Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Underhållsbidrag från den andra föräldern

 
Underhållsbidrag när barnet bor hos dig 12 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om underhållsbidrag när barnet bor hos dig.

 

När barnet bor hos dig mesta tiden ska den andra föräldern betala underhållsbidrag. Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen.

Ni som är föräldrar till barnet ska själva komma överens om ett rättvist underhållsbidrag utifrån er ekonomiska situation. Ni kan ta hjälp av verktyget ”Beräkna underhållsbidrag” här på sidan.

Så här fungerar beräkningsverktyget

Båda föräldrarna fyller i uppgifter om sina inkomster och utgifter. Verktyget beräknar och föreslår ett rättvist underhållsbidrag utifrån uppgifterna.

Du som har barnet eller barnen hos dig mesta tiden ska också ange vilka kostnader du har för varje barn. Det gäller allt från mat och hygienartiklar till fritidsaktiviteter och försäkringar. I verktyget finns förifyllda belopp, som bygger på beräkningar från Konsumentverket. Beloppen är bara exempel, och kan ändras så att de stämmer med din situation.

När du fyllt i alla uppgifter kan du spara sidan och skicka en länk till den förälder som ska betala underhållsbidrag. Hen fyller då i sina inkomster och utgifter. Du kan förstås också göra beräkningen på egen hand utan att skicka till den andra föräldern. Men då behöver du veta vilka inkomster och utgifter den andra föräldern har för att få rätt belopp uträknat.

Innan du börjar fylla i verktyget kan det vara bra att ta fram alla uppgifter du behöver. Det kan till exempel vara lönespecifikationer, hyresavier och dokument som visar kostnader för barnen, som räkningar från förskolan eller avgifter för aktiviteter.

När verktyget inte går att använda

Verktyget fungerar bara om alla barn som ska ha underhållsbidrag bor hos dig. Det fungerar inte om ni har flera barn tillsammans och vissa bor hos dig och vissa hos den andra föräldern. Det fungerar inte heller om barnet eller barnen bor ungefär lika mycket hos er båda, det som kallas växelvist boende. I dessa situationer måste ni beräkna underhållsbidraget själva.

Barnet bor hos båda föräldrarna – växelvis boende

Så kommer ni fram till ett rättvist underhållsbidrag

Skriv avtal om underhållsbidrag

Med ett skriftligt avtal om underhållsbidrag blir det tydligare vad som gäller för båda parter. Avtalet är en överenskommelse mellan er och ska inte skickas till Försäkringskassan.

5251 Avtal om underhållsbidrag till barn Pdf, 823 kB.

5252 Avtal om underhållsbidrag till studerande barn som fyllt 18 år Pdf, 820 kB.

Avdrag från underhållsbidraget när barnet bor tillfälligt hos den andra föräldern

Om barnet tillfälligt bor hos den andra föräldern har hen rätt att göra avdrag från underhållsbidraget. Det kallas umgängesavdrag. Den andra föräldern får göra umgängesavdrag om barnet bor där

 • i minst sex dygn under en och samma kalendermånad, eller
 • i minst fem dygn i följd.

Umgängesavdraget är 1/40 per dag av det underhållsbidrag du får varje månad Om underhållsbidraget till exempel är 1 300 kronor i månaden har den andra föräldern rätt att dra av 32 kronor för varje dygn som barnet har bott hos hen (1 300 / 40 = 32).

Umgängesavdraget görs månaden efter vistelsen eller enligt ett avtal om fast umgängesavdrag.

 

Om det är bestämt att barnet ska bo hos den andra föräldern ett visst antal dygn eller vissa perioder varje år kan ni komma överens om hen får göra ett fast umgängesavdrag från underhållsbidraget. Använd blanketten

5250 Avtal om underhållsbidrag till barn – med avdrag för kostnader för umgänge med barnet Pdf, 663 kB.

Ett exempel på beräkning av fast umgängesavdrag:

Ni har räknat ut att rättvist underhållsbidrag är 2 200 kronor i månaden. Men eftersom den andra föräldern har barnet varannan helg och halva juli varje år (sammanlagt 56 dygn) får hen göra umgängesavdrag. Uträkningen blir då så här:

 • Avdrag per dygn: 55 kronor (1/40 x 2 200).
 • Avdrag per år: 3 080 kronor (56 dygn x 55).
 • Avdrag per månad: 256 kronor (3 080 / 12).

Underhållsbidrag som den andra föräldern ska betala efter avdraget blir då 1 944 kronor per månad (2 200-256).

När det finns ett avtal om underhållsbidrag med fast umgängesavdrag gäller det oavsett hur lång eller kort tid barnet verkligen bor hos den andra föräldern. Om barnet regelbundet börjar bo längre eller kortare tid hos den andra föräldern kan ni skriva ett nytt avtal.

Samarbetssamtal hos kommunen

Ni kan få hjälp att komma överens om ett underhållsbidrag genom ett samarbetssamtal. Alla kommuner ska erbjuda sådana samtal vid separationer där barn är inblandade. Ni betalar ingenting för samtalen.

Samarbetssamtalen handlar om att enas i viktiga frågor som gäller barnet. Det kan också handla om till exempel vårdnad, boende och umgänge. Samtalen kan leda fram till en muntlig överenskommelse, eller ett skriftligt avtal om någon vill ha det.

Kontakta familjerätten i kommunen för att boka ett samarbetssamtal. Kontaktuppgifter finns på kommunens webbplats.

Om ni inte kan komma överens genom samarbetssamtal kan nästa steg vara att en domstol får bestämma. Kontakta ett juridiskt ombud för att få veta hur ni ska göra.

Läs mer om samarbetssamtal på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bra att veta under tiden du får underhållsbidrag

 

Den förälder som betalar underhållsbidrag ska göra det från och med att ni inte längre bor ihop. Eller från och med barnets födelse om förhållandet mellan er har upphört tidigare.

Betalningen ska göras i förskott varje månad. Underhållsbidraget för december ska alltså betalas senast den 30 november.

 

Underhållsbidraget ska följa prisutvecklingen i samhället i övrigt. Belopp i avtal eller domar, som kommit till före november 2023, ska höjas med 9 procent från och med februari 2024.

Exempel

Miriam och Mert kom överens i april 2023 om att Mert ska betala 2 000 kronor i månaden för deras barn Nassim.

Från och med februari 2024 ska Mert betala 2 180 kronor i månaden istället för 2 000 kronor eftersom 9 procent av 2 000 är 180 kronor.

Om Mert fortsätter att betala 2 000 kronor i månad trots indexhöjningen, så kan Miram ansöka hos Kronofogdemyndigheten om indrivning av det beloppet som Mert inte betalar.

För underhållsbidrag som har fastställts utomlands eller i utländsk valuta gäller andra bestämmelser. Ring oss på 010‑115 10 10 för att få veta vad som gäller för dig i den situationen.

 

Barnet har rätt till underhållsbidrag så länge hen fortfarande går i gymnasiet eller grundskolan. Det gäller ända tills barnet fyller 21 år. Men när barnet har fyllt 18 år ska bidraget betalas direkt till hen. Det är också barnet som ska skriva avtal och komma överens om beloppet med den andra föräldern.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Nej, det är det inte.

  Underhållsbidrag betalas av den andra föräldern. Det är underhållsbidraget som ni kommer överens om och beräknar med verktyget på den här sidan. Underhållsbidraget kan vara högre än underhållsstödet.

  Underhållsstöd betalas av Försäkringskassan. Det kan antingen vara som fullt underhållsstöd eller i form av utfyllnadsbidrag. Du får fullt underhållsstöd om den andra föräldern inte betalar något underhållsbidrag alls. Du får utfyllnadsbidrag om den andra föräldern betalar ett underhållsbidrag som är lägre än beloppet för fullt underhållsstöd.

  Om du får fullt underhållsstöd från Försäkringskassan ska den andra föräldern betala till Försäkringskassan om hen har möjlighet.

  Läs mer om underhållsstöd från Försäkringskassan

 • Vänd dig till ett juridiskt ombud. Ombudet kan hjälpa dig att få ett underhållsbidrag fastställt i domstol.

  Du kan också ansöka om att få underhållsstöd från Försäkringskassan. Den andra föräldern får sedan betala tillbaka hela eller delar av underhållsstödet till Försäkringskassan.

  Läs mer om underhållsstöd från Försäkringskassan

 • I verktyget Beräkna underhållsbidrag finns förifyllda belopp om du fyller i ålder och kön på barnet. Beloppen baseras på Konsumentverkets beräkningar. Om du inte vill ange barnets kön och ålder kan du hitta beloppen själv på Konsumentverkets webbplats.

  Beräknade hushållskostnader (konsumentverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Om den andra föräldern inte har råd att betala kan du ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Den andra föräldern får sedan betala tillbaka hela eller delar av underhållsstödet till Försäkringskassan efter förmåga.

  Läs mer om underhållsstöd från Försäkringskassan

  Ja, eftersom underhållsbidraget beräknas utifrån era inkomster och utgifter behöver ni det.

  Det är också viktigt att göra en ny beräkning när barnet blivit äldre. En trettonåring har till exempel högre kostnader än en sexåring.

  Beräknade hushållskostnader (konsumentverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Ja. Eftersom underhållsbidraget beräknas utifrån era inkomster och utgifter behöver ni göra en ny beräkning när er situation har förändrats.

  Det är också viktigt att göra en ny beräkning när barnet blivit äldre. En sexåring har till exempel lägre kostnader än en trettonåring.

 • Ja, men tänk på att det kan kosta pengar att göra det. Det bästa är om ni kan komma överens om underhållsbidrag i ett avtal i stället för i en dom. Prata med ditt juridiska ombud om detta.

  Läs mer om underhållsstöd från Försäkringskassan

 • Det beror på i vilket land den andra föräldern bor. Ring oss på 010‑115 10 10 för att få veta vad som gäller för dig.

 • Nej, om det finns en hotbild mot dig eller barnet kan du ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan.

  Läs mer om underhållsstöd från Försäkringskassan

  Du har rätt till ett liv fritt från våld

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad