Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Arbeta i Sverige

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som arbetar i Sverige. Informationen gäller dig som har flyttat till Sverige och arbetar här, dig som arbetar i Sverige och bor i ett annat land eller dig som är utsänd till Sverige. Den gäller även dig som är svensk medborgare och börjar arbeta i Sverige efter en tid utomlands.

Med arbete avses all sorts förvärvsarbete i Sverige, oavsett omfattning. När du arbetar på distans räknas arbetet oftast vara utfört i det land du fysiskt befinner dig, även om din arbetsgivare eller uppdragsgivare är i ett annat land.

När behöver jag anmäla till Försäkringskassan att jag arbetar i Sverige?

Om du ska arbeta i Sverige men inte är folkbokförd här, så ska du anmäla dig till Försäkringskassan. Ska du vara här minst ett år behöver du anmäla din adress till Skatteverket så att du kan bli folkbokförd.

Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vill ansöka om en ersättning eller ett EU‑kort från Försäkringskassan och tidigare har arbetat eller bott i ett annat land, så behöver du anmäla att du nu arbetar i Sverige. Vi behöver utreda om du ska vara försäkrad här för att kunna bedöma om du har rätt till den ersättning du ansöker om.

Försäkrad i Sverige

Flytta till Sverige

Du anmäler via e-tjänsten.

 

Anmäl på blankett 5456 Lämna uppgifter vid flytt till eller arbete i Sverige:

5456 Uppgifter vid flytt till eller arbete i Sverige Pdf, 841 kB.

Läs mer under rubrikerna här om något av följande stämmer in på dig och om du i så fall behöver göra något mer.

 

Om du bor i ett nordiskt land och arbetar i ett annat, så omfattas du av socialförsäkringslagstiftningen i det land där du arbetar. Det innebär att du kan få ersättning från det landet om du till exempel blir sjuk.

Du som arbetar i Sverige och bor i ett annat nordiskt land omfattas av den svenska lagstiftningen och kan få ersättningar från Försäkringskassan. Om du ansöker om en ersättning som rör ditt barn måste ditt barn ha ett svenskt samordningsnummer från Skatteverket. Om du behöver vård ska du visa upp ett intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige. Du ansöker om intyget på Mina sidor.

Längre handläggningstid

Vi har längre handläggningstid än normalt. Vi ber om ursäkt för att du får vänta på beslutet och vi gör allt vi kan för att korta tiderna.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du ansöka på den här blanketten:

5435 Ansök om intyg om rätt till vård Pdf, 956 kB.

Webbplatser om gränsarbete

På de här tre webbplatserna finns information om att vara gränsarbetare i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Øresunddirekt (Sverige-Danmark)

Øresunddirekt (oresunddirekt.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grensetjänsten (Sverige-Norge)

Grensetjänsten (grensetjansten.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nordkalottens Gränstjänst (Sverige, Finland och Norge)

Nordkalottens Gränstjänst (granstjanst.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Om du bor i ett land, men arbetar i ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz, omfattas du oftast av socialförsäkringslagstiftningen i det land där du arbetar. Det innebär att du kan få ersättning från det landet om du till exempel blir sjuk.

Du som arbetar i Sverige och bor i ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz omfattas oftast av den svenska lagstiftningen och kan få ersättning från Försäkringskassan. Du kan också ha rätt till ett svenskt EU-kort och intyg E106 (S1) som ger rätt till vårdförmåner i ditt bosättningsland.

För att få vård i Sverige behöver du ett intyg om rätt till vård i Sverige. Du ansöker om EU-kortet och de båda intygen i samma tjänst på Mina sidor.

Längre handläggningstid

Vi har längre handläggningstid än normalt. Vi ber om ursäkt för att du får vänta på beslutet och vi gör allt vi kan för att korta tiderna.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du anmäla på den här blanketten.

5435 Ansök om intyg om rätt till vård Pdf, 956 kB.

Du har rätt till tandvård i Sverige och behöver inget intyg för att få det.

Tandvårdsstöd

Din familj kan ha rätt till vårdförmåner

Dina familjemedlemmar som inte arbetar i bosättningslandet kan ha rätt till vårdförmåner till vanlig patientavgift både i bosättningslandet och i Sverige när du arbetar i Sverige. Kontakta motsvarigheten till Försäkringskassan i ditt bosättningsland för att ta reda på vad som gäller för dina familjemedlemmar.

 

När du är utsänd till Sverige och arbetar här för en arbetsgivare från ett annat land omfattas du oftast av socialförsäkringslagstiftningen i det andra landet, men reglerna skiljer sig åt beroende på vilket land du är utsänd från.

Om du är utsänd från ett land inom EU/EES eller Schweiz

Du eller din arbetsgivare ska ansöka om intyg A1. Kontakta motsvarigheten till Försäkringskassan i landet där du är anställd för att få intyget.

Vad är intyg A1?

Du behöver ha intyg A1 när du arbetar som anställd eller egenföretagare i mer än ett land inom EU/EES eller Schweiz. Intyget visar vilket lands socialförsäkringslagstiftning du ska omfattas av. Det är det landet du kan få ersättning från och till det landet som sociala avgifter ska betalas för dig. Du får intyget från socialförsäkringsmyndigheten i det land vars lagstiftning du omfattas av. I Sverige är det Försäkringskassan. Intyget är giltigt till det datum som står på intyget eller tills myndigheten återkallar det.

Du eller din arbetsgivare kan visa upp intyget för berörda institutioner i de länder som du arbetar för att visa att sociala avgifter inte ska betalas för dig där.

Om du är utsänd från ett land utanför EU/EES eller Schweiz

Sverige har avtal om social trygghet med ett antal länder och avtalens regler skiljer sig från varandra. Avtalen kan gälla olika saker, till exempel pensionsförmåner, barnbidrag, föräldrapenning eller sjukpenning. Om ett avtal är tillämpligt på din situation kan det påverka din rätt till de ersättningar som ingår i avtalet.

Reglerna för utsändning skiljer sig åt mellan avtalen. Du ansöker om ett intyg om vilket lands socialförsäkringslagstiftning du ska omfattas av hos motsvarigheten till Försäkringskassan i det land som du är utsänd från. Det gäller för följande länder som Försäkringskassan har avtal med:

 • Bosnien-Hercegovina
 • Chile
 • Filippinerna
 • Indien
 • Israel
 • Kanada
 • Kap Verde
 • Marocko
 • Québec
 • Serbien
 • Sydkorea
 • Turkiet
 • USA.

Om du är utsänd från ett land som inte finns med i listan ovan behöver du inte visa upp ett intyg från det andra landet.

 

Om du ska arbeta i Sverige och andra länder inom EU/EES eller i Schweiz, ska du anmäla det till motsvarigheten till Försäkringskassan i det land där du bor. Den myndigheten utreder då vilket lands socialförsäkringslagstiftning du ska omfattas av. Det behöver göras för att du ska kunna få vårdförmåner och ersättning från rätt land och för att du eller din arbetsgivare ska veta vilket land sociala avgifter ska betalas till.

Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz

 

Om du bor i, arbetar i eller får pension från Sverige kan du ansöka om föräldrapenning trots att ditt barn är bosatt i ett annat EU-land.

Tänk på att när du ansöker om föräldrapenning för ditt barn som är bosatt i ett EU/EES-land måste du skicka in barnets födelseattest. Du måste även lämna uppgifter om barnets namn, adress, medborgarskap samt i vissa fall intyg om att du är vårdnadshavare. Utöver detta behöver du skicka in ett intyg som visar om du eller den andra föräldern fått någon ersättning som motsvarar föräldrapenning för barnet från ett annat EU/EES-land. Om ni inte har fått någon ersättning från det andra landet ska det i så fall framgå av intyget.

Du måste ansöka om föräldrapenning inom 90 dagar från det datum du vill ha föräldrapenning från. Du kan ansöka även om du ännu inte fått fram alla nödvändiga intyg eller väntar på beslut om att du är försäkrad i Sverige.

Om ditt barn saknar personnummer måste du ringa Försäkringskassan för att beställa en ansökningsblankett.

Hur många dagar du har rätt till beror på hur många dagar du eller den andra föräldern fått från det andra EU/EES-landet och när barnet blir bosatt i Sverige. Detta kan innebära att du inte har rätt till föräldrapenning från Sverige om de redan uttagna dagarna överstiger det maximala antalet dagar som du kan ha rätt till från Sverige.

Frågor och svar

 • Ja, i de flesta fall. Du har då bara möjlighet att bli försäkrad för de ersättningar som ingår i EU‑förordningarna, vilket är de flesta av Försäkringskassans ersättningar med undantag för underhållstöd och vissa delar av bostadsbidraget.

  Om du tillfälligt slutar arbeta i Sverige, till exempel om du är tjänstledig från ditt arbete, så omfattas du inte längre av svensk socialförsäkringslagstiftning och är därmed inte heller försäkrad i Sverige för alla ersättningar. Men om du redan från den första dagen utan arbete får en ersättning från Sverige som grundas på arbete så fortsätter du att vara försäkrad. Kontakta oss för att få veta vad som gäller för dig.

 • Det beror på om den ersättning du får likställs med arbete eller inte. Föräldrapenning, sjukpenning och a‑kassa likställs ofta med arbete.

  Om ersättningen grundas på ett tidigare arbete, så kan den likställas med arbete. I så fall anses du arbeta i två länder och du ska anmäla det till motsvarigheten till Försäkringskassan i det land där du bor. Den myndigheten utreder då vilket lands socialförsäkringslagstiftning du ska omfattas av. Det behöver göras för att du ska kunna få vårdförmåner och ersättning från rätt land och för att du eller din arbetsgivare ska veta vilket land sociala avgifter ska betalas till.

  Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz

  Om du inte omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i det land som du får ersättning från så kan du bli återbetalningsskyldig. Kontakta myndigheten som betalar ut ersättningen för att säkerställa att du fortfarande har rätt till din ersättning. Kontakta Försäkringskassan om du får ersättning från Sverige.

 • I e‑tjänsten på Mina sidor ser du vilka uppgifter vi behöver. Du kan också behöva bifoga olika handlingar, beroende på din situation.

  Om du inte kan använda Mina sidor kan du lämna uppgifterna på blanket:

  5456 Uppgifter vid flytt till eller arbete i Sverige Pdf, 841 kB.

  Om du är anställd eller arbetar i ditt egna aktiebolag ska du bifoga anställningsbevis eller ett avtal som visar när du började arbeta, hur mycket du arbetar och i vilket land du arbetar. Om du har ett eget aktiebolag ska du också bifoga en handling som visar vilken lön du tar ut.

  Om du är egenföretagare ska du bifoga

  • ett registreringsbevis för ditt företag
  • ett registerutdrag från Skatteverket som visar att ditt företag är godkänt för F‑skatt eller motsvarande handlingar från det land där ditt företag är registrerat
  • handlingar som styrker när du började arbeta i företaget.

  Om du är utsänd av en arbetsgivare ska du bifoga

  • intyg A1 om du är utsänd från ett EU/ESS‑land eller Schweiz
  • ett konventionsintyg om du är utsänd från ett land som Sverige har avtal om social trygghet med
  • ett anställningsintyg eller anställningsavtal där det framgår att du är utsänd om du är utsänd från ett land utanför EU/EES som Sverige inte har avtal med.
 • Om du arbetar på distans räknas det oftast som arbete i det land där du är när du utför dina arbetsuppgifter. Om du till exempel arbetar en del av din dag hemifrån, men din ordinarie arbetsplats är i ett annat land, så anses du oftast arbeta i två länder.

  Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz

 • Om du är utsänd från ett land som Sverige har avtal om social trygghet med så visar du det med ett intyg om vilket lands socialförsäkringslagstiftning du omfattas av. Kontakta myndigheten som motsvarar Försäkringskassan i det landet för att ansöka om intyget.

  Om du är utsänd enligt avtalet kan du inte vara försäkrad i Sverige för de ersättningar som ingår i avtalet. Du kan dock vara försäkrad i Sverige för de ersättningar som inte ingår i avtalet, beroende på om du i övrigt uppfyller villkoren för att vara försäkrad. Läs mer om vad som gäller för dina familjemedlemmar på sidan Flytta till Sverige.

  Flytta till Sverige

 • Det beror på vad du har kommit överens med din arbetsgivare om, och vad syftet med din vistelse i Sverige är. Att vara utsänd innebär att du har kvar din utländska arbetsgivare och arbetar tillfälligt i Sverige för din arbetsgivare. Kontakta myndigheten som motsvarar Försäkringskassan i det land där din arbetsgivare finns.

  Om du är egenföretagare kan du sända ut dig själv under vissa förutsättningar, och därmed fortsätta att omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i det land som ditt företag är registrerat i. Kontakta myndigheten i det landet för att ta reda på vad som gäller för dig.

 • Du som arbetar som flyg- eller kabinpersonal och har en stationeringsort inom EU/EES eller i Schweiz omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i det land där din stationeringsort finns. Det är det landet du kan få ersättning från.

  Om du är stationerad i Sverige ska du ansöka om intyg A1 från Försäkringskassan. Kom ihåg att bifoga handlingar som visar var du har din stationeringsort och vilka länder du flyger till och från, till exempel anställningsavtal och arbetsschema. Du ansöker på Mina sidor.

  Om du inte kan använda Mina sidor

  Anmäl på blankett:

  Om du inte är stationerad i Sverige ska du kontakta myndigheten i det land där du är stationerad för att ansöka om intyg A1. Kontakta Försäkringskassan om din stationeringsort är i ett land utanför EU/EES eller i Schweiz.

  Om du har mer än en arbetsgivare gäller andra regler för dig. Läs mer om det på sidan Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz.

  Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz

 • Du som är folkbokförd i Sverige har rätt till sjukvård. Du betalar vanlig svensk patientavgift för sjukvård inom det allmänna sjukvårdssystemet.

  Du som kommer från ett land inom EU/EES eller från Schweiz men som inte är folkbokförd i Sverige, kan få vård på samma villkor som de som är folkbokförda i Sverige. För att få vård behöver du visa upp ett intyg från Försäkringskassan.

  Du har även rätt till tandvård om du är försäkrad i Sverige. För att få subventionerad tandvård behöver du visa upp ett intyg från Försäkringskassan.

 • Om du inte arbetar är du inte försäkrad för ersättningar som baseras på arbete. Du kan dock fortfarande vara försäkrad för ersättningar som baseras på bosättning i Sverige. Läs mer på sidan Försäkrad i Sverige.

  Försäkrad i Sverige

  Du som är folkbokförd i Sverige har rätt till sjukvård. Du betalar vanlig svensk patientavgift för sjukvård inom det allmänna sjukvårdssystemet.

Senast uppdaterad