Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utbetalning av elstöd

Försäkringskassan och Svenska kraftnät har fått i uppdrag av regeringen att förbereda för att kunna betala ut stöd till elkunder i Sverige. Informationen på den här sidan uppdateras kontinuerligt.

  • Ditt elnätsbolag kan ge dig uppgifter om din elförbrukning.
  • Svenska Kraftnät har en modell där du själv kan räkna ut ditt elstöd.
  • Det finns ännu inget datum för när pengarna kan betalas ut. Det kan tidigast ske under februari. Nu pågår en utredning om hur utbetalningarna ska kunna ske snabbast möjligt.
  • Du ska inte lämna kontouppgifter till Försäkringskassan inför utbetalningen. Hur utbetalningen kommer hanteras utreds just nu.

Mer information om och beräkning av elstödet, finns på Svenska kraftnäts webbplats.

Stöd till elanvändare (svk.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elstödet – process och nuläge

Varning inför utbetalningen!

Varken Svenska kraftnät, Försäkringskassan eller någon annan kommer att be dig att logga in någonstans, eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalningen av elstöd. Om någon kontaktar dig på det sättet kan det handla om ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana samtal direkt.

Frågor och svar

  • Det finns ännu inget datum för när pengarna kan betalas ut. Det kan tidigast ske under februari. Det första utbetalningarna kommer ske till privatpersoner. Utbetalningar till företag, föreningar och organisationer kommer ske i ett nästa steg. Nu pågår en utredning om hur utbetalningarna ska kunna ske snabbast möjligt. Så snart det finns ett datum kommer informationen att uppdateras.

  • Svenska kraftnät har själva inte kapacitet att administrera utbetalningen av stödet och av den anledningen har regeringen gett Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att förbereda för att kunna betala ut stödet. Försäkringskassan har förmågan i egenskap av utbetalande myndighet att hantera stora mängder utbetalningar.

  • Det kommer att finnas en särskild förordning som reglerar hur beräkningarna av utbetalningarna ska göras. Beräkningarna kommer att vara helt maskinella.

    Svenska Kraftnät har en modell där du själv kan räkna ut ditt elstöd.

  • I dagsläget finns inget svar på hur pengarna ska betalas ut. Du ska inte lämna kontouppgifter till Försäkringskassan inför utbetalningen. Utredning om hur utbetalningarna ska ske snabbast möjligt pågår nu.

Senast uppdaterad