Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Jobba på Försäkringskassan

Hos oss får du cirka 14 000 kollegor över hela Sverige. Många av oss arbetar som handläggare, utredare eller chefer inom våra olika försäkringar. Vi är också ett stort antal medarbetare som jobbar inom till exempel it, juridik, ekonomi, HR, kommunikation, säkerhet, verksamhetsutveckling och analys.

Våra yrkesroller

Så säger våra medarbetare

3 minuter

Jag känner att jag gör ett arbete som är viktigt, kompetensen är hög och karriärmöjligheterna är stora. Så säger några av våra medarbetare om att jobba på Försäkringskassan.

Förmåner

Vi vill att du ska trivas och må bra hos oss och ett jobb på Försäkringskassan för med sig många förmåner. Vi erbjuder bland annat flextid, friskvårdsbidrag som är 2 000 kr per år och varje vecka får du en friskvårdstimme på betald arbetstid. Du får gott om semesterdagar, där det exakta antalet baseras på din ålder.

Antal semesterdagar under ett år.
ÅlderAntal semesterdagar
Till och med det år du fyller 29 år28 dagar
Från och med det år du fyller 30 år31 dagar
Från och med det år du fyller 40 år35 dagar

För dig som går på föräldraledighet erbjuder vi föräldralön under 360 dagar, vilken är 10 procent av en heltidslön. Som anställd i staten omfattas du av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16, och har rätt till tjänstepension som kompletterar den allmänna pensionen. Du får viss ersättning för sjukvård och läkemedel och du har möjlighet att få betald ledighet om du ska flytta.

Distansarbete

Som anställd hos oss vill vi att du ska ha förutsättningar att skapa en bra balans mellan arbete och fritid. Därför har du möjlighet att arbeta en viss del av din arbetstid på distans. Vi är en stor arbetsgivare och hos oss kan man arbeta med ett brett spektrum av arbetsuppgifter, därför varierar möjligheterna till distansarbete. Kontakta rekryterande chef eller HR‑specialist för den tjänst du söker, så kan de berätta mer om hur distansarbete skulle kunna fungera inom just det arbetsområdet.

Att vara anställd i staten

Att vara anställd på Försäkringskassan är ett stort ansvar och alla våra medarbetare ska följa den statliga värdegrunden. Den bygger på Sveriges grundlagar och går mycket förenklat ut på att du ska agera demokratiskt och med samhällets bästa i åtanke.

Den statliga värdegrunden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den statliga värdegrunden

4 minuter

På Försäkringskassan har vi en etisk kod som beskriver hur alla anställda ska uppträda i kontakterna med medborgare och med varandra. Den etiska koden utgår från den statliga värdegrunden.

Utvecklingsmöjligheter

Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter och kan därför erbjuda dig en stor variation av arbetsuppgifter. Hos oss kan du utvecklas och lära dig nya saker. Som arbetsgivare tycker vi att det är positivt när våra medarbetare vill ta ansvar för att driva både sin egen och verksamhetens utveckling framåt.

Som anställd har du tillgång till många interna utbildningar, både webb‑ och lärarledda. De ger dig möjlighet att bredda och fördjupa dina kunskaper inom olika områden.

Du kan också få möjlighet att utföra olika uppdrag parallellt med ditt vanliga ansvarsområde. Det kan handla att utveckla verksamheten inom den egna arbetsgruppen, till exempel genom att vara handledare för nyanställda eller att göra utbildningsinsatser inom det expertområde du besitter. Det kan också vara uppdrag som berör hela myndigheten, som utvecklingsprojekt för att digitalisera verksamheten.

Vårt hållbarhetsarbete

Som myndighet har vi ett ansvar att främja en hållbar utveckling utifrån tre dimensioner, nämligen miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. För oss som arbetsgivare innebär det att vi arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet i vår strävan mot ett hållbart arbetsliv.

Kompetens, förståelse och medvetenhet är förutsättningar för att våra medarbetare ska kunna medverka i Försäkringskassans miljöarbete. För att integrera miljöperspektivet i det dagliga arbetet genomgår alla medarbetare en miljöutbildning.

Vårt uppdrag

Senast uppdaterad