Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Aktivitetsstöd eller utvecklings­ersättning när du deltar i Arbets­förmedlingens program

Du som deltar i Arbetsförmedlingens program kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Det kan vara om du är arbetssökande, studerar eller startar företag. Här finns information om ansökan, hur mycket du får i ersättning och vad som gäller om du är sjuk eller frånvarande.

 

Det finns åtta olika program på Arbetsförmedlingen som du kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning för:

 • arbetsmarknadsutbildning
 • arbetspraktik
 • förberedande insatser
 • jobb- och utvecklingsgarantin
 • jobbgaranti för ungdomar
 • projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning
 • stöd till start av näringsverksamhet (Starta eget)
 • validering.

Dessutom finns etableringsprogrammet för nyanlända som kan ge rätt till etableringsersättning.

Etableringsersättning

Har du frågor om ditt program, avstängningar eller aktivitetsrapporter, ska du kontakta Arbetsförmedlingen.

Kontakt för dig som söker jobb (arbetsformedlingen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ersättning när du deltar i program hos Arbetsförmedlingen

4 minuter

Så här söker du ersättning och så här mycket pengar får du när du deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen.

Så ansöker du

Ansök månaden efter

Du ansöker om ersättning i efterhand. Alltså månaden efter den månad som du deltog i programmet. Ett exempel: om du deltagit i ett program i september ansöker du om ersättning för det i oktober.

Ansök i tid

Det finns två viktiga saker att hålla reda på när det gäller ansökan:

 1. Ansök mellan den 1:a och 7:e i månaden. Då får du pengarna den 26:e samma månad.
  Du kan ansöka senare, men då får du vänta ända tills den 26:e månaden efter innan du får pengarna.
 2. Ansök senast den sista i månaden efter att du deltog i programmet – annars kanske du inte får några pengar alls.

Om du ansöker efter den sista dagen i månaden efter den månad som du deltog i programmet kan du bara få ersättning om det finns särskilda skäl. Du måste i så fall ansöka med en pappersblankett och förklara i den varför du ansöker sent.

Ansök

 

Du måste ansöka med blankett 7114 Ansök om ersättning för program hos Arbetsförmedlingen om du inte har bank-id eller ansöker efter den sista i månaden.

7114 Ansök om ersättning för program hos Arbetsförmedlingen Pdf, 851 kB.

När kommer pengarna?

Pengarna kommer vanligtvis den 26:e i månaden. Logga in på Mina sidor för att se preliminärt besked om utbetalning. Det kan du se ett par dagar efter att du skickat in ansökan. Om Arbetsförmedlingen kommer med ny information kan beloppet du ser ändras. Det slutliga beskedet kommer en bankdag innan pengarna kommer.

På Mina sidor kan du följa vad som händer i din ansökan. Där kan du också välja att få ett sms när du kan se din utbetalning.

Var noggrann när du fyller i din ansökan. Om uppgifterna ser ut att vara fel kan det ta längre tid innan du får dina pengar. I så fall kontaktar vi dig.

Hur mycket pengar kan jag få?

Hur mycket du får i aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning beror på hur gammal du är och om du uppfyller villkoren för a‑kassa.

Pengarna kan betalas ut för högst fem dagar i veckan. Om programmet är på deltid får du mindre pengar.

 

Du som har fyllt 25 år får aktivitetsstöd. Du betalar skatt på aktivitetsstödet.

Om du uppfyller villkoren för a‑kassa är det lägsta belopp du får i aktivitetsstöd 510 kronor per dag vid heltidsprogram.

Om du har en pågående ersättningsperiod från a-kassan räknas dagar med aktivitetsstöd av från den perioden. Försäkringskassan meddelar a-kassan hur många dagar med aktivitetsstöd vi betalar ut.

Om du inte uppfyller villkoren för a‑kassa får du 223 kronor per dag vid heltidsprogram. Deltar i du i programmet jobb- och utvecklingsgarantin kan du få ersättning i totalt 450 dagar.

 

Du som uppfyller villkoren för a‑kassa och har fyllt 18 men inte 25 år får aktivitetsstöd. Du betalar skatt på aktivitetsstödet.

Om du uppfyller villkoren för a‑kassa motsvarar aktivitetsstödet din dagpenning från a‑kassan. Du kan som längst få ersättning på den högsta nivån i 100 dagar, såvida du inte är förälder. Om dina dagar med a‑kassa tar slut får du aktivitetsstöd med samma belopp som ersättningen baserat på din a‑kassas lägstanivå så länge du är medlem i a‑kassan.

Om du har en pågående ersättningsperiod från a‑kassan räknas dagar med aktivitetsstöd av från den perioden. Försäkringskassan meddelar a‑kassan hur många dagar med aktivitetsstöd vi betalar ut.

 

Du som är 18–24 år och inte uppfyller villkoren för a‑kassa får utvecklingsersättning.

Utvecklingsersättningen är

 • 199 kronor per dag om du har gymnasieexamen från ett nationellt program, gymnasieintyg eller motsvarande, eller om du har fyllt 20 år och går på en studiemotiverande folkhögskolekurs
 • 57 kronor per dag om inget av det gäller dig.

Utvecklingsersättningen är skattefri.

Frånvaro från program

 

Anmäl dig till Arbetsförmedlingen den första dagen som du är sjuk.

Anmäla frånvaro när du är sjuk (arbetsformedlingen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du ansöker om ersättning fyller du i vilka dagar du har deltagit i programmet och vilka dagar du har varit sjuk. Sedan bedömer vi om du kan behålla ersättningen under tiden som du är frånvarande på grund av sjukdom. Den första sjukdagen är vanligtvis en karensdag utan ersättning.

Sjuk längre än 7 dagar

Om du är sjuk längre än 7 dagar måste du eller din läkare skicka in ett läkarintyg till Arbetsförmedlingen för att du ska få behålla ersättningen. Berätta för din läkare att du deltar i ett program och be hen fylla i Arbetsförmedlingens läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program.

 

Du får behålla ersättningen om du inte kan delta i programmet för att du i stället måste ta hand om ditt barn när det är sjukt.

När du ansöker om ersättning fyller du i vilka dagar du har deltagit i programmet och vilka dagar du har frånvaro för att ta hand om ditt barn.

 

Du kan få ersättning för tillfälliga uppehåll i högst 20 dagar under en tolvmånadersperiod. Arbetsförmedlingen måste godkänna din frånvaro.

När du ansöker om ersättning fyller du i vilka dagar du har deltagit i programmet och vilka dagar du har frånvaro för tillfälligt uppehåll.

 

Du kan få ersättning för maximalt 10 dagars uppehåll i en utbildning under juni–augusti. Anmäl alltid det till Arbetsförmedlingen.

När du ansöker om ersättning fyller du i vilka dagar du har deltagit i programmet och vilka dagar du har frånvaro för tillfälligt sommaruppehåll.

För dig som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin är det här utöver andra tillfälliga uppehåll. Du kan alltså få ersättning i sammanlagt 30 dagar under en 12‑månadersperiod.

 

Det kan till exempel vara att du flyttar eller går på begravning. Frånvaron får vara högst 3 dagar. Arbetsförmedlingen måste godkänna din frånvaro.

När du ansöker om ersättning fyller du i vilka dagar du har deltagit i programmet och vilka dagar du har frånvaro för enskild angelägenhet.

 

Om du stöttar en närstående med ett livshotande hälsotillstånd.

När du ansöker om ersättning fyller du i vilka dagar du har deltagit i programmet och vilka dagar du har varit frånvarande för att stötta en närstående.

Du förlorar ersättning om du inte sköter ditt arbetssökande

För att få ersättning måste du söka arbete och följa den plan och de överenskommelser som du har med Arbetsförmedlingen. Om du inte gör det utan i stället på olika sätt missköter ditt arbetssökande eller förlänger din arbetslöshet, kan Arbetsförmedlingen besluta att du blir utan ersättning i en eller flera dagar.

Om du blir utan ersättning kan du också förlora din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Det innebär att du inte kan få till exempel sjukpenning eller föräldrapenning.

På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa mer om vad du behöver göra för att inte riskera din ersättning.

Villkor för din ersättning i program (arbetsformedlingen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte sköter ditt arbetssökande

4 minuter

Om du inte sköter ditt arbetssökande kan du förlora rätten till ersättning när du deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen

Utlandsvistelse

Om du behöver resa utomlands under tiden du går i programmet måste du få det godkänt av Arbetsförmedlingen. En utlandsresa eller annan vistelse utomlands som inte är godkänd kan leda till att du förlorar din ersättning.

Inkomster som påverkar ersättningen från Försäkringskassan

Om du arbetar och får lön

Om du arbetar och får lön för en dag som du också deltar i programmet ska din ersättning för programmet minskas. För att du ska få rätt ersättning är det därför viktigt att du skriver i ansökan hur mycket du har tjänat och hur länge du har arbetat. Det gäller även om du har arbetat kväll eller natt efter ditt program.

 • Om ditt program är på heltid minskas ersättningen med lika mycket som du fått i lön. Om lönen är högre än din ersättning så får du ingen ersättning för den dagen.
 • Om programmet är på deltid minskas ersättningen om din arbetstid tillsammans med programmet blir mer än en heltid.

OB‑tillägg och provision räknas också som arbete med lön.

Andra inkomster som kan minska ersättningen för programmet

För att du ska få rätt ersättning kan du behöva meddela Försäkringskassan om du har andra inkomster. Klicka på orden för att läsa mer om vad som gäller för varje inkomst.

 

Anställningsförmåner är andra inkomster från en arbetsgivare än lön. Det kan vara

 • avgångsvederlag
 • permitteringslön
 • uppsägningslön
 • skadestånd
 • ersättning genom en avtalsgruppförsäkring från försäkringsbolag.

Du skriver i ansökan om du har någon anställningsförmån. Din ersättning för programmet minskar om anställningsförmånen och programmet tillsammans motsvarar mer ett heltidsarbete.

 

De ersättningar från Försäkringskassan som kan påverka din ersättning från programmet är föräldrapenning, sjukersättning, aktivitetsersättning och rehabiliteringspenning. Du behöver inte meddela oss om du får någon av dessa ersättningar.

Föräldrapenning

Om du tar ut föräldrapenning för en dag som du också deltar i programmet minskas din ersättning från programmet om föräldrapenningen och programmet tillsammans blir mer än heltid.

Sjukersättning och aktivitetsersättning

Om du får sjukersättning eller aktivitetsersättning på deltid minskas din ersättning från programmet om sjukersättningen eller aktivitetsersättningen tillsammans med programmet motsvarar mer än en heltid. Men om du får hel sjukersättning eller aktivitetsersättning så kan du inte få någon ersättning för ditt program.

Exempel:

Ditt program är på heltid och din ersättning per dag är 540 kronor. Du har också halv sjukersättning, vilket ger dig 6 094 kronor i månaden. Eftersom ditt program och sjukersättningen tillsammans motsvarar mer än en heltid ska ersättningen för programmet minskas. Minskningen går till så här:

För att få fram vad sjukersättningen blir per dag delar vi beloppet med 22. Sedan drar vi av det från din ersättning för programmet.

Din sjukersättning per månad är 6 094 kronor.

Sjukersättningen per dag blir då 6 094 / 22 = 277. Det beloppet ska minska din ersättning för programmet, som är 540 kronor per dag.

540 – 277 = 263

Din ersättning för programmet blir efter minskningen 263 kronor per dag.

Rehabiliteringspenning

Om du får rehabiliteringspenning kan du inte få ersättning för programmet för samma tid.

 

Du kan inte få ersättning för programmet samtidigt som du har helt studiestöd eller studiestartsstöd från CSN. Om du studerar på deltid och får studiestöd för deltidsstudier minskas ersättningen från programmet utifrån omfattningen av dina studier. Studerar du på halvfart får du halv ersättning från programmet, studerar du på 75 procent får du 25 procent av ersättningen från programmet.

Du behöver inte meddela oss om du får studiestöd eller studiestartsstöd från CSN. Vi får uppgifter från CSN.

 

Om du tar ut inkomstpension, premiepension eller båda delarna minskas din ersättning för programmet om pensionen tillsammans med programmet motsvarar mer än en heltid. Pensionsmyndigheten meddelar Försäkringskassan om du tar ut premiepension eller inkomstpension

Om du tar ut tjänstepension minskas ersättningen för programmet med hela pensionsbeloppet. Tar du ut tjänstepension behöver du skriva det när du ansöker om ersättning för programmet.

För att ta ut tjänstepension innan du har fyllt 65 år måste du ansöka om det hos ett tjänstepensionsbolag. Om du inte har gjort det tar du inte ut någon tjänstepension.

Försäkringskassan kontrollerar att du får rätt ersättning

För att vara säkra på att du får rätt ersättning kontrollerar vi ibland uppgifterna i din ansökan före utbetalning. Vi kan även kontrollera ansökningar för tidigare perioder om vi upptäcker att något har blivit fel.

Om du upptäcker att du fått för mycket ersättning kan du anmäla det på Mina sidor eller ringa 0771‑524 524.

Om du får för mycket ersättning kan du behöva betala tillbaka. Har du medvetet lämnat fel uppgifter och fått ersättning som du inte har rätt till kan vi göra en polisanmälan. Den som lämnar felaktiga uppgifter för att få mer ersättning kan dömas till böter eller fängelse.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Ja, du får ersättning för dagar du deltar i programmet, oavsett om det är vardag eller helg. Men du kan få ersättning för max fem dagar per vecka.

 • För den tid du jobbar fungerar det på samma sätt som för andra anställda. Om du blir sjuk när du ska jobba sjukanmäler du dig till din arbetsgivare som betalar sjuklön. Om du måste vabba när du skulle jobbat meddelar du din arbetsgivare och ansöker om ersättning för vab från Försäkringskassan.

 • Arbetsförmedlingen kan besluta att din ersättning ska dras in i ett visst antal dagar, till exempel för att du haft frånvaro från programmet utan godkänd anledning. Försäkringskassan bestämmer vilka dagar det ska gälla.

  Om Arbetsförmedlingen drar in din ersättning upprepade gånger så kan ersättningen dessutom sänkas till 223 kronor per dag. Det fungerar så här:

  Om du har

  • orsakat din arbetslöshet sänks ersättningen efter tredje gången
  • förlängt din arbetslöshet sänks ersättningen efter fjärde gången
  • misskött ditt arbetssökande sänks ersättningen efter femte gången.
 • Ja, när du har jobbat ett visst antal timmar i minst sex månader.

  Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats arbetsformedlingen.se om vad som krävs för att uppfylla ett arbetsvillkor. Där finns också blanketten Begäran hos a-kassan om intygande av arbetsvillkor. Skicka blanketten till din a-kassa för att begära prövning av arbetsvillkoret.

 • När du är arbetssökande och deltar i något av Arbetsförmedlingens program kan du få ersättning från Försäkringskassan under tiden.

  Ersättningen du får kallas aktivitetsstöd. Varje månad ska du lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen för att ha rätt till aktivitetsstöd. I aktivitetsrapporten redovisar du vad du gjort i ditt program under månaden som gått.

 • Din a-kassa svarar på frågor om ditt beslut. Försäkringskassan kan inte svara på frågor om a-kassan.

Senast uppdaterad