Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Barnet bor hos båda föräldrarna – växelvist boende

 
Underhållsbidrag vid växelvist boende 2 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om underhållsbidrag vid växelvist boende.

 

När barnet bor ungefär lika mycket hos båda sina föräldrar kallas det växelvis boende. Oftast behöver ingen förälder betala underhållsbidrag då. Men det kan bli aktuellt om det är stor skillnad på ekonomi.

Vem ska betala underhållsbidrag?

Det vanligaste vid växelvis boende är att barnet bor varannan vecka hos föräldrarna. Båda föräldrarna anses då stå för sin del av kostnaderna för barnet. Det betyder att ingen behöver betala underhållsbidrag. Men om föräldrarnas ekonomiska situation skiljer sig mycket åt kan det ändå vara rättvist att den förälder som har bäst ekonomi betalar underhållsbidrag. Barnets levnadsstandard ska inte variera alltför mycket från vecka till vecka.

Att föräldrarnas ekonomiska situation skiljer sig åt kan till exempel bero på stora skillnader i inkomst eller förmögenhet.

Så kommer fram till ett rättvist underhållsbidrag

Hjälp med att beräkna underhållsbidrag

Avtal om underhållsbidrag

Med ett skriftligt avtal om underhållsbidrag blir det tydligare vad som gäller för båda parter. Avtalet är en överenskommelse mellan er och ska inte skickas till Försäkringskassan.

5251 Avtal om underhållsbidrag till barn Pdf, 823 kB.

5252 Avtal om underhållsbidrag till barn som fyllt 18 år Pdf, 820 kB.

Samarbetssamtal hos kommunen

Ni kan få hjälp att komma överens om ett underhållsbidrag genom ett samarbetssamtal. Alla kommuner ska erbjuda sådana samtal vid separationer där barn är inblandade. Ni betalar ingenting för samtalen.

Samarbetssamtalen handlar om att enas i viktiga frågor som gäller barnet. Det kan också handla om till exempel vårdnad, boende och umgänge. Samtalen kan leda fram till en muntlig överenskommelse, eller ett skriftligt avtal om någon vill ha det.

Kontakta familjerätten i kommunen för att boka ett samarbetssamtal. Kontaktuppgifter finns på kommunens webbplats.

Om ni inte kan komma överens genom samarbetssamtal kan nästa steg vara att en domstol får bestämma. Kontakta ett juridiskt ombud för att få veta hur ni ska göra.

Läs mer om samarbetssamtal på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Barnet har rätt till underhållsbidrag så länge han eller hon fortfarande går i gymnasiet eller grundskolan. Det gäller ända tills barnet fyller 21 år. Men när barnet har fyllt 18 år ska underhållsbidraget betalas direkt till honom eller henne. Det är också barnet som ska skriva avtal och komma överens om underhållsbidraget med den förälder som betalar.

5252 Avtal om underhållsbidrag till barn som fyllt 18 år Pdf, 820 kB.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad