Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Kontaktdagar

 
Kontaktdagar 10 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om kontaktdagar och när du kan få ersättning för dessa.

 

Du som har ett barn som omfattas av LSS har rätt att ta ut kontaktdagar. Dagarna är till för att du som förälder ska få ökad kunskap om hur du kan stötta ditt barn. Du kan få ersättning för 10 kontaktdagar per barn och år.

Vem kan få ersättning för kontaktdagar?

Du kan få ersättning för kontaktdagar om du

 • har barn yngre än 16 år som omfattas av LSS
 • har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
 • avstår från att jobba eller går miste om a-kassa
 • är försäkrad i Sverige.

Du är i regel försäkrad i Sverige om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

Försäkrad i Sverige

När kan man ta ut kontaktdagar?

Du kan ta ut kontaktdagar när du ska

 • delta i föräldrautbildning, till exempel kurser som anordnas av en handikapporganisation
 • besöka barnets förskola eller skola
 • medverka i aktiviteter som anordnas av skolan.

Barnet behöver inte vara med vid till exempel skolbesök eller kurser för att du ska få ersättning. Båda föräldrarna kan få ersättning för samma barn och tid.

Hur mycket pengar kan jag få?

Du får samma ersättning som när du vabbar (tillfällig föräldrapenning). Det är lite mindre än 80 procent av din vanliga inkomst.

Så ansöker du om ersättning för kontaktdagar

Du ansöker på samma sätt som när du vabbar, men kryssar i att du ansöker om ersättning för kontaktdagar.

Frågor och svar

 • Nej. Det går inte att spara dagar från ett år för att ta ut dem ett senare år.

 • Ja. Du kan få pengar för hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag.

  Dela antalet timmar som du avstått från att arbeta med antalet timmar som du skulle ha arbetat. Se i tabellen hur mycket tillfällig föräldrapenning du kan söka:

  0 %–12,4 % = 0

  12,5 %–24 % = 1/8

  25 %–49 % = 1/4

  50 %–74 % = 1/2

  75 %–99 % = 3/4

  100 % = 1/1

  Exempel: Kalle skulle ha arbetat 6 timmar men var på kurs på habiliteringen i 4 timmar. 4/6 = 0,66. Kalle var alltså borta 66 procent av sin arbetstid. Kalle kan ansöka om ersättning för kontaktdagar för en halv dag.

 • Ja. Kontaktdagar kan också användas av

  • den som bor tillsammans med en förälder
  • familjehemsförälder (tidigare kallad fosterförälder)
  • den eller de som tar emot ett barn i syfte att adoptera det
  • någon annan person som har den rättsliga vårdnaden om barnet.
 • Nej, det går inte att föra över dagar från ett barn till ett annat.

 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad