Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Betala för barnets underhåll till Försäkringskassan

 
Underhållsstöd när barnet inte bor hos dig 11 minuter
 

Även om du inte bor med ditt barn är du skyldig att bidra till hens försörjning. Om du inte betalar direkt till den förälder som har barnet boende hos sig, måste du i stället betala till Försäkringskassan.

Hur mycket ska jag betala?

Hur mycket du ska betala beror på din taxerade inkomst och hur många barn du har försörjningsansvar för. Men beloppet blir aldrig högre än det Försäkringskassan betalar ut i underhållsstöd för ditt barn.

Ring kundcenter på 0771-524 524 för att ta reda på vad som gäller dig.

 

Om barnet bor hos dig i minst 30 dygn per år kan du begära avdrag från beloppet du ska betala till Försäkringskassan. Det gäller om det finns ett avtal som är godkänt av socialnämnden eller en dom om umgänge.

Begär avdraget på Mina sidor:

Om du inte kan använda Mina sidor kan du använda blanketten:

2583 Begär avdrag på underhållsstöd Pdf, 773 kB.

Du får bara göra avdrag så länge barnet faktiskt bor hos dig som det står i avtalet eller domen. Kontakta Försäkringskassan om barnet inte längre gör det.

Om den andra föräldern anmäler att barnet inte bor hos dig enligt domen eller avtalet kan vi neka dig avdraget eller upphäva beslutet, om det inte finns särskilda skäl. I så fall måste du vänta i två år innan du får göra en ny begäran om avdrag för att barnet bor hos dig.

Så betalar du

Du får ett inbetalningskort omkring den 25:e varje månad. Pengarna ska betalas in innan månadsskiftet. Du kan också betala via autogiro.

Efter 12 månader – betala direkt till den andra föräldern

I första hand ska ni som föräldrar ordna med underhållet för barnet själva, utan inblandning från Försäkringskassan. Om du har betalat det belopp som Försäkringskassan bestämt i 12 månader i följd, prövar vi om det är möjligt för dig att betala underhållsbidrag direkt till den andra föräldern i stället. Om det blir aktuellt tar vi kontakt med er genom att skicka brev.

Samarbetssamtal hos kommunen

Ni kan få hjälp att komma överens om ett underhållsbidrag genom ett samarbetssamtal. Alla kommuner ska erbjuda sådana samtal vid separationer där barn är inblandade. Ni betalar ingenting för samtalen.

Samarbetssamtalen handlar om att enas i viktiga frågor som gäller barnet. Det kan också handla om till exempel vårdnad, boende och umgänge. Samtalen kan leda fram till en muntlig överenskommelse eller ett skriftligt avtal.

Kontakta familjerätten i kommunen för att boka ett samarbetssamtal. Kontaktuppgifter finns på kommunens webbplats.

Om ni inte kan komma överens genom samarbetssamtal kan nästa steg vara att en domstol får bestämma. Kontakta ett juridiskt ombud för att få veta hur ni ska göra.

Skilsmässa eller separation när du har barn – Samarbetssamtal (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer när barnet fyller 18 år?

När ditt barn fyller 18 år kan hen ansöka om förlängt underhållsstöd. Det förlängda underhållsstödet kan betalas ut så länge som barnet går på gymnasiet eller grundskolan, men längst till och med juni månad det år barnet fyller 20 år. Så länge underhållsstödet betalas ut fortsätter du att vara skyldig att betala till Försäkringskassan.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Om det inte finns några speciella skäl ska du betala underhållsbidrag direkt till den andra föräldern.

 • Nej, om det finns en hotbild behöver du inte komma överens med den andra föräldern. Då kan Försäkringskassan betala ut underhållsstöd till den förälder som har barnet medan du betalar till Försäkringskassan.

 • Ja, det går bra. Anmäl autogiro på Mina Sidor:

 • Om du inte kan betala, och har låg inkomst, så kan du ansöka om att få skjuta upp dina betalningar helt eller delvis i upp till ett år. Att skjuta upp betalningen innebär inte att du blir befriad från din skuld. Skulden ska betalas vid ett senare tillfälle.

  Du ansöker på Mina sidor.

  Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du använda den här blanketten:

  2572 Ansök om att skjuta upp betalning av underhållsstöd Pdf, 2 MB.

  När du ansöker om att skjuta upp betalningen utreder Försäkringskassan dina aktuella inkomster och utgifter och räknar ut hur mycket du kan betala varje månad. Vi behöver uppgift om din bruttoinkomst samt dina utgifter för att se över din rätt att skjuta upp betalningen. Försäkringskassan kan inte ta hänsyn till dina privata skulder, utmätning av lön eller kvittning.

  Under tiden som Försäkringskassan handlägger din ansökan lämnar vi inte över skulden till Kronofogden.

  Beslutet om att skjuta upp betalningen är tidsbegränsat och gäller i högst ett år och oftast för perioden februari till januari.

  Om du har ansökt om att skjuta upp din betalning men inte fått ett beslut än, så ska du betala det belopp som står i ditt beslut om hur mycket du ska betala till Försäkringskassan fram till dess att du får ett beslut om att skjuta upp din betalning. Se till att skicka in underlag på de uppgifter som du tagit med i ansökan.

  Om du har ett beslut sen tidigare om att skjuta upp din betalning och skickat in en ny ansökan för 2024, ska du fortsätta att betala utifrån det tidigare beslutet. Det gamla beslutet gäller tills att du får ett nytt beslut

  Det här händer om du inte betalar

  Om du inte betalar din skuld eller ansöker om att får skjuta upp dina betalningar så läggs ränta på skulden varje månad.

  Försäkringskassan lämnar över skulden till Kronofogden när den äldsta fordran är fem månader. Det kan innebära extra kostnader för dig.

  Det är därför viktigt att du ansöker om att få skjuta upp dina betalningar om du inte kan betala. Om du redan har ansökt om att skjuta upp din betalning för 2024 men inte fått något beslut, ska du inte skicka in en till ansökan.

 • Du är skyldig att betala för ditt barn även om du bor utomlands. Ring oss på 010‑115 10 10 för att få reda på vad gäller i din situation.

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad