Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ansökan om samordning av rehabiliteringsinsatser

En person som inte har någon sjukpenninggrundande inkomst (SGI) kan ansöka om samordning av rehabiliteringsinsatser. Det innebär att Försäkringskassan samordnar insatser med andra aktörer, främst Arbetsförmedlingen. Det är ingen ersättning som ger pengar.

 

En person som deltar i Arbetsförmedlingens program kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Aktivitetsstöd eller utvecklings­ersättning när du deltar i Arbets­förmedlingens program

 

En person som deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering kan ha rätt till särskilt bidrag. Bidraget täcker vissa merkostnader för till exempel resor.

Försäkringskassan har ansvar för att samordna rehabiliteringsinsatser, men har inga egna insatser. Det innebär att vi samarbetar med andra aktörer för att en person ska kunna börja jobba.

Vem kan få samordning av rehabiliteringsinsatser?

För att ha rätt till samordning ska personen

  • inte ha någon SGI
  • vara försäkrad i Sverige (arbete eller bosättning)
  • ha ett intyg från läkare som visar att personen har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom
  • ha behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att kunna jobba.

Försäkringskassans samordningsuppdrag

3 minuter

Filmen förklarar hur Försäkringskassans jobbar med att samordna rehabiliteringsinsatser för personer med sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning, eller personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst och har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Hur mycket pengar kan personen få?

Det är ingen ersättning som ger pengar.

Så ansöker man

  1. Personen ansöker själv via e-tjänst eller på blankett.
  2. Försäkringskassan bokar in ett första digitalt möte.
  3. Om personen har rätt till samordning träffas man oftast tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen på ett digitalt möte. Där pratar man om vilket stöd hen behöver för att kunna jobba.

Senast uppdaterad