Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om skatt

Här kan du läsa om hur Försäkringskassan beräknar skatteavdrag på skattepliktiga ersättningar, vad du kan behöva göra för att undvika kvarskatt och vad du behöver tänka på när du deklarerar. Här finns också information till dig som är god man eller förvaltare.

När du får en skattepliktig ersättning från Försäkringskassan, till exempel sjukpenning, föräldrapenning eller sjukersättning, så drar vi av preliminär skatt vid varje utbetalning och betalar in den till Skatteverket. Om beloppet är under 100 kronor drar vi i de flesta fall ingen skatt.

Skatteavdrag på ersättning

Det finns två former av preliminär skatt. De flesta har A-skatt, till exempel anställda och pensionärer. Den som bedriver näringsverksamhet kan vara godkänd för F‑skatt. När någon både är anställd och bedriver näringsverksamhet kan Skatteverket besluta att hen ska ha både A‑skatt och F‑skatt (FA‑skatt).

Skatteavdraget kan göras på tre sätt:

 • enligt skattetabell
 • med 30 procent
 • enligt Skatteverkets beslut.

Om du får din huvudsakliga inkomst från Försäkringskassan drar vi skatt enligt din skattetabell. Får du din huvudsakliga inkomst från någon annan – till exempel din arbetsgivare – räknas ersättningen från Försäkringskassan som sidoinkomst och vi drar 30 procent i skatt. Om Skatteverket har beslutat om en annan beräkning av din skatt, så kan du skicka det beslutet till Försäkringskassan.

Om du är egenföretagare

För dig som är egenföretagare och har F‑skatt ska vi göra skatteavdrag med 30 procent. Om du har FA‑skatt eller SA‑skatt drar vi skatt enligt reglerna för A-skatt, om du inte visar att du själv betalar in din preliminärskatt till Skatteverket.

Om du har F‑skatt och får sjukpenning, rehabiliteringspenning eller smittbärarpenning ska vi inte dra skatt.

Skattepliktiga ersättningar

De här ersättningarna från Försäkringskassan är skattepliktiga.

 • aktivitetsersättning
 • aktivitetsstöd
 • arbetsskadelivränta
 • dagpenning till totalförsvarspliktiga
 • ersättning enligt 20 § lagen 1991:1047 om sjuklön
 • familjebidrag till rekryter (näringsbidrag)
 • föräldrapenning
 • graviditetspenning
 • närståendepenning
 • omvårdnadsbidrag
 • rehabiliteringspenning
 • sjukersättning
 • sjukpenning
 • smittbärarpenning
 • tillfällig föräldrapenning (vab)
 • vårdbidrag enligt äldre lagstiftning (dock inte den del som avser merkostnader).

Andra ersättningar från Försäkringskassan är skattefria, till exempel barnbidrag och bostadsbidrag.

 

På Skatteverkets webbplats finns aktuella skattetabeller för sjukpenning. Försäkringskassan använder dem för följande dagersättningar:

 • dagpenning till totalförsvarspliktiga
 • ersättning enligt 20 § lagen 1991:1047 om sjuklön
 • föräldrapenning
 • graviditetspenning
 • närståendepenning
 • rehabiliteringspenning
 • sjukpenning
 • smittbärarpenning
 • tillfällig föräldrapenning (vab).

Särskild skattetabell för aktivitetsstöd

Eftersom aktivitetsstöd betalas ut högst fem dagar per vecka används en särskild skattetabell som Försäkringskassan får från Skatteverket. Den finns inte på Skatteverkets webbplats.

Så undviker du kvarskatt

Eftersom skatteavdragen är preliminära kan du få kvarskatt om det dras för lite skatt under året. Det gäller till exempel om du har inkomster från flera utbetalare. Därför är det viktigt att du ser över hur mycket skatt som dras på respektive inkomst.

Kontakta Försäkringskassan om du vill att vi höjer skatteavdraget på den ersättning som du får för att undvika kvarskatt. Du kan också ansöka om jämkning hos Skatteverket, vilket innebär att Skatteverket beräknar din preliminära skatt för året. När du har fått ett jämkningsbeslut kan du skicka det till Försäkringskassan.

 

Om Försäkringskassan beslutar att du ska få ersättning retroaktivt för en längre period, så kan du behöva ansöka om jämkning och beräkning enligt reglerna om ackumulerad inkomst hos Skatteverket. Annars riskerar du att få kvarskatt. Bifoga beslutet om den retroaktiva utbetalningen som du har fått från Försäkringskassan.

Lämna sedan Skatteverkets beslut till Försäkringskassan så att vi kan dra av rätt skatt på din utbetalning. När du deklarerar måste du återigen begära att Skatteverket beräknar skatten enligt reglerna om ackumulerad inkomst.

När du ska deklarera

Alla skattepliktiga inkomster ska deklareras. Om vi betalar ut en skattepliktig ersättning till dig ska vi redovisa det till Skatteverket varje månad. Vi redovisar hur mycket ersättning du har fått och hur mycket skatt vi har dragit.

Du får ingen kontrolluppgift från oss. Därför kan det vara bra att spara utbetalningsbeskeden tills det är dags att deklarera så att du kan kontrollera att alla uppgifter stämmer i deklarationen.

 

Om du är god man eller förvaltare (ställföreträdare) för en person som har ett ärende hos oss kan du få ett underlag att använda i din årsredovisning till överförmyndarnämnden. Det är en sammanställning över vilka ersättningar vi har betalat ut till din huvudman under året och hur mycket vi har dragit i skatt.

Under perioden början av januari till mitten av mars kan du logga in via Mina sidor för att beställa sammanställningen. Behöver du underlag utanför denna period kan du ringa oss på 0771-524 524 och be om summerade verkställda betalningar.

Vi behöver ha en kopia på ditt förordnande registrerat hos oss för att du ska få tillgång till underlaget.

Särskild inkomstskatt (SINK) för dig som bor utomlands

Bor du i ett annat EU‑land och får ersättning från Försäkringskassan ska du som regel betala särskild inkomstskatt (SINK). Skatten är en statlig definitiv källskatt på 25 procent.

Du kan ansöka om SINK hos Skatteverket. Med SINK slipper du deklarera i Sverige, men du kan välja att göra det ändå. Läs mer på skatteverket.se.

Om du inte har SINK drar vi preliminär skatt som vanligt.

 

Dubbelbeskattning innebär att en och samma person beskattas för samma inkomst i två eller flera länder.

Det finns möjlighet att undanröja eller lindra effekterna av dubbelbeskattning. Det är Skatteverket som beslutar i frågor om det.

 

En gränsgångare är en person som är bosatt i en gränskommun i ett nordiskt land och pendlar till sitt arbete i en gränskommun i ett annat nordiskt land.

Reglerna innebär förenklat att gränsgångarens inkomst av anställning beskattas endast i hemvistlandet. De gäller däremot inte ersättning från Försäkringskassan.

Senast uppdaterad