Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Barnbidrag och flerbarnstillägg

 
Barnbidrag 14 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om barnbidrag.

 

Föräldrar som bor och har barn i Sverige får barnbidrag. Du behöver inte ansöka om barnbidrag, utan det betalas ut automatiskt och kommer en gång i månaden. Det finns också ett flerbarnstillägg för den som har två barn eller fler.

Vem kan få barnbidrag?

Du kan få barnbidrag om

 • du är vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 16 år, eller ett barn som är äldre och går i grundskolan eller i anpassad skola.
 • både du och barnet är försäkrade i Sverige.

Du och barnet är normalt försäkrade i Sverige om ni bor här och har svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd.

Försäkrad i Sverige

Vem kan få flerbarnstillägg?

Du får flerbarnstillägg om du har barnbidrag eller studiebidrag för två barn eller fler. Du behåller flerbarnstillägget även efter att ett barn har fyllt 18 år och får studiebidraget utbetalt till sig själv.

Barnbidrag om du eller en familjemedlem bor eller arbetar utomlands

Om någon i familjen bor eller arbetar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz kan det påverka barnbidraget. Det gäller även om någon i familjen får pension från de länderna.

EU-familjeförmåner

Om du eller någon i familjen flyttar utomlands, eller börjar arbeta i ett annat land, måste du anmäla det till oss. Annars kan du få bidrag som du inte har rätt till och bli återbetalningsskyldig.
Utomlands med barn

Vem betalas barnbidraget ut till?

Om barnet är fött den 1 mars 2014 eller senare betalas barnbidrag och flerbarnstillägg ut med hälften var till båda vårdnadshavarna.

För äldre barn betalas barnbidraget ut till en av vårdnadshavarna. Om ni vill dela på bidraget eller ändra vem som får det måste ni anmäla det till Försäkringskassan.

Om du är ensam vårdnadshavare får du hela bidraget med eventuellt flerbarnstillägg.

Ändra vem som ska få barnbidraget

Om du vill ändra hur barnbidraget betalas ut kan du göra det i e-tjänsten Ändra vem som ska få barnbidraget. Ändringen går snabbt om barnets andra förälder också loggar in i e-tjänsten och godkänner ändringen.

Om du och den andra föräldern inte är överens så kan du anmäla ändringen utan att hen godkänner ändringen. Men då tar det längre tid, eftersom vi måste utreda var barnet bor. Vi kontaktar den andra föräldern och informerar om vilka uppgifter du har lämnat. Den andra föräldern har därefter två veckor på sig att lämna synpunkter.

 

Ni kan välja vem som ska få flerbarnstillägget om ni båda får helt barnbidrag eller studiebidrag från CSN för ett barn eller fler. Om någon av er får delat barnbidrag för ett barn fördelas flerbarnstillägget däremot automatiskt mellan er. Då kan ni inte välja vem som ska få flerbarnstillägget.

5220 Anmälan – Räkna ihop barn i hushållet och välj betalningsmottagare – för flerbarnstillägg Pdf, 106 kB.

Hur mycket pengar kan jag få?

Barnbidraget är 1 250 kronor i månaden per barn. Flerbarnstillägget är 150 kronor för två barn och blir högre om du har fler barn. Du betalar ingen skatt på barnbidrag eller på flerbarnstillägg.

 

Om två föräldrar delar

Antal barn

Barnbidrag

Flerbarnstillägg

Sammanlagt

1

625 kronor

-

625 kronor

2

1 250 kronor

75 kronor

1 325 kronor

3

1 875 kronor

365 kronor

2 240 kronor

4

2 500 kronor

870 kronor

3 370 kronor

5

3 125 kronor

1 495 kronor

4 620 kronor

6

3 750 kronor

2 120 kronor

5 870 kronor

Om hela bidraget betalas ut till en förälder

Antal barn

Barnbidrag

Flerbarnstillägg

Sammanlagt

1

1 250 kronor

-

1 250 kronor

2

2 500 kronor

150 kronor

2 650 kronor

3

3 750 kronor

730 kronor

4 480 kronor

4

5 000 kronor

1 740 kronor

6 740 kronor

5

6 250 kronor

2 990 kronor

9 240 kronor

6

7 500 kronor

4 240 kronor

11 740 kronor

När kommer pengarna?

Barnbidrag och flerbarnstillägg betalas ut senast den 20:e varje månad. Om den 20:e är en lördag eller söndag betalas pengarna ut på fredagen. Om den 20:e är en helgdag betalas pengarna ut vardagen före.

Du kan se utbetalningen på Mina sidor åtta dagar innan pengarna kommer.

 

Du som har adopterat ett barn kan få barnbidrag från och med månaden efter att du fick barnet i din vård. Du behöver skicka in ett medgivande om adoption till Försäkringskassan och meddela vilket datum du fick barnet i din vård.

När barnet fyller 16 år – studiebidrag eller förlängt barnbidrag

När barnet fyllt 16 år får du studiebidrag från CSN i stället för barnbidrag, förutsatt att barnet går på gymnasiet. Om barnet går kvar i grundskolan eller i anpassad skola förlängs barnbidraget. Det är skolan som ska anmäla att ett barn har rätt till förlängt barnbidrag, så vänd dig till barnets skola om du inte får förlängt barnbidrag.

Så fungerar studiebidraget

Studiebidraget är lika stort som barnbidraget, 1 250 kronor i månaden. Däremot får du inget studiebidrag för juli och augusti.

Det betyder att om ditt barn fyller 16 år före den 1 juli året när hen slutar grundskolan och börjar gymnasiet blir det ett glapp i juli och augusti. För de månaderna får du varken barnbidrag eller studiebidrag.

Om barnet fyller 16 år den 1 juli eller senare blir det inget glapp. Då kommer det första studiebidraget månaden efter det sista barnbidraget.

Bidrag för gymnasiestudier i Sverige (csn.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flerbarnstillägg för barn med studiebidrag

Barn med studiebidrag räknas med för flerbarnstillägg om

 • barnet bor hos dig
 • barnet studerar på heltid
 • barnet är ogift.

Du behöver inte anmäla att ditt barn går på gymnasiet. Men den första utbetalningen av flerbarnstillägg för ett barn som får studiebidrag kommer en månad i efterskott.

Flerbarnstillägget för sommaren kommer i efterskott

Utbetalningen av flerbarnstillägget följer utbetalningen av studiebidraget. Därför betalas inget flerbarnstillägg ut i juli, augusti eller september. Flerbarnstillägget för de månaderna kommer först i mitten av oktober, efter den första utbetalningen av studiebidraget från CSN.

 

Exempel 1

Du har två barn. Det ena går på gymnasiet och det andra går i grundskolan.

Du får inget flerbarnstillägg under sommaren. Flerbarnstillägget för juli, augusti och september betalas ut i mitten av oktober.

Exempel 2

Du har tre barn. Det äldsta går på gymnasiet, mellanbarnet har fyllt 16 år och ska börja till hösten. Det yngsta går fortfarande i grundskolan.

Flerbarnstillägget för alla tre barnen för juli, augusti och september betalas ut i mitten av oktober.

Exempel 3

Du har tre barn. Två går i grundskolan och ett går på gymnasiet.

Under juli och augusti får du flerbarnstillägg för de två barn som går i grundskolan. Flerbarnstillägget för det barn som går på gymnasiet betalas ut i mitten av oktober.

Anmäl förändringar

Det är viktigt att du anmäler om något händer som kan påverka din rätt till barnbidrag eller flerbarnstillägg. Om du får ersättning som du inte har rätt till kan du bli skyldig att betala tillbaka. Vid misstanke om bidragsbrott gör Försäkringskassan en polisanmälan.

Meddela oss inom 14 dagar om:

 • du, barnet eller ni båda ska bo utomlands i mer än sex månader
 • barnet hoppar av gymnasiet
 • du har barn över 16 år som flyttar
 • du får flerbarnstillägg för att du är sambo, men ska separera
 • vårdnaden av ditt barn ändras
 • du, den andra föräldern eller barnet flyttar till, börjar arbeta i, eller får pension från ett annat EU/EES-land eller från Schweiz.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Det kan ta lite tid innan första utbetalningen, eftersom vi måste utreda om du och barnet är försäkrade i Sverige.

 • Logga in på Mina sidor och gå till Min profil. Om du inte kan logga in på Mina sidor kan du i stället använda blanketten:

  5605 Anmälan om konto Pdf, 704 kB.

 • Ja, men barnet måste också ha uppehållstillstånd. Du ansöker om uppehållstillstånd för barnet hos Migrationsverket.

  Uppehållstillstånd för barn (migrationsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Du måsta ansöka om förlängt uppehållstillstånd hos Migrationsverket innan ditt tidigare uppehållstillstånd slutar gälla. Du måste ha samma skäl för att få uppehållstillstånd som du angett i din tidigare ansökan. Då kan du få barnbidrag medan du väntar på beslutet.

 • Nej, inte så länge ni bara är sambo. Om ni får ett gemensamt barn eller gifter er får ni automatiskt flerbarnstillägg utan anmälan.

 • Nej, när ni delar på barnbidraget kan ni inte välja mottagare av flerbarnstillägget. Då betalas det ut med hälften var, eller i förhållande till hur mycket var och en av er får i barnbidrag, om det är olika.

 • Det beror på för hur lång tid och vilket land. Om du och barnet eller bara barnet är utomlands kortare tid än sex månader händer inget. Men gäller det längre tid kan det påverka barnbidraget. Då ska du meddela Försäkringskassan direkt. Om du får bidrag som du inte har rätt till måste du betala tillbaka pengarna.

  Om barnet är i ett EU/EES-land eller Schweiz kan du fortfarande ha rätt till barnbidrag från Sverige. Barnbidrag räknas som en familjeförmån inom EU och samordnas mellan medlemsländerna.

  Om barnet är i ett land som inte tillhör EU/EES har du normalt inte rätt till barnbidrag. Men för dig som är biståndsarbetare, statsanställd eller utlandsstuderande gäller särskilda regler.

  EU-familjeförmåner

  Arbeta utanför EU/EES och Schweiz

 • Vänd dig till CSN som beslutar om studiebidrag. Men om ditt barn är svensk medborgare och går på gymnasiet i Sverige, så behöver du vanligtvis inte ansöka om studiebidrag. Ska barnet gå i gymnasiet i ett annat land behöver du däremot ansöka om studiebidrag.

  Gymnasiestudier utanför Sverige – Studiehjälp för dig under 20 år (csn.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Bidrag för gymnasiestudier i Sverige – Studiebidrag och andra bidrag (csn.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Det går också att ansöka om ändring med pappersblankett.

  Om ni är överens om ändringen ska ni använda blanketten 5180 Barnbidrag – Ändra vem som ska få barnbidraget, vi är överens.

  5180 Barnbidrag – Ändra vem som ska få barnbidraget, vi är överens Pdf, 782 kB.

  Blanketten ska skrivas under av er båda.

  Om ni inte är överens om ändringen kan du anmäla själv på blanketten 5227 Barnbidrag – Ändra vem som ska få barnbidraget, vi är inte överens.

  5227 Barnbidrag – Ändra vem som ska få barnbidraget, vi är inte överens Pdf, 168 kB.

 • Ja, men bara om ni är gifta eller har gemensamma barn. Det räcker alltså inte med att ni bara är sambor.

  Undantaget är om ni tidigare varit gifta med varandra eller tidigare har haft gemensamma barn. Då får ni räkna ihop barn från andra förhållanden, men i det fallet måste ni göra en anmälan till Försäkringskassan.

  5220 Anmälan – Räkna ihop barn i hushållet och välj betalningsmottagare – för flerbarnstillägg Pdf, 106 kB.

Relaterade länkar

Aktuellt

Vad gäller vid arbete eller boende i ett annat EU/EES-land eller Schweiz?

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad