Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Betala underhållsbidrag till den andra föräldern

 
Underhållsbidrag när barnet inte bor hos dig 14 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om underhållsbidrag när barnet inte bor hos dig.

 

Som förälder har du ansvar för ditt barns försörjning, även om hen inte bor hos dig. Det kan betyda att du ska betala underhållsbidrag som går till barnets boende, mat och fritidsintressen. Tillsammans med den andra föräldern kan du använda vårt beräkningsverktyg för att beräkna ett rättvist underhållsbidrag.

Båda föräldrarna fyller i uppgifter om sina inkomster och utgifter i verktyget. Den förälder som har barnet hos sig den mesta tiden börjar, och fyller också i vilka kostnader hen har för varje barn. Sedan skickar hen en länk till dig så att du kan fylla i dina inkomster och utgifter. Verktyget beräknar och föreslår sedan ett rättvist underhållsbidrag utifrån uppgifterna.

Innan du börjar fylla i verktyget kan det vara bra att ta fram alla uppgifter du behöver. Det kan till exempel vara lönespecifikationer, hyresavier och om även du har kostnader för barnen.

Läs Annas berättelse

När Anna och Stefan separerade var de osams om det mesta.

"Nu täcker underhålls­bidraget Pennys behov"

När verktyget inte går att använda

Verktyget fungerar bara om alla barn som ska ha underhållsbidrag bor hos samma förälder. Det fungerar inte om ni har flera barn tillsammans och vissa bor hos dig och vissa hos den andra föräldern. Det fungerar inte heller om barnet eller barnen bor ungefär lika mycket hos er båda, det som kallas växelvist boende. Om det är aktuellt med underhållsbidrag i dessa situationer måste ni beräkna underhållsbidraget själva.

Barnet bor hos båda föräldrarna – växelvist boende

Så kommer ni fram till ett rättvist underhållsbidrag

Skriv ett avtal om underhållsbidrag

Med ett skriftligt avtal om underhållsbidrag blir det tydligt vad som gäller för båda parter. Avtalet är en överenskommelse mellan er och ska inte skickas till Försäkringskassan.

5251 Avtal om underhållsbidrag till barn Pdf, 823 kB.

5252 Avtal om underhållsbidrag till studerande barn som fyllt 18 år Pdf, 820 kB.

Avdrag från underhållsbidraget när barnet tillfälligt bor hos dig

Om barnet tillfälligt bor hos dig, har du rätt att göra avdrag från underhållsbidraget. Det kallas umgängesavdrag. Du får göra umgängesavdrag om barnet bor hos dig

 • i minst sex dygn under en och samma kalendermånad, eller
 • i minst fem dygn i följd.

Umgängesavdraget är 1/40 per dag av det belopp du betalar per månad i underhållsbidrag. Om du till exempel betalar 1 300 kronor i månaden så ska du betala 32 kronor mindre för varje dygn som barnet har bott hos dig. (1 300 / 40 = 32)

 

Om det är bestämt att barnet ska bo hos dig ett visst antal dygn eller vissa perioder varje år kan ni komma överens om du får göra ett fast umgängesavdrag från underhållsbidraget. Använd blanketten:

5250 Avtal om underhållsbidrag till barn – med avdrag för kostnader för umgänge med barnet Pdf, 663 kB.

Ett exempel på beräkning av fast umgängesavdrag:

Ni har räknat ut att ett rättvist underhållsbidrag är 2 200 kronor i månaden. Men eftersom du har barnet varannan helg och halva juli varje år (sammanlagt 56 dygn) får du göra umgängesavdrag.

 • Avdrag per dygn: 55 kronor (1/40 x 2 200).
 • Avdrag per år: 3 080 kronor (56 dygn x 55).
 • Avdrag per månad: 256 kronor (3 080 / 12).

Underhållsbidrag som den andra föräldern ska betala efter avdraget blir då 1 944 kronor per månad (2 200 – 256).

När det finns ett avtal om underhållsbidrag med fast umgängesavdrag gäller det oavsett hur lång eller kort tid barnet verkligen bor hos dig. Om barnet regelbundet börjar bo längre eller kortare tid hos dig kan ni skriva ett nytt avtal.

Samarbetssamtal hos kommunen

Ni kan få hjälp att komma överens om ett underhållsbidrag genom ett samarbetssamtal. Alla kommuner ska erbjuda sådana samtal vid separationer där barn är inblandade. Ni betalar ingenting för samtalen.

Samarbetssamtalen handlar om att enas i viktiga frågor som gäller barnet. Det kan också handla om till exempel om vårdnad, boende och umgänge. Samtalen kan leda fram till en muntlig överenskommelse eller ett skriftligt avtal om någon vill ha det.

Kontakta familjerätten i kommunen för att boka ett samarbetssamtal. Kontaktuppgifter finns på kommunens webbplats.

Om ni inte kan komma överens genom samarbetssamtal kan nästa steg vara att en domstol får bestämma. Kontakta ett juridiskt ombud för att få veta hur ni ska göra.

Skilsmässa eller separation när du har barn – Samarbetssamtal (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bra att veta när du betalar underhållsbidrag

 

Du som betalar underhållsbidrag ska göra det från och med att ni inte längre bor ihop. Eller från och med barnets födelse om relationen mellan er har upphört tidigare.

Betalningen ska göras i förskott varje månad. Underhållsbidraget för december ska alltså betalas senast den 30 november.

 

Underhållsbidraget ska följa prisutvecklingen i samhället i övrigt. Belopp i avtal eller domar, som kommit till före november 2023, ska höjas med 9 procent från och med februari 2024.

Exempel

Miriam och Mert kom överens i april 2023 om att Mert ska betala 2 000 kronor i månaden för deras barn Nassim.

Från och med februari 2024 ska Mert betala 2 180 kronor i månaden istället för 2 000 kronor eftersom 9 procent av 2 000 är 180 kronor.

Om Mert fortsätter att betala 2 000 kronor i månad trots indexhöjningen, så kan Miram ansöka hos Kronofogdemyndigheten om indrivning av det beloppet som Mert inte betalar.

För underhållsbidrag som har fastställts utomlands eller i utländsk valuta gäller andra bestämmelser. Ring oss på 010‑15 10 10 för att få veta vad som gäller för dig i den situationen.

 

Du måste betala underhållsbidrag så länge ditt barn går i gymnasiet eller grundskolan, men längst tills barnet fyller 21 år.

När barnet har fyllt 18 år ska du skriva ett nytt avtal med barnet i stället för med den andra föräldern och betala underhållsbidraget direkt till barnet.

5252 Avtal om underhållsbidrag till barn – till studerande barn som fyllt 18 år Pdf, 820 kB.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Om du inte kan betala underhållsbidrag, eller bara kan betala ett mindre belopp, kan ditt barn få underhållsstöd från Försäkringskassan.

  Betala underhåll för barnet till Försäkringskassan

 • Nej, det är det inte.

  Underhållsbidrag betalas av dig som inte har barnet hos dig eller har barnet bara ibland. Det är underhållsbidraget som ni kommer överens om och beräknar med verktyget på den här sidan. Underhållsbidraget kan vara högre än underhållsstödet.

  Underhållsstöd betalas av Försäkringskassan om inte du kan betala ett visst minsta belopp i underhållsbidrag. Underhållsstödet är olika stort beroende på barnets ålder.

  När ett barn får fullt underhållsstöd är du som inte har barnet skyldig att om möjligt betala pengarna till Försäkringskassan i stället. Läs mer om att betala underhåll för barnet till Försäkringskassan.

 • I verktyget Beräkna underhållsbidrag finns förifyllda belopp om du fyller i ålder och kön på barnet. Beloppen baseras på Konsumentverkets beräkningar. Om du inte vill ange barnets kön och ålder kan du hitta beloppen själv på Konsumentverkets webbplats.

  Beräknade hushållskostnader (konsumentverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Om ditt barn bor i Sverige och får underhållsstöd från Försäkringskassan ska du betala till Försäkringskassan och inte till barnets andra förälder. Ring oss på +4610‑115 10 10 för mer information.

 • Ja, du är skyldig att betala underhållsbidrag för ditt barn oavsett i vilket land du bor. Ring oss på 010‑115 10 10 för mer information.

 • Det beror på i vilket land barnet bor. Försäkringskassan kan hjälpa dig med att ta reda på om du kan ansöka om att ändra underhållsbidraget. I vissa länder kan det kosta pengar och då kan du ansöka om rättshjälp i det landet. Ring oss på 010-115 10 10 om du vill veta mer eller få hjälp att ansöka om en ändring.

 • Ja, men tänk på att det kan kosta pengar att göra det. Det bästa är om ni kan komma överens om underhållsbidraget i ett avtal i stället för i en dom. Prata med ditt juridiska ombud om detta.

 • Ja, eftersom underhållsbidraget beräknas utifrån era inkomster och utgifter behöver ni det.

  Det är också viktigt att göra en ny beräkning när barnet blivit äldre. En trettonåring har till exempel högre kostnader än en sexåring.

  Beräknade hushållskostnader (konsumentverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad