Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Tandvårdsstöd

Dags för tandläkarbesök, undersökning hos tandläkaren? Du som är försäkrad i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Det år du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd. Om du har särskilda behov av tandvård, kan du även ha rätt till tandvårdsstöd från din region. För den tandvården får du inte statligt tandvårdsstöd.

För dig som är asylsökande eller papperslös gäller särskilda regler. Fram till det år du fyller 18 år har du rätt till avgiftsfri tandvård. Därefter kan du få sådan tandvård som inte kan vänta till en kostnad av högst 50 kronor per besök.

Statligt tandvårdsstöd

Det statliga tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag, samt högkostnadsskydd. Det finns som ett skydd mot höga kostnader, för att stimulera till förebyggande tandvård samt för att ge ökat stöd till dig med ökad risk för sämre tandhälsa på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom.

Tandvårdsstödet administreras av Försäkringskassan. Din tandläkare eller tandhygienist kan informera dig om vilken tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd.

 

Kan jag få allmänt tandvårdsbidrag?

Du kan få allmänt tandvårdsbidrag om du

 • fyller minst 24 år under året
 • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

Även du som bor i ett annat land än Sverige kan i vissa fall få allmänt tandvårdsbidrag.

Vad kan jag använda mitt allmänna tandvårdsbidrag till?

Du kan använda ditt allmänna tandvårdsbidrag till undersökningar, förebyggande behandlingar och all annan tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd. Du kan även använda bidraget för att delbetala ett avtal om abonnemangstandvård.

Din tandläkare eller tandhygienist ska kunna ge dig besked om du kan använda ditt tandvårdsbidrag till den behandling du vill ha.

Hur mycket får jag?

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:

 • Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Det går att spara bidraget till nästa år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli, försvinner ett av de och ersätts med ett nytt.

Hur använder jag mitt allmänna tandvårdsbidrag?

För att du ska kunna använda ditt allmänna tandvårdsbidrag måste du gå till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. De flesta är det.

Du behöver inte ansöka om bidraget, utan säg till din tandläkare eller tandhygienist att du vill använda ditt allmänna tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden. Hen drar då av ditt bidrag från din räkning.

Din slutliga kostnad beror på vilket pris din tandläkare eller tandhygienist tar för behandlingen. De får själva sätta sina priser, men du har rätt att i förväg få en prisuppgift på behandlingen.

 

Kan jag få särskilt tandvårdsbidrag?

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa.

Du kan få särskilt tandvårdsbidrag om du

 • fyller minst 24 år under året
 • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

Även du som bor i ett annat land än Sverige kan i vissa fall få särskilt tandvårdsbidrag.

Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du har något av följande:

 • muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 • muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
 • Sjögrens syndrom
 • kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 • cystisk fibros
 • ulcerös colit
 • Crohns sjukdom
 • tarmsvikt
 • frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal reflux sjukdom
 • svårinställd diabetes
 • genomgår dialysbehandling
 • är immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
 • genomgått en organtransplantation.

Det är din tandläkare eller din tandhygienist som bedömer om du har rätt till bidraget. För att de ska kunna bedöma om du har rätt till bidraget behövs underlag. Vilka underlag som krävs beror på vilken sjukdom eller funktionsnedsättning du har. Mer om dessa regler finns på Socialstyrelsens webbplats.

Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (SOSFS 2012:16) (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din tandläkare eller tandhygienist inte kan bedöma om du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag kan du förhandspröva rätten till särskilt tandvårdsbidrag. Det innebär att du eller din tandläkare/tandhygienist lämnar in en ansökan till Försäkringskassan för att pröva om du har rätt till bidraget.

Ansökan om förhandsprövning görs via blankett 7023 Ansökan om förhandsprövning särskilt tandvårdsbidrag och det är viktigt att du skickar med de underlag som behöver vara med vid ansökan.

Vilka underlag som behövs varierar beroende på din funktionsnedsättning eller sjukdom och framgår tydligt av blanketten.

7023 Ansökan om förhandsprövning särskilt tandvårdsbidrag Pdf, 742 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad kan jag använda det särskilda tandvårdsbidraget till?

Du kan använda bidraget till förebyggande tandvårdsåtgärder till exempel undersökning och tandrengöring. Du får även använda det särskilda tandvårdsbidraget som delbetalning för abonnemangstandvård.

Hur mycket får jag?

Det särskilda tandvårdbidraget är 600 kronor per halvår. Du får bidraget den 1 januari och den 1 juli varje år.

Användningen av bidraget går att dela upp. Du kan till exempel ta ut 200 kronor vid ett besök och 400 kronor vid nästa besök. Du kan inte spara bidraget från ett halvår till ett annat.

Hur använder jag mitt särskilda tandvårdsbidrag?

För att du ska kunna använda särskilt tandvårdsbidrag måste du gå till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. De flesta är det.

Du behöver inte ansöka om bidraget, men tandläkaren eller tandhygienisten behöver ha ett underlag som styrker din sjukdom eller funktionsnedsättning. Om din tandläkare eller tandhygienist bedömer att du har rätt till bidraget, dras det av från din räkning.

Din slutliga kostnad beror på vilket pris din tandläkare eller tandhygienist tar för behandlingen. De får själva sätta sina priser, men du har rätt att i förväg få en prisuppgift på behandlingen.

 

Hur kan jag ta del av högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet finns till för dig som har höga tandvårdskostnader. Det innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv när den överstiger ett visst belopp.

Du kan få tandvårdsersättning genom högkostnadsskyddet om du

 • fyller minst 24 år under året
 • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

Även du som bor i ett annat land än Sverige kan i vissa fall få ersättning genom högkostnadsskyddet.

Vad kan jag använda mitt högkostnadsskydd till?

Din tandläkare eller tandhygienist kan upplysa dig om din behandling ger rätt till ersättning från högkostnadsskyddet eller inte. De flesta behandlingar gör det, men det finns undantag.

Du kan till exempel inte få ersättning för tandblekning, andra former av kosmetisk tandvård eller för tandvård som ingår i ett avtal om abonnemangstandvård.

Tandvård som ingår i en sjukdomsbehandling ingår inte i högkostnadsskyddet för tandvård. För sådan tandvård betalar du regionens vanliga patientavgift och regionens högkostnadsskydd för patientavgifter gäller. För mer information om detta, kontakta din region.

Hur mycket får jag?

Du betalar själv kostnader som under ett år är sammanlagt 3 000 kronor enligt statens referenspriser eller tandläkarens respektive tandhygienistens priser om de är lägre. Sedan får du ersättning för

 • 50 procent av kostnader som överstiger 3 000 kronor
 • 85 procent av kostnader som överstiger 15 000 kronor.

Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten för varje åtgärd som ger rätt till statligt tandvårdsstöd. Åtgärder som ger rätt till statligt tandvårdsstöd är undersökningar och olika slags behandlingar. I referenspriset för en åtgärd ingår också kostnader för material.

Tandläkaren eller tandhygienisten är inte bunden av referenspriset utan får sätta sina priser själv. Om hen tar ett högre pris än referenspriset för en åtgärd som ingår i behandlingen, får du inte ersättning för det belopp som överstiger referenspriset utan måste betala det själv.

Högkostnadsskyddet beräknas per år. Det betyder att alla åtgärder som görs under en sammanhängande period på tolv månader räknas in i ditt högkostnadsskydd. Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare har löpt ut. Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling.

Om du använder ditt allmänna eller särskilda tandvårdsbidrag för att betala en del av dina tandvårdskostnader dras bidraget av innan högkostnadsskyddet beräknas.

För vissa behandlingar kan du bara få ersättning som motsvarar en lagning, även om du väljer att sätta in en krona i stället för att laga tanden. På samma sätt får du för vissa behandlingar bara ersättning för en bro, även om du väljer tandimplantat i stället för en bro. Tandläkaren ska upplysa dig om vad som gäller i varje enskilt fall.

Hur använder jag mitt högkostnadsskydd?

För att du ska få ersättning genom högkostnadsskyddet måste du gå till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. De flesta är det.

Du behöver inte ansöka om ersättningen, utan din tandläkare eller tandhygienist drar av den från din räkning.

Din slutliga kostnad beror på vilket pris din tandläkare eller tandhygienist tar för behandlingen. De får själva sätta sina priser, men du har rätt att i förväg få en prisuppgift på behandlingen.Om du behöver behandlas vid mer än ett tillfälle ska du få en preliminär skriftlig prisuppgift över den totala behandlingskostnaden.

Högkostnadsskydd för tandvård

1 minut

Filmen visar hur högkostnadsskyddet inom det statliga tandvårdsstödet fungerar.

Eriks berättelse

När Erik satt vid frukostbordet och tog en tugga av en skiva knäckebröd kände han plötsligt att han bitit sönder en tand. "Jag måste ringa tandläkaren. Det här blir nog dyrt" tänkte Erik.

”Högkostnadsskyddet sänkte min tandläkarkostnad”

Regionernas tandvårdsstöd

Du som har vissa sjukdomar, funktionsnedsättningar eller ett stort behov av vård och omsorg kan få tandvårdsstöd från din region. Det kan du till exempel få om du har ett stort behov av omvårdnad, behöver tandvård som ett led i din sjukdomsbehandling eller om du är extremt tandvårdsrädd. Din tandläkare eller tandhygienist kan informera dig om vilken tandvård som kan ge rätt till din regions tandvårdsstöd.

 

Kan jag få tandvårdsstöd?

Du kan få tandvårdsstöd om du har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller om du har ett omfattande och varaktigt behov av vård och omsorg. Det är din kommun som avgör om du har rätt till detta.

Vad får jag?

Du får tandvård för att förbättra din förmåga att äta eller tala eller för att slippa smärtor och obehag i munnen. Kostnaden för tandvårdsbesöket motsvarar ett vanligt sjukvårdsbesök och ingår i högkostnadsskyddet som gäller för annan hälso- och sjukvård.

Du kan också få en kostnadsfri kontroll av din munhälsa i hemmet eller där du bor. Vid kontrollen får du råd och tips om munhygien och en preliminär bedömning av vilken tandvård du behöver.

Hur får jag tandvårdsstödet?

För att få tandvårdsstödet behöver du ett intyg. Kontakta din kommun eller den enhet som ansvarar för tandvård inom din region för mer information. Du kan nå enheten genom regionens webbplats eller telefonväxel.

Samlad lista till regionernas webbplatser (Sveriges Kommuner och Regioner skr.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tandvård om du har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kan jag få tandvårdsstöd?

Om du har stora svårigheter att sköta din munhygien eller genomgår en tandvårdsbehandling på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan du få tandvårdsstöd. Du ska dessutom ha någon av följande sjukdomar eller funktionsnedsättningar:

 • svår psykisk funktionsnedsättning
 • Parkinsons sjukdom
 • multipel skleros (MS)
 • cerebral pares (CP)
 • reumatoid artrit (ledgångsreumatism)
 • systemisk lupus erythematosus (SLE)
 • sklerodermi (systemisk skleros)
 • amyotrofisk lateralskleros (ALS)
 • orofacial funktionsnedsättning (missbildningar eller kroniska sjukdomar i och kring munhålan)
 • hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke) – om du efter sex månader fortfarande har symtom som gör att du har svårt att sköta din munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling
 • en sällsynt sjukdom.

Även du som har svårigheter med att äta, tala svälja eller dreglar på grund av en sällsynt sjukdom kan få tandvårdsstödet.

Vad får jag?

Kostnaden för tandvårdsbesöket motsvarar ett vanligt sjukvårdsbesök och ingår i högkostnadsskyddet som gäller för annan hälso- och sjukvård. Fasta konstruktioner som till exempel kronor och broar omfattas däremot inte av stödet.

Hur får jag tandvårdsstödet?

Kontakta din läkare för att få ett särskilt läkarintyg. Sjukvården ansvarar för att intyget når den enhet inom din region som ansvarar för tandvård. Du kan nå enheten genom regionens webbplats eller telefonväxel.

Samlad lista till regionernas webbplatser (Sveriges Kommuner och Regioner skr.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tandvård om du har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kan jag få tandvårdsstöd?

Du kan få tandvårdsstöd om tandvården ingår som ett led i behandlingen av din sjukdom under en begränsad tid. Tandvårdsstödet omfattar tandvårdsbehandling

 • av medfödda missbildningar i käkområdet och i ansiktet
 • av skador i käkområdet eller ansiktet som beror på en sjukdom
 • av skador på tänderna som uppstått under ett epileptiskt anfall
 • i samband med ett kirurgiskt ingrepp eller medicinsk behandling som kräver att du är infektionsfri
 • för dig som har förändringar i munslemhinnan på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar
 • för sig som genomgår en utredning där man misstänker att din sjukdom påverkas av mun- och tandhälsan
 • för dig som får strålbehandling av öron-, näs-, mun- eller halsområdet
 • för dig som har långvariga och svåra smärtor i ansiktet eller käkområdet
 • för dig som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné (andningsuppehåll under sömnen)
 • för dig som har frätskador på tänderna som har orsakats av en ätstörnings- eller refluxsjukdom (sura uppstötningar och halsbränna) och är medicinskt rehabiliterad.

Vad får jag?

Du får tandvård som ingår som ett led i behandlingen av din sjukdom under en begränsad tid. Kostnaden för tandvårdsbesöket motsvarar ett vanligt sjukvårdsbesök och ingår i högkostnadsskyddet som gäller för annan hälso- och sjukvård.

Hur får jag del av tandvårdsstödet?

För att du ska kunna få tandvårdsstödet behövs ofta en remiss för behandling av din sjukdom från din läkare. Innan du får din behandling ska den enhet inom din region som ansvarar för tandvård ha bedömt att du har rätt till tandvårdsstöd. Du kan nå enheten genom regionens webbplats eller telefonväxel.

Samlad lista till regionernas webbplatser (Sveriges Kommuner och Regioner skr.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tandvård om du har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kan jag få tandvårdsstöd?

Om du under många år har avstått från tandvård på grund av tandvårdsrädsla kan du få tandvårdsstöd. Du får då tandvårdsstöd för behandling av din tandvårdsrädsla och den tandvård som du får i samband med den. Både tandläkare och legitimerad psykolog, psykoterapeut eller psykiater ska också ha bedömt att du lider av extrem tandvårdsrädsla.

Vad får jag?

Du får den behandling och tandvård som behövs för att behandla din extrema tandvårdsrädsla. Kostnaden för tandvårdsbesöket motsvarar ett vanligt sjukvårdsbesök och ingår i högkostnadsskyddet som gäller för annan hälso- och sjukvård.

Hur får jag del av tandvårdsstödet?

För att du ska kunna få tandvårdsstödet krävs det att den enhet som ansvarar för tandvård inom din region har bedömt att du har rätt till tandvårdsstöd innan du får behandlingen. Du kan nå enheten genom regionens webbplats eller telefonväxel.

Samlad lista till regionernas webbplatser (Sveriges Kommuner och Regioner skr.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tandvård om du har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kan jag få tandvårdsstöd?

Du kan få tandvårdsstöd för att byta ut materialet i fyllningar och kronor om du är allergisk eller överkänslig mot tandfyllningsmaterial.

Vad får jag?

Du får den tandvård som behövs för att byta ut tandfyllningarna. Kostnaden för tandvårdsbesöket motsvarar ett vanligt sjukvårdsbesök och ingår i högkostnadsskyddet som gäller för annan hälso- och sjukvård.

Hur får jag del av tandvårdsstödet?

För att du ska kunna få tandvårdsstöd krävs det att den enhet som ansvarar för tandvård inom din region har bedömt att du har rätt till tandvårdsstöd innan du går till tandläkaren. Kontakta enheten för mer information. Du kan nå enheten genom regionens webbplats eller telefonväxel.

Samlad lista till regionernas webbplatser (Sveriges Kommuner och Regioner skr.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tandvård om du har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kan jag få tandvårdsstöd?

Du som har långvariga sjukdomssymtom kan få tandvårdsstöd för att få dina tandfyllningar utbytta som ett led i en medicinsk rehabilitering.

Vad får jag?

Du får den tandvård som behövs för att byta tandfyllningar. Kostnaden för tandvårdsbesöket motsvarar ett vanligt sjukvårdsbesök och ingår i högkostnadsskyddet som gäller för annan hälso- och sjukvård.

Hur får jag tandvårdsstödet?

För att du ska kunna få tandvårdsstödet ska det finnas en utredningsplan och en behandlingsplan som upprättas av en specialistläkare. Den enhet inom din region som ansvarar för tandvård ska också ha bedömt att du har rätt till tandvårdsstödet innan du går till tandläkaren. Kontakta enheten för mer information. Du kan nå enheten genom regionens webbplats eller telefonväxel.

Samlad lista till regionernas webbplatser (Sveriges Kommuner och Regioner skr.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tandvård om du har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kan jag få tandvårdsstöd?

Du kan ha rätt till tandvårdsstöd om du behöver sådana operationer och behandlingar i mun, käke eller ansikte som oftast behöver utföras på sjukhus. Ett exempel är om du på grund av en käkskada måste sövas ner för att opereras av en käkkirurg.

Vad får jag?

De operationer och behandlingar som omfattas av tandvårdsstödet är följande:

 • behandlingar av käkfrakturer
 • käkledskirurgi
 • kirurgi för att återställa skador i ansiktets olika mjukdelar eller ansiktsskelettet
 • utredningar och behandlingar av förändringar i munnen som beror på sjukdom
 • utredningar och behandlingar av smärttillstånd
 • övriga behandlingar i munhålan, av tänder och käkar som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser.

Kostnaden för tandvårdsbesöket motsvarar ett vanligt sjukvårdsbesök och ingår i högkostnadsskyddet som gäller för annan hälso- och sjukvård.

Hur får jag tandvårdsstödet?

Den som utför den käkkirurgiska behandlingen avgör om tandvården ger rätt till tandvårdsstödet. För mer information kontakta den enhet inom din region som ansvarar för tandvård. Du kan nå enheten genom regionens webbplats eller telefonväxel.

Samlad lista till regionernas webbplatser (Sveriges Kommuner och Regioner skr.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tandvård om du har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här.

  Men det finns några undantag från den regeln. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land.

  Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som

  • arbetar som sjöman
  • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
  • är diplomat
  • arbetar i två eller flera länder
  • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land.
 • Du ska fylla i och lämna in blanketten Uppgifter vid flytt till eller arbete i Sverige som vi skickar till dig.

  Tillsammans med blanketten ska du lämna in de underlag som anges på blanketten. När vi har fått blanketten och underlagen utreder vi om du är försäkrad. Om du är försäkrad, så har du rätt till det statliga tandvårdsstödet.

  Om din tandläkare eller tandhygienist är osäker på om du kommer att bli försäkrad i Sverige, ska hen ändå rapportera den behandling du fått till Försäkringskassan.

 • För att du ska kunna ta del av tandvårdsstödet måste den tandläkare eller tandhygienist som behandlar dig vara ansluten till det statliga tandvårdsstödet. De flesta är det.

 • Abonnemangstandvård innebär att du ingår ett avtal hos din tandläkare eller tandhygienist om att få tandvård till ett fast pris under tre år. Vissa tandläkare kallar det för frisktandvårdsavtal.

  Ett abonnemangsavtal för tandvård ska omfatta minst följande:

  • undersökningar och utredningar
  • hälsofrämjande insatser
  • behandling av sjukdoms- och smärttillstånd
  • reparativ vård.

  Du kan använda det allmänna och det särskilda tandvårdsbidraget som en delbetalning av ett avtal om abonnemangstandvård. Du kan däremot inte få ersättning från högkostnadsskyddet för tandvård som ingår i ditt abonnemangsavtal.

 • En del av dina kostnader för tandvård kan täckas av högkostnadsskyddet. Det gäller kostnader för mer än sammanlagt 3 000 kronor under ett år enligt statens referenspriser eller tandläkarens priser. Högkostnadsskyddet beräknas utifrån det pris som är lägst: referenspriset eller tandläkarens pris. Därför får du betala mellanskillnaden om din tandläkares pris är högre än referenspriset.

  Exempel:

  En behandling består av åtgärder som sammanlagt har ett referenspris på 20 000 kronor. Tandläkaren tar ut samma pris som referenspriset. Du behöver då först betala 3 000 kronor för att komma upp till högkostnadsskyddets första nivå.

  Av kostnaderna mellan 3 000 och 15 000 kronor, det vill säga 12 000 kronor, betalar du sedan 50 procent. Det blir 6 000 kronor. Av de kostnader som överstiger 15 000 kronor, det vill säga 5 000 kronor, betalar du 15 procent. Det blir 750 kronor.

  Du betalar därmed totalt 9 750 kronor (3 000 + 6 000 + 750). Du har då fått 10 250 kronor (20 000 – 9 750) i tandvårdsersättning från högkostnadsskyddet för den utförda tandvården.

 • Ja, men om du använder bidraget för att betala en del av dina tandvårdskostnader drar vi först av bidragets belopp före beräkningen av ersättningen från högkostnadsskyddet.

  Exempel:

  Anna besöker tandläkaren för en undersökning. Vid undersökningen ser tandläkaren att Anna behöver en konstgjord tand i form av en krona. I Annas behandling ingår åtgärder till ett sammanlagt referenspris på 5 500 kronor. Det betyder att Anna kan få ersättning från högkostnadsskyddet, eftersom gränsen går vid 3 000 kronor.

  Anna kan använda sitt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden för behandlingen, men om hon gör det dras bidraget av vid beräkningen av ersättning från högkostnadsskyddet. Om Annas bidrag är 300 kronor beräknas alltså ersättningen från högkostnadsskyddet utifrån 5 200 kronor i stället för 5 500 kronor.

 • Ja, din tandläkare eller tandhygienist måste ha en prislista med både pris och referenspris för olika åtgärder.

  I prislistan ska det stå om tandläkaren eller tandhygienisten tar ut ett högre pris än referenspriset. Det ska det också stå om tandläkaren erbjuder dig någon form av garanti för utförda behandlingar.

  Du har också rätt till skriftlig information från din tandläkare om vilka material som används för din behandling.

  Vid mer omfattande behandlingar har du rätt till en skriftlig behandlingsplan med uppgifter om

  • diagnosen som tandläkaren har ställt
  • den behandling som tandläkaren föreslår och varför
  • eventuellt förslag till alternativa behandlingar
  • behandlingen kan ge rätt till statligt tandvårdsstöd
  • pris och referenspris för åtgärderna.

  Behandlingsplanen ska vara skriven på ett sådant sätt att du förstår vad som står i den.

  Din tandläkare eller din tandhygienist kan föreslå åtgärder som du inte kan få ersättning för men är då skyldig att upplysa dig om det. Du ska då få veta vilka andra åtgärder för samma tillstånd som ger dig rätt till ersättning.

  På Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) webbplats hittar du referenspriser för tandvårdsbehandlingar.

  Referensprislista (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets webbplats) (tlv.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Du har rätt att få ett kvitto och ett undersökningsprotokoll.

  På kvittot ska det stå vad varje åtgärd kostar och vad referenspriset är, så att du lätt kan jämföra dessa. Det ska också stå om du har fått ersättning för en del av kostnaderna från högkostnadsskyddet eller om du använt tandvårdsbidraget.

  Om behandlingen har omfattat tandtekniskt arbete ska du tillsammans med kvittot få en kopia av det underlag som tandläkaren har fått från det tandtekniska laboratoriet. Kostnaden för det tandtekniska arbetet ska stå på underlaget.

  Efter varje undersökning ska du få ett protokoll av tandläkaren eller tandhygienisten direkt efter undersökningen. Med undersökning menas undersökningar och utredningar som omfattar en allmän bedömning av dina tänder. Det gäller alltså inte vid undersökning av enstaka tänder eller ett enstaka problem, till exempel vid akutbesök.

  Undersökningsprotokollet ska innehålla

  • allmän information om din tandhälsa
  • råd om hur du ska sköta dina tänder
  • diagnos för tänder som behöver behandlas.
 • Nej, tandläkaren eller tandhygienisten kan inte kräva någon ersättning från dig. Hen ansvarar alltid för att bedöma om du kan få ersättning för en åtgärd.

  Om du inte hade rätt till ersättningen, är det tandläkaren eller tandhygienisten som blir skyldig att betala tillbaka pengarna till Försäkringskassan.

 • Om du inte är nöjd med den tandvård som du fått eller det pris du fått betala ska du i första hand vända dig till den som har utfört vården. Om ni inte kan komma överens kan du gå vidare med dina klagomål:

  För folktandvården, vänd dig till din regions patientnämnd (kan även kallas förtroendenämnd).

  För privat tandvård, vänd dig till Privattandvårdsupplysningen som är första kontakten med Privattandläkarnas Förtroendenämnd:

  08-555 446 55

  Förtroendenämnd prövar endast tvister mot vårdgivare som är medlem i Privattandläkarna. Det finns förutsättningar som ska vara uppfyllda för att tvisten ska prövas.

  Privattandvårdsupplysningen (ptl.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  För privat tandvård bedriven av Praktikertjänst AB, vänd dig till Praktikertjänsts reklamationsnämnd:

  010-128 36 00

  synpunkter@ptj.se

  Om vårdgivaren saknar försäkring för sina patienter kan du för ersättning vid skador som uppstått under tandvården vända dig till Patientförsäkringsföreningen. Eftersom alla vårdgivare ska vara försäkrade är det ovanligt att vårdgivaren helt saknar försäkring. Kontakta därför alltid först din tandläkare för att få svar på om och var försäkring finns.

  Patientförsäkringsföreningen (pff.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Om du anser dig felbehandlad kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

  Inspektionen för vård och omsorg (ivo.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad