Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om ni ska separera

 
Om du ska separera 5 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information som kan vara bra att veta om du ska separera från föräldern till ditt barn.

 

Om ni ska separera och har barn tillsammans är det viktigt att komma överens om hur ni ska dela på kostnaderna för barnet. Ni kan också behöva se över vem som får barnbidraget och om ni kan få bostadsbidrag.

Om barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna – växelvist boende

Normalt behöver ingen av föräldrarna betala underhållsbidrag om barnet bor ungefär lika mycket hos båda. Men om det är stor skillnad på er ekonomi kan det vara rättvist att den som har bäst ekonomi betalar underhållsbidrag. Barnets levnadsstandard ska inte variera alltför mycket från vecka till vecka.

Skillnaden i ekonomi kan till exempel bero på inkomst eller förmögenhet.

Underhållsbidrag – när barnet bor hos dig

Underhållsbidrag – när barnet inte bor hos dig

Kom överens om underhållsbidrag

Om barnet bara bor hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala underhållsbidrag, eller på annat sätt se till att barnets försörjning blir tryggad. Underhållsbidragets storlek påverkas av barnets behov och föräldrarnas ekonomiska möjligheter.

Underhållsbidrag – när barnet bor hos dig

Underhållsbidrag – när barnet inte bor hos dig

Om barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna behöver ingen betala underhåll för barnet. Men i vissa fall kan det ändå vara rimligt, till exempel om den ena föräldern har en högre inkomst än den andra.

Barnet bor hos båda föräldrarna

Underhållsstöd

Om barnet bos endast hos en förälder och du och den andra föräldern inte kan komma överens om ett underhållsbidrag kan det finnas rätt till underhållsstöd.

Underhållsstöd – när barnet bor hos dig

Underhållsstöd – när barnet inte bor hos dig

Hjälp hos kommunen

Om ni har svårt att komma överens om umgänge, vårdnad, boende och barnets försörjning kan ni vända er till kommunen för att få hjälp med ett samarbetssamtal. Samarbetssamtalet kostar ingenting och är en möjlighet för er att hitta gemensamma lösningar för barnets bästa utan att behöva gå till domstol.

Om ni har haft samarbetssamtal och fått hjälp av Försäkringskassan men ändå inte kan komma överens om frågor som rör barnet så kan ni vända er till tingsrätten. Kontakta ett juridiskt ombud för att få veta hur ni ska göra.

Barnbidrag

 

Du och den andra föräldern kan ändra vem som ska få barnbidraget genom att logga in på Mina sidor.

Om du och den andra föräldern inte är överens om vem som ska få barnbidraget kan Försäkringskassan pröva din anmälan även utan att den andra föräldern signerar anmälan.

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fwps%2Fmyportal%2Fprivatpers%2Ftjanster%2Fbbanmalmottagare","login":true,"text":"Ändra vem som ska få barnbidraget"}

När du har anmält kommer vi att starta en utredning om var barnet bor och vem som har rätt att få barnbidraget. Först kontaktar vi den andra föräldern för att stämma av uppgifterna om var barnet bor. Om vi behöver mer information från dig så hör vi av oss.

Eftersom vi behöver kontrollera uppgifterna med den andra föräldern tar det längre tid att handlägga ditt ärende än om ni anmäler tillsammans.

När ändras fördelningen av barnbidraget?

Om ni är överens kommer den nya fördelningen av barnbidraget börja gälla månaden efter att ni båda har godkänt anmälan.

Om ni inte är överens kan det ta längre tid eftersom vi måste göra en utredning om barnets boende.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Om du har tekniska problem

  Om ditt e-leg inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidan för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

  Vanliga frågor och svar

  Om du måste ansöka på en pappersblankett

  Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan E‑tjänster och blanketter på svenska.

  E-tjänster och blanketter på svenska

Relaterade länkar

När du separerar påverkas inte din rätt till föräldrapenning

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad