Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Blanketter för kommuner

Här hittar du blanketter för kommun och socialnämnd. Alla blanketter är i pdf-format. Spara blanketten på datorn innan du börjar fylla i. Öppna blanketten med Adobe Acrobat Reader.

2530 Begäran från socialnämnden om ändrad utbetalning av underhållsstöd Pdf, 850 kB.

2535 Uppgifter om barn över 16 år – förlängt barnbidrag Pdf, 705 kB.

3059 Tidredovisning för assistansersättning Pdf, 1005 kB.

3064 Anmälan från kommunen om beviljade insatser för den som har ansökt om eller har personlig assistans Pdf, 771 kB.

3066 Anmälan från arbetsgivare om uppgifter om personliga assistenter Pdf, 766 kB.

3078 Anmälan från kommunen om behov av personlig assistans Pdf, 776 kB.

3079 Begär betalningsmottagare och anordnare för assistansersättning Pdf, 777 kB.

3280 Begäran från socialnämnden om utbetalning av retroaktivt beviljad ersättning från Försäkringskassan Pdf, 706 kB.

3291 Anmälan om vistelse på eller utanför institution – barn med underhållsstöd Pdf, 723 kB.

3292 Anmälan om vistelse på eller utanför institution – handikappersättning Pdf, 707 kB.

3293 Anmälan om vistelse på eller utanför institution – vårdbidrag Pdf, 86 kB.

3294 Intyg om vistelse utanför institution, familjehem eller liknande Pdf, 701 kB.

5228 Begäran från socialnämnden om ändrad utbetalning av barnbidrag Pdf, 740 kB.

5242 Beställningsformulär för CSN att lämna uppgifter till Försäkringskassan Pdf, 702 kB.

8454 Förfrågan från kommunen om efterkontroll av kommunalt vårdnadsbidrag Pdf, 765 kB.

Senast uppdaterad