Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Vägledningar

Vägledningarna innehåller samlad information om vad som gäller inom ett eller flera försäkringsområden.

En vägledning kan innehålla beskrivningar av:

  • författningsbestämmelser
  • förarbeten
  • allmänna råd
  • rättsliga ställningstaganden
  • praxis
  • JO:s beslut.

Vägledningarna uppdateras löpande.

2021

2021:01 Vård i gränsöverskridande situationer, version 2. Senast ändrad 2022-03-17

2018

2018:4 Omvårdnadsbidrag, version 5. Senast ändrad 2021-12-10

2018:3 Merkostnadsersättning, version 5. Senast ändrad 2021-12-10

2018:2 Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och medicinsk service. Bidrag till arbetsgivare och anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, version 1. Beslutsdatum 2018-06-21

2018:1 Rättelse och ändring av beslut enligt socialförsäkringsbalken och förvaltningslagen, version 3. Senast ändrad 2020-06-17

2017

2017:2 Ersättningar till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, version 9. Senast ändrad 2022-06-08

2017:1 Övergripande bestämmelser i SFB, unionsrätten och internationella avtal. Försäkringskassans uppdrag vad gäller vissa gemensamma gränsöverskridande frågor, version 13. Senast ändrad 2021-06-30

2016

2016:2 Tillfällig föräldrapenning, version 6. Senast ändrad 2022-02-02

2016:1 Underhållsbidrag till barn, version 8. Senast ändrad 2021-03-09

2015

2015:1 Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning, version 15 Senast ändrad 2022-01-28

2013

2013:3 Sjukersättning och aktivitetsersättning – beräkning, steglös avräkning m.m., version 6 Senast ändrad 2020-09-23

2013:2 Aktivitetsersättning, version 10 Senast ändrad 2020-08-27

2013:1 Sjukersättning, version 6 Senast ändrad 2018-11-30

2012

2012:3 Boendetillägg. version 4 Senast ändrad 2019-06-17pdf öppnas i nytt fönster

2012:2 Handikappersättning, version 5 Senast ändrad 2019-06-14

2012:1 Vårdbidrag, version 4 Senast ändrad 2020-06-10 

2011

2011:1 Sjuklöneförmåner, version 8 Senast ändrad 2021-06-07 

2010

2010:3 Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning, version 6 Senast ändrad 2017-03-15pdf öppnas i nytt fönster

2010:2 Sjukersättning och aktivitetsersättning – förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet, version 8 Senast ändrad 2018-06-07

2010:1 Vårdförmåner med stöd av förordning 1408/71, version 1 Beslutad 2010-04-13pdf öppnas i nytt fönster

2009 

2009:2 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid arbetsmarknadspolitiska program, version 10 Senast ändrad 2016-02-10pdf öppnas i nytt fönster

2009:1 Bidrag till arbetshjälpmedel, version 10 Senast ändrad 2021-01-22

2008

2008:2 Statligt tandvårdsstöd, version 14 Senast ändrad 2020-03-18

2006

2006:1 Indrivning av underhållsbidrag i internationella ärenden – Försäkringskassan som centralmyndighet, version 11 Senast ändrad 2021-04-15

2005

2005:3 Återkrav, version 10 Senast ändrad 2019-05-21pdf öppnas i nytt fönster

2005:2 Fordringshantering hos Försäkringskassan, version 16 Senast ändrad 2020-04-22pdf öppnas i nytt fönster

2005:1 Utbetalning av förmåner, bidrag och ersättningar, version 19 Senast ändrad 2021-03-12

2004

2004:10 Bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar, version 19 Senast ändrad 2020-05-06

2004:8 EU-familjeförmåner, version 16 Senast ändrad 2021-05-27

2004:7 Förvaltningsrätt i praktiken, version 13 Senast ändrad 2019-01-14

2004:6 Statligt personskadeskydd, version 9 Senast ändrad 2022-02-23

2004:5 Sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid, version 16 Senast ändrad 2021-11-12

2004:03 Försäkringskassorna och arkivverksamheten, version 3 Senast ändrad 2020-09-18

2004:1 Kontrollutredning, version 13 Senast ändrad 2021-12-21

2003

2003:6 Assistansersättning, version 30 Senast ändrad 2022-04-08

2003:4 Förmåner vid arbetsskada, version 19 Senast ändrad 2022-04-13

2003:3 Närståendepenning, version 9. Senast ändrad 2018-06-21

2003:1 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning, version 14. Senast ändrad 2020-12-11

2002

2002:18 Bostadstillägg till pensionärer och äldreförsörjningsstöd ersätts av Pensionsmyndighetens vägledning om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Du hittar vägledningen på Pensionsmyndighetens webbplats:

Pensionsmyndigheten (pensionsmyndigheten.se) öppnas i nytt fönster

2002:14 Familjebidrag och dagpenning vid tjänstgöring inom totalförsvaret, version 9 Senast ändrad 2022-01-27

2002:12 Adoptionsbidrag, version 6. Senast ändrad 2022-04-20

2002:10 Barnbidrag, version 15 Senast ändrad 2022-04-01

2002:6 Graviditetspenning, version 9 Senast ändrad 2022-02-02pdf öppnas i nytt fönster

2002:3 Ersättning till smittbärare, version 6. Senast ändrad 2018-06-21

2002:1 Föräldrapenning, version 17 Senast ändrad 2022-02-02

2001

2001:9 Underhållsstöd, version 21. Senast ändrad 2022-06-16

2001:7 Omprövning och överklagande av Försäkringskassans beslut, version 17. Senast ändrad 2021-10-07

2001:3 Offentlighet, sekretess och behandling av personuppgifter, version 6. Senast ändrad 2021-11-11

2001:2 Betalningsskyldighet för underhållsstöd, version 20. Senast ändrad 2022-06-16   

Här finns dokument med ändringshistorik för Försäkringskassans vägledningar.

2021

2021:01 Vård i gränsöverskridande situationer

2018

2018:4 Omvårdnadsbidrag

2018:3 Merkostnadsersättning

2018:1 Rättelse och ändring av beslut enligt socialförsäkringsbalken och förvaltningslagen

2017

2017:2 Ersättningar till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

2017:1 Övergripande bestämmelser i SFB, unionsrätten och internationella avtal

2016

2016:2 Tillfällig föräldrapenning

2016:1 Underhållsbidrag till barn

2015

2015:1 Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning

2013

2013:3 Sjukersättning och aktivitetsersättning – beräkning, steglös avräkning m.m.

2013:2 Aktivitetsersättning

2013:1 Sjukersättning

2012

2012:3 Boendetillägg

2012:2 Handikappersättning

2012:1 Vårdbidrag

2011

2011:1 Sjuklöneförmåner

2010

2010:3 Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

2010:02 Sjukersättning och aktivitetsersättning – förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet

2009

2009:2 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid arbetsmarknadspolitiska program

2009:1 Bidrag till arbetshjälpmedel

2008

2008:2 Statligt tandvårdsstöd

2006

2006:1 Indrivning av underhållsbidrag i internationella ärenden – Försäkringskassan som centralmyndighet pdf öppnas i nytt fönster

2005

2005:3 Återkrav

2005:2 Fordringshantering hos Försäkringskassan

2005:1 Utbetalning av förmåner, bidrag och ersättningar

2004 

2004:10 Bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar

2004:8 EU-familjeförmåner

2004:7 Förvaltningsrätt i praktiken

2004:6 Statligt personskadeskydd

2004:5 Sjukpenninggrundande inkomst - årsarbetstid

2004:3 Försäkringskassorna och arkivverksamheten

2004:1 Kontrollutredning

2003

2003:6 Assistansersättning

2003:4 Förmåner vid arbetsskada pdf öppnas i nytt fönster

2003:3 Närståendepenning pdf öppnas i nytt fönster

2003:1 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning pdf öppnas i nytt fönster

2002

2002:14 Familjebidrag och dagpenning vid tjänstgöring inom totalförsvaret

2002:12 Adoptionsbidrag pdf öppnas i nytt fönster

2002:10 Barnbidrag pdf öppnas i nytt fönster

2002:6 Graviditetspenning pdf öppnas i nytt fönster

2002:3 Ersättning till smittbärare

2002:1 Föräldrapenning

2001

2001:9 Underhållsstödpdf öppnas i nytt fönsterpdf öppnas i nytt fönster

Vägledning 2001:7 Omprövning, ändring och överklagande av Försäkringskassas beslut 2001:3 Offentlighet, sekretess och behandling av personuppgifter

2001:2 Betalningsskyldighet för underhållsstöd

 

Relaterade länkar