Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukpenning och rehabiliteringspenning

Sjukpenning och rehabiliteringspenning är ett ekonomiskt stöd för personer som har tillfälligt nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Antal mottagare efter kön, 1999-

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext. Sveriges officiella statistik

Efter några år med starkt ökande långtidssjukfrånvaro runt millennieskiftet minskade antal mottagare av sjukpenning mellan åren 2003 till 2010 för att sedan återigen öka fram till år 2016. Mellan 2016 och 2019 minskade antal mottagare något för att återigen öka under covid-19 pandemins början år 2020. Under 2021 minskade antalet mottagare i jämförelse med 2020. Under 2021 var drygt 620 000 personer någon gång sjukskrivna med sjukpenning från Försäkringskassan. Fler kvinnor än män får sjukpenning.

Relaterade länkar

Sjukpenning och rehabiliteringspenning

Kontakt

När publiceras statistiken?