Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Omvårdnadsbidrag

 
Kan jag få omvårdnadsbidrag? (Teckenspråk) 18 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information på teckenspråk om vad som gäller om du ska ansöka om omvårdnadsbidrag.

 

Om du har ett barn med funktionsnedsättning kan du få omvårdnadsbidrag. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som ditt barn behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.

Vem kan få omvårdnadsbidrag?

Du kan få omvårdnadsbidrag om

 • ditt barn har en funktionsnedsättning
 • du ger barnet omvårdnad och tillsyn till följd av funktionsnedsättningen i minst sex månader
 • du är barnets förälder eller kan likställas med barnets förälder
 • du och ditt barn är försäkrade i Sverige.

Du och barnet är i regel försäkrade i Sverige om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

Försäkrad i Sverige

Två föräldrar kan få omvårdnadsbidrag

Du och barnets andra förälder kan få omvårdnadsbidrag för samma barn.

Fördelning av bidraget:

 • Huvudregeln är att ni får hälften var.
 • Om ni är överens kan ni själva avgöra hur ni fördelar bidraget.
 • Om ni inte kan komma överens gör Försäkringskassan fördelningen med hänsyn till var barnet bor och vistas.

Vad räknas som omvårdnad och tillsyn?

Omvårdnad handlar om alla de saker som du behöver hjälpa ditt barn med på grund av funktions­nedsättningen. Här listar vi några exempel.

 • Vård-, behandlings- och träningsinsatser – som att hjälpa barnet med ett behandlingsprogram, ta sin medicin, eller med insmörjning.
 • Praktisk hjälp i vardagen – som att sköta barnets hygien, ta av och på kläder, eller att äta och laga mat.
 • Struktur och planering – som att barnet behöver aktiveras och stimuleras, scheman i vardagen, hjälpa barnet med förberedelser eller påminnelser.
 • Kommunikation och socialt samspel – som att hjälpa barnet att kommunicera med andra, hantera sociala situationer, lösa konflikter eller lugnas.
 • Stöd i samband med skolan – som att barnet behöver hämtas och lämnas eller få hjälp med läxor.

Tillsyn innebär att du behöver ha extra uppsikt över barnet, till exempel så att hen inte rymmer, hittar på farliga saker, råkar ut för eller orsakar olyckor. Tillsyn kan också innebära att du är extra tillgänglig för barnet via telefon.

Hur mycket pengar kan jag få?

Du får omvårdnadsbidrag på en av fyra nivåer och Försäkringskassan bedömer barnets totala behov av omvårdnad och tillsyn efter samtal med dig. Om du har flera barn med funktionsnedsättning kan du som mest få ett helt omvårdnadsbidrag per barn. Du betalar skatt på omvårdnadsbidraget.

Beloppen räknas om vid varje årsskifte för att följa prisutvecklingen i samhället. För 2024 är de:

 • 2 984 kronor per månad (en fjärdedel)
 • 5 969 kronor per månad (halvt)
 • 8 953 kronor per månad (tre fjärdedelar)
 • 11 938 kronor per månad (helt).

 

Enligt föräldraledighetslagen har du rätt att förkorta din arbetstid med upp till 25 procent om du eller en annan förälder får omvårdnadsbidrag för barnet. Det gäller även efter att barnet har fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår. Tänk på att om du går ner i arbetstid kan det leda till lägre inkomster vilket kan påverka din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Så ansöker du om omvårdnadsbidrag

1. Ansök

Du använder samma ansökan för att ändra fördelningen av ersättningen mellan dig och den andra föräldern.

 

Det går bra att ansöka gemensamt i e‑tjänsten. När en av er loggat in och fyllt i uppgifterna om sig, den andre föräldern och barnet samt signerat kommer er ansökan bli synlig i den andre förälderns Mina sidor. Där ska hen granska och själv signera ansökan. Det måste göras inom 14 dagar, annars raderas hela ansökan och ni behöver göra en ny.

2. Skicka in läkarutlåtande

När du har gjort din ansökan skickar du in ett läkarutlåtande som beskriver barnets funktionsnedsättning. Du som ansöker via vår e-tjänst kan skicka in läkarintyget och andra bilagor digitalt via Mina sidor så snart vi har tagit emot din ansökan. Du kan se ditt ärende på Mina sidor inom ett dygn efter att du ansökt och klickar då på lägg till bilagor till din ansökan.

Om du inte ansöker via e-tjänsten skickar du läkarintyget och andra bilagor till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

3. Vi kontaktar dig

När vi börjat handlägga ditt ärende bokar vi en tid med dig där vi tillsammans går igenom din ansökan.

Om du har skrivit att du behöver tolk kommer handläggaren att boka det till samtalet.

4. Du får ett beslut

Handläggningstiden kan variera beroende på hur komplicerat ditt ärende är, eller om vi behöver be dig komplettera din ansökan. Vanligtvis får du ett beslut inom 3 månader. Du går inte miste om några pengar medan vi handlägger din ansökan. Om du har rätt till ersättning får du pengarna i efterskott, efter att vi har fattat beslutet.

Om du beviljas omvårdnadsbidrag får du ett beslut om ett visst belopp per månad. Beslutet kan vara tidsbegränsat eller gälla som längst till och med juni det år som barnet fyller 19 år.

5. Utbetalning

Omvårdnadsbidraget betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

Avvikande utbetalningsdagar

Utbetalningsdatum och handläggningstider

Meddela oss om något förändras

Meddela om till exempel:

 • ditt barns funktionsnedsättning förändras
 • ditt barns behov av omvårdnad och tillsyn förändras
 • assistansersättningen för barnet ökar eller minskar
 • stödet från kommunen eller regionen ökar eller minskar.
 • ditt barn är utomlands under en eller flera längre perioder. Det är svårt att säga en exakt gräns för vad som räknas som en lång period. Hör av dig till kundcenter för mer information 0771-524 524.

Anmäl förändringen så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter att du har fått reda på den. Annars riskerar du att behöva betala tillbaka pengar.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Du kan få omvårdnads­bidrag upp till 3 månader bakåt i tiden från den månad då vi får din ansökan. Du kan ha rätt till omvårdnads­bidrag från och med ditt barns födelse och som längst till och med juni samma år som barnet fyller 19 år.

 • Ja, men bara för de delar som assistansersättningen inte täcker.

 • Ja, vi utreder varje barns behov av omvårdnad och tillsyn, och väger i de flesta fall ihop deras behov. Beslutet du får gäller då för alla barn tillsammans.

 • Ja, du får behålla omvårdnadsbidraget i upp till 6 månader.

  Om du som förälder behöver vara på sjukhuset under tiden ditt barn vårdas, kan du få behålla omvårdnadsbidraget i upp till 12 månader.

  Meddela alltid Försäkringskassan om ditt barn behöver vårdas på sjukhus under en längre tid.

 • Ja, men bara om barnet är placerat i familjehem i högst 6 månader.

  Om barnet är placerat i mer än 6 månader, men bor tillfälligt hos dig i minst 10 dagar per kvartal eller minst 10 dagar i följd, kan du ha rätt till ferieomvårdnads­bidrag. Ansök om omvårdnads­bidrag i e‑tjänsten så tar vi ställning till om du har rätt till ferieomvårdnads­bidrag.

 • Ja, om något av följande påståenden stämmer in på dig:

  • Du är sambo med barnets förälder.
  • Du har tidigare varit gift med barnets förälder eller har barn med hen.
  • Du är barnets särskilt förordnade vårdnadshavare och har vård om barnet.
  • Du är adoptivförälder, men har ännu inte fått barnet i din vård.

  Du kan inte få omvårdnadsbidrag om du är familjehemsförälder.

 • Nej, det behöver du inte. Däremot har du rätt att gå ner i arbetstid med 25 procent om du eller den andra föräldern får omvårdnads­bidrag. Du ansöker om förkortad arbetstid hos din arbetsgivare.

  Om du väljer att gå ner i arbetstid kan din sjukpenning­grundande inkomst (SGI) påverkas.

 • Du kan som regel inte vabba för samma behov som du får omvårdnadsbidrag för. Men du kan vabba av andra anledningar.

Relaterade länkar

För dig som har vårdbidrag

Senast uppdaterad