Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Lediga jobb

Lediga jobb på Försäkringskassan sorterade efter anställningsort och sista ansökningsdag. Just nu söker vi särskilt systemutvecklare och jurister. Läs mer om alla våra jobb.

Har du frågor?

Har du frågor eller tekniska problem är du välkommen att kontakta HR-Helpdesk på telefon: 0771‑52 44 40 eller mejl hr-fragor@forsakringskassan.se

 

Om du anser att ett anställningsbeslut är felaktigt och att du själv borde ha fått anställningen, kan du överklaga beslutet skriftligen. För att få anställningen genom att överklaga måste du kunna visa att du själv är skickligare för den aktuella anställningen än den som först fick den.

I överklagandet ska följande uppgifter finnas med:

  • vilken anställning det gäller
  • diarienummer
  • varför du anser att du borde ha fått anställningen.

Ditt överklagande sänder du till:

HR-avdelningen
Bemanning och rekrytering 1
Försäkringskassan
103 51 Stockholm

Märk ditt kuvert med ”Överklagan"

Vi sänder ditt överklagande vidare till Statens Överklagandenämnd för prövning.

För att ditt ärende ska prövas måste ditt överklagande ha kommit in till Försäkringskassan innan beslutet har vunnit laga kraft, det vill säga inom tre veckor från den dag beslutet om anställning anslogs på Försäkringskassans huvudkontors anslagstavla, vid receptionen på LM Ericssons väg 30 i Hägersten. Kontakta HR Helpdesk, telefon: 0771‑52 44 40 eller mejl hr-fragor@forsakringskassan.se om du vill få anslaget för kännedom.