Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utbetalning av elstöd

De allra flesta har fått sitt elstöd. Men om du inte har fått någon utbetalning kan du behöva kontrollera om pengarna finns på ett gammalt konto eller om elnätsföretaget inte har gett oss rätt uppgifter om dig.

Varning för falska mejl som ser ut att komma från Försäkringskassan

Just nu förekommer det att bedragare skickar ut mejl som ser ut att handla om elstödet.

Det är ett bedrägeriförsök och mejlen kommer inte från Försäkringskassan.

Om du har fått mejlet så ska du slänga det direkt. Gör ingenting av det som står i mejlet. Klicka inte på några länkar.

Var uppmärksam på fler eventuella bedrägeriförsök.

Försäkringskassan ansvarar för att betala ut två elstöd:

 • Elstöd till privatpersoner i hela Sverige. Stödet gäller elförbrukningen under perioden 1 november–31 december 2022. Den som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022 får pengarna. Stödet täcker 80 procent av den elförbrukning som inte överstiger 18 000 kilowattimmar.
 • Elstöd till privatpersoner i södra halvan av Sverige. Stödet gäller elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022. Den som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022 får pengarna.

När pengarna betalats ut står det antingen "Elstöd" eller "Insättning" på ditt kontoutdrag i banken. Om det står ”Insättning” kan du jämföra beloppet med det som står i beslutsbrevet om elstöd.

Försäkringskassan har inte fått något regeringsuppdrag för elstöd 2023. Läs mer om elstöd till privatpersoner på regeringens webbplats.

Elstöd och andra åtgärder (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du väntar på en utbetalning

Om du nyligen har skickat in dina kontouppgifter eller andra handlingar, så kommer vi att betala ut ditt elstöd. Vi gör utbetalningar den andra veckan i varje månad.

Om du inte har fått någon utbetalning

Om du inte har fått någon utbetalning kan det bero på att du tidigare har anmält ett konto till Swedbanks kontoregister, till exempel ett lönekonto. Det kan också vara ett konto som du tidigare har anmält till Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Kontrollera om fått en utbetalning märkt ”elstöd” eller ”insättning” till ett sådant konto.

Att du inte fått någon utbetalning kan också bero på att elnätsföretaget inte har lämnat de uppgifter om dig som vi behöver för att betala ut elstödet. Kontrollera med elnätsföretaget vilka uppgifter de har lämnat till oss, (namn, adress, personnummer eller samordningsnummer och elförbrukning). Om något saknas måste de skicka nya uppgifter till oss.

Förordningarna om elstöd till privatpersoner upphör att gälla vid utgången av 2023. Efter den 31 december 2023 kan vi därför inte betala ut elstöd för en anläggning som aldrig tidigare rapporterats till Försäkringskassan av ett elnätsföretag.

 

Vi har skickat en förfrågan till dig som bor utomlands om vi inte hittat något konto att betala elstödet till. Om du inte har fått något brev kan du behöva kontakta oss.

Du som har anmält ett konto i en utländsk bank och fått det första elstödet utbetalt kan ha fått en ny förfrågan som gäller det andra elstödet. Du måste svara även på den förfrågan för att vi ska kunna göra en utbetalning.

 

Om vi inte hittat något konto i Swedbanks kontoregister, hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten, så har vi skickat en utbetalningsavi. Du kan lösa in den gratis online på swedbank.se eller på ett kontor hos Swedbank eller Sparbankerna. Då sätts pengarna in på det konto som du väljer.

Efterlevande till ett dödsbo kan lösa in avin på ett kontor hos Swedbank eller Sparbankerna. Vid besöket behövs förutom avin ett kontobevis, en bouppteckning i original, eventuell arvskifteshandling och fullmakter från andra dödsbodelägare.

Fullmakt dödsbo (swedbank.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är också möjligt att lösa in avin hos en mat- eller servicebutik som är ansluten till Swedbank. Ombudet tar ut en avgift och utbetalningsbeloppet kan vara begränsat till 2 000 kronor eller utifrån butikens tillgång på kontanter.

Ombuden erbjuder något eller några av följande alternativ vid inlösen av avi: köp, delköp, kontanter eller köp av till exempel presentkort.

Butiker där du kan lösa in en utbetalningsavi:

Inlösen av värdeavi – hitta din butik (clearon.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Swedbank har en guide på olika språk för dig som ska lösa in en utbetalningsavi. Den ligger under rubriken Lös in utbetalningsavi online:

Anmäl konto till kontoregistret & lös in avi (swedbank.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vi har skickat ett brev till vissa privatpersoner som också har enskild firma för att få uppgifter som vi behöver för att kunna betala ut rätt belopp.

Om du som har enskild firma märker att du fått en felaktig utbetalning kan du begära att få ett återkravsbeslut på beloppet. Skicka din begäran till:

Försäkringskassan
GF Kundmöte, elstöd
103 51 Stockholm

Detta gäller båda elstöden till privatpersoner.

 

Försäkringskassan fick ett uppdrag från regeringen den 22 december 2022 att betala ut elstöd till privatpersoner i elområde 3 och 4.

Förordning om elstöd till konsumenter (svenskforfattningssamling.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa uppdrag kom den 9 mars 2023 och gäller elstöd för privatpersoner i hela Sverige.

Förordning om elstöd till konsumenter för november–december 2022 (svenskforfattningssamling.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor om elstöd

Har du ytterligare frågor om elstöd kan du kontakta oss på Försäkringskassan via mejl.

Frågor och svar

 • Elstödet för perioden oktober 2021–september 2022 går till den som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022. Elstödet för perioden november–december 2022 går till den som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.

  Stödet kan alltså gå till någon annan än den som betalade för elförbrukningen under den period som elstödet gäller.

 • Nej. Pengarna som betalas ut i elstöd är skattefria för privatpersoner.

 • Alla dödsbon har rätt till elstöd, med undantag för dödsbon som bedriver näringsverksamhet.

 • Om du tycker att det belopp du har fått i elstöd inte stämmer kan du kontrollera på din faktura från elnätsföretaget hur många kilowattimmar du har förbrukat under den period som elstödet gäller. Jämför sedan den summan med det belopp som står i beslutsbrevet om elstöd från Försäkringskassan. Om du har flera elnätsavtal så har du fått ett beslutsbrev per avtal.

  Elstödet för november och december 2022 motsvarar 80 procent av elförbrukningen upp till 18 000 kilowattimmar.

  Du som mottagare av elstöd är återbetalningsskyldig om stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och du skäligen borde ha insett detta.

  Om du inte är nöjd med beslutet om elstöd, så står det i beslutsbrevet hur du kan göra för att överklaga. Detta gäller båda elstöden till privatpersoner.

  Om du som har enskild firma märker att du fått en felaktig utbetalning kan du begära att få ett återkravsbeslut på beloppet. Skicka din begäran till:

  Försäkringskassan
  GF Kundmöte, elstöd
  103 51 Stockholm

 • Försäkringskassan behandlar elstödet i ett separat system och därför syns det inte på Mina sidor. Du får ett beslutsbrev om elstöd där det står hur mycket du får. På kontobeskedet står det antingen ”Elstöd” eller ”Insättning”.

 • Elstödet gäller bara den el som en privatperson förbrukar och betalar för enligt ett avtal med ett elnätsföretag. Därför gäller det inte fjärrvärme.

Senast uppdaterad