Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ersättning för barn, unga och familjer

Här kan du läsa om några av de ersättningar barn, unga och föräldrar kan få.

 

Barn som bor i Sverige har vanligtvis rätt till barnbidrag. Det betalas ut från och med månaden efter barnets födelse eller senare, till exempel om barnet flyttar till Sverige. Barnbidraget är skattefritt och betalas ut till och med det kvartal barnet fyller 16 år.

Barn i familjehem

Om socialnämnden har placerat ett barn i familjehem ska Försäkringskassan betala ut barnbidrag till familjehemsföräldern. En förutsättning är att kommunen har begärt att utbetalningen ska ändras, och att barnet före placeringen hade en vårdnadshavare som hade rätt till bidraget. Om kommunen inte begär att utbetalningen ändras kommer barnbidraget att betalas till barnets vårdnadshavare som sedan får ett återbetalningskrav. Barnbidraget kan betalas ut till familjehemsföräldern från och med månaden efter den månad som kommunen har informerat om ändringen.

Barn i hem för vård eller boende eller i stödboende

Om socialnämnden har placerat ett barn i hem för vård eller boende eller i stödboende ska Försäkringskassan betala ut barnbidrag till kommunen. Om kommunen inte begär att utbetalningen ändras kommer barnbidraget att betalas till barnets föräldrar som sedan får ett återbetalningskrav. Barnbidraget kan betalas ut till kommunen månaden efter placeringen. Om barnet placerades den första dagen i månaden betalas pengarna ut från och med samma månad. En förutsättning är att vi har fått uppgift om placeringen.

Barn som kommer ensamma till Sverige

Barn som är flyktingar eller kommer ensamma till Sverige av andra skäl och som söker uppehållstillstånd, får en god man. Det finns inget lagstöd för att betala ut barnbidrag till den gode mannen. Om barnet beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska den gode mannen ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken. Vårdnadshavaren kan få barnbidrag från och med månaden efter det att hen fick vårdnaden om barnet.

Om socialnämnden har placerat ett ensamkommande barn i familjehem ska Försäkringskassan betala ut barnbidrag till familjehemsföräldern eller familjehemsföräldrarna, förutsatt att barnet har en särskilt förordnad vårdnadshavare och kommunen har informerat Försäkringskassan om placeringen. Barnbidraget kan betalas ut från och med månaden efter den månad som vi fick informationen.

Om socialnämnden har placerat ett barn som kommit ensamt till Sverige i hem för vård eller boende eller i stödboende ska vi betala ut barnbidrag till kommunen förutsatt att barnet har en särskilt förordnad vårdnadshavare. En annan förutsättning är att vi har fått uppgift om placeringen. Barnbidraget ska betalas ut till kommunen månaden efter placeringen. Om placeringen skedde första dagen i månaden betalas pengarna ut från och med samma månad.

I alla situationer ovan gäller även att barnet måste ha uppehållstillstånd och anses vara bosatt i Sverige.

Flerbarnstillägg

Utöver barnbidraget betalas ett flerbarnstillägg automatiskt ut till den som får barnbidrag för minst två barn. Föräldrar kan också få flerbarnstillägg för ett studerande barn som har fyllt 16 år fram till och med juni det år barnet fyller 20 år, förutsatt att barnet bor hemma. Flerbarnstillägg betalas inte ut för ett barn som är placerat i ett familjehem eller i ett hem för vård och boende.

Barnbidrag

 

Underhållsbidrag är pengar som den ena föräldern betalar till den andra. Det ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Det är en fördel om föräldrar kommer överens om ett underhållsbidrag. Om de inte gör det kan föräldern som bor med barnet ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan.

Mer information om underhållsstöd och underhållsbidrag – för privatpersoner

Barn som får vård eller placerats i ett boende

Barnet eller den studerande har inte rätt till underhållsstöd om hen under en hel månad:

  • får vård på institution på statens bekostnad
  • bor i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • vårdas i familjehem, stödboende eller HVB-hem.

Den nämnd som ansvarar för vården ska genast meddela Försäkringskassan när ett barn skrivs ut eller in. För det finns en särskild blankett "3291 Anmälan om vistelse på eller utanför institution – barn med underhållsstöd".

3291 Anmälan om vistelse på eller utanför institution – barn med underhållsstöd Pdf, 743 kB.

Utbetalning till annan för barnets bästa

När barnet bor tillsammans med en vårdnadshavare som får underhållsstöd kan socialnämnden begära att underhållsstödet betalas ut till någon annan lämplig person eller till nämnden så att pengarna används för barnets bästa. För det finns en särskild blankett ”2530 Begäran från socialnämnden om ändrad utbetalning av underhållsstöd”.

2530 Begäran från socialnämnden om ändrad utbetalning av underhållsstöd Pdf, 850 kB.

Stöd till föräldrar för att de ska komma överens om underhållsbidrag

Från och med 1 april 2016 har Försäkringskassan ett uppdrag som rör underhåll till barn. Vi ska bland annat informera föräldrar när det gäller frågor om underhåll och försörjning av barn. I uppdraget ingår också att hjälpa föräldrar att räkna ut underhållsbidrag och så att de kan komma överens i civilrättsliga avtal.

Vi har tagit fram ett beräkningsverktyg som gör det blir möjligt för föräldrar att själva räkna ut ett rättvist underhållsbidrag utifrån de uppgifter de lägger in i verktyget.

Vi erbjuder möjlighet att boka ett personligt webbmöte med någon av våra handläggare.

Kommunens samtalsledare spelar en viktig roll

Samtalsledare i kommuner spelar en viktig roll för att separerande föräldrar ska kunna komma överens, bland annat när det gäller hur båda ska bidra till barnets eller barnens försörjning. I samarbetssamtalet kan Försäkringskassans beräkningsverktyg användas.

Här kan du läsa frågor och få svar om förändringarna i underhållsstödet och det stöd som Försäkringskassan kan erbjuda separerade föräldrar.

Separerade föräldrar

Separationspodden – goda råd och inspiration

På webbplatsen separaradeforaldrar.se finns mer information. Bland annat Försäkringskassans egen podd, Separationspodden. Den belyser separation ur olika perspektiv. Syftet med podden är att ge separerade föräldrar råd och inspiration så de själva kan komma överens om underhållsbidrag.

Separerade föräldrar

Senast uppdaterad