Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukpenning och rehabiliteringspenning

Sjukpenning och rehabiliteringspenning är ett ekonomiskt stöd för personer som har tillfälligt nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Antal mottagare efter kön, 1999-

Diagram över sjuk– och rehabiliteringspenning antal mottagare efter kön, 1999- som visar att efter några år med starkt ökande långtidssjukfrånvaro runt millennieskiftet minskade antal mottagare av sjukpenning mellan åren 2003-2010

Efter några år med starkt ökande långtidssjukfrånvaro runt millennieskiftet minskade antal mottagare av sjukpenning mellan åren 2003 till 2010 för att sedan återigen öka fram till år 2016. Mellan 2016 och 2019 minskade antal mottagare något för att återigen öka under covid-19 pandemin 2020. Fler kvinnor än män får sjukpenning och under år 2020 var drygt 680 000 personer sjukskrivna med sjukpenning från Försäkringskassan.

Relaterade länkar

Sjukpenning och rehabiliteringspenning

Kontakt

När publiceras statistiken?