Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Jobba som jurist

Är du jurist och beredd att göra skillnad? Här finns lediga jobb och information om hur det är att arbeta som jurist hos oss. Möt några av våra jurister som berättar om sina uppdrag.

Fotokollage på jurister på Försäkringskassan.

Lediga jobb

Just nu finns inga lediga jobb.

Här berättar några av våra jurister om sina uppdrag

Möt Farnaz – jurist i barnrätt

2 minuter

"Jag trivs väldigt bra med både mina arbetsuppgifter och kollegor. Det känns betydelsefullt att arbeta med barns rättigheter."

Möt Ludvig – processförare

Emelie, stabsjurist. Foto.

I paletten av olika juristroller på Försäkringskassan finns processförare som driver ärenden som har gått till domstol. En av processförarna är Ludvig som började i februari 2022 när han lämnade en tjänst på förvaltningsrätten i Stockholm.

−Vi processförare ska se till att den försäkrade får rätt ersättning, under förutsättning att rätten finns, men också att Försäkringskassan får tillbaka de belopp som har betalats ut felaktigt. Det är domstolen som fattar beslut men vi ska ta fram ett tydligt underlag som är hjälpsamt för rätten. Det är fråga om kvalificerad juridik och jag lär mig hela tiden nya saker, säger Ludvig.

Han beskriver ett varierande och flexibelt arbete där han både arbetar självständigt och tillsammans med andra i samma roll men också med exempelvis specialister och rättsliga experter.

− När jag jobbade på domstolen hade jag Försäkringskassan som part och utredningarna höll genomgående en hög kvalitet. Det gjorde att jag blev intresserad av att söka mig till myndigheten. Mina förväntningar var höga men de har infriats. Kollegorna är fantastiskt trevliga och det är högt i tak. Jag trivs väldigt bra, säger Ludvig.

Möt Fredrik – rättslig expert

Fredrik, rättslig expert. Foto.

När Fredrik arbetade som domare hade han ett stort ansvar som beslutsfattare. Som rättslig expert på Försäkringskassan har han också en ansvarsfull roll men också stora möjligheter att vara kreativ och att påverka.

– Jag utreder och lämnar lagförslag på förbättringar i socialförsäkringen så att reglerna ska fungera ändamålsenligt och som det är tänkt. Det kan också handla om att möjliggöra för digitalisering och bidra till mer förutsägbara beslut. Mina och mina kollegors olika förslag ligger oftast till grund för Försäkringskassans större rättsliga beslut och det är stimulerande, säger Fredrik som har arbetat på Försäkringskassan sedan 2018.

Han tillhör ett team på cirka tio personer som arbetar med regelutveckling för olika försäkringsområden.

Hur är en rolig dag på jobbet?

– Det är en dag när jag kan fördjupa mig i en fråga och medan jag arbetar kommer det in något brådskande. Det kan vara departementet som vill veta vad vi tycker om ett förslag till en lagändring. Jag blir inspirerad att göra ett så bra jobb som möjligt när jag vet att det har effekt i samhället och påverkar människor, säger Fredrik.

Möt Maria – verksjurist inom dataskydd

Maria, verksjurist inom dataskydd. Foto.

”Det är varierat och finns många möjligheter att utvecklas. Vi kan både fördjupa oss i en specifik fråga och jobba i olika projekt.”

Det säger Maria som i snart tre år arbetat som jurist på Försäkringskassans kontor i Sundsvall.

– Jag jobbar bland annat med olika utvecklingsprojekt inom digitalisering. Då är min roll att hitta rättsliga lösningar, ofta utifrån nya frågeställningar, som gör att vi uppfyller krav på exempelvis rättssäkerhet och tillgänglighet. Det är roligt att jobba tillsammans kollegor med andra kompetenser, exempelvis verksamhetsutvecklare och it-arkitekter, säger Maria.

Hösten 2020 var Maria tjänstledig för att jobba på Digg, myndigheten för digital förvaltning. Där arbetade hon med ett projekt som handlar om att myndigheter ska kunna utbyta information på ett effektivt och säkert sätt.

– Jag är fortfarande delaktig i det projektet. Då jobbar jag tillsammans med jurister från andra myndigheter. Det är givande för vi lär av varandra och alla bidrar med sin kunskap för hur informationsutbyte ska göras, säger Maria.

Möt Ulrika – verksjurist

1 minut

”När jag kom hit slogs jag av hur hög kompetensen är. Av hur många skickliga och välmeriterade personer som jobbar här. Det är en väldigt trevlig och hjälpsam stämning och ett bra arbetsklimat där vi får mycket uppskattning internt.”

Det här kan du jobba med som jurist

Som jurist på Försäkringskassan arbetar du antingen med rättslig styrning eller rättsligt stöd.

  • Rättslig styrning: Du arbetar på vår Rättsavdelning med socialförsäkringsrätt och förvaltningsrätt liksom med styrningsfrågor som rör digitalisering, personuppgiftshantering och mänskliga rättigheter.
  • Rättsligt stöd: Du arbetar på en av våra försäkringsavdelningar med att ge rättsligt stöd till handläggningen. Du bidrar också till myndighetens samlade rättsliga arbete genom att identifiera områden i behov av rättslig styrning.

Är du beredd att göra skillnad?

Försäkringskassan hanterar drygt 40 ersättningar och bidrag och betalar ut cirka 230 miljarder om året. Vi påverkar människors liv. Det ansvaret axlar vi dagligen. Det kan du också göra.

Vi behöver fler jurister, som kan tänka strategiskt och kreativt. Det handlar om allt från att stödja våra handläggare att alltid fatta korrekta beslut enligt gällande lagar och regler, till att ge stöd i it-utveckling och dataskyddsfrågor.

Det handlar även om att utveckla och förädla regelverket bakom de 24 miljoner beslut Försäkringskassan fattar varje år, så att det blir tydligare och mer förutsägbart.

Framförallt handlar det om att använda dina kunskaper och erfarenheter till att göra skillnad för enskilda människor och hela samhället. Det är ett stort ansvar. Vill du dela det med oss?

Senast uppdaterad