Försäkringskassan's logo
Sign in
Keep in mind...

You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

بعد از دریافت اجازه اقامت در سویدن

در اینجا میتوانید بخوانید که اداره صندوق بیمه چیست و بعد از دریافت اجازه اقامت دایمی و یا موقتی در سویدن، مستحق چگونه کمک های مالی میشوید.

اداره صندوق بیمه چیست؟

این فلم برای شما است که نو به سویدن آمده‌اید و شامل کمک‌نقدی جابه‌جایی می‌شوید.

سلام و به اداره بیمه‌ اجتماعی خوش‌آمدید!

14 دقيقة

این فلم برای شما است که نو به سویدن آمده‌اید و شامل کمک‌نقدی جابه‌جایی می‌شوید.

فرق بین اداره صندوق بیمه و یک شرکت خصوصی بیمه چیست؟

با داشتن اجازه اقامت در سویدن و سن حد اقل ۱۶ سال شما نزد اداره صندوق بیمه تحت پوشش بیمه قرار دارید.

باید خود را در اداره صندوق بیمه ثبت نام کنم؟

 

نخیر، در چنین صورت نیاز به ثبت نام ندارید. هر گاه شما درخواست یکی از کمکهای مالی اقدام میکنید، اداره صندوق بیمه، بررسی خواهد کرد که آیا شما مستحق آن کمک مالی هستید. اگر مستحق شناخته شوید بطور اتوماتیک ثبت نام خواهید شد.

 

نخیر، در چنین صورت نیاز به ثبت نام ندارید. اگر تقاضای یکی از کمک مالی را ندارید در چنین صورت نمیتوانید خود را در اداره صندوق بیمه ثبت نام نمائید.

 

هرگاه شما طفل دارید

اگر شما طفل یا کودک کمتر از 16 سال دارید، بعد از آن که ثبت ادارۀ احوال نفوس گردیدید، ما با شما تماس برقرار میکنیم. در آن هنگام ما بررسی خواهیم کرد هرگاه شما مستحق دریافت "کمک اقتصادی برای اطفال" و یا دیگر انواع کمک های اقتصادی برای خانواده های طفلدار، گردید.

هرگاه شما فرزندانی دارید که بیشتر از 16 سال عمر دارند باید از این موضوع به ادارۀ بیمه اطلاع بدهید. در آن هنگام ما بررسی خواهیم نمود هرگاه شما مستحق دریافت کمک های تمدید شدۀ اقتصادی برای اطفال و یا دیگر انواع کمک های اقتصادی گردید. شما میتوانید از آمدن فرزندان تان (به سویدن) به یکی از ادارات ما اطلاع بدهید.

هرگاه شما بدون اطفال وارد سویدن شده اید در آن صورت نیاز ندارید کاری کنید. ولی اگر کودکان تان بعد از شما وارد سویدن میگردند باید از این موضوع به ادارۀ بیمه اطلاع بدهید. در آن هنگام ما بررسی خواهیم نمود هرگاه شما مستحق دریافت کمک اقتصادی برای اطفال و یا دیگر کمک های اقتصادی برای خانواده های طفدار شوید. شما میتوانید از آمدن کودکان تان (به سویدن) به یکی از ادارات ما اطلاع بدهید.

آیا میتوانم کمک برای درخواست یکی از کمکهای مالی برخوردار شوم؟

بلی. شیوه های مختلفی برای کمک گرفتن در باره کمک مالی که شما مستحق آن هستید و نیز شیوه درخواست کردن، وجود دارد.

1۔ در باره کمک های مالی مختلف در این وبسایت بخوانید.

معلومات به زبان سویدی و انگلیسی موجود است.

اگر زبان سویدی را می فهمید و دارای هویت الیکترونیکی هستید می توانید شخصاَ اقدام نموده توسط ورود به « صفحات من » ثبت و درخواست بپردازید . « صفحات من » فقط به سویدنی است.

2۔ به یکی از دفاتر خدماتی اداره صندوق مالی مراجعه کنید.

در آنجا میتوانید با کارکنان اداره صندوق ملاقات کنید و در راستای آگاهی حاصل نمودن از کمک های مالی که شما مستحق آن هستید و شیوه درخواست آن کمک بگیرید.

یک دفتر خدماتی را جستجو کنید

3۔ نوبت برای صحبت تیلفونی به زبان خود ریزرف کنید.

شما میتوانید با یکی از کارکنان به زبانهای مختلف بطور مثال عربی، تگرینیا، دری، انگلیسی، ترکی، فرانسوی، اسپانیایی یا آلمانی صحبت کنید. کارکنان میتوانند برای درخواست کمک مالی به شما کمک کنند.

نوبت برای صحبت به زبان خود ریزرف کنید

کمک های مالی برای افراد دارای اجازه اقامت

معلومات در باره شایعترین کمک های مالی که احتمال دارد بعد از دریافت اجازه اقامت شما مستحق آن باشید. پیوند به معلومات بیشتر زیر هر عنوان ارائه شده است. این معلومات به زبان سویدی و انگلیسی وجود دارد.

 

گر شما برنامه جایگزینی و استقرار از ادارۀ کارحاصل کرده اید، میتوانید کمک مالی بخاطر جاگزینی و استقرار از ادارۀ صندوق بیمه دریافت کنید. اگر دارای فرزند یا مسکن شخصی هستید میتوانید ضمیمه پرداخت جاگزینی و استقرار و کمک مالی برای مسکن را نیز دریافت کنید.

مزایای برنامه جاگزینی و استقرار (معلومات به زبان سوئدی)

فیلم به زبان دری

Etableringsersättning - حقوق برنامه جایگزینی و استقرار

1 دقيقه

 

همه افراد دارای فرزند کمتر از 16 سال در سویدن کمک هزینه فرزند دریافت میکنند. به مجرد اینکه طفل سن 16 سال را تکمیل کند، کمک هزینه فرزند از بین میرود. ولی اگر طفل هنوز در مکتب ابتدائیه و متوسطه میرود ممکن است مستحق کمک مالی تمدید شده فرزند شناخته شود.

شما نمیتوانید کمک مالی فرزند دریافت کنید زمانی که پول روزانه از ادارهٔ امور مهاجرت دریافت میکنید.

اگر شما همراه با فرزند کمتر از 16 سال وارد سویدن میشوید، بعد از ثبت نام در ثبت احوال با شما به تماس خواهیم گرفت تا شما کمک هزینه فرزند دریافت کنید.

اگر شما تنها وارد سویدن میشوید نیاز به اقدامی ندارید. اگر فرزند تان بعد از شما وارد سویدن میشود باید آمدن طفل را با ما خبر دهید.

کمک هزینه فرزند (معلومات به زبان سوئدی)

فیلم به زبان دری

Vad som gäller för dig med barn - مقررات مربوط به افراد دارای اطفال

2 دقیقې

 

کمک مالی والدین، کمک مالی است تا شما بتوانید از رخصتی والدین مستفید شوید یعنی تا شما به جای کار، جستجوی کار یا تحصیلات بتوانید خانه بمانید و از فرزند خود مراقبت کنید.

شما نمیتوانید کمک مالی والدین دریافت کنید زمانی که پول روزانه از ادارهٔ امور مهاجرت دریافت میکنید.

عمر فرزند شما در هنگام که در سویدن مسکن گزین میشود روی تعداد روز های که شما میتوانید "معاش (حقوق) مرخصی والدین " Föräldrapenning را بدست بیآورید، تاثیر میگذارد.

 • اگر کودک در هنگامی که در سویدن مسکن گزین میشود یک سال و یا بیشتر از آن عمر دارد در آن صورت "معاش (حقوق) مرخصی والدین" برای همان کودک، به طور اعظم برای مدت 200 روز پرداخت میشود.
 • اگر کودک در هنگامی که در سویدن مسکن گزین میشود دو سال و یا بیشتر از آن عمر دارد در آن صورت "معاش (حقوق) مرخصی والدین" برای همان کودک، به طور اعظم برای مدت 100 روز پرداخت میشود.

کمک مالی والدین بابت نگهداری از فرزند (معلومات به زبان سوئدی)

فیلم به زبان دری

Vad som gäller för dig med barn - مقررات مربوط به افراد دارای اطفال

2 دقیقې

 

اگر دارای فرزند هستید و محتاج کمک برای پرداخت کرایه خانه یا هزینه ماهانه مسکن خود هستید میتوانید کمک هزینه مسکن دریافت کنید.

در صورتیکه بدون فرزند باشید و کمتر از 29 سال سن داشته باشید همچنان ممکن است مستحق کمک هزینه مسکن شناخته شوید.

شما کمک هزینه مسکن را فقط در صورتی دریافت میکنید که صاحب مسکن خود باشید و یا دارای قرارداد خانه باشید و خانه را بطور دست اول یا دست دوم به کرایه گرفته باشید. در صورتی کرایه نشینی در مسکن کسی دیگر یا اینکه یک قسمت منزل کسی دیگر را به کرایه گرفته باشید نمیتوانید کمک هزینه مسکن دریافت کنید.

کمک هزینه مسکن برای خانواده ها با فرزند (معلومات به زبان سوئدی)

فیلم به زبان دری

Bostadsbidrag familj - کمک مالی برای خانواده در قسمت کرایهٔ خانه

1 دقيقه

Bostadsbidrag 18-28 år - کمک مالی در قسمت کرایهٔ خانه برای افراد ۱۸ تا ۲۷ ساله

1 دقيقه

 

اگر شما طلاق گرفته اید یا از همسرتان جدا شده اید، همسر تان، اگر فرزند نزد شما بسر میبرد، پول برای نفقه اولاد باید بپردازد. این را نفقه اولاد می گویند.

اگر ترفین دیگر از زوجین نفقه اولاد را نمی پردازد، شما میتوانید درخواست حمایت مالی بابت نفقه اولاد از اداره صندوق بیمه کنید.

والدین که باهم زندگی نمی کنند (معلومات به زبان سویدی و انگلیسی)

فیلم به زبان دری

Underhållsstöd - حمایت نفقه

1 دقيقه

 

اگر شما دارای فرزند مبتلای معلولیت، مریضی طولانی مدت یا نیازمندی های ویژه هستید ممکن است بابت مراقبت از فرزند تان مستحق کمک مالی بخاطر مراقبت ویژه از فرزند باشید.

کمک مالی بخاطر مراقبت ویژه از فرزند (معلومات به زبان سوئدی)

 

کارت اتحادیه اروپا به شما حق برخورداری از مداوای ضروری را در حین مریضی و تداوی ضروری دندان در خارج از کشور وقتی از سویدن به یکی از کشور های اتحادیه اروپا یا سویس سفر میکنید، میدهد.

کارت اتحادیه اروپا

فیلم به زبان دری

EU-kort - کارت اتحادیه اروپا

1 دقيقه

 

کمک برای خدمات صحی دندان یک کمک اقتصادی بوده و برای شما اگر به خدمات صحی دندان ضرورت دارید، میباشد.

همه افرادی که در سویدن زندگی میکنند و بیمه شده اند از همان سالی که23 ساله میشوند مشمول حمایت خدمات همگانی صحی برای دندان میگردند.

برای اطفال و جوانان کمتر از (23 سال) خدمات صحی دندان کاملاَ رایگان میباشد.

حمایت دولتی خدمات صحی دندان متشکل است از "کمک مالی همگانی خدمات صحی دندان" یا (Allmänt tandvårdsbidrag)، حمایت مالی ویژه برای خدمات صحی دندان (Särskilt tandvårdsstöd) و تامین حد اکثر مصرف/هزینه یا (Högkostnadsskydd).

در این مورد بیشتر بخوانید (معلومات به زبان سویدنی)
حمایت مالی بخاطر تداوی دندان (معلومات به زبان سوئدی)


 

معلومات بیشتر در باره سایر کمک های مالی در وبسایت موجود است.

کمک های مالی A-Ö

سوالات عمومی

 • ثبت احوال نفوس یک راجستر افراد که در سویدن زندگی می کنند، است. اطلاعات شخصی از قبیل نام و آدرس در این راجستر ثبت میباشند. ادارهٔ مالیات مسئولیت ثبت احوال نفوس را برعهده دارد. معلومات بیشتر در باره ثبت احوال نفوس را در وبسایت ادارهٔ مالیات ملاحظه کنید.

  Skatteverket (skatteverket.se) External link, opens in new window.

 • بلی. اگر شما دارای اجازه اقامت موقت هستید، میتوانید همانند کسانی که اجازه اقامت دایمی هساتند، پول دریافت کنید.

 • نخیر. برای بهره برداری از خدمات صحی در سویدن هنگام مریضی لازم نیست تحت پوشش بیمه نزد اداره صندوق بیمه قرار داشته باشید.

 • شما می توانید حتی بعد از اینکه میعاد اقامهٔ موقتی تان ختم شده باشد و شما به تصمیم ادارهٔ امور مهاجرت در بابت درخواست تمدید اقامه منتظر باشید، از برخی از مزایا از ادارۀ بیمه اجتماعی مستفید گردید.

  برای بهره مندی از این مزایا باید شرایط زیر را برآورده کنید:

  • درخواست تمدید اقامه را قبل از سپری شدن اقامه موجوده تان ارائه کرده باشید.
  • درخواست تمدید اقامه را به همان دلایل اقامه موجوده تان تقدیم کرده باشید.

  معلومات بیشتر در وبسایت ادارهٔ امور مهاجرت:

  Frågor och svar om förlängning av tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen (migrationsverket.se) External link, opens in new window.

  گر ادارهٔ امور مهاجرت درخواست تان را رد کند

  اگر تصمیم ادارهٔ امور مهاجرت را مورد اعتراض قرار دهید، از ادارهٔ بیمهٔ اجتماعی تا وقتی که شما منتظر تصمیم جدید باشید، پول دریافت خواهید کرد. اگر شما تصمیم را مورد اعتراض قرار ندهید ادارهٔ امور اجتماعی پرداخت پول را قطع می نماید.

Last updated: