Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Vård av barn (vab)

 
Vård av barn (VAB) 25 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vård av barn (VAB).

 

När du avstår från att arbeta eller söka arbete för att ta hand om ett sjukt barn kan du få ersättning för vab. Det gäller även dig som är egenföretagare. Ersättningen kallas tillfällig föräldrapenning.

När kan man få ersättning för vab?

Du kan få ersättning för vab när du

 • tar hand om ett barn som inte kan gå till förskolan, skolan eller motsvarande på grund av sjukdom eller smitta
 • följer med ett barn till läkare, barnavårdscentralen (BVC), tandläkaren eller BUP
 • tar hand om ett barn på grund av att den ordinarie vårdaren är sjuk
 • deltar i en kurs som ordnas av en sjukvårdshuvudman för att du ska lära dig att sköta ditt barn.

Du måste vara försäkrad i Sverige och barnet måste bo i Sverige, i ett EU/EES‑land eller i Schweiz. Du kan vara försäkrad i Sverige även om du bor i ett annat land, men tidigare har bott eller arbetat i Sverige. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat till Sverige.

Försäkrad i Sverige

Du kan vabba hela dagen eller en del av dagen. En del av dagen kan vara 75, 50, 25 eller 12,5 procent.

 

Det finns vissa tillfällen när du kan vabba för barn under 8 månader. Det gäller om:

 • barnet ligger på sjukhus
 • barnet har en stadigvarande plats i barnomsorg och du behöver stanna hemma från ditt arbete för att vårda barnet.

 

Du kan få ersättning för vab för barn som har fyllt 12 men ännu inte 16 år om barnet behöver mer hjälp än vanligt i den åldern.

Det kan till exempel gälla om du behöver följa med barnet på läkarbesök eller om ett annars friskt barn blir sjukt och inte klarar sig själv.

För att få ersättning för vab för ett barn som fyllt 12 år men inte 16 år behöver du ett läkarutlåtande från första dagen du är hemma.

Om du ansöker om vab för att ha följt med på ett läkarbesök ska läkaren intyga att din närvaro var nödvändig vid besöket. Intyget kan göras på ett läkarvårdskvitto eller i ett intyg om sjukvård.

Om ditt barn har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och grundsjukdomen förvärras eller om hen blir akut sjukt i en annan sjukdom kan du få ersättning för vab om ditt barn har fyllt 12 år men inte 16 år.

Om ditt barn behöver särskild tillsyn eller vård på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan Försäkringskassan besluta om att du kan vabba på samma sätt som för ett barn som ännu inte fyllt 12 år. Det kallas för ett förhandsbeslut. Om du har ett förhandsbeslut behöver du ett intyg från den åttonde sjukdomsdagen.

För att ansöka om ett förhandsbeslut behöver du be ditt barns läkare om ett utlåtande för förhandsbeslut.

Tänk på att om du får vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag kan du inte få ersättning för vab om vårdbidraget eller omvårdnadsbidraget täcker samma behov av tillsyn och vård.

 

Föräldrar till ett allvarligt sjukt barn som inte fyllt 18 år kan få ersättning för ett obegränsat antal dagar.

Du kan få ersättning om:

 • det finns en påtaglig fara för barnets liv eller
 • om barnet efter och i direkt anslutning till ett livshotande tillstånd, får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling.

När barnet är allvarligt sjukt har båda föräldrarna rätt till ersättning för samma barn och tid under ett obegränsat antal dagar.

Om ditt barn är allvarligt sjukt ska läkaren skriva ett utlåtande. Det ska innehålla en diagnos och beskrivning av barnets sjukdom och behandling.

 

Du kan inte längre ansöka om ersättning för vab för att ta hand om ett barn som varit allvarligt sjukt och som behöver skyddas från att insjukna i covid-19.

 

Om ditt barn inte har fyllt 16 år ännu, gäller samma regler för ditt barn som för barn som inte omfattas av LSS.

Föräldrar till barn som omfattas av LSS kan få ersättning för kontaktdagar till och med dagen före barnet fyller 16 år. Du kan ta kontaktdagar om du till exempel ska delta i en föräldrautbildning, besöka barnets förskola eller skola eller medverka i någon aktivitet som anordnas av förskolan eller skolan.

Här kan du läsa mer om kontaktdagar:

Kontaktdagar

Om ditt barn har fyllt 16 år men inte 18 år kan du få ersättning för vab om:

 • det finns en påtaglig fara för barnets liv eller
 • om barnet efter och i direkt anslutning till ett livshotande tillstånd, får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling eller
 • barnets grundsjukdom förvärras eller
 • barnet blir akut sjukt i en annan sjukdom.

Om ditt barn har fyllt 18 år men inte 21 år kan du få ersättning för vab om:

 • barnets grundsjukdom förvärras eller om barnet blir akut sjukt i en annan sjukdom.

Oavsett hur gammal ditt barn är kan du inte få ersättning för vab om

 • du redan får vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag för det behovet av tillsyn och vård
 • barnets ordinarie vårdare är sjuk eller smittad.

Om ditt barn har fyllt 21 år och går i särskolans gymnasium, eller är svårt rörelsehindrat och går i en särskild gymnasieskola kan du få ersättning för vab ända till slutet av vårterminen det år då barnet fyller 23 år.

Om ditt barn har fyllt 18 år och du saknar ett förhandsbeslut behöver du ansöka om ersättning för vab på blankett.

Hur mycket kan man få?

I Kassakollen kan du se hur mycket pengar du kan få när du vabbar. Ersättningen för vab är lite mindre än 80 procent av din vanliga inkomst, men det finns en maxgräns för hur mycket pengar du får.

Hur många dagar kan man vabba?

Du kan få ersättning för vab i max 120 dagar per år. De sista 60 dagarna kan du bara få ersättning för om barnet är sjukt och inte om barnets ordinarie vårdare är sjuk.

Om ni är flera som vabbar för barnet kan ni dela på vabbdagarna.

Så ansöker du om ersättning för vab?

1. Ansök om vab

När barnet är friskt och du är tillbaka på jobbet, eller börjar söka jobb igen, ska du ansöka om ersättning för de dagar du vabbat. Kom ihåg att ansöka senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

Ansöker du via mobilen – använd vår app

Ladda ner appen Försäkringskassan på Google play eller App store.

Google Play (play.google.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

App Store (apps.apple.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om barnet är sjukt i mer än 7 dagar

Från och med den åttonde sjukdomsdagen ska du skicka in ett intyg från en läkare eller sjuksköterska. Även de dagar när du inte tar ut ersättning för vab, till exempel lördagar och söndagar, räknas in i sjukdomsperioden.

Tänk på att sjukvårdsupplysningen 1177 Vårdguiden inte kan skriva intyg för ditt barn.

 

Meddela Arbetsförmedlingen om du tar hand om ett sjukt barn och inte kan delta i ditt program. När du ansöker om ersättning fyller du i att du var frånvarande för tillfällig vård av barn de dagarna. Du får ersättning för dagar som du har vårdat ett sjukt barn.

Om du inte kan logga in på Mina sidor ansöker du på blankett:

7114 Ansök om ersättning för program hos Arbetsförmedlingen Pdf, 840 kB.

2. När kommer pengarna?

Om du har ansökt senast den 10:e i månaden och din ansökan är komplett, så får du normalt pengar den 25:e samma månad. Handläggningstiden kan bli längre om vi behöver utreda ditt ärende lite mer. Då kommer pengarna den 25:e månaden därpå.

Håll koll genom att logga in på Mina sidor. Där kan du se när vi har fattat beslut i ditt ärende och när pengarna kommer.

I Min profil på Mina sidor kan du välja hur du vill få aviseringar om när ett beslut har fattats i ditt ärende.

Avvikande utbetalningsdagar

Utbetalningsdatum och handläggningstider

3. Håll koll med vab-kalendern

På Mina sidor finns vab-kalendern där du kan se när och hur mycket du, den andra föräldern eller andra närstående till barnet har vabbat.

Bättre översikt med vab-kalendern

Du kan:

 • dela kalender med barnets andra vårdnadshavare och se hur ni har
 • fördelat vabbdagarna mellan er.
 • hålla koll på vems tur det är att vara hemma nästa gång barnet blir sjukt.
  se alla dagar som du ansökt om eller fått utbetalt för i år och förra året.
 • välja om du vill titta på ett eller flera barn.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Ja, ni kan vabba varannan dag.

  När barnet är friskt ansöker ni båda två om ersättning för de dagar ni varit hemma. Kom ihåg att ansöka senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

  Tips! På översiktssidan på Mina sidor finns vab-kalendern. I den kan ni se hur många dagar ni båda har vabbat.

 • Nej. Båda föräldrarna kan inte få ersättning för samma barn och tid.

 • Ja. Du kan vabba 75 procent, 50 procent, 25 procent och 12,5 procent av en dag.

 • Nej, men du kan ta ut föräldrapenning.

 • Nej, du kan inte få ersättning för vab för samma tid som du får a-kassa. Däremot kan du få ersättning för vab om du avstår från a-kassa den dagen du är hemma och vårdar sjukt barn.

 • Ja, du kan få ersättning för vab om du har ett eget företag.

 • Ja, du kan byta dina semesterdagar mot ersättning för vab. Men bara om ni semestrar i Sverige eller i ett annat EU-land. Du måste kontakta din arbetsgivare så snart som möjligt och ändra din semester till vab.

 • Ja, men beroende på vem som ska vabba sker ansökan på olika sätt.

  De här personerna kan ansöka om vab:

  • Den som bor tillsammans med någon av föräldrarna.
  • Den som är familjehemsförälder.
  • De som är blivande adoptivföräldrar.
  • Någon annan person som har den rättsliga vårdnaden om barnet.

  Första gången personen ska vabba måste hen ringa till oss på 0771-524 524. Då registrerar vi ett samband mellan barnet och den personen.

  Den som har vabbat ansöker om pengarna på Mina sidor när barnet är friskt igen.

  Om någon annan än ovanstående personer vabbar, till exempel en släkting, granne eller en vän

  Gör så här:

  • Första gången en person ska vabba måste hen ringa till oss på 0771-524 524. Då registrerar vi ett samband mellan barnet och den personen. Därefter skickar vi hem en ansökningsblankett med posten.
  • Både föräldern och den som har vabbat måste skriva under blanketten. Därför går det tyvärr inte att ansöka på Mina sidor.
  • Nästa gång personen ska vabba beställer hen en ny ansökningsblankett från oss.

  Tänk på att du bara kan överlåta rätten till vab om du själv skulle ha kunnat vabba. Det betyder att en annan person inte kan få ersättning för vab om du som är förälder inte arbetar, utan till exempel studerar.

  Kom ihåg att ansöka senast 90 dagar efter den första dagen man var hemma med barnet.

 • Om du har ensam vårdnad och barnet är yngre än 3 år kan en vän eller en släkting ta hand om barnet i stället för dig. Det kallas för utvidgad tillfällig föräldrapenning. Vännen eller släktingen måste gå miste om inkomst för att kunna få ersättningen. Ring kundcenter på 0771-524 524 så skickar vi hem en blankett till den som ska vårda barnet.

 • Du behöver inte själv räkna ut detta. Det räknas ut automatiskt när du ansöker om vab på Mina sidor eller i appen.

 • Om du vabbade efter 1 januari 2019 måste du ansöka om ersättning senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

  Om du vabbade innan 1 januari 2019 och gjorde en anmälan om vab så kan du fortfarande ansöka om ersättning för vab.

 • Nej, du kan inte ansöka via vår e-tjänst. Men du kan beställa hem en ansökningsblankett. Kom ihåg att ansöka senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

 • Ja, du har rätt att byta ut din föräldrapenning mot ersättning för vab, men bara om barnet är inlagt på sjukhus.

  Båda föräldrarna kan få ersättning för vab samtidigt för barnet som är inlagt på sjukhus.

 • Nej. Generellt kan den andra föräldern inte vabba om en förälder är hemma och är föräldraledig för annat barn. Om det finns särskilda skäl som gör att båda måste vara hemma får den andra föräldern ange det på ansökan om ersättning för vab. Då gör Försäkringskassan en bedömning i det enskilda fallet.

 • Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här.

  Men det finns några undantag från den regeln. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land.

  Försäkrad i Sverige

 • Du och den andra föräldern får tillsammans 120 dagar per barn och år. De sista 60 dagarna kan du bara få ersättning för om barnet är sjukt och inte om barnets ordinarie vårdare är sjuk.

 • Du kan få vab för ditt barn enligt de vanliga reglerna som gäller för barnet men med vissa undantag.

  Du kan inte få ersättning för vab för samma behov av tillsyn eller vård som du får omvårdnadsbidrag för.

 • Nej. För att kunna ansöka om ersättning för vab på Mina sidor måste båda föräldrar ha svenska personnummer eller samordningsnummer. Om ingen av er har svenskt personnummer eller samordningsnummer kan ingen av er ansöka om ersättning för vab.

  Om du har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer kan du beställa hem en blankett. Det gör du här

 • Ja, om både du och den andra föräldern är medborgare i ett land utanför EU behöver ditt barn i de flesta situationer ett uppehållstillstånd för att du ska få tillfällig föräldrapenning. Om ditt barn föds i Sverige räcker det med att du har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd för ditt nyfödda barn.

  Ring till kundcenter på 0771  524 524 för att få veta vad som gäller för dig.

 • Nej. Om du har studiestöd och inte kan studera på grund av att du tar hand om ett sjukt barn, så ska du anmäla vab till CSN.

  Vård av barn – vab när du studerar med studiestöd (csn.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Om du måste vabba för ett barn som inte skulle ha varit i skola, förskola eller fritids så väljer du alternativet "Hos dagbarnvårdare eller privatperson" när du ansöker om ersättning för vab. Sen fyller du i morfars eller mormors namn och hens adress.

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad