Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Vård av barn (vab)

 
Vård av barn (VAB) 25 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vård av barn (VAB).

 

När du avstår från att arbeta eller går miste om a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn kan du få ersättning för vab. Det gäller även dig som är egenföretagare. Ersättningen kallas tillfällig föräldrapenning.

När kan man få ersättning för vab?

Du kan få ersättning för vab när du

 • tar hand om ett barn som inte kan gå till förskolan, skolan eller motsvarande på grund av sjukdom eller smitta
 • följer med ett barn till läkare, barnavårdscentralen (BVC), tandläkaren eller BUP
 • tar hand om ett barn på grund av att den ordinarie vårdaren är sjuk
 • deltar i en kurs som ordnas av en sjukvårdshuvudman för att du ska lära dig att sköta ditt barn.

Du kan vabba hela dagen eller en del av dagen. En del av dagen kan vara 75, 50, 25 eller 12,5 procent.

Om du har uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv gäller särskilda regler.

När du har fått uppehållstillstånd i Sverige

Försäkrad i Sverige

Du måste vara försäkrad i Sverige och barnet måste bo i Sverige, i ett land inom EU/EES eller i Schweiz.

Du är i regel försäkrad i Sverige om du bor och arbetar här. Du kan vara försäkrad i Sverige även om du bor i ett annat land, men tidigare har bott eller arbetat i Sverige. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat till Sverige.

Försäkrad i Sverige

Andra än föräldrar kan få ersättning för vab

Du måste inte vara förälder till barnet för att få ersättning. Andra personer kan också få ersättning för vab om villkoren är uppfyllda.

 

Första gången en person som inte är förälder ska vabba måste hen ringa 0771‑524 524 och anmäla det.

Hur man gör sedan beror på vem det är som ska vabba och vilket förhållande hen har till barnet. De här personerna kan ansöka om ersättning på Mina sidor:

  • Den som bor tillsammans med någon av föräldrarna.
  • Den som är familjehemsförälder.
  • De som är blivande adoptivföräldrar.
  • Någon annan person som har den rättsliga vårdnaden om barnet.

  Om någon annan vabbar, till exempel en släkting, granne eller vän

  Andra personer som vabbar måste ansöka på blankett. När personen har ringt till oss får hen en ansökningsblankett med posten. Både föräldern och den som har vabbat måste skriva under blanketten.

  Nästa gång personen ska vabba behöver hen inte ringa, utan kan beställa en ny ansökningsblankett direkt, antingen här på webben eller genom att ringa 0771‑524 524.

  Tänk på att du bara kan be en annan person vabba om du själv skulle ha behövt vabba. En annan person inte kan få ersättning för vab en dag om du som är förälder inte arbetar samma dag.

  Vab i olika åldrar

  Huvudregeln är att du kan få ersättning för vab om barnet inte har fyllt 12 år. Den undre åldersgränsen är 8 månader.

  Men det finns också vissa situationer när du kan få ersättning även om barnet är yngre eller äldre.

   

  När barnet är yngre än 8 månader kan du få ersättning för vab i två situationer:

  • Om barnet ligger på sjukhus.
  • Om barnet normalt har någon form av ordnad omsorg som inte fungerar därför att barnet är sjukt. Ordnad omsorg kan till exempel vara en dagbarnvårdare.

  Om den andra föräldern blir sjuk under sin föräldraledighet så kan du inte få ersättning för vab om barnet är under 8 månader. Då kan du istället ta ut föräldrapenning.

   

  Det finns några situationer när du kan få ersättning när barnet har fyllt 12 men inte 16 år.

  • Läkarbesök: Om du behöver följa med barnet till läkare. Du behöver i så fall be läkaren att skriva ett intyg om att det var nödvändigt att du följde med barnet.
  • Tillfällig sjukdom som gör att barnet inte klarar sig själv: Om ett annars friskt barn blir så sjukt att det inte klarar sig själv, till exempel på grund av att hen har hög feber. I det fallet behöver du ett läkarutlåtande från första dagen du inte arbetar.
  • Om ditt barn har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning: Om sjukdomen eller funktionsnedsättningen gör att han eller hon behöver särskild tillsyn eller vård kan du få ett förhandsbeslut om att du har rätt till ersättning för vab. Med ett förhandsbeslut behöver du inte ha intyg förrän den åttonde sjukdomsdagen. För att kunna få ett förhandsbeslut behöver du ett utlåtande från en läkare.

  Tänk på att om du får vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag kan du inte få ersättning för vab om vårdbidraget eller omvårdnadsbidraget täcker samma behov av tillsyn och vård.

   

  När barnet har fyllt 16 år kan du bara få ersättning för vab om barnet är allvarligt sjukt eller omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  Om ditt barn omfattas av LSS och har fyllt 16 år kan du få ersättning för vab om

  • barnets grundsjukdom förvärras, eller
  • barnet blir akut sjukt i en annan sjukdom.

  Om ditt barn går i den anpassade gymnasieskolan, eller är svårt rörelsehindrat och går i en Rh-anpassad gymnasieutbildning, kan du få ersättning ända till slutet av vårterminen det år då barnet fyller 23 år. Annars är åldersgränsen 21 år.

  Om barnet har fyllt 18 år och du saknar ett förhandsbeslut måste du ansöka på blankett.

  Om du behöver vabba under en längre tid

  Om du behöver vabba mer än 7 dagar behöver du ett intyg från en sjuksköterska eller läkare.

  Vabbar du under en längre period kan du behöva skicka in ansökning om ersättning för vab innan ditt barn är frisk och du är tillbaka på jobbet. Du avgör själv när du skickar in din ansökning. Det kan till exempel vara var tredje vecka.

  Barn som är allvarligt sjuka

  När ett barn är allvarligt sjuk kan föräldrarna få ersättning för vab för samma barn och tid i obegränsat antal dagar. Det gäller ända tills barnet har fyllt 18 år.

  Med allvarligt sjuk menas att det är fara för barnets liv, eller att det vore fara för barnets liv utan behandling.

  Du behöver ett läkarutlåtande med diagnos och beskrivning av barnets sjukdom och behandling.

  Hur mycket pengar kan jag få?

  Ersättningen för vab är lite mindre än 80 procent av din vanliga inkomst, men det finns ett tak för hur mycket pengar du kan få. Om du tjänar mer än 7,5 prisbasbelopp så får du inte ersättning för den del av din inkomst som ligger över taket.

  Hur många dagar kan man vabba?

  Ersättning för vab kan betalas ut i 120 dagar per år för ett barn. Om ni är flera som vabbar delar ni alltså på dagarna. Ni kan till exempel ta 60 dagar var.

  Om du och den andra föräldern redan har tagit ut 60 dagar under ett år, så kan ni inte få ersättning för vab om barnets ordinarie vårdare, till exempel en dagbarnvårdare, är sjuk.

  Så ansöker du om ersättning för vab

  När barnet är friskt ansöker du om ersättning för de dagar du vabbat. Kom ihåg att ansöka senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

   

  När du ansöker om ersättning för vab ska du alltid kryssa i att du är arbetssökande. Det gäller även dig som är delvis arbetssökande och skulle ha arbetat den tiden du vabbade.

  Kom även ihåg att fylla i när du vabbat i din tidrapport till a‑kassan.

   

  Anmäl först till Arbetsförmedlingen att du vabbar och inte kan delta i ditt program.

  Anmäl frånvaro för vård av barn (vab) (arbetsformedlingen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  När du ansöker om ersättning fyller du i vilka dagar du har deltagit i programmet och vilka dagar du har frånvaro på grund av vab.

  Ansöker du via mobilen – använd vår app

  Ladda ner appen Försäkringskassan på Google play eller App store.

  Google Play (play.google.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  App Store (apps.apple.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Om du inte kan ansöka på webben

  Om du inte kan ansöka på webben kan du beställa hem en pappersblankett. Blanketten ska också användas om till exempel en släkting, vän eller granne vabbar i stället för dig.

  Beställ blankett för att ansöka om ersättning för vab

  Tänk på det här när du ansöker om vab

  • Stämmer de förifyllda uppgifterna fortfarande? Det gäller till exempel din lön, arbetsgivare och vilken förskola eller skola ditt barn går i.
  • Har du fyllt i rätt timmar på rätt dag? Det är extra viktigt om du till exempel är sjukskriven på deltid eller får någon annan ersättning för samma dag.
  • Om du har flera barn, kolla att du ansöker om vab för rätt barn.
  • Stäm av med den som har vabbat för samma barn, så att ni inte ansöker om ersättning för samma dagar eller timmar. Håll koll med Föräldrakalendern.

  Vård av barn (vab) – Checklista

  Hur lång tid tar handläggningen?

  På Mina sidor och i appen kan du se när vi har fattat ett beslut i ditt ärende och hur mycket pengar du får.

  Utbetalningsdatum och handläggningstider

  Håll koll med Föräldrakalendern

  På Mina sidor finns en Föräldrakalender. I kalendern kan du se hur många vab‑dagar du och andra personer har tagit ut för barnet.

  Bättre översikt med Föräldrakalendern

  Du kan

  • dela kalender med barnets andra vårdnadshavare och se hur ni har fördelat vabdagarna mellan er
  • hålla koll på vems tur det är att vara hemma nästa gång barnet blir sjukt
  • se alla dagar som du ansökt om eller fått utbetalt för i år och förra året
  • välja om du vill titta på ett eller flera barn.

  Om barnet är sjukt i mer än 7 dagar

  Om barnet är sjukt längre än 7 dagar behöver du skicka in ett sjukintyg till Försäkringskassan. Även dagar när du inte tar ut ersättning för vab räknas in i 7‑dagarsperioden, till exempel lördagar och söndagar.

  En sjuksköterska eller läkare ska skriva intyget, som du skickar in till Försäkringskassan med vanlig post.

  Sjukvårdsupplysningen 1177 Vårdguiden kan inte skriva intyget.

  Hjälp oss göra vår webbplats bättre

  Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

  Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Frågor och svar

  • Nej, men det finns undantag. Om det finns särskilda skäl som gör att ni båda måste vara hemma, så ska du uppge det i din ansökan om vab. Sedan är det Försäkringskassan som avgör om du får ersättning för vab.

  • Du kan få ersättning för den tid du har behövt avstå från att arbeta eller från a‑kassa för att ta hand om ditt sjuka barn. Om din normala arbetstid är 8 timmar per dag och du är sjukskriven 75 procent, så kan du ansöka om vab för som mest 2 timmar. I ansökan svarar du att du vabbade 2 timmar och skulle ha arbetat 8 timmar.

  • Nej, men då kan du kan ta ut föräldrapenning.
  • Nej. Ingen kan få ersättning för vab när ni är på förlossningen.

  • Ja, men bara om barnet är inlagt på sjukhus. Då kan båda föräldrarna få ersättning för vab samtidigt.

  • Ja, du kan få ersättning för vab om du avstår från a-kassa den dagen du är hemma och vårdar ett sjukt barn.

  • Ja, du kan byta dina semesterdagar mot ersättning för vab. Men bara om ni semestrar i Sverige eller i ett annat EU-land. Du måste i så fall kontakta din arbetsgivare så snart som möjligt och ändra din semester till vab.


  • Nej, båda föräldrarna kan inte få ersättning för samma barn och tid. Det finns undantag, till exempel om ditt barn är allvarligt sjukt eller om hen är inlagd på sjukhus.

  • Nej, du måste beställa hem och fylla i en ansökningsblankett.

  • Om du har ensam vårdnad och barnet är yngre än tre år kan en vän eller en släkting få ersättning för vab. Det kallas för utvidgad tillfällig föräldrapenning. Vännen eller släktingen måste gå miste om inkomst för att kunna få ersättningen. Ring kundcenter på 0771 524 524 så skickar vi hem en blankett till den som ska ta hand om barnet.

  • Nej, båda föräldrarna måste ha svenska personnummer eller samordningsnummer för att kunna ansöka på Mina sidor. Om en av er har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer kan du beställa hem en blankett för att ansöka.

   Om ingen av er har svenskt personnummer eller samordningsnummer kan ni inte få ersättning för vab.

  • Ja, om både du och den andra föräldern är medborgare i ett land utanför EU måste ditt barn ha uppehållstillstånd för att du ska kunna få ersättning för vab. Om ditt barn är fött i Sverige räcker det med att du har ansökt om uppehållstillstånd för barnet.

   Ring till kundcenter på 0771  524 524 för att få veta vad som gäller för dig.

  • Om du måste vabba för ett barn som inte skulle ha varit i skola, förskola eller på fritids så väljer du alternativet "Hos dagbarnvårdare eller privatperson" när du ansöker. Fyll i namn och adress för den som skulle ha tagit hand om barnet.

  • Ja, det går bra.

   För att se hur mycket du själv eller den andra föräldern har vabbat kan du använda Föräldrakalendern. Den hjälper till att hålla reda på vems tur det är att vara hemma med sjukt barn.

  Senast uppdaterad