldrapenning.

 • Den som föder barnet räknas som juridisk förälder och kan därmed föra över dagar med föräldrapenning till den andra föräldern.

 • Ja. Den som är juridisk förälder kan föra över dagar med föräldrapenning till sin maka, make, sambo eller registrerad partner.

 • Det är bara två föräldrar som samtidigt kan ta ut dubbeldagar. Är ni till exempel 4 föräldrar kan ni turas om att ta ut dubbeldagar.

  Man kan som mest ta ut 30 dubbeldagar. Man kan inte ta ut dubbeldagar från de 90 dagarna som är reserverade.

 • Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här.

  Men det finns några undantag från den regeln. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land.

  Försäkrad i Sverige

 • Ja, din arbetsgivare kan hindra dig från att vara föräldraledig, men det finns undantag.

  Om det är du som ska föda barnet har du rätt att vara helt ledig från ditt arbete i samband med att du föder barnet. Du har rätt till det under en sammanhängande period av minst sju veckor före den beräknade förlossningen och sju veckor efter förlossningen.

  Fram till att barnet är 18 månader har du rätt att vara helt ledig från ditt arbete.

  Fram till att barnet är 12 år, eller slutat femte klass, har du rätt att vara föräldraledig för den tid du tar ut föräldrapenning.

  Fram till att barnet fyller åtta år eller slutar första klass har du rätt att vara föräldraledig även om du inte tar ut föräldrapenning.

  Du har rätt att dela upp ledigheten på högst tre perioder varje kalenderår. Om du och din arbetsgivare är överens kan du dela upp ledigheten på flera perioder.

 • Du har rätt att behålla din föräldrapenning när du är utomlands så länge du är försäkrad i Sverige och barnet bor inom EU/EES‑området eller Schweiz.

  Försäkrad i Sverige

  Om du ska flytta utomlands eller planerar att vara utomlands under längre perioder kan det påverka om du fortfarande kan anses vara försäkrad i Sverige.

  Flytta utomlands

 • Det beror på hur gammalt ditt barn är när det bosätter sig i Sverige.

  Om barnet blir bosatt i Sverige innan det fyller 1 år får du 480 dagar med föräldrapenning.

  Om barnet är 1 år eller mer när det bosätter sig i Sverige betalas föräldrapenning ut i högst 200 dagar för barnet. Om barnet är 2 år eller mer när det bosätter sig i Sverige betalas föräldrapenning ut i högst 100 dagar för barnet.

  Om du flyttar till Sverige från ett annat land i EU/EES eller Schweiz gäller andra regler.

  Ring till kundcenter på 0771‑524 524 för att få veta vad som gäller för dig.

  Flytta till Sverige

  Försäkrad i Sverige

 • Ja, men först behöver vi utreda i vilket land du och barnets andra förälder är försäkrade. Om ni är försäkrade i var sitt land kan ni ha rätt till föräldrapenning från båda länderna.

  Den förälder som vårdar barnet ska i första hand ansöka om föräldrapenning från det land där föräldern och barnet bor men det kan även finnas möjlighet att få föräldrapenning från Sverige.

  Ring oss på 0771‑524 524 om du vill veta vad som gäller för din familj.

 • Ja, om både du och den andra föräldern är medborgare i ett land utanför EU behöver ditt barn i de flesta situationer ett uppehållstillstånd för att du ska få föräldrapenning. Om ditt barn föds i Sverige räcker det med att du har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd för ditt nyfödda barn.

  Ring till kundcenter på 0771‑524 524 för att få veta vad som gäller för dig.

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad