Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Skola och förskola

Här finns information till dig som jobbar inom skola eller förskola. Du kan läsa om regler och ersättningar som på något sätt berör din verksamhet.

 

Elever som går i grundskola, anpassad grundskola eller i anpassad gymnasieskola kan få förlängt barnbidrag från Försäkringskassan från och med kvartalet efter att de har fyllt 16 år. Det gäller elever som har gått om ett år, börjat skolan ett år senare eller av någon annan anledning går kvar i grundskolan längre än andra elever som är födda samma år.

Om Försäkringskassan redan under vårterminen får information om att en elev som fyllt 16 år ska fortsätta i grundskolan till hösten, kan vi betala ut förlängt barnbidrag under sommaren. Om Försäkringskassan inte får informationen under vårterminen blir det ett glapp i utbetalningen under sommaren, vilket drabbar elevens familj ekonomiskt.

För att kunna få det måste skolan skicka in uppgifter om eleven och hens skolgång på blankett 2535 Uppgifter om barn över 16 år – Förlängt barnbidrag.

Om eleven har gjort ett avbrott i studierna ska det anmälas på blankett 2538 Anmälan om studieavbrott för barn över 16 år.

2535 Uppgifter om barn över 16 år – Förlängt barnbidrag Pdf, 721 kB, öppnas i nytt fönster.

2538 Anmälan om studieavbrott för barn över 16 år Pdf, 711 kB, öppnas i nytt fönster.

Kundcenter för partner 0771‑17 90 00 svarar på frågor om förlängt barnbidrag.

 

Barn som bor i Sverige har vanligtvis rätt till barnbidrag. Det betalas ut från och med månaden efter barnets födelse, eller senare om barnet till exempel flyttar till Sverige från utlandet, och som längst till och med det kvartal då barnet fyller 16 år.

Kontakta Försäkringskassan om en elev gör avbrott i sina studier för att vistas utomlands. Detsamma gäller om eleven uteblir från skolans undervisning utan giltigt skäl. Försäkringskassan behöver informationen för att säkerställa att barnbidrag inte betalas ut felaktigt.

Kontakta Försäkringskassan via Kundcenter för partner 0771‑17 90 00.

Det går också bra att lämna samma uppgifter till:
Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

Glöm inte att uppge barnets namn och personnummer, förälderns namn och personnummer, skolans namn och dina egna kontaktuppgifter.

 

Här hittar du information om Försäkringskassans stöd för elever som har förlagd skolgång.

Information till skolan om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Anmäl studieavbrott

Försäkringskassan behöver få information från skolor om en elev har avbrutit sina studier. Det kan till exempel vara en elev som har flyttat utomlands. Om Försäkringskassan får information om detta kan vi förhindra att bland annat barnbidrag betalas ut felaktigt.

När du som jobbar i skolan misstänker att en person får ersättning från Försäkringskassan på felaktiga grunder kan du använda vår e-tjänst för att tipsa oss.

Om du misstänker felaktiga utbetalningar eller bidragsbrott

Senast uppdaterad