Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Graviditetspenning

 
Graviditetspenning 12 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vad som gäller om du ska ansöka om graviditetspenning.

 

Du som är gravid kan ha rätt till graviditetspenning. Det gäller om du har ett fysiskt ansträngande arbete, eller om det finns risker i arbetsmiljön och din arbetsgivare inte kan omplacera dig till andra arbetsuppgifter.

Vem kan få graviditetspenning?

Du kan ha rätt till graviditetspenning om du är gravid och

 • har ett arbete i Sverige som du inte kan utföra, antingen för att det är fysiskt ansträngande eller för att det finns risker i arbetsmiljön
 • inte kan bli omplacerad av din arbetsgivare till ett lättare eller mindre riskfyllt arbete
 • har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Du kan få ersättning tidigast från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning, om du har rätt till graviditetspenning på grund av ett fysiskt ansträngande arbete.

Om du har blivit förbjuden av din arbetsgivare att fortsätta ditt arbete, på grund av risker i arbetsmiljön, kan du få graviditetspenning från och med den dagen förbudet gäller. Därför är det viktigt att du ansöker så snart du vet att arbetsgivaren förbjuder dig att arbeta. Du kan läsa mer om dina rättigheter och din arbetsgivares ansvar på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Graviditet och amning (av.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som är egenföretagare kan inte själv intyga att du inte kan arbeta på grund av risker i arbetsmiljön, utan det måste en arbetsmiljöspecialist göra.

Oavsett av vilken anledning du får graviditetspenning, kan du som längst få den fram till och med 11:e dagen före beräknad förlossning. Därefter har du möjlighet att ansöka om föräldrapenning. Du kan få graviditetspenning på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent.

Om du inte har rätt till graviditetspenning har du möjlighet att ansöka om föräldrapenning från den 60:e dagen innan beräknad förlossning.

Hur mycket pengar kan jag få?

Du får knappt 80 procent av din lön, men högst 914 kronor per dag. Ersättningen betalas ut för varje dag i veckan, inte bara de dagar du skulle ha arbetat.

Så ansöker du om graviditetspenning

 

1. Meddela arbetsgivaren

Tala med din arbetsgivare om hur mycket du kan arbeta. Arbetsgivaren ska alltid undersöka möjligheten att omplacera dig. När det inte är möjligt kan du ansöka om graviditetspenning.

2. Ansök

Du kan vanligtvis inte få ersättning för tiden innan du ansökt om graviditetspenning.

Förutom ansökan behöver vi

 • ett intyg om graviditet som du får av mödravården
 • ett utlåtande från din arbetsgivare.

7206 Utlåtande från arbetsgivare om omplacering av en gravid anställd Pdf, 777 kB.

Om du ansöker om graviditetspenning för fysiskt ansträngande arbetsuppgifter, måste det tydligt framgå i ansökan:

 • Vad som är fysiskt ansträngande under arbetsdagen.
 • Hur graviditeten påverkar dig när du utför dina arbetsuppgifter.

3. Du får ett beslut

Om din ansökan är komplett och Försäkringskassan har fått in utlåtandet från din arbetsgivare så tar det högst 30 dagar innan du får ett beslut. Saknas något kontaktar vi dig så snart som möjligt.

4. Skicka in försäkran

När du har fått ditt beslut ska du skicka in en försäkran där du skriver vilka dagar du inte har kunnat arbeta eller inte kommer att kunna arbeta.

5. Utbetalning

Utbetalningsdatum och handläggningstider

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din försäkran. Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

6. Anmäl förändringar

Det är viktigt att du meddelar oss om din lön eller din arbetstid förändras.

 

1. Ansök

Logga in på Mina sidor för att ansöka om graviditetspenning. Du kan vanligtvis inte få ersättning för tiden innan du ansökt om graviditetspenning.

Förutom ansökan behöver vi ett intyg om graviditet. Det får du av mödravården.

Det måste tydligt framgå i din ansökan om graviditetspenning vad som är fysiskt ansträngande under arbetsdagen. Det måste också framgå hur graviditeten påverkar dig i ditt arbete.

Om du är egenföretagare och ansöker för att du har risker i arbetsmiljön, ska du skicka in ett särskilt läkarutlåtande från en arbetsmiljöspecialist.
Det kan vara en läkare med specialistbevis i:

 • yrkesmedicin
 • yrkes- och miljömedicin
 • arbets- och miljömedicin eller företagsvård.

Det kan också vara en yrkeshygieniker som arbetar på en arbets- eller miljömedicinsk klinik. Du kan vända dig till din region för att få mer information om hur du kommer i kontakt med en arbetsmiljöspecialist.

Om du är ansluten till företagshälsovård kan du vända dig dit.

7204 Särskilt läkarutlåtande för en gravid egenföretagare vid risker i arbetsmiljön Pdf, 718 kB.

2. Du får ett beslut

Om din ansökan är komplett så tar det högst 30 dagar innan du får ett beslut.

Saknas något i ansökan, kontaktar vi dig så snart som möjligt.

3. Skicka in försäkran

När du har fått ditt beslut ska du skicka in en försäkran där du skriver vilka dagar du inte har kunnat arbeta eller inte kommer att kunna arbeta.

4. Utbetalning

Utbetalningsdatum och handläggningstider

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart Försäkringskassan har handlagt din försäkran. Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

5. Anmäl förändringar

Det är viktigt att du meddelar oss om din lön eller din arbetstid förändras.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Om du är anställd

  Riskfyllt arbete kan till exempel vara arbetsuppgifter eller miljöer där du kommer i kontakt med ämnen som kan skada din hälsa eller ditt barn. Din arbetsgivare ansvarar för att bedöma om du kan fortsätta arbeta eller inte.

  Din arbetsgivare kan förbjuda dig att arbeta om hen inte kan omplacera dig, anpassa eller ge dig andra arbetsuppgifter.

  Om du är egenföretagare

  Som egenföretagare ansvarar du själv för din arbetsmiljö. För att få graviditetspenning på grund av risker i din arbetsmiljö ska du styrka riskerna genom att skicka in ett särskilt läkarutlåtande från en arbetsmiljöspecialist. En arbetsmiljöspecialist kan vara en läkare med specialistbevis i yrkesmedicin, yrkes- och miljömedicin, arbets- och miljömedicin eller företagsvård. Det kan också vara en yrkeshygieniker som arbetar på en arbets- eller miljömedicinsk klinik.

  7204 Särskilt läkarutlåtande för en gravid egenföretagare vid risker i arbetsmiljön Pdf, 718 kB.

 • Ett fysiskt ansträngande arbete kan till exempel vara ett arbete som innebär tunga lyft, svåra rörelser eller monotona rörelser som ger ensidig belastning.

 • Ja, du kan få graviditetspenning på 25, 50 eller 75 procent omfattning av en dag. Du måste också förkorta din arbetstid med samma omfattning per dag som du ansöker om.

 • Ja, om du skulle ha arbetat under den period du ansöker om graviditetspenning.

 • Utgå från din beräknade förlossningsdag.

  Exempel:

  Ditt beräknade förlossningsdatum är den 1 juni.

  Du räknar 60 dagar tillbaka. Du kan få graviditetspenning från och med den 2 april.

 • Ja, om du kan styrka riskerna. Som egenföretagare ansvarar du själv för din arbetsmiljö. För att få graviditetspenning på grund av risker i din arbetsmiljö ska du styrka riskerna genom att skicka in ett särskilt läkarutlåtande från en arbetsmiljöspecialist.

  En arbetsmiljöspecialist kan vara en läkare med specialistbevis i yrkesmedicin, yrkes- och miljömedicin, arbets- och miljömedicin eller företagsvård. Det kan också vara en yrkeshygieniker som arbetar på en arbets- eller miljömedicinsk klinik.

 • Ja, du måste arbeta under en del av den tid du ansöker om graviditetspenning för eller ha avtalat med din arbetsgivare att du skulle ha arbetat.

 • Om du söker för fysiskt ansträngande arbete

  Om du har enskild firma och ansöker om graviditetspenning för att du har ett fysiskt ansträngande arbete behöver du bara skicka in en ansökan till oss. Du behöver alltså inte skicka med ett utlåtande om omplacering från arbetsgivaren.

  Om du söker för risker i arbetsmiljön

  Som egenföretagare ansvarar du själv för din arbetsmiljö. För att få graviditetspenning på grund av risker i din arbetsmiljö ska du styrka riskerna genom att skicka in ett särskilt läkarutlåtande från en arbetsmiljöspecialist.

  En specialist kan vara en läkare med specialistbevis i yrkesmedicin, yrkes- och miljömedicin, arbets- och miljömedicin eller företagsvård. Det kan också vara en yrkeshygieniker som arbetar på en arbets- eller miljömedicinsk klinik.

  7204 Särskilt läkarutlåtande för en gravid egenföretagare vid risker i arbetsmiljön Pdf, 718 kB.

 • Ja.

 • Du är i regel försäkrad i Sverige om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

  Försäkrad i Sverige

 • Ja, du kan behålla din graviditetspenning när du vistas inom EU/EES-området eller Schweiz. Om du åker till ett land utanför EU/EES-området eller Schweiz måste du begära ett medgivande från Försäkringskassan innan du åker. Du ansöker på Mina sidor.

  Om du inte kan använda Mina sidor kan du ansöka på blankett:

  7430 Begär medgivande för ersättning vid utlandsvistelse Pdf, 132 kB.

 • Om din arbetsgivare gör en ny riskbedömning som innebär att du inte längre är förbjuden att arbeta från ett visst datum kan det påverka din graviditetspenning. Försäkringskassan behöver i en sådan situation bli informerad om de ändrade förutsättningarna och du kommer då att få ett nytt beslut.

 • För att kunna få graviditetspenning så måste du ha ett arbete som du behöver avstå ifrån. Det är din arbetsgivare som ska bedöma om det finns risker i arbetsmiljön.

  Du har möjlighet att ansöka om föräldrapenning från den 60:e dagen innan beräknad förlossning.

 • För att kunna få graviditetspenning så måste du ha ett arbete som du behöver avstå ifrån. Det är din arbetsgivare som ska bedöma om det finns risker i arbetsmiljön.

  Du har möjlighet att ansöka om föräldrapenning från den 60:e dagen innan beräknad förlossning.

Relaterade länkar

Sjuk

Arbetsmiljöverkets information om bedömning av risker för gravida

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad