Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

När du har fått uppehållstillstånd i Sverige

Här kan du läsa om vad Försäkringskassan är och vilka ersättningar du kan ha rätt till när du har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige.

Vad är Försäkringskassan?

Försäkringskassan är en myndighet som betalar pengar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Pengarna kallas ersättning.

Information till dig som fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv

Du kan ha rätt till vissa förmåner från Försäkringskassan om du arbetar i Sverige. Om du har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och har ett arbete kan du få vissa ersättningar från Försäkringskassan.

Ersättningarna som är baserade på arbete och som du kan ha rätt till är:

 • arbetsskadeersättning
 • graviditetspenning
 • inkomstrelaterad aktivitetsersättning och sjukersättning
 • rehabilitering, rehabiliteringsersättning och bidrag till arbetshjälpmedel
 • sjukpenning

Du kan inte få föräldrapenning eller ersättning för vab om ditt barn har uppehållstillstånd enligt EU:s Massflyktsdirektiv.

Om du har fått ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kommer du inte bli folkbokförd i Sverige. Du kommer då inte ha rätt till samma förmåner som personer som bor i Sverige. Om du däremot ansökt om asyl och Migrationsverket har gett dig ett uppehållstillstånd, kan du bli folkbokförd i Sverige och ha rätt till förmåner som till exempel barnbidrag.

Du som vistas i Sverige utan tillstånd, söker asyl eller har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt till sjukvård och tandvård som inte kan vänta, om du är 18 år eller äldre. Vårdpersonalen avgör om din vård inte kan vänta.
Om du är under 18 år har du rätt till sjukvård och tandvård på samma villkor som alla andra barn som bor i samma region som du. Du behöver inte betala något för vården.

Vård om du är asylsökande eller inte har tillstånd att vara i Sverige (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Migrationsverkets webbplats finns information om vad som gäller för dig som kommer som flykting från Ukraina:

Information med anledning av situationen i Ukraina (migrationsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på ukrainska (Information till dig som fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv)

Information på ryska (Information till dig som fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv)

Vad är Försäkringskassan?

Försäkringskassan är en myndighet som betalar pengar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Pengarna kallas ersättning.

Till dig som har etableringsersättning

10 minuter

Information om den svenska socialförsäkringen och olika bidrag och ersättningar du kan få från Försäkringskassan.

Vem kan få ersättning från Försäkringskassan?

För att få ersättning från Försäkringskassan ska du vara försäkrad i Sverige. Information om vem som är försäkrad i Sverige och vad det innebär finns här.

Försäkrad i Sverige

Vad är skillnaden mellan Försäkringskassan och ett privat försäkringsbolag?

Till privata försäkringsbolag måste du själv betala för att vara försäkrad. Du kan till exempel betala för att försäkra ditt hem eller din bil. Hos Försäkringskassan är du försäkrad genom att du bor eller arbetar i Sverige.

Hur ansöker jag om ersättning från Försäkringskassan?

Du kan ansöka om de flesta ersättningarna från Försäkringskassan om du loggar in på Mina sidor. Det finns också blanketter att fylla i om du inte kan använda Mina sidor. För att ansöka om ersättning ska du också lämna uppgifter så att Försäkringskassan kan utreda om du ska vara försäkrad i Sverige.

 

 

Om du flyttar till Sverige tillsammans med barn som är under 16 år behöver du lämna uppgifter till Försäkringskassan för att kunna få barnbidrag.

Om du har barn över 16 år ska du anmäla det till Försäkringskassan. Då utreder vi om du har rätt till förlängt barnbidrag eller andra ersättningar. Du kan anmäla att barnet bor i Sverige på ett av våra servicekontor.

Om barnet kommer efter dig till Sverige ska du anmäla det till Försäkringskassan. Då utreder vi om du har rätt till barnbidrag och andra ersättningar för barnfamiljer. Du kan anmäla att barnet har kommit på ett av våra servicekontor.

Besök servicekontor

Är ni två vårdnadshavare ska ni båda anmäla att ni har flyttat till Sverige. Så här lämnar du uppgifter om medföljande barn under 18 år:

 • Du kan lämna uppgifter om barn som du är vårdnadshavare för i din egen anmälan.
 • Om ni är två vårdnadshavare för barnen, så ska båda lämna uppgifter om barnen i sin anmälan.
 • Om ni är två vårdnadshavare men bara du lämnar uppgifter om flytt till Sverige, så behöver den andra vårdnadshavaren styrka uppgifterna om barnen i blanketten
  5456 Uppgifter vid flytt till eller arbete i Sverige Pdf, 841 kB.

Kan jag få hjälp att ansöka om en ersättning?

Ja. Det finns olika sätt att få hjälp med att ta reda på vilka ersättningar du har rätt till och hur du ansöker.

1. Läs om de olika ersättningarna här på webbplatsen

Informationen finns på svenska och engelska.

Om du har en e‑legitimation kan du själv anmäla och ansöka på Mina sidor. Informationen på Mina sidor finns bara på svenska.

2. Besök ett servicekontor

Där kan du träffa personal från Försäkringskassan och få hjälp att ta reda på vad du har rätt till och hur du ansöker.

Besök servicekontor

3. Prata med en handläggare på ditt språk

Vi har samlat information och kontaktuppgifter för dig som talar annat språk än svenska.

Information in other languages

Här kan du läsa om de vanligaste ersättningarna

Information om olika ersättningar finns på svenska och engelska.

 

Om du har fått en etableringsplan av Arbets­förmedlingen kan du få etablerings­ersättning av Försäkrings­kassan.

 • Om du har barn kan du också få etablerings­­tillägg.
 • Om du inte har barn och bor i egen bostad kan du få bostads­ersättning.

Om du deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen

 

Alla i Sverige som har barn under 16 år får barnbidrag. När barnet fyller 16 år slutar man att få barnbidrag. Men man kan få förlängt barnbidrag om barnet fortfarande går i grundskolan.

Du kan inte få barnbidrag när du får dagersättning från Migrationsverket.

Om du har barn under 16 år med dig när du kommer till Sverige behöver du lämna uppgifter till Försäkringskassan för att kunna få barnbidrag.

Om barnet flyttar till Sverige efter dig, ska du anmäla till oss att barnet har flyttat hit.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor

Barnbidrag och flerbarnstillägg

 

Föräldra­penning är pengar du får att kunna vara föräldra­ledig, det vill säga ta hand om ditt barn istället för att arbeta, söka arbete eller studera.

Du kan inte få föräldra­penning när du får dagersättning från Migrations­verket.

Föräldra­penning

 

Om du har barn kan du få bostadsbidrag om du behöver hjälp att betala hyra eller månadsavgift för ditt boende.

Du kan också få bostadsbidrag om du är under 29 år och inte har barn.

Du kan bara få bostadsbidrag om du äger din bostad eller har ett hyreskontrakt och hyr i första eller andra hand. Du kan inte få bostadsbidrag om du är inneboende eller hyr en del av någon annans bostad.

Bostadsbidrag till barnfamiljer

Bostadsbidrag till unga (under 29 år)

 

Om du har skilt dig eller separerat från barnets andra förälder, ska den andra föräldern betala pengar för barnet om barnet bor hos dig. Det kallas för underhåll­sbidrag. Om den andra föräldern inte betalar underhålls­bidrag kan du ansöka om underhållsstöd hos Försäkrings­kassan.

För föräldrar som inte lever ihop

 

Om du har ett barn med en funktion­snedsättning kan du ha rätt till omvårdnads­bidrag för att ta hand om barnet.

Omvårdnadsbidrag

 

EU‑kortet ger dig rätt till nödvändig sjuk‑ och tandvård utomlands när du reser från Sverige till ett annat EU/EES‑land eller Schweiz.

EU–kort och vård utomlands

 

Tandvårdsstödet är ett ekonomiskt stöd till dig om du behöver tandvård.

Alla som bor och är försäkrade i Sverige omfattas av statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 24. För barn och ungdomar som är yngre är tandvården helt gratis.

Det statliga tandvårdsstödet består av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd.

Tandvårdsstöd

 

På webbplatsen finns mer information om flera ersättningar.

Ersättningar A‑Ö

Frågor och svar

 • Folkbokföringen är ett register över de människor som bor i Sverige. I registret står det vad man heter och var man bor. Den myndighet som hanterar folkbokföringen är Skatteverket. Läs om folkbokföring på Skatteverkets webbplats.

  Skatteverket (skatteverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Ja, om du är försäkrad i Sverige kan du få ersättning på samma sätt som andra personer som är försäkrade i Sverige även om du har ett tillfälligt uppehålls­tillstånd.

 • Nej, för att få sjuk­vård i Sverige räcker det att du är folk­bokförd hos Skatte­verket.

 • För att fortsätta få ersättning från Försäkringskassan måste du ansöka om ett nytt uppehålls­tillstånd innan ditt nuvarande uppehålls­tillstånd går ut. Om du inte gör det måste du vänta tills du får ett nytt uppehållstillstånd innan du kan få ersättning från Försäkrings­kassan igen.

Senast uppdaterad