Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om ni ska separera

 
Om du ska separera 5 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information som kan vara bra att veta om du ska separera från föräldern till ditt barn.

 

Om ni ska separera och har barn tillsammans är det viktigt att komma överens om hur ni ska dela på kostnaderna för barnet. Ni kan också behöva se över vem som får barnbidraget och om ni kan få bostadsbidrag.

Om barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna – växelvist boende

Normalt behöver ingen av föräldrarna betala underhållsbidrag om barnet bor ungefär lika mycket hos båda. Men om det är stor skillnad på er ekonomi kan det vara rättvist att den som har bäst ekonomi betalar underhållsbidrag. Barnets levnadsstandard ska inte variera alltför mycket från vecka till vecka.

Skillnaden i ekonomi kan till exempel bero på inkomst eller förmögenhet.

Läs mer om när barnet bor hos båda föräldrarna – växelvist boende

Så kommer ni fram till ett rättvist underhållsbidrag

Om barnet bor mest hos en av föräldrarna

Om barnet bor hos en av föräldrarna mesta tiden ska den förälder som inte har barnet hos sig lika mycket betala underhållsbidrag. Hur stort underhållsbidraget ska vara beror på barnets behov och er ekonomi.

Underhållsbidrag från den andra föräldern

Betala underhållsbidrag till den andra föräldern

Samarbetssamtal hos kommunen

Ni kan få hjälp att komma överens om ett underhållsbidrag genom ett samarbetssamtal. Alla kommuner ska erbjuda sådana samtal vid separationer där barn är inblandade. Ni betalar ingenting för samtalen.

Samarbetssamtalen handlar om att enas i viktiga frågor som gäller barnet. Det kan också handla om till exempel vårdnad, boende och umgänge. Samtalen kan leda fram till en muntlig överenskommelse, eller ett skriftligt avtal om någon vill ha det.

Kontakta familjerätten i kommunen för att boka ett samarbetssamtal. Kontaktuppgifter finns på kommunens webbplats.

Om ni inte kan komma överens genom samarbetssamtal kan nästa steg vara att en domstol får bestämma. Kontakta ett juridiskt ombud för att få veta hur ni ska göra.

Läs mer om samarbetssamtal på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Underhållsstöd från Försäkringskassan

Om det inte fungerar som det ska med underhållsbidrag kan den förälder som har barnet ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Det kan vara om den förälder som ska betala inte betalar i tid, betalar för lite eller inte alls.

Den förälder som är skyldig att betala underhållsbidrag måste betala tillbaka hela eller delar av underhållsstödet till Försäkringskassan.

Underhållsstöd från Försäkringskassan

Betala för barnets underhåll till Försäkringskassan

Barnbidrag

Efter en separation kan det vara aktuellt att ändra mottagare för barnbidraget. Det kan vara mer rättvist för barnet att låta hela bidraget gå till den förälder som har barnet boende hos sig.

Om du vill ändra hur barnbidraget betalas ut kan du göra det på Mina sidor. Ändringen går snabbt om barnets andra förälder också loggar in på Mina sidor och godkänner ändringen.

Om du och den andra föräldern inte är överens så kan du anmäla ändringen utan att hen godkänner ändringen. Men då tar det längre tid, eftersom vi måste utreda var barnet bor. Vi kontaktar den andra föräldern och informerar om vilka uppgifter du har lämnat. Den andra föräldern har därefter två veckor på sig att lämna synpunkter.

Bostadsbidrag

En separation leder ofta till högre bostadskostnader. Ta reda på om du har rätt till bostadsbidrag från Försäkringskassan.

Bostadsbidrag till barnfamiljer

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • I verktyget Beräkna underhållsbidrag finns förifyllda belopp för vad barn normalt kostar. Beloppen baseras på Konsumentverkets beräkningar. Om du inte vill ange kön och ålder för barnet kan du hitta beloppen själv på Konsumentverkets webbplats.

  Beräknade hushållskostnader (konsumentverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Om den andra föräldern inte har råd att betala kan du ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Den andra föräldern får sedan betala tillbaka hela eller delar av underhållsstödet till Försäkringskassan efter förmåga.

  Underhållsstöd från Försäkringskassan

 • Ja, eftersom underhållsbidraget beräknas utifrån era inkomster och utgifter behöver ni det.

  Det är också viktigt att göra en ny beräkning när barnet blivit äldre. En trettonåring har till exempel högre kostnader än en sexåring.

  Beräknade hushållskostnader (konsumentverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Ja, men tänk på att det kan vara förenat med kostnader att göra det. Det bästa är om ni kan komma överens om underhållsbidraget i ett avtal i stället för i en dom. Prata med ditt juridiska ombud om detta.

 • Det beror på i vilket land den andra föräldern bor. Ring oss på 010‑115 10 10 för att få veta vad som gäller för dig.

 • Nej, om det finns en hotbild mot dig eller barnet kan du ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan.

  Underhållsstöd från Försäkringskassan

Relaterade länkar

När du separerar påverkas inte din rätt till föräldrapenning

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad