Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ersättning för dig som deltar i etablerings­programmet hos Arbetsförmedlingen

Du som deltar i ett av Arbetsförmedlingens program kan få etableringsersättning. Om du har barn kan du dessutom få etableringstillägg, och om du bor ensam i egen bostad kan du få bostadsersättning.

Vad är etableringsprogrammet?

Etableringsprogrammet är ett program hos Arbetsförmedlingen som består av individuellt utformade insatser och stöd, kombinerade med att du aktivt söker jobb. Målet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning. Du kan delta i etableringsprogrammet om du har fyllt 20 men inte 65 år och nyligen har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig.

Arbetsförmedlingen hjälper dig att få en plats i ett program. Sedan ansöker du om ersättning från Försäkringskassan för den tid du deltar i programmet.

Läs mer om etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingens webbplats.

När du deltar i ett program (arbetsformedlingen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer när etableringsprogrammet tar slut?

När etableringsprogrammet tar slut måste du prata med Arbetsförmedlingen. Om du får ett nytt program kan du få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning istället för etableringsersättning. Hur mycket du får beror på hur gammal du är och om du uppfyller villkoren för a-kassa eller inte. Du ansöker varje månad till Försäkringskassan på samma sätt som under etableringsprogrammet. Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer om vad som händer efter etableringsprogrammet.
Om du inte uppfyller villkoren för a- kassa kommer du att få mindre ersättning än tidigare. Du kan inte heller få etableringstillägg eller bostadsersättning när etableringsprogrammet är slut.

Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för andra program här:

Om du deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen

pengar

Hur mycket får jag?

Du får 231 kronor per dag under kartläggningsperioden och 308 kronor per dag när du deltar i etableringsprogrammet. Du kan också ha rätt till olika tillägg:

 • Om du har barn kan du ha rätt till etableringstillägg.
 • Om du bor ensam kan du ha rätt till bostadsersättning.

Ersättningen är skattefri, du får alltså hela beloppet utbetalt. Men beloppet per dag kan bli mindre i vissa fall, till exempel

 • om du arbetar och får lön för samma dag
 • om ditt program är på deltid
 • om du får annan ersättning från Försäkringskassan, till exempel föräldrapenning.

Under Vanliga frågor kan du läsa mer om vad som kan minska din ersättning.

Du får pengar för varje dag som du deltar i ditt program, men också när du inte kan delta, till exempel om du är sjuk och har sjukanmält dig till Arbetsförmedlingen första dagen, eller om du är hemma med ett barn som är sjukt.

Om du är frånvarande utan en godkänd anledning får du inga pengar för den dagen. Du får inte heller pengar för en dag då du är ledig från etableringsprogrammet av särskilda familjeskäl, även om Arbetsförmedlingen har godkänt ledigheten. Läs mer under Vanliga frågor.

Hur ansöker jag om etablerings­ersättning?

När du har blivit inskriven i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen ansöker du om ersättning från Försäkringskassan. Du ansöker för en månad i taget i efterskott.

Ansök senast den 7:e så får du pengarna den 26:e

Du ska ansöka för en månad under den efterföljande månaden. Om vi får din ansökan senast den 7:e så får du pengarna den 26:e samma månad. Ansök till exempel för mars senast den 7 april för att få dina pengar den 26 april.

Om vi får din ansökan mellan den 8:e och den sista kommer pengarna den 26:e månaden efter. Om du ansöker senare än så kan du bara få ersättning om det finns särskilda skäl.

Om du inte kan ansöka i e-tjänsten på Mina sidor, så måste du ansöka på en blankett för att få ersättning. Det kan till exempel hända om vi inte hunnit få information från Arbetsförmedlingen om ditt program för en viss månad. Om du inte ansöker i tid riskerar du att gå miste om din ersättning.

Ansök på Mina sidor

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fwps%2Fmyportal%2Fprivatpers%2Ftjanster%2Fasueee","login":true,"text":"Ansök om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning"}

När kan jag se min utbetalning?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din preliminära utbetalning så snart vi har handlagt din ansökan. Den faktiska betalningen syns 1 bankdag innan pengarna kommer. Du kan också välja att få ett sms 1 bankdag innan pengarna kommer.

Utbetalningsdagar

Utbetalningsdatum och handläggningstider

Så här ansöker du om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning

3 minuter

Instruktionsfilm för e-tjänsten "Ansökan om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning".

Så mycket ersättning får du om du är med i ett program hos Arbetsförmedlingen

2 minuter

Här förklarar vi när du ska ansöka om ersättning och hur mycket ersättning du får om du är med i ett program hos Arbetsförmedlingen.

Etableringsersättning i Arbetsförmedlingens program

5 minuter

Här förklarar vi etableringsersättning om du deltar i programmet hos Arbets­förmedlingen.

Tillägg för dig i etableringsprogrammet

 

Du kan få etableringstillägg om du har ett barn under 20 år som bor och är folkbokfört hos dig. Barnet ska stå eller ha stått under din vårdnad. Läs mer om vårdnad under Vanliga frågor.

pengar

Hur mycket får jag?

Du får

 • 800 kronor i månaden för barn som är under 11 år
 • 1 500 kronor för barn som har fyllt 11 år men inte 20 år.

Du kan få etableringstillägg för högst 3 barn, vilket innebär att du som mest kan få 4 500 kronor. Etableringstillägget minskar om du får underhållsstöd för ett barn eller om barnet tjänar egna pengar.

Hur ansöker jag om etableringstillägg?

Du kan ansöka om etableringstillägg när Arbetsförmedlingen har skrivit in dig i etableringsprogrammet.

Du ansöker på blankett. Ansökan skickar du sedan till Försäkringskassan.

7110 Ansök om etableringstillägg Pdf, 739 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan få etableringstillägg tidigast från och med månaden innan din ansökan kommer in till Försäkringskassan.

När kommer pengarna?

Etableringstillägget betalas ut en månad i efterskott den 26:e varje månad. Om den 26:e är på en lördag, söndag eller röd dag kommer pengarna den närmaste bankdagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

På Mina sidor, under Utbetalningar, kan du se dina kommande utbetalningar ett par dagar efter att vi har beslutat om att du ska få etableringstillägg.

Du måste anmäla förändringar

Anmäl till Försäkringskassan om något ändras som kan påverka ditt etableringstillägg, till exempel om ett barn

 • flyttar in eller ut från din bostad
 • börjar jobba och får lön.

 

Du kan få bostadsersättning om du bor ensam i egen bostad, det vill säga om du har ett hyreskontrakt i första eller andra hand, eller om du äger en bostadsrätt. Om du hyr rum i någon annans bostad eller delar bostad med någon annan kan du inte få bostadsersättning.

Du måste vara folkbokförd på din bostadsadress. Med folkbokförd menas att Skatteverket har registrerat att du bor på adressen. Ditt namn ska stå på dörren eller postfacket.

pengar

Hur mycket får jag?

Du kan få bostadsersättning för bostadskostnader över 1 800 kronor och upp till 5 700 kronor per månad. Du kan alltså som mest få 3 900 kronor. Om du får bostadsbidrag eller bostadstillägg blir bostadsersättningen lägre.

Hur ansöker jag om bostadsersättning?

Du ansöker på blankett som du skickar till Försäkringskassan.

7112 Ansök om bostadsersättning Pdf, 730 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan få bostadsersättning tidigast från och med månaden innan din ansökan kommer in till Försäkringskassan.

När kommer pengarna?

Bostadsersättningen betalas ut den 26:e varje månad i efterskott. Om den 26:e är på en lördag, söndag eller röd dag kommer pengarna den närmaste bankdagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

På Mina sidor, under Utbetalningar, kan du se dina kommande utbetalningar ett par dagar efter att vi har beslutat om att du ska få bostadsersättning.

Du måste anmäla förändringar

 • Anmäl till Försäkringskassan om något ändras som kan påverka din bostadsersättning, till exempel om
 • du flyttar till en ny bostad
 • någon annan person flyttar in i bostaden
 • du får barn
 • kostnaderna för bostaden ändras.

Vi kontrollerar att du får rätt ersättning

Vi utgår från att du är noggrann när du ansöker om ersättning och att du anmäler om något ändras. Men för att säkerställa att du får rätt ersättning kontrollerar vi ibland uppgifterna i din ansökan före utbetalning. När vi betalar ut ersättning under en längre tid gör vi också vissa kontroller för att se om uppgifterna i din ansökan fortfarande stämmer.

Om du upptäcker att du fått för mycket pengar kan du anmäla det på Mina sidor eller ringa 0771‑524 524.

Om vi misstänker att du medvetet har lämnat fel uppgifter och därför fått ersättning som du inte har rätt till, så kan vi göra en polisanmälan om misstänkt bidragsbrott.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Det är Arbetsförmedlingen som bestämmer vad du ska göra inom ramen för ditt program. Du deltar i programmet genom att göra det ni har kommit överens om, till exempel att söka jobb eller gå en utbildning. Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer om vad du ska göra i programmet.

 • Du kan ha rätt till ersättning om du deltagit eller har haft frånvaro som kan ge rätt till ersättning under dessa dagar. Det är Arbetsförmedlingen eller din anordnare som bestämmer vilka aktiviteter du har i ditt program samt hur dessa är förlagda.

  Du kan läsa mer om frånvaro som ger rätt till ersättning under frågan: ”Vad händer med min ersättning om jag är frånvarande några dagar”.

 • När Försäkringskassan beslutar att du ska få en ersättning betalas pengarna normalt in på ett bankkonto. Du måste därför besöka en bank för att öppna ett konto. För att öppna ett konto måste du kunna identifiera dig. Då behöver du ha ett id-kort (identitetskort).

  När du öppnat att bankkonto anmäler du kontonumret till Försäkringskassan.

  Utan bankkonto betalas pengarna ut på avi.

 • En e-legitimation är som ett id-kort på internet. Du kan läsa mer på sidan om e-legitimation:

  Om e-legitimation

 • Om du blir sjuk måste du sjukanmäla dig till Arbetsförmedlingen första dagen som du är frånvarande. Är du sjuk i mer än sju dagar måste du eller din läkare skicka in ett läkarintyg till Arbetsförmedlingen. Berätta för din läkare att du deltar i ett program och att hen ska fylla i Arbetsförmedlingens läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

  När du ansöker om ersättning fyller du i vilka dagar du har deltagit i programmet och vilka dagar du har varit sjuk. Du får ersättning även för de dagar som du har varit sjuk om du har sjukanmält dig till Arbetsförmedlingen första dagen du är frånvarande, med avdrag för en karensdag.

  Anmäl frånvaro när du är sjuk (arbetsformedlingen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Om du även jobbar vid sidan av ditt program

  Om du både deltar i ett program och arbetar vid sidan av programmet och blir sjuk så gäller olika regler för den tiden du är borta från programmet och från ditt arbete. För den tid som du skulle ha arbetat så gäller reglerna för sjuklön och sjukpenning för anställda. Du kan läsa mer på sidan om sjukpenning för anställda eller kontakta din arbetsgivare.

  Sjukpenning för anställda

 • Meddela Arbetsförmedlingen om du tar hand om ett sjukt barn och inte kan delta i ditt program. När du ansöker om ersättning fyller du i att du var frånvarande för tillfällig vård av barn de dagarna.

  Du får ersättning för dagar som du har vårdat ett sjukt barn.

  Om du även jobbar vid sidan av ditt program

  Om du både deltar i ett program och arbetar vid sidan av programmet och måste ta hand om ett sjukt barn så gäller olika regler för den tiden du är frånvarande från programmet och från ditt arbete. För den tid som du skulle ha arbetat gäller de vanliga reglerna för vård av barn (vab) för arbetstagare och du måste ansöka om tillfällig föräldrapenning separat. Du kan läsa mer på sidan om vård av barn.

  Vård av barn (vab)

 • Prata med Arbetsförmedlingen om du måste vara frånvarande. Om du inte kan delta i ditt program kan du ändå få pengar om frånvaron beror på att du

  • är sjuk och har sjukanmält dig till Arbetsförmedlingen
  • tar hand om ett barn som är sjukt
  • tar hand om en svårt sjuk närstående, med svårt sjuk menas att sjukdomen är ett påtagligt hot mot den närståendes liv
  • har en enskild angelägenhet av vikt som Arbetsförmedlingen har godkänt
  • har ett tillfälligt uppehåll i en utbildning som har anmälts till Arbetsförmedlingen.

  När du ansöker om ersättning fyller du i anledningen till att du var frånvarande de här dagarna. Om du är frånvarande av en annan anledning får du ingen ersättning, till exempel om du har kommit överens med Arbetsförmedlingen att du får vara ledig från etableringsprogrammet av särskilda familjeskäl. Då ska du inte ansöka om ersättning för de dagarna.

 • Ja, din ersättning minskar om du arbetar och får lön för samma dagar som du har program. Om du ansöker om etableringsersättning för en dag som du även har arbetat med lön, ska du skriva i din ansökan hur mycket du har tjänat. Annars kan du få för mycket pengar och bli skyldig att betala tillbaka.

  Om du arbetar på dagar som du inte har program, behöver du inte skriva det i ansökan.

 • Om du får föräldrapenning för dagar som du också ansöker om ersättning för, minskar vi din ersättning för den dagen med det belopp som du får i föräldrapenning.

  Om du får allmän ålderspension eller tjänstepension samtidigt som du deltar i ditt program, delar vi månadsbeloppet med 22 och minskar din ersättning per dag med det.

  Om du får sjukersättning eller aktivitetsersättning samtidigt som du deltar i ditt program:

  • Är sjuk- eller aktivitetsersättningen på deltid, delar vi månadsbeloppet med 22 och minskar din ersättning per dag med det.
  • Är sjuk- eller aktivitetsersättningen på heltid, kan du inte få ersättning för programmet för samma tid.

  Om du får rehabiliteringspenning samtidigt som du deltar i ett program, kan du inte få ersättning för programmet för samma tid.

 • Om du får studiestöd eller studiestartsstöd från CSN samtidigt som du deltar i etableringsprogrammet, så kan du inte få etableringsersättning för programmet för samma tid.

  Om du till exempel får studiestöd på 50 procent, så halverar vi din etableringsersättning för deltagandet i ditt program. Om du får studiestöd på 100 procent kan du inte få någon ersättning alls.

 • Om du går i ett program på deltid minskar vi din etableringsersättning så att den motsvarar omfattningen på ditt program. Går du i programmet på halvtid får du hälften så mycket pengar som du skulle fått om du gick heltid, alltså 154 kronor per dag.

 • Arbetsförmedlingen kan besluta om att du inte har rätt till ersättning i ett antal dagar, till exempel för att du inte har deltagit i ditt program som du skulle. I så fall skickar Arbetsförmedlingen beslutet till dig och till Försäkringskassan. Försäkringskassan bestämmer sedan vilka dagar som du inte ska få pengar för.

 • Vårdnad är ett rättsligt begrepp. Den som har vårdnaden om barnet bestämmer i frågor som rör barnet. Ett barn står under någons vårdnad fram till 18‑årsdagen.

 • Ett barn räknas som självförsörjande om barnet har inkomst av arbete eller tillgångar, till exempel pengar på banken. Barnbidrag, studiestöd och underhållstöd, räknas inte som inkomst.

 • Ja, men då ska hyresavtalet vara skriftligt och hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden ska ha godkänt andrahandsuthyrningen.

 • Nej, du måste bo ensam. Även om en person utan uppehållstillstånd bor eller flyttar in hos dig, räknas det som att du bor tillsammans med någon annan. Därför måste du anmäla en sådan förändring till Försäkringskassan.

 • Om du har deltagit i ett program och det inte går att ansöka via e-tjänsten är det viktigt att du lämnar in en ansökan på blankett 7114 för att inte riskera att gå miste om ersättning.

  7114 Ansök om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning Pdf, 839 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad