Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringsbolag

Den här informationen är för dig som arbetar på ett försäkringsbolag.
Du kan läsa om regelverk och ersättningar som berör din verksamhet och om tjänster som vi på Försäkringskassan erbjuder dig. Du kan också läsa om i vilka situationer som du som handläggare kan behöva ha kontakt med oss.

 

Vem svarar på mina frågor?

För att få uppgifter vänder du dig till Kundcenter för partner som handlägger förfrågningar som kommer till Försäkringskassan från försäkringsbolag och tjänstepensionsbolag.

Skriftliga förfrågningar skickas till:

Kundcenter för partner
Box 93
662 22 Åmål

Kundcenter för partner

Pensionsmyndigheten handlägger förfrågningar om allmän pension och efterlevandepension.

Pensionsmyndigheten (pensionsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När kan Försäkringskassan lämna ut uppgifter?

Om någon utomstående, till exempel ett försäkringsbolag, begär att få handlingar eller uppgifter gör vi en så kallad utlämnandeprövning. Det innebär att Försäkringskassan tar ställning till om det är en allmän handling eller om det behövs en sekretessprövning.

Vi kan lämna ut uppgifter om utbetald ersättning till en försäkringsinrättning om den behöver uppgifterna för att kunna samordna ersättningar. I så fall behövs inget samtycke från personen som ärendet gäller. Vi tar ut en avgift för kopior om de är på tio sidor eller mer (avgiftsförordningen, 1992:191).

Samtycke och fullmakt

En person kan lämna samtycke till att en myndighet lämnar ut sekretessbelagda uppgifter som rör hen. Det gäller både utlämnande till andra myndigheter och till enskilda personer. Om någon med stöd av en fullmakt begär att få uppgifter för någon annans räkning, kontrollerar vi om den är giltig och vad den omfattar.

 

Information om it-tjänsten LEFI Online

LEFI Online står för leverera förmånsinformation och är en tjänst som utlämnar information elektroniskt från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten till parter som har rätt att ta del av informationen via tjänsten. LEFI Online innehåller individrelaterade uppgifter om olika förmåner, ersättningar eller bidrag.

 

Information till försäkringsbolag

LEFI Prenumeration står för leverera förmånsinformation och är en e-tjänst som utlämnar uppgifter från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten till parter som har rätt att ta del av informationen via tjänsten. LEFI Prenumeration innehåller information kring person- och förmånsinformation.

Tjänsten stödjer att användande part prenumererar på personer på så sätt att man förmedlas information om vissa händelser (till exempel att en information ändrats). Vid första beställning skickas den förmånsinformation som extern part har angivit för respektive person från det datum som angivits för förmånen/förmånerna (exempelvis sjukpenning). Därefter skickas löpande förändringar i dessa förmånsuppgifter


Senast uppdaterad