Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ersättningar för personer med funktions­nedsättning

Den här sidan vänder sig till dig som jobbar på en kommun och som kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning. Här hittar du relevanta blanketter och länkar.

Vuxna som har en funktionsnedsättning eller föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan ansöka om ersättning från oss. Du hittar utförlig information om de olika ersättningarna på sidorna under funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning

 

Vi ansvarar för den statliga assistansersättningen. Det innebär att vi utreder och betalar ersättning till personer som behöver hjälp med några i lagen fastställda behov, om behovet av hjälp är mer än 20 timmar per vecka. Du kan läsa mer utförlig information om den statliga assistansersättningen och uppdelningen mellan kommuner och Försäkringskassan.

Vårt uppdrag inom assistansersättning

Behöver någon i din kommun personlig assistans?

Du som handlägger LSS-ärenden kan kontakta oss direkt om en person i din kommun behöver assistans för grundläggande hjälpbehov mer än 20 timmar per vecka. Då behöver personen själv inte göra någon ansökan till oss. Vi kontaktar personen och utreder vilken hjälp han eller hon behöver. Använd blankett 3078 Anmälan från kommunen.

3078 Anmälan från kommunen om behov av personlig assistans Pdf, 776 kB.

Har din kommun utfört assistans i väntan på beslut från Försäkringskassan?

Om vi beviljar ersättning där ni har utfört personlig assistans i väntan på beslutet, kan ni begära pengar av oss retroaktivt. Det gäller om

  • kommunen har beviljat personen biträde av personlig assistent
  • kommunen har anmält till Försäkringskassan att personen kan ha rätt till assistansersättning
  • kommunen har utfört assistans i egen regi i väntan på att Försäkringskassan fattar beslut om assistansersättning för personen.

Fyll i och skicka in blankett 3032 Begäran från kommunen till oss senast i samband med att ni får meddelande från oss att vi har beviljat assistans. Vi kan ersätta tid från att ni meddelat oss om personens hjälpbehov och till dess vi har fattat ett beslut.

3032 Begäran från kommunen om ersättning för utförd personlig assistans Pdf, 702 kB.

Kommunen behöver anmäla förändringar

Om ert beslut om beviljade insatser ändras, så behöver vi få det så snart som möjligt. Använd blankett 3064.

3064 Anmälan från kommunen om beviljade insatser för den som har ansökt om eller har personlig assistans Pdf, 787 kB, öppnas i nytt fönster.

Betalning för de 20 första timmarna (kommunens betalningsansvar)

När vi får korrekta underlag för utförd assistans betalar vi ut hela ersättningen till den betalningsmottagare som finns registrerad hos oss. Eftersom kommunen ska stå för de första tjugo timmarna per vecka debiterar vi er i efterskott. Vi skickar månadsvis ett betalningsunderlag med beslutade och godkända timmar för varje vecka som assistans har utförts. Fakturan skickas som e-faktura och visar antalet timmar som kommunen ska betala multiplicerat med respektive timbelopp.

Anordnar din kommun assistans?

Vi har samlat aktuell information om vad som gäller för kommuner som anordnar assistans på sidan för assistansanordnare.

Kommunal assistansanordnare

 

Aktivitetsersättning är en ersättning för personer under 30 år som troligen inte kommer att kunna arbeta heltid under minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Aktivitetsersättning på grund av arbetsoförmåga

Unga personer som måste förlänga sin skolgång på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom kan få aktivitetsersättning under tiden som skolgången varar. Vi har samlat information om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. Informationen är främst riktad till skolpersonal men kan även vara relevant för dig som är handläggare på kommunen.

Försäkringskassans stöd för elever med förlängd skolgång

Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga

5 minuter

Filmen förklarar de grundläggande reglerna för aktivitetsersättning.

Relaterade länkar

Är du kommunal assistansanordnare?

Blanketter

Senast uppdaterad