Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik inom området sjuk – arbetsskadelivräntor och yrkesskadelivräntor

Statistik om arbetsskadelivräntor och yrkesskadelivräntor

Statistik om arbetsskadelivräntor och yrkesskadelivräntor, vilka är ekonomiska stöd för personer som drabbats av en arbetsskada till följd av olycksfall eller skadlig inverkan i arbetet.

Arbetsskadelivräntor och yrkesskadelivräntor i siffror

Antal mottagare av arbetsskadelivränta efter kön, decembervärde 1999–

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Antal mottagare av arbetsskadelivränta har minskat sedan tidigt 2000‑tal. Prövning av rätten till arbetsskadelivränta görs ofta i samband med prövning av rätten till sjukersättning. En delförklaring till minskningen är att antalet nybeviljade sjukersättningar också ligger på en lägre nivå sedan år 2008.

Tips från Försäkringskassan

Relaterade länkar

Senast uppdaterad