Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Retroaktivt beviljad ersättning

Om Försäkringskassan beviljar en ersättning retroaktivt till en person som fått ekonomiskt bistånd, så kan socialnämnden begära att Försäkringskassan betalar den retroaktiva ersättningen till socialnämnden. Det gäller dock bara om personen har mer än 1 000 kronor av biståndet kvar att betala tillbaka.

Begäran från socialnämnd

En begäran om utbetalning av retroaktivt beviljad ersättning ska göras på blankett FK 3280. På blanketten ska det stå

  • vilket belopp socialnämnden begär
  • vilken förmån som avses
  • vilken belopp som socialnämnden sammanlagt har betalat ut till den ersättningsberättigade och hens familj
  • vilken tid som avses.

3280 Begäran från socialnämnden om utbetalning av retroaktivt beviljad ersättning från Försäkringskassan Pdf, 717 kB.

Ovanstående uppgifter är obligatoriska. Saknas de måste blanketten skickas tillbaka för komplettering, vilket kommer att fördröja handläggningen av utbetalning av retroaktiv ersättning till socialnämnden.

Retroaktivt beviljad ersättning för barnbidrag, assistansersättning eller etableringsförmåner betalas inte ut till socialnämnden. Bland etableringsförmåner finns etableringsersättning, utvecklingsersättning, aktivitetsstöd, etableringstillägg och bostadsersättning.

Innan du skickar in blanketten till Försäkringskassan är det bra om den som har fått ekonomiskt bistånd undertecknar den, eftersom vi annars måste underrätta personen om socialnämndens begäran. Det innebär att handläggningen av utbetalning av retroaktiv ersättning till socialnämnden fördröjs.

Senast uppdaterad