Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Vägledningar

Vägledningarna innehåller samlad information om vad som gäller inom ett eller flera försäkringsområden.

En vägledning kan innehålla beskrivningar av:

  • författningsbestämmelser
  • förarbeten
  • allmänna råd
  • rättsliga ställningstaganden
  • praxis
  • JO:s beslut.

Vägledningarna uppdateras löpande.

2017

2017:2 Ersättningar till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, version 1. Beslutad 2017-10-13

2017:1 Övergripande bestämmelser i SFB, unionsrätten och internationella avtal. Försäkringskassans uppdrag vad gäller vissa gemensamma gränsöverskridande frågor, version 1 Beslutad 2017-09-01

 

2016

2016:2 Tillfällig föräldrapenning, version 2 Senast ändrad 2017-03-20

2016:1 Underhållsbidrag till barn, version 3 Senast ändrad 2017-11-29

2015

2015:1 Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning, version 7 Senast ändrad 2017-12-14

2013

2013:3 Sjukersättning och aktivitetsersättning – beräkning, steglös avräkning m.m., version 4 Senast ändrad 2017-05-31

2013:2 Aktivitetsersättning, version 5 Senast ändrad 2017-01-16

2013:1 Sjukersättning, version 4 Senast ändrad 2017-01-16

2012

2012:3 Boendetillägg. version 3 Senast ändrad 2016-01-21pdf öppnas i nytt fönste1

2012:2 Handikappersättning, version 2 Senast ändrad 2018-01-19pdf öppnas i nytt fönster

2012:1 Vårdbidrag, version 1 Beslutad 2012-04-13pdf öppnas i nytt fönster

2011

2011:3 Samverkan med arbetsgivare, version 1. Finns i tryckt form, pris 80 kronor. Beslutad 2011-12-09pdf öppnas i nytt fönster

2011:1 Sjuklöneförmåner, version 6 Senast ändrad 2015-12-15 

2010

2010:3 Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning, version 6 Senast ändrad 2017-03-15pdf öppnas i nytt fönster

2010:2 Sjukersättning och aktivitetsersättning – förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet, version 7 Senast ändrad 2017-05-31

2010:1 Vårdförmåner med stöd av förordning 1408/71, version 1 Beslutad 2010-04-13pdf öppnas i nytt fönster

2009 

2009:2 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid arbetsmarknadspolitiska program, version 10 Senast ändrad 2016-02-10pdf öppnas i nytt fönster

2009:1 Bidrag till arbetshjälpmedel, version 7 Senast ändrad 2015-04-01pdf öppnas i nytt fönster

2008

2008:2 Statligt tandvårdsstöd, version 10 Senast ändrad 2017-06-02

2006

2006:1 Indrivning av underhållsbidrag i internationella ärenden – Försäkringskassan som centralmyndighet, version 7 Senast ändrad 2015-11-19.pdf öppnas i nytt fönster

2005

2005:3 Återkrav, version 7 Senast ändrad 2013-03-26pdf öppnas i nytt fönster

2005:2 Fordringshantering hos Försäkringskassan, version 14 Senast ändrad 2018-01-09pdf öppnas i nytt fönster

2005:1 Utbetalning av förmåner, bidrag och ersättningar, version 14 Senast ändrad 2017-12-20

2004

pdf öppnas i nytt fönster2004:10 Bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar, version 13 Senast ändrad 2017-10-24

2004:8 EU-familjeförmåner, version 11 Senast ändrad 2017-05-22pdf öppnas i nytt fönster

2004:7 Förvaltningsrätt i praktiken, version 11 Senast ändrad 2017-06-30pdf öppnas i nytt fönster

2004:6 Statligt personskadeskydd, version 6 Senast ändrad 2013-02-19pdf öppnas i nytt fönster

2004:05 Sjukpenninggrundande inkomst - årsarbetstid, version 13 Senast ändrad 2015-06-01pdf öppnas i nytt fönster

2004:03 Försäkringskassorna och arkivverksamheten Senast ändrad 2014-05-02pdf öppnas i nytt fönster

2004:1 Kontrollutredning, version 10 Senast ändrad 2012-12-07pdf öppnas i nytt fönster

2003

2003:6 Assistansersättning, version 19 Senast ändrad 2017-11-15

2003:4 Förmåner vid arbetsskada, version 14 Senast ändrad 2017-04-20

2003:3 Närståendepenning, version 8 Senast ändrad 2017-12-18

2003:1 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning, version 10 Senast ändrad 2016-12-21

2002

2002:18 Bostadstillägg till pensionärer och äldreförsörjningsstöd ersätts av Pensionsmyndighetens vägledning om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Du hittar vägledningen på Pensionsmyndighetens webbplats:

Pensionsmyndigheten (pensionsmyndigheten.se) öppnas i nytt fönster

2002:14 Familjebidrag och dagpenning vid tjänstgöring inom totalförsvaret, version 6 Senast ändrad 2017-11-15

2002:12 Adoptionsbidrag, version 4 Senast ändrad 2016-12-19

2002:10 Barnbidrag, version 9 Senast ändrad 2017-05-16pdf öppnas i nytt fönster

2002:6 Graviditetspenning, version 7 Senast ändrad 2016-05-23pdf öppnas i nytt fönster

2002:3 Ersättning till smittbärare, version 5 Senast ändrad 2015-11-20pdf öppnas i nytt fönster

2002:1 Föräldrapenning, version 14 Senast ändrad 2017-06-15

2001

2001:10 Vårdförmåner i internationella förhållanden, version 12 Senast ändrad 2017-12-11

2001:9 Underhållsstöd, version 12 Senast ändrad 2017-11-29

2001:7 Omprövning, ändring och överklagande av Försäkringskassans beslut, version 13 (534 kb), Senast ändrad 2017-05-19.

2001:3 Offentlighet eller sekretess? version 4 Senast ändrad 2010-12-03pdf öppnas i nytt fönster

2001:2 Betalningsskyldighet för underhållsstöd, version 12 Senast ändrad 2017-11-29   

Här finns dokument med ändringshistorik för Försäkringskassans vägledningar.

2016

2016:2 Tillfällig föräldrapenning

2016:1 Underhållsbidrag till barn

2015

2015:1 Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning

2013

2013:3 Sjukersättning och aktivitetsersättning – beräkning, steglös avräkning m.m.

2013:2 Aktivitetsersättning

2013:1 Sjukersättning

2012

2012:3 Boendetillägg

2012:2 Handikappersättning

2011

2011:1 Sjuklöneförmåner pdf öppnas i nytt fönster

2010

2010:3 Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning, (öppnas i nytt fönster)

2010:02 Sjukersättning och aktivitetsersättning – förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghetpdf öppnas i nytt fönster

2009

2009:2 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid arbetsmarknadspolitiska program pdf öppnas i nytt fönster

2009:1 Bidrag till arbetshjälpmedel pdf öppnas i nytt fönster

2008

2008:2 Statligt tandvårdsstöd pdf öppnas i nytt fönster

2006

2006:1 Indrivning av underhållsbidrag i internationella ärenden – Försäkringskassan som centralmyndighet pdf öppnas i nytt fönster

2005

2005:3 Återkrav pdf öppnas i nytt fönster

2005:2 Fordringshantering hos Försäkringskassan pdf öppnas i nytt fönster

2005:1 Utbetalning av förmåner, bidrag och ersättningar pdf öppnas i nytt fönster

2004 

2004:10 Bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar öppnas i nytt fönster        

2004:8 EU-familjeförmåner öppnas i nytt fönster

2004:7 Förvaltningsrätt i praktiken pdf öppnas i nytt fönster

2004:6 Statligt personskadeskydd

2004:5 Sjukpenninggrundande inkomst - årsarbetstid pdf öppnas i nytt fönster

2004:3 Försäkringskassorna och arkivverksamheten, version 2 pdf öppnas i nytt fönster

2004:1 Kontrollutredning pdf öppnas i nytt fönster

2003

2003:6 Assistansersättning

2003:4 Förmåner vid arbetsskada pdf öppnas i nytt fönster

2003:3 Närståendepenning pdf öppnas i nytt fönster

2003:1 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning pdf öppnas i nytt fönster

2002

2002:14 Familjebidrag och dagpenning vid tjänstgöring inom totalförsvaret

2002:12 Adoptionsbidrag pdf öppnas i nytt fönster

2002:10 Barnbidrag pdf öppnas i nytt fönster

2002:6 Graviditetspenning pdf öppnas i nytt fönster

2002:3 Ersättning till smittbärare pdf öppnas i nytt fönster

2002:1 Föräldrapenning pdf öppnas i nytt fönster

2001

2001:10 Vårdförmåner i internationella förhållanden pdf öppnas i nytt fönster

2001:9 Underhållsstöd

2001:7 Omprövning, ändring och överklagande av Försäkringskassas beslut (234 kB)

2001:2 Betalningsskyldighet för underhållsstöd

 

Relaterade länkar