Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Underhållsstöd från Försäkringskassan

 
Underhållsstöd när barnet bor hos dig 14 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om underhållsstöd när barnet bor hos dig.

 

Om du separerat och har barn som bor hos dig större delen av tiden har du rätt till underhållsbidrag från den andra föräldern. Om det inte fungerar kan du ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Även om det inte finns en annan förälder, så kan du få underhållsstöd.

Underhållsstöd och underhållsbidrag – vad är skillnaden?

När barnet har två föräldrar är det alltid i första hand föräldrarna själva som ska ordna med underhåll för barnet. Då kallas det underhållsbidrag. Läs mer om hur ni kan komma överens om underhållsbidrag från den andra föräldern.

När det inte fungerar som det ska med underhållsbidraget kan du som har barnet hos dig mesta tiden ansöka om att få pengar från Försäkringskassan. Då kallas det underhållsstöd.

Vem kan få underhållsstöd från Försäkringskassan?

Ett barn kan ha rätt till underhållsstöd från Försäkringskassan om den andra föräldern

 • inte betalar något underhållsbidrag alls, eller inte betalar i tid
 • betalar underhållsbidrag, men mindre än beloppet för fullt underhållsstöd.

Dessutom måste de här villkoren vara uppfyllda:

 • Barnet bor hos dig större delen av tiden och är folkbokfört hos dig.
 • Du har vårdnaden om barnet.
 • Du har inte ett förhållande med barnets andra förälder och ni bor inte ihop.
 • Du och barnet är försäkrade i Sverige.

Du är normalt försäkrad i Sverige om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat till Sverige.

Försäkrad i Sverige

 

Du kan ha rätt till underhållsstöd även när det inte finns någon annan förälder. Det gäller till exempel när faderskapet inte går att fastställa, om du har adopterat ensam, eller om du har fått barn genom assisterad befruktning.

Kontakta Försäkringskassan på telefon 0771‑524 524 för mer information.

Efterlevandepension – om den andra föräldern har avlidit

Om barnets andra förälder avlidit kan barnet ha rätt till efterlevandepension från Pensionsmyndigheten i stället för underhållsstöd från Försäkringskassan.

Ekonomiskt stöd när anhörig dör – efterlevandepension (pensionsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Du kan få underhållsstöd från Försäkringskassan även om du är vårdnadshavare för barnet utan att vara förälder. Om det finns två föräldrar som är skyldiga att betala kan barnet ha rätt till underhåll från bägge föräldrarna. Du kan alltså få två underhållsstöd, men du behöver göra två ansökningar. Ring kundcenter på telefon 0771‑524 524 om du behöver hjälp med att ansöka.

 

Ett barn över 18 år kan få förlängt underhållsstöd från Försäkringskassan om hen

 • studerar på heltid i gymnasiet, grundskolan eller motsvarande och studierna ger rätt till studiehjälp eller barnbidrag
 • bor och är folkbokförd hos en av föräldrarna eller någon annan som var vårdnadshavare när barnet fyllde 18 år
 • inte är eller har varit gift.

När barnet har fyllt 18 år betalas underhållsstödet ut direkt till barnet. Barnet ansöker själv.

Förlängt underhållsstöd kan längst betalas ut till och med juni det år som barnet fyller 20 år.

Om barnet inte kan använda Mina sidor går det att ansöka med den här blanketten.

5010 Ansökan förlängt underhållsstöd Pdf, 828 kB.

Det finns även information riktad till barnet:

Underhållsbidrag eller förlängt underhållsstöd för dig som är över 18 år och studerar

Hur mycket kan barnet få i underhållsstöd från Försäkringskassan?

Fullt underhållsstöd

Om den andra föräldern inte betalar något underhållsbidrag alls kan du få fullt underhållsstöd från Försäkringskassan. Beloppet för fullt underhållsstöd beror på barnets ålder.

 • Till och med den månad då barnet fyller 7 år är fullt underhållsstöd 1 673 kronor i månaden.
 • Från och med månaden efter att barnet har fyllt 7 år är beloppet 1 823 kronor.
 • Från och med månaden efter att barnet har fyllt 15 år är beloppet 2 223 kronor i månaden.

Utfyllnadsbidrag

Om den andra föräldern betalar ett underhållsbidrag som är lägre än fullt underhållsstöd kan du få utfyllnadsbidrag från Försäkringskassan. Utfyllnadsbidraget som du får av Försäkringskassan blir tillsammans med det belopp som den andra föräldern ska betala lika mycket som fullt underhållsstöd.

Exempel

Ditt barn är fem år. Den andra föräldern kan bara betala 500 kronor i månaden. Då betalar Försäkringskassan 1 173 kronor i utfyllnadsbidrag. Du får alltså sammanlagt 1 673 kronor per månad.

Hade ditt barn varit 11 år skulle du i stället ha fått 1 323 kronor från Försäkringskassan för att komma upp i fullt underhållsstöd för 11‑åringar.

Underhållsstödet kan påverkas av barnets inkomster

Om ditt barn har egna inkomster kan underhållsstödet från Försäkringskassan bli lägre. Det gäller om barnets inkomster är högre än 60 000 kronor per år.

Minskning av underhållsstödet om barnet tillfälligt bor hos den andra föräldern

Om det finns ett avtal som godkänts av socialnämnden eller en dom om umgänge som säger att barnet ska bo hos den andra föräldern ett visst antal dagar per år kan den andra föräldern begära att få göra avdrag från det hen betalar. I så fall minskas underhållsstödet med det avdrag som den andra föräldern gör.

Ansök om underhållsstöd

När du ansöker behöver du ange om det finns ett bestämt underhållsbidrag genom en dom, ett avtal eller annat beslut. Om den förälder som ska betala bor utomlands behöver du skicka in en kopia till oss. Du behöver också ange om den andra föräldern betalar underhåll och i så fall hur mycket.

Just nu har vi långa handläggningstider. Om du redan har skickat in en ansökan, skicka inte in en ny för samma barn. Om vi behöver fler uppgifter från dig så hör vi av oss.

Om det finns en annan förälder kommer vi att skicka ett brev till hen. I brevet finns information om att du har ansökt om underhållsstöd, vilka uppgifter du har lämnat och att den föräldern ska betala tillbaks hela eller delar av underhållsstödet till Försäkringskassan.

Om din ansökan innehåller alla uppgifter vi behöver tar det högst 18 veckor innan du får ett
beslut om underhållsstöd. Om den andra föräldern bor utomlands kan det ta upp till 25 veckor.

 

Utbetalning

När beslutet är klart får du den första utbetalningen inom 10 dagar. Därefter betalas underhållsstödet ut den 25:e varje månad i förskott för den kommande månaden. Är utbetalningsdagen en lördag eller söndag kommer pengarna på fredagen.

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 8 dagar innan pengarna kommer.

Anmäl förändringar som kan påverka underhållsstödet

Det är viktigt att du anmäler om det händer något som kan påverka barnets rätt till underhållsstöd från Försäkringskassan. Om du får för mycket underhållsstöd utbetalat kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Förändringar som kan påverka barnets rätt till underhållsstöd från Försäkringskassan är till exempel om

 • den andra föräldern börjar betala direkt till dig, eller betalar mer än tidigare
 • ni flyttar ihop eller börjar leva som ett par
 • barnet börjar bo ungefär hälften av tiden eller mer hos den andra föräldern
 • du har en partner som adopterar barnet
 • du, barnet eller ni båda reser utomlands och stannar längre än 6 månader
 • du inte längre har vårdnaden om barnet
 • ett barn som är över 18 år och som får förlängt underhållsstöd och avbryter sina studier.

Anmäl förändringar genom att ringa till kundcenter på 0771‑524 524.

När den andra föräldern sköter inbetalningarna till Försäkringskassan

När du får underhållsstöd för barnet ska den andra föräldern betala in till Försäkringskassan. Om den andre föräldern betalar in pengarna i tid under 12 månader kommer vi att ta reda på om hen i stället skulle kunna betala direkt till dig. Vi kommer i så fall att kontakta er.

Du behöver inte ha kontakt med den andra föräldern om du är otrygg

Om det finns en hotbild mot dig eller barnet, och du inte känner dig trygg i kontakten med den andra föräldern, kan du fortsätta att få underhållsstöd från Försäkringskassan. Det gäller även när den andra föräldern betalar in till Försäkringskassan i tid. Vi kan då behöva fråga dig om din situation, både när vi handlägger ansökan och under tiden du får underhållsstöd. Det beror på att vi enligt lag är skyldiga att ompröva skälen till att betala underhållsstöd så länge som den andra föräldern fortsätter att betala rätt belopp i tid till Försäkringskassan.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Nej, det är det inte.

  Underhållsstöd betalas av Försäkringskassan. Det kan antingen vara som fullt underhållsstöd eller i form av utfyllnadsbidrag. Du får fullt underhållsstöd om den andra föräldern inte betalar något underhållsbidrag alls. Du får utfyllnadsbidrag om den andra föräldern betalar ett underhållsbidrag som är lägre än beloppet för fullt underhållsstöd.

  När du får underhållsstöd från Försäkringskassan ska den andra föräldern betala till Försäkringskassan om hen har möjlighet.

  Underhållsbidrag betalas av den andra föräldern. Underhållsbidraget kan vara högre än underhållsstödet.

 • Ja, men bara för en månad tillbaka i tiden.

 • Ja, så länge både du och barnet bor i Sverige spelar det ingen roll var den andra föräldern bor.

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad