Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Betala för barnets underhåll till Försäkringskassan

 
Underhållsstöd när barnet inte bor hos dig 11 minuter
 

Även om du inte bor med ditt barn är du skyldig att bidra till hens försörjning. Om du inte betalar direkt till den förälder som har barnet boende hos sig, måste du i stället betala till Försäkringskassan.

Hur mycket ska jag betala?

När Försäkringskassan betalar underhållsstöd till ditt barn ska du betala hela eller delar av det beloppet till oss. Hur mycket du ska betala beror dels på antalet barn du har försörjningsansvar för, och dels på den årsinkomst som du hade för 2 år sedan. Varje år räknar vi om ditt belopp utifrån de uppgifter vi får från Skatteverket.

Beloppet du ska betala blir aldrig högre än det som Försäkringskassan betalar ut i underhållsstöd för ditt barn.

Om du har en låg inkomst och inte kan betala, så kan du ansöka om att få skjuta upp dina betalningar helt eller delvis i upp till 1 år. Att skjuta upp betalningen innebär inte att du blir befriad från din skuld, utan att den ska betalas vid ett senare tillfälle.

Har du fått brev om vad du ska betala i underhåll?

 

Om barnet bor hos dig i minst 30 dygn per år kan du begära avdrag från beloppet du ska betala till Försäkringskassan. Det gäller om det finns ett avtal som är godkänt av socialnämnden eller en dom om umgänge.

Du får bara göra avdrag så länge barnet faktiskt bor hos dig som det står i avtalet eller domen. Kontakta Försäkringskassan om barnet inte längre gör det.

Om den andra föräldern anmäler att barnet inte bor hos dig enligt domen eller avtalet kan vi neka dig avdraget eller upphäva beslutet, om det inte finns särskilda skäl. I så fall måste du vänta i två år innan du får göra en ny begäran om avdrag för att barnet bor hos dig.

Om du inte kan använda e-tjänsten kan du använda blankett:

2583 Begär avdrag på underhållsstöd Pdf, 773 kB.

Så betalar du

Du får ett inbetalningskort omkring den 25:e varje månad. Pengarna ska betalas in innan månadsskiftet. Du kan också betala via autogiro.

Efter 12 månader – betala direkt till den andra föräldern

I första hand ska ni som föräldrar ordna med underhållet för barnet själva, utan inblandning från Försäkringskassan. Om du har betalat det belopp som Försäkringskassan bestämt i 12 månader i följd, prövar vi om det är möjligt för dig att betala underhållsbidrag direkt till den andra föräldern i stället. Om det blir aktuellt tar vi kontakt med er genom att skicka brev.

Samarbetssamtal hos kommunen

Ni kan få hjälp att komma överens om ett underhållsbidrag genom ett samarbetssamtal. Alla kommuner ska erbjuda sådana samtal vid separationer där barn är inblandade. Ni betalar ingenting för samtalen.

Samarbetssamtalen handlar om att enas i viktiga frågor som gäller barnet. Det kan också handla om till exempel vårdnad, boende och umgänge. Samtalen kan leda fram till en muntlig överenskommelse eller ett skriftligt avtal.

Kontakta familjerätten i kommunen för att boka ett samarbetssamtal. Kontaktuppgifter finns på kommunens webbplats.

Om ni inte kan komma överens genom samarbetssamtal kan nästa steg vara att en domstol får bestämma. Kontakta ett juridiskt ombud för att få veta hur ni ska göra.

Skilsmässa eller separation när du har barn – Samarbetssamtal (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer när barnet fyller 18 år?

När ditt barn fyller 18 år kan hen ansöka om förlängt underhållsstöd. Det förlängda underhållsstödet kan betalas ut så länge som barnet går på gymnasiet eller grundskolan, men längst till och med juni månad det år barnet fyller 20 år. Så länge underhållsstödet betalas ut fortsätter du att vara skyldig att betala till Försäkringskassan.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

  • Om det inte finns några speciella skäl ska du betala underhållsbidrag direkt till den andra föräldern.

  • Nej, om det finns en hotbild behöver du inte komma överens med den andra föräldern. Då kan Försäkringskassan betala ut underhållsstöd till den förälder som har barnet medan du betalar till Försäkringskassan.

  • Ja, det går bra.

  • Du är skyldig att betala för ditt barn även om du bor utomlands. Ring oss på 010‑115 10 10 för att få reda på vad gäller i din situation.

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad