Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utbetalning av elstöd

Nu pågår utbetalningarna av elstöd till privatpersoner i hela Sverige. Alla som har ett konto registrerat i Swedbanks kontoregister, hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten har redan fått pengarna. Det tar längre tid om vi inte hittat något konto eller om vi behöver kompletterande uppgifter.

Försäkringskassan ansvarar för att betala ut två elstöd:

 • Elstöd till privatpersoner i hela Sverige. Stödet gäller elförbrukningen under perioden 1 november–31 december 2022. Den som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022 får pengarna. Stödet täcker 80 procent av den elförbrukning som inte överstiger 18 000 kilowattimmar.
 • Elstöd till privatpersoner i södra halvan av Sverige. Stödet gäller elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022. Den som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022 får pengarna.

 

Det kan finnas flera orsaker till att du inte har fått någon utbetalning. Det kan också hända att du har fått en utbetalning till ett konto som du inte längre använder, men som är eller har varit registrerat i Swedbanks kontoregister.

Vanliga orsaker

 • Elnätsföretaget har inte gett oss de uppgifter vi behöver, till exempel ditt personnummer, samordningsnummer eller din adress. Du kan kontrollera det hos elnätsföretaget. De kompletterar också sina uppgifter till oss löpande.
 • Du har ett gammalt konto i Swedbanks kontoregister, till exempel ett lönekonto. Kontrollera med din bank om du har fått pengar till ett sådant konto. Det kan alltså vara ett konto i en annan bank.
 • Du har ett gammalt konto registrerat hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten och har fått elstödet dit. Kontrollera med din bank om du har fått pengarna till ett sådant konto.

Anmäl ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister – om du inte redan har gjort det

Du som inte tidigare har anmält ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister bör göra det. Om du inte anmäler ett konto får du pengarna ändå, men det tar längre tid och du får dem på en utbetalningsavi.

På Swedbanks webbplats finns utförlig information om anmälan till kontoregistret. Där kan du också se om du redan har ett registrerat konto. Försäkringskassan kan inte svara på frågor om det.

Anmäl konto till kontoregistret & lös in avi (swedbank.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När pengarna betalats ut står det antingen "Elstöd" eller "Insättning" på ditt kontoutdrag i banken. Om det står ”Insättning” kan du jämföra beloppet med det som står i beslutsbrevet om elstöd.

Varning för bedragare!

Det förekommer misstänkta bedrägeriförsök via brev, mejl, sms och telefon i syfte att komma åt privatpersoners inloggningsuppgifter, till exempel genom att be personen logga in med sitt bank-id eller klicka på en länk.

Varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalningen av elstöd. Om någon kontaktar dig på det sättet är det ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt.

Elstöd till privatpersoner som även är enskilda näringsidkare

Försäkringskassan har ett system på plats för att minska risken för felaktiga kommande utbetalningar för den som har samma elnätsavtal för hushållet och firman.

Vi skickar ett brev till vissa privatpersoner som också har enskild firma för att få uppgifter som vi behöver för att kunna betala ut rätt belopp.

Om du som har enskild firma märker att du fått en felaktig utbetalning kan du begära att få ett återkravsbeslut på beloppet. Skicka din begäran till:

Försäkringskassan
GF Kundmöte, elstöd
103 51 Stockholm

Detta gäller båda elstöden till privatpersoner.

 

Om vi inte hittar något konto i Swedbanks kontoregister, hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten, så skickar vi en utbetalningsavi. Du kan lösa in den gratis online på swedbank.se eller på ett kontor hos Swedbank eller Sparbankerna. Då sätts pengarna in på det konto som du väljer.

Efterlevande till ett dödsbo kan lösa in avin på ett kontor hos Swedbank eller Sparbankerna. Vid besöket behövs förutom avin ett kontobevis, en bouppteckning i original, eventuell arvskifteshandling och fullmakter från andra dödsbodelägare.

Fullmakt dödsbo (swedbank.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är också möjligt att lösa in avin hos en mat- eller servicebutik som är ansluten till Swedbank. Ombudet tar ut en avgift och utbetalningsbeloppet kan vara begränsat till 2 000 kronor eller utifrån butikens tillgång på kontanter.

Ombuden erbjuder något eller några av följande alternativ vid inlösen av avi: köp, delköp, kontanter eller köp av till exempel presentkort.

Butiker där du kan lösa in en utbetalningsavi:

Inlösen av värdeavi – hitta din butik (clearon.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Swedbank har en guide på olika språk för dig som ska lösa in en utbetalningsavi. Den ligger under rubriken Lös in utbetalningsavi online:

Anmäl konto till kontoregistret & lös in avi (swedbank.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Om du bor utomlands och har ett svenskt konto anslutet till Swedbanks kontoregister eller registrerat hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan, så får du elstödet till ditt konto.

Försäkringskassan skickar en förfrågan per brev till dig om vi inte har någon kontouppgift. När du har besvarat den kan vi betala ut elstödet. Observera att adressen går till Försäkringskassans huvudkontor som har ett eget postnummer:

Försäkringskassan
GF Kundmöte, elstöd
SE‑103 51 Stockholm
Sweden

Du behöver anmäla kontot igen

Även om du har anmält ett konto för utbetalning av elstödet för oktober 2021–september 2022, så kommer du att få en ny begäran om kontouppgift för elstödet för november–december 2022. Det beror på att vi måste vara säkra på att du inte har bytt konto.

 

Försäkringskassan fick ett uppdrag från regeringen den 22 december 2022 att betala ut elstöd till privatpersoner i elområde 3 och 4.

Förordning om elstöd till konsumenter (svenskforfattningssamling.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa uppdrag kom den 9 mars 2023 och gäller elstöd för privatpersoner i hela Sverige.

Förordning om elstöd till konsumenter för november–december 2022 (svenskforfattningssamling.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor om elstöd

Har du ytterligare frågor om elstöd kan du kontakta oss på Försäkringskassan via telefon 0771‑47 47 47.

Frågor och svar

 • Elnätsföretagen rapporterar in uppgifter om alla berörda elkonsumenter och deras elförbrukning till Försäkringskassan. Modellerna för att beräkna elstöd finns på Svenska kraftnäts webbplats.

  Stöd till elanvändare (svk.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Elstödet för perioden oktober 2021–september 2022 går till den som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022. Elstödet för perioden november–december 2022 går till den som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.

  Stödet kan alltså gå till någon annan än den som betalade för elförbrukningen under den period som elstödet gäller.

 • Nej. Pengarna som betalas ut i elstöd är skattefria för privatpersoner.

 • Alla dödsbon har rätt till elstöd, med undantag för dödsbon som bedriver näringsverksamhet.

 • Bostadsrättsföreningar och ideella föreningar kan ansöka om elstöd hos Skatteverket.

  Elstöd till företag (skatteverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Om du tycker att det belopp du får i elstöd inte stämmer kan du kontrollera på din faktura från elnätsföretaget hur många kilowattimmar du har förbrukat under den period som elstödet gäller. Jämför sedan den summan med det belopp som står i beslutsbrevet om elstöd som du får från Försäkringskassan. Om du har flera elnätsavtal så får du ett beslutsbrev per avtal.

  Elstödet för november och december 2022 motsvarar 80 procent av elförbrukningen upp till 18 000 kilowattimmar.

  Du som mottagare av elstöd är återbetalningsskyldig om stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och du skäligen borde ha insett detta.

  Om du inte är nöjd med beslutet om elstöd, så står det i beslutsbrevet hur du kan göra för att överklaga. Detta gäller båda elstöden till privatpersoner.

  Om du som har enskild firma märker att du fått en felaktig utbetalning kan du begära att få ett återkravsbeslut på beloppet. Skicka din begäran till:

  Försäkringskassan
  GF Kundmöte, elstöd
  103 51 Stockholm

 • Försäkringskassan behandlar elstödet i ett separat system och därför syns det inte på Mina sidor. Du får ett beslutsbrev om elstöd där det står hur mycket du får. På kontobeskedet står det antingen ”Elstöd” eller ”Insättning”.

 • Eftersom man inte ansöker om elstöd kan man inte heller avsäga sig det. Det innebär att du inte kan betala tillbaka pengarna till Försäkringskassan. Om du absolut inte vill ha något elstöd måste du överklaga Försäkringskassans beslut till förvaltningsrätten. Det står i beslutsbrevet hur det går till.

 • Elstödet gäller bara den el som en privatperson förbrukar och betalar för enligt ett avtal med ett elnätsföretag. Därför gäller det inte fjärrvärme.

Senast uppdaterad