Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Bra att veta för dig som är god man eller förvaltare

Här har vi samlat information som är bra att känna till i din roll som god man eller förvaltare för någon som har ett ärende hos oss. Vi använder samlingsbegreppet ställföreträdare, men all information gäller oavsett om du är god man eller förvaltare.

Mina sidor för ställföreträdare

Som ställföreträdare har du tillgång till våra digitala tjänster. Välj ställföreträdare i rullistan på inloggningssidan, fyll i ditt personnummer och identifiera dig med bank-id. Härifrån kan du utföra ärenden som gäller en eller flera huvudmän.

Ansök på Mina sidor eller med blankett

Som ställföreträdare kan du ansöka om ersättning för din huvudman. Du kan ansöka om vissa ersättningar via Mina sidor. I ansökan fyller du i din huvudmans namn och personnummer och när du skickat in ansökan får du en kvittens som du kan spara ner eller skriva ut. Du har inte möjlighet att följa ärendet via Mina sidor.

För andra ersättningar behöver du ansöka med blankett och på Mina sidor har vi samlat blanketter som kan vara relevanta för dig. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut, signera och skicka till oss. Säkerställ också att du får med alla eventuella intyg som vi kan behöva.

Om du inte har möjlighet att logga in, hittar du alla blanketter samlade på sidan E-tjänster, blanketter och beräkningsverktyg.

E-tjänster, blanketter och beräkningsverktyg

När du signerar en ansökan innebär det att du intygar att alla uppgifter som du lämnat är fullständiga och sanningsenliga.

Anmäl ändringar till oss

Din huvudman är ansvarig för att anmäla ändringar till oss men som ställföreträdare omfattas du av samma ansvar om du får kännedom om att något kring din huvudman ändras som kan påverka personens rätt till ersättning, eller ersättningens storlek. Anmäl ändringen till oss inom 14 dagar efter att du fått kännedom om den. För vissa ersättningar kan du anmäla ändringar på Mina sidor, för andra anmäler du med blankett eller genom att ringa till oss. Om vi inte får reda på ändringarna kan din huvudman bli återbetalningsskyldig.

Om något ändras – meddela oss

 

Ett beslut om aktivitetsersättning är alltid tidsbegränsat. Om din huvudman har aktivitetsersättning behöver du därför hålla reda på hur länge hen är beviljad ersättning. Om det är aktuellt att ansöka om en ny period behöver vi få ansökan i god tid innan beslutet upphör för att inte riskera att det blir ett glapp i utbetalningarna.

När din huvudman fyller 30 år upphör aktivitetsersättningen. Om din huvudman uppfyller kriterierna för sjukersättning behöver du ansöka om det i god tid innan aktivitetsersättningen upphör. Aktivitetsersättningen övergår inte automatiskt till sjukersättning och det kan ta upp till fyra månader att handlägga ansökan.

Aktivitetsersättning och sjukersättning

En person som har aktivitetsersättning eller sjukersättning kan också ha rätt till bostadstillägg. Det behöver du i så fall ansöka om separat. Bostadstillägg är inte samma sak som bostadsbidrag. Vi har tagit fram ett verktyg där du kan fylla i din huvudmans uppgifter och få ett preliminärt besked på om hen har rätt till bostadstillägg.

Bostadstillägg för personer med aktivitetsersättning

Bostadstillägg för personer med sjukersättning

 

Om din huvudman har handikappersättning behöver du känna till att det i början av 2019 infördes ändringar som kan påverka din huvudmans ersättning. Mer information om ändringarna hittar du på sidan om handikappersättning.

Handikappersättning

Arvodet för ställföreträdare kan räknas som en merkostnad både i handikappersättningen och i merkostnadsersättningen om det är din huvudman som själv betalar arvodet. Om det är någon annan som står för kostnaden, exempelvis kommunen, räknas arvodet inte som en merkostnad. Vi kan godta arvodet som kostnad först när det finns ett beslut om arvode. Ett arvodesbeslut kan godtas först när det ska betalas även om arvodet avser utfört uppdrag året innan arvodet fastställs.

För att beviljas merkostnadsersättning behöver din huvudman ha kostnader som överstiger en viss summa per år. Du hittar mer utförlig information om vad som räknas som merkostnader på sidan om merkostnadsersättning.

Merkostnadsersättning för vuxna

 

Om din huvudman har personlig assistans kan det ingå i ditt uppdrag att skriva under räkningen varje månad innan den skickas till oss. När du skriver under räkningen innebär det att du på heder och samvete intygar att antalet timmar på räkningen stämmer med de timmar som din huvudman har fått assistans.

Vi vet att det kan vara svårt att som ställföreträdare kontrollera att assistans har utförts i den omfattning det är tänkt men vi förutsätter att du i kontakt med eller besök hos din huvudman kan bilda dig en uppfattning.

Till räkningen kan du därför bifoga en bilaga med en kortfattad beskrivning. Då får vi ett underlag för att bedöma om assistans har utförts och underskriften kan uppfylla kravet på heder och samvete, förutsatt att du kan stå för det som står.

Exempel på kortfattad beskrivning

”Jag har besökt min huvudman vid x tillfällen under perioden xx och då har personlig assistans utförts/assistenter varit på plats. Jag har inte fått någon signal, vare sig från huvudmannen eller någon annan, på att assistansen inte utförts och det finns inget som tyder på felaktigheter eller brister gällande assistansen. Utifrån det jag sett och kan kontrollera inom ramen för mitt ställföreträdarskap bedömer jag att assistansen har utförts.”

Om din huvudman anställer sina egna assistenter

Om din huvudman anställer sina egna assistenter behöver vi en fastställd identitet på varje assistent för att kunna betala ut assistansersättning för den tid som assistenten jobbat. Om assistenten saknar svenskt personnummer behöver vi därför en bestyrkt kopia på assistentens hemlandspass, nationella identitetskort eller liknande identitetshandling.

Information för dig som anställer assistenter själv

Årsredovisning till Överförmyndarnämnden

När vi gör en utbetalning av skattepliktiga ersättningar, redovisar vi utbetalningen och avdragen skatt till Skatteverket. När du behöver underlag att redovisa till Överförmyndarnämnden beställer du det från oss.

Information om vilka ersättningar som är skattepliktiga och skattefria hittar du på sidan Om skatt.

Om skatt

Vi behöver en kopia på ditt förordnande

Du som är ny ställföreträdare för en person med ärende hos oss behöver skicka in en kopia på ditt förordnande. Då får du din huvudmans post från oss skickad till dig och du kan logga in på Mina sidor som ställföreträdare för huvudmannen. Om du har flera huvudmän behöver vi en kopia på varje förordnande. Skicka kopian till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

Om du upptäcker oegentligheter

Om du i din roll ser något som inte verkar stämma, exempelvis om du misstänker att en person eller ett företag får ersättning som personen eller företaget inte har rätt till kan du anmäla det till oss så utreder vi. Du hittar mer utförlig information på sidan "Om du misstänker bidragsbrott".

Om du misstänker felaktiga utbetalningar eller bidragsbrott

Frågor och svar

  • Det kan bero på att vi inte har ett förordnande registrerat för dig. Då behöver du skicka en kopia på ditt förordnande till oss.

    Om du är ställföreträdare för flera personer behöver vi kopia på varje förordnande.

  • Än så länge finns bara de vanligaste ersättningarna tillgängliga för ställföreträdare på Mina sidor. Vi utvecklar fler e-tjänster för att underlätta för dig som ställföreträdare.

  • Nej, det är inte möjligt i dagsläget på grund av nuvarande lagstiftning.

  • Under perioden början av januari till sista mars beställer du underlag till årsredovisningen genom att logga in på Mina sidor som ställföreträdare. Fyll i personnumret för en eller flera huvudmän och klicka på beställ så kommer underlaget med posten till dig. Vi behöver ha en kopia på ditt förordnande registrerat hos oss sedan tidigare för att du ska få tillgång till underlaget.

    Behöver du underlag utanför denna period kan du ringa oss och be om ”summerade verkställda betalningar”. Du når oss på telefonnummer 0771‑524 524.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad