Försäkringskassan's logo
Sign in
Keep in mind...

You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Інформація для тих, хто отримав дозвіл на проживання в Швеції згідно з Директивою Європейського Союзу про тимчасовий захист

Субсидії та допомога, які ви можете отримати, якщо працюєте у Швеції

Якщо ви отримали дозвіл на проживання відповідно до Директиви про тимчасовий захист і маєте роботу в Швеції, ви можете отримати певні виплати від Каси соціального страхування.

Якщо ви працюєте у Швеції, то можете мати право на такі види допомоги:

  • допомога по тимчасовій непрацездатності
  • компенсація за виробничу травму
  • допомога по зниженій працездатності
  • пенсія по інвалідності
  • допомога у зв'язку з вагітністю

Якщо ваша дитина живе у Швеції, ви також маєте право на батьківську допомогу ( декретні виплати) та компенсацію на випадок догляду за хворою дитиною.

Субсидії та допомога, які ви можете отримати, якщо живете у Швеції

Якщо ви живете у Швеції, ви можете отримувати певні виплати від Каси соціального страхування. Яку саме допомогу ви можете отримати, залежать, серед іншого, від того, чи внесені ви до реєстру населення.

Якщо вас внесено до реєстру населення Швеції

Якщо вас внесено до реєстру населення Швеції, ви можете мати право на таку ж допомогу, що й інші жителі.

Якщо ви берете участь у програмі адаптації від Служби зайнятості, ви можете отримати допомогу на адаптацію від Каси соціального страхування.

Якщо у вас є дитина, і вона також зареєстрована і проживає у Швеції, ви можете мати право, наприклад, на допомогу на дитину, декретні виплати та компенсацію за відпустку по догляду за хворою дитиною.

Якщо вас внесено до реєстру населення Швеції, ви також право на медичне обслуговування на таких самих умовах, що і всі інші мешканці країни. Це означає, що ви платитимете за медичну допомогу ту саму плату, що й інші люди, які тут проживають. Ви також можете мати право на компенсацію, якщо вам потрібно звернутися до стоматолога.

Якщо ви не можете бути внесені до реєстру населення Швеції

Якщо ви отримали дозвіл на проживання відповідно до Директиви про тимчасовий захист і не можете бути внесені до реєстру населення Швеції, ви не маєте права на такі виплати, як допомога на дитину, декретні виплати або житлова субсидія. Якщо ви працюєте у Швеції, то можете мати право на певні пільги, наприклад, на допомогу у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

Медична та стоматологічна допомога

Якщо вам виповнилося 18 років і ви отримали дозвіл на проживання відповідно до Директиви про тимчасовий захист, ви маєте право на невідкладну медичну та стоматологічну допомогу. Чи є допомога невідкладною визначають медичні працівники.

Діти віком до 18 років мають право на медичне обслуговування та стоматологічну допомогу на тих самих умовах, як і всі інші діти, які проживають у тому ж регіоні.

 

Information till dig som fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv

Ersättningar du kan få om du jobbar i Sverige

Om du har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och har ett arbete i Sverige kan du få vissa ersättningar från Försäkringskassan.

Ersättningarna som du kan ha rätt till om du jobbar i Sverige är bland annat:

  • sjukpenning
  • ersättning för arbetsskada
  • aktivitetsersättning
  • sjukersättning
  • graviditetspenning

Om ditt barn bor i Sverige kan du även ha rätt till föräldrapenning och ersättning för vab.

Ersättningar du kan få om du bor i Sverige

Om du bor i Sverige kan du få vissa ersättningar från Försäkringskassan. Vilka ersättningar du kan få beror bland annat på om du är folkbokförd här eller inte.

Om du blir folkbokförd i Sverige

Om du blir folkbokförd i Sverige, kan du ha rätt till de ersättningar man kan få när man bor här.

Du som deltar i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen kan få etableringsersättning från Försäkringskassan.

Om du har barn och barnet också är folkbokfört och bor i Sverige kan du ha rätt till exempel barnbidrag, föräldrapenning och ersättning för vab.

Om du bor och är folkbokförd i Sverige har du också rätt till sjukvård på samma villkor som andra som bor i Sverige. Det betyder att du får betala samma avgift som andra som bor här. Du kan även ha rätt till ersättning om du behöver gå till tandläkaren.

Om du inte kan bli folkbokförd i Sverige

Om du har fått ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, och inte kan bli folkbokförd i Sverige, har du inte rätt till förmåner som till exempel barnbidrag, föräldrapenning eller bostadsbidrag. Om du jobbar i Sverige kan du ha rätt till vissa ersättningar, till exempel sjukpenning.

Sjukvård och tandvård

Om du är 18 år eller äldre och har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har du rätt till sjukvård och tandvård som inte kan vänta. Det är vårdpersonalen som avgör om din vård inte kan vänta.

Om du är under 18 år har du rätt till sjukvård och tandvård på samma villkor som alla andra barn som bor i samma region som du.

Last updated: