Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Dagpenning för tjänstgöring i totalförsvaret

Du som är klar med din grundutbildning och tjänstgör inom totalförsvaret eller som hemvärnssoldat kan få dagpenning. Dagpenningen ska ersätta en del av din inkomstförlust när du inte arbetar.

Dagpenning är inte samma sak som den dagersättning som betalas ut av Försvaret. Om du har frågor om dagersättningen kan du vända dig dit.

Hur mycket får jag i dagpenning?

Dagpenningen är 90 procent av din inkomst, men högst 1 413 kronor per dag före skatt. Har du ingen eller mycket låg inkomst får du 130 kronor per dag.

Kontrollera att vi har rätt inkomstuppgifter genom att logga in på Mina sidor och gå till Min profil.

Om uppgiften om din inkomst är högst 18 månader gammal och fortfarande aktuell, när du börjar din tjänstgöring behöver du inte göra något.

Uppdatera dina inkomstuppgifter för att få rätt belopp

Du behöver meddela oss senast dagen innan du börjar din tjänstgöring om:

  • Dina inkomstuppgifter inte stämmer längre.
  • Dina inkomstuppgifter är äldre än 18 månader.

Fyll i korrekta inkomstuppgifter:

Om du inte kan ansöka via e-tjänsten, använd blankett:

5540 Inkomst och arbetstid Pdf, 767 kB.

Om du tjänstgör i en frivilligorganisation behöver du meddela organisationen vilken inkomst din dagpenning ska beräknas på. Ta med det beslut du får från Försäkringskassan till organisationen och visa upp det för att få rätt dagpenning.

När kommer pengarna?

Det finns inga fasta utbetalningsdagar för dagpenningen. Utbetalningarna görs löpande, men inte oftare än var fjortonde dag.

Innan du kan få någon utbetalning måste Försäkringskassan har fått information om din tjänstgöring från Försvarsmakten eller Plikt‑ och prövningsverket eller MSB. Om du har anmält en ny inkomst måste Försäkringskassan även fastställa den. Du kan få en tilläggsutbetalning i efterskott om vi börjar betala ut dagpenningen innan vi har hunnit ta hand om dina inkomstuppgifter.

Anmäl konto för utbetalning

Om du inte har anmält något konto för alla utbetalningar från Försäkringskassan så kan du logga in på Mina sidor och gå till Min profil.


Om du inte kan använda Mina sidor

Använd blankett:

5605 Anmälan om konto Pdf, 704 kB.

Kontot du anmäler kan bara tillhöra dig själv.

Fullmakt för ombud

Om det finns risk för att det inte går att nå dig under tjänstgöringen, så kan du utse en person som får företräda dig i ditt ärende. Använd i så fall blanketten:

5607 Fullmakt för ombud Pdf, 716 kB.

Frågor och svar

  • Nej. Vänd dig till Plikt‑ och prövningsverket om du tjänstgör inom totalförsvaret eller till Försvarsmakten om du tjänstgör vid hemvärnet.

  • Innan Försäkringskassan kan besluta om familjebidrag måste Försvarsmakten meddela oss vilken period du genomgår utbildningen. Förseningen kan också bero på att vi inte har fått in alla uppgifter vi behöver för att kunna betala ut ersättning.

  • Om du är ansluten till tjänsten Min myndighetspost, Kivra eller en annan digital brevlåda kommer ditt beslutsbrev att skickas dit i stället för med papperspost.

    Skaffa en digital brevlåda Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad