Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik om tandvårdsstöd

Statistik om det statliga tandvårdsstödet, som är ett ekonomiskt stöd för tandvård. Stödet består av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd. Försäkringskassan och Socialstyrelsen publicerar statistik inom tandvårdsområdet.

Tandvårdsstöd i siffror

Antal mottagare av statligt tandvårdsstöd efter kön, 2009–

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Antal mottagare av tandvårdsstöd ökade något mellan åren 2009 och 2016. Minskningen därefter beror främst på att åldersgränsen för fri tandvård höjdes under år 2017, 2018 och 2019. Barn och unga vuxna upp till 23 år erbjuds fri tandvård och från och med det år man fyller 24 år har man rätt till statligt tandvårdsstöd. Fler kvinnor än män nyttjar tandvårdsstödet. Under covid‑19 pandemin 2020 minskade antalet mottagare av tandvårdsstöd men ökade sedan under 2021.

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad