Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Besök servicekontor

Du är välkommen till ett servicekontor om du är frisk. Har du minsta förkylningssymtom – stanna hemma. Statens servicecenter följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att begränsa smittspridning av covid-19. Som besökare är det mycket viktigt att du följer anvisningar på plats för din och för servicehandläggarnas säkerhet.

På servicekontoren träffar du handläggare som kan hjälpa dig med ärenden som rör Försäkringskassan.

På servicekontoret kan du få hjälp med

  • att använda e-tjänsterna
  • ansökningar
  • allmän information
  • information om ditt ärende
  • blanketter
  • att skriva ut intyg och bevis.

Om du ska lämna in handlingar

Under servicekontorets öppettider kan du lämna in handlingar till Försäkringskassan och få dem ankomststämplade. Du kan däremot inte skicka handlingar rekommenderat till servicekontoret, eftersom vi inte har möjlighet att hämta ut dessa aviserade försändelser. Vill du skicka post till Försäkringskassan gör du det till:

Försäkringskassans Inläsningscentral
839 88 Östersund

Kontakta kundcenter för privatpersoner

Som alternativ till att besöka ett servicekontor kan du använda våra e-tjänster eller kontakta kundcenter. Om du ringer kan väntetiderna vara lite längre än vanligt på grund av många frågor om coronaviruset.

Kundcenter för privatpersoner

Senast uppdaterad